Презентация на тему: ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики

ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС
План
Питання для самостійного вивчення
Рекомендована література:
Основні поняття :
1. Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми ( фр. global – загальний, від лат. globus – куля ) – це об’єктивні суспільні явища всесвітньо-історичного значення, породжені сучасними
Г лобальни ми проблем ами вважаються такі, що :
Сфери виникнення та дії глобальн их проблем:
Причини виникнення глобальних проблем
Класифікація глобальних проблем:
Міжнародне регулювання глобальних проблем
2. С ОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗВИЧАЙНОЇ ЗБРОЇ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ: ВІЙНИ, ТЕРОРИЗМ ТА ЇХ ВИДИ
Причини виникнення соціальних відхилень
ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НЕБЕЗПЕК, що ВИКЛИКАНІ НИЗЬКИМ ДУХОВНИМ ТА КУЛЬТУРНИМ РІВНЕМ
Алкоголізм
Історія вживання алкоголю
Причини алкоголізму
Стадії розвитку алкоголізму
Розподіл алкоголю в організмі людини ( концентрація алкоголю в крові прийнято за 100%)
Характеристика алкоголю
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
ВИДИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НЕБЕЗПЕК
Конфлікти – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників.
Види тероризму
Небезпеки воєнного характер
Ознаки сучасних війн
Комбіновані небезпеки
Природно-техногенні небезпеки (екологічні небезпеки)
Джерела викидів у довкілля
Кислотні опади Техногенні землетруси Зсуви Селі
Руйнування озонового шару Парниковий ефект Смог
Виникнення пустель
Природно-соціальні небезпеки
Паління
Історія вживання тютюну
За даними ВООЗ 3,5 млн. курців помирає від паління за рік, або 1000 щодня; в Україні – 100 - 110 тис. чоловік щорічно; за прогнозами – від паління помре 250
Склад тютюну
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
Вплив нікотину на людину
Наркотики і наркоманія
Історія вживання наркотиків
В наркоманії як хворобі розрізняють два стани:
Розвиток залежності від наркотиків:
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
Епідемія – масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності.
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
Соціально-техногенні небезпеки
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
3. КОРУПЦІЯ І КРИМІНАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ ЯК СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Корупція (від лат. corrumpere – псувати) – протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого
Причини корупції
Класифікація видів корупції за різними критеріями
Корупція за типами взаємодіючих суб'єктів
Області збагачення корупціонерів
Криміналізація – це законодавче визнання тих чи інших діянь злочинними, встановлення за них кримінальної відповідальності. Кримінологічна безпека передбачає
Причини злочинності
ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
Питання для самоконтролю
1/62
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 24)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2816 Кб)
1

Первый слайд презентации: ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

Глобальні проблеми людства. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження: війни, тероризм та їх види. Корупція і криміналізація суспільства, маніпуляція свідомістю як соціальні фактори впливу на життя та здоров’я людини.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Питання для самостійного вивчення

1. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. 2. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. 3. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину. 4. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Рекомендована література:

Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник / За редакцієюЯ. І. Бедрiя. – Львів: Видавнича фiрма «Афiша», 1999. - 275 с. Желiбо Є. П., Заверуха Н М., Зацарний В В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посiбник для студентiв вищих закладiв освiти України I-IV рiвнiв акредитації / За ред. Е. П. Желiбо i В. М. Пiчi. – Київ: «Каравела», Львiв: «Новий Свiт – 2000», 2001. – 320с. Желібо Є.П., Заверуха Н М., Зацарний В В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. Є П. Желібо. 5-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 344 с. Лапiн В. М. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник / В. М.Лапін. – Львів: Львiвський банкiвський коледж, 1998. - 192 с. Пiстун І. П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / І.П.Пістун. – Суми: Видавництво «Унiверситетська книга», 2000. – 301 с.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Основні поняття :

* Бродяжництво * Алкоголізм * Страйки * Революція * Тероризм * Суїцид * Війни * Проституція * Паління * Повстання * Вандалізм * Конфлікти * Духовне гноблення * Мілітаризм

Изображение слайда
6

Слайд 6: 1. Глобальні проблеми людства

Изображение слайда
7

Слайд 7: Глобальні проблеми ( фр. global – загальний, від лат. globus – куля ) – це об’єктивні суспільні явища всесвітньо-історичного значення, породжені сучасними умовами матеріального виробництва, технічним рівнем озброєнь, соціально-політичними протиріччями сучасної цивілізації, які досягли критичної межі

Изображение слайда
8

Слайд 8: Г лобальни ми проблем ами вважаються такі, що :

ставлять проблему виживання людського роду, його самозбереження, спасіння цивілізації від загибелі; становлять центральну вісь загальних інтересів усіх країн, соціальних та національних спільностей; неможливо розв’язати без широкого міжнародного співробітництва.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Сфери виникнення та дії глобальн их проблем:

І – сфера взаємодії природи й суспільства та використання обмежених ресурсів. ІІ – сфера суспільних взаємин між державами різних соціально-економічних систем і різних рівнів розвитку. ІІІ – сфера пристосування сучасної людини до умов природного середовища (ноосфери), що п остійно змінюється під впливом НТР.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Причини виникнення глобальних проблем

Н агромадження величезної виробничої потужності. Н ауково-технічний прогрес.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Класифікація глобальних проблем:

Політичні проблеми Природно-екологічні проблеми Соціально-економічні проблеми Наукові проблеми Демографічні проблеми

Изображение слайда
12

Слайд 12: Міжнародне регулювання глобальних проблем

Міждержавні (міжурядові) та недержавні. Переважна більшість різноманітних асоціацій, союзів і фондів. Універсальні, відкриті для всіх держав, і спеціалізовані, наприклад, регіональні чи галузеві міжнародні організації. Організації загальної компетенції (ООН, Рада Європи, Ліга арабських держав) і спеціальної компетенції (Всесвітній поштовий союз, Міжнародна організація праці (МОП), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ ) ). Міждержавні та наддержавні організації, рішення яких поширюються на фізичних і юридичних осіб держав-членів організацій ( ЄС). Відкриті організації і закриті (НАТО).

Изображение слайда
13

Слайд 13: 2. С ОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗВИЧАЙНОЇ ЗБРОЇ ТА ЗАСОБІВ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ: ВІЙНИ, ТЕРОРИЗМ ТА ЇХ ВИДИ

Изображение слайда
14

Слайд 14: Причини виникнення соціальних відхилень

деформований характер процесів збіднення та збагачення; формуванням нової соціальної диференціації та відповідних критеріїв її оцінки; надто різкий поділ на бідних та багатих; падіння духовного та культурного рівня населення; - незадовільні матеріальний стан та умови проживання населення.

Изображение слайда
15

Слайд 15: ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НЕБЕЗПЕК, що ВИКЛИКАНІ НИЗЬКИМ ДУХОВНИМ ТА КУЛЬТУРНИМ РІВНЕМ

* Порушення громадського порядку та дисципліни * Злочинність *Бродяжництво * Проституція * А лкоголізм

Изображение слайда
16

Слайд 16: Алкоголізм

Изображение слайда
17

Слайд 17: Історія вживання алкоголю

Античні часи ( за 8 тис.р. до н.е.): використання плодових соків, дикого винограду, меду; 8 тис. років тому – відкриття арабським хіміком і лікарем Альбуказісом Коза етилового спирту; VI - V ІІ ст. – чистий спирт “аль коголь” (араби) 860 р. – виготовлення першої пляшки горілки арабом Рабезом; Середньовіччя – Західна Європа ( алхімік Валентіус): міцні напої з відходів цукрового виробництва і картоплі; Стародавня Русь – медовуха, пиво (міцність 5-10 º ); Х V І ст. – масове завезення горілки і вина при Івані І V та Борисі Годунові (“цареві шинки”) Сучасність – потужна алкогольна індустрія, масове поширення алкоголізму

Изображение слайда
18

Слайд 18: Причини алкоголізму

Віковий період Причини Наслідки Раннє дитинство (0-3 роки) - П'яне запліднення - Вживання алкоголю в перші з місяця вагітності - Вживання алкоголю при годуванні груддю - епілепсія, розумове відхилення - аномалії у фізичному та психічному розвитку Дошкільний і молодший шкільний вік (3-9 років) - Педагогічна неграмотність батьків - Сімейні алкогольні традиції - Алкогольне отруєння організму - Формування інтересу до алкоголю Підлітковий та юнацький період (9 -18 років) - Неблагополуччя у сім'ї, самоутведження, реклама у засобах масової інформації, незанятість у вільний час, відсутність знань про алкоголізм, психологічні особливості, втеча від проблеми Потяг до алкоголю, звичка до вживання алкоголю, формування стереотипу алкогольної поведінки, скоєння злочинів, використання алкоголю як допінгу, алкогольна залежність

Изображение слайда
19

Слайд 19: Стадії розвитку алкоголізму

Захисна реакція організму на отруту Зменшення захисної реакції, виникнення ейфорії Ейфорія як потреба Хронічний алкоголізм

Изображение слайда
20

Слайд 20: Розподіл алкоголю в організмі людини ( концентрація алкоголю в крові прийнято за 100%)

МОЗОК – 175% СПИННОМОЗКОВА РІДИНА – 150% ПЕЧИНКА – 148% КРОВ – 100% КИШКИ – 80% ШЛУНОК – 20%

Изображение слайда
21

Слайд 21: Характеристика алкоголю

Шкода алкоголю - зниження стійкості та інтенсивності уваги; - порушення процесів мислення і пам‘яті; - зниження гостроти зору, порушення окоміру і здатності розрізняти кольори; - збільшення часу реакції; - звуження поля зору; - порушення координації рухів, їх точності; - маскування почуття втоми при її наявності; - зниження працездатності; - неадекватне ставлення п‘яної людини до свого стану; переоцінка своїх можливостей і недооцінка складності різних ситуацій. Користь алкоголю невеликі дози алкоголю знімають стрес; спирт – поживна речовина, що надає людині енергію; лікування вином (енотерапія)

Изображение слайда
22

Слайд 22

Сумарне вживання алкоголю в Україні – 12 літрів на 1 людину за рік: щоденно 100 мл горілки чи коньяку або 350 мл вина чи 850 мл пива Вживання пива (середньостатистичний громадянин за рік): Німець – 180 л; Чех – 150л; Росіянин – 50 л; Українець – 34 л.

Изображение слайда
23

Слайд 23: ВИДИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НЕБЕЗПЕК

Конфлікти; Страйки; Повстання; Революція; Вандалізм; Суїцид; Тероризм; Злочинність; Війна

Изображение слайда
24

Слайд 24: Конфлікти – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників. Вандалізм – руйнування, знищення матеріальних, історичних цінностей держави, національної культури. Тероризм (від. лат. terror – страх, залякування) – це форма політичного екстремізму, застосування найжорстокіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей, досягнення певних цілей

Изображение слайда
25

Слайд 25: Види тероризму

Політичний лл Соціальний Економічний Релігійний

Изображение слайда
26

Слайд 26: Небезпеки воєнного характер

Збройні конфлікти Війна – це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або соціальними, етнічними та іншими спільнотами; крайня ступінь політичної боротьби, ворожих відносин між певними політичними силами.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Ознаки сучасних війн

У сучасних війнах більша частина загиблих – це мирні жителі. Під час Другої світової війни в СРСР загинуло близько 55 млн. осіб, було повністю знищено 1710 міста 70 тис. селищ. Під час в’єтнамської війни в 60-ті роки ХХ ст. було вбито близько 7 млн. місцевих мешканців і 57 тисяч американців

Изображение слайда
28

Слайд 28: Комбіновані небезпеки

Природно-техногенні небезпеки Природно-соціальні небезпеки Соціально-техногенні небезпеки

Изображение слайда
29

Слайд 29: Природно-техногенні небезпеки (екологічні небезпеки)

Изображение слайда
30

Слайд 30: Джерела викидів у довкілля

Галузь промисловості Вид викидів Шкідливість Вугільна, паперова металообробна, Викиди, які містять частки піску, породи та інші механічні домішки Можуть порушувати природні екосистеми, санітарний режим, замулювати дно та береги водойм Машинобудівні заводи, підприємства хімічної промисловості Викиди, що утворюються внаслідок нейтралізації та очищення стічних вод Довкілля забруднюється солями важких металів, ціанідами, кислотами, токсичними органічними та неорганічними сполуками Рудозбагачення, вуглезбагачення, шкіряні заводи Забруднення, які містять мікро- та макроелементи Забруднення довкілля надмірною кількістю мікро- та макроелементів, в окремих випадках збудниками захворювань (шкіряні заводи) Спиртові, цукрові, крахмально-паточні та інші заводи Забруднення, які містять органічні сполуки рослинного та тваринного походження Забруднення довкілля органічними сполуками, які легко загнивають, можуть викликати інфекційні захворювання Джерела викидів у довкілля

Изображение слайда
31

Слайд 31: Кислотні опади Техногенні землетруси Зсуви Селі

Изображение слайда
32

Слайд 32: Руйнування озонового шару Парниковий ефект Смог

Изображение слайда
33

Слайд 33: Виникнення пустель

Изображение слайда
34

Слайд 34: Природно-соціальні небезпеки

Изображение слайда
35

Слайд 35: Паління

Изображение слайда
36

Слайд 36: Історія вживання тютюну

Америка ( Nikotina tabakum) 1492 р. (Х. Колумб) – розповсюдження у Західній Європі; 1585 р. - завезено до Росії; Х V І ст. – боротьба з палінням у Англії; 1697 р. – (Петро І) – легалізація паління

Изображение слайда
37

Слайд 37: За даними ВООЗ 3,5 млн. курців помирає від паління за рік, або 1000 щодня; в Україні – 100 - 110 тис. чоловік щорічно; за прогнозами – від паління помре 250 млн. дітей та підлітків

Україна : курять 12 млн. (40% населення) людей, з них 45% - чоловіків і 35% - жінок; Серед школярів: 22,4%, з них - 7% - регулярно, 15,4% - пробують

Изображение слайда
38

Слайд 38: Склад тютюну

В залежності від якості, сортності та складу, тютюн вміщує ~ 1200 компонентів. В тютюнових листях, крім нікотину, є ще 11 отруйних алкалоїдів. Нікотин, на відміну від інших алкалоїдів, не має жодних лікарських властивостей. Нікотин породжує пристрасть до нього.

Изображение слайда
39

Слайд 39

НІКОТИН смоли бензапірен бензатрацен полоній - 210 свинець 210 вісмут - 210 оксид вуглецю (СО) а міак, ціаністий водень синильна кислота СКЛАД ТЮТЮНОВОГО ДИМУ (дим вміщує біля 3000 хімічних речовин, що пошкоджують тканини)

Изображение слайда
40

Слайд 40: Вплив нікотину на людину

Малі дози – збудження ЦНС; втрата еластичності судин головного мозку та насичення їх холестерином; руйнування у організмі вітаміну С; Великі дози – пригнічення ЦНС; загальмованість швидкості мозкових процесів; Отруєння нікотином ( має хронічну форму); Розвиток фізичної та психічної залежності ; Виникнення захворювань ( рак, серцево-судинні та респіраторні захворювання, захворювання системи травлення та дитяча смертність ).

Изображение слайда
41

Слайд 41: Наркотики і наркоманія

Наркотик – це кожна речовина рослинного чи синтетичного походження, яка при введенні в організм може змінити одну чи декілька функцій та внаслідок багаторазового вживання може призвести до психічної або фізичної залежності. Наркоманія – це не тільки стимулювання наркотичними засобами появи збудженого чи пригніченого стану центральної нервової системи, але й звикання організму до них, бажання приймати їх і за відсутності безпосередніх причин: болю, втоми, страху та інших станів; - це важке захворювання, що завдає серйозної шкоди здоров‘ю, призводить до деградації особистості, інвалідності і смерті в молодому віці.

Изображение слайда
42

Слайд 42: Історія вживання наркотиків

6400 р. до н.е. - алкоголь, як перший наркотик; 5 тис. р. до н.е. – використання опіумного маку (Ближній Схід); 2700 р. до н.е. – використання коноплі у вигляді настоїв (чаю) у Китаї; 3 тис. р. до н.е. – використання листів коки (Центральна та Південна Америка); пізніше - галюциногенні гриби, різновид мексиканського кактусу; ХІІІ ст. – завезення хрестоносцями з Близького Сходу опіуму; Х V ІІІ ст. – наркоманія отримує політичне значення; промислове виробництво опіуму; 1805 р. – виготовлення морфіну (Зертюрнер); 1853 р. – голка для ін'єкцій ( англ. лікар Олександр Буд); ХІХ ст. – масове вживання наркотиків у Європі; Поч. ХХ ст. - вживання марихуани у Америці; 1991 р. – інтенсивне розповсюдження наркотиків, відсутність антинаркотичної пропаганди; ХХІ ст.- міжнародна проблема

Изображение слайда
43

Слайд 43: В наркоманії як хворобі розрізняють два стани:

- залежність: * психічна * фізична - звикання

Изображение слайда
44

Слайд 44: Розвиток залежності від наркотиків:

Психічна залежність Фізична залежність Абстинентний синдром Зростання толерантності

Изображение слайда
45

Слайд 45

Наркотики, що збуджують діяльність ЦНС (амфетамін, кокаїн, гашиш) Наркотики, які пригнічують діяльність нс (опіати, барбітурати) Групи наркотиків за психофармакологічним впливом Наркотики, що викликають галюцинації (маріхуана, мускатний горіх, ЛСД)

Изображение слайда
46

Слайд 46

Біохімія наркотиків - Неорганічні речовини: інертні гази з легкою наркотичною дією - Органічні речовини

Изображение слайда
47

Слайд 47

Клас наркотиків Речовини, що до них належать Вплив на людину, застосування Анальгетики морфін, кодеїн, опійний мак, героїн та ін. застосовуються в медицині як болезаспокійливий засіб; надають гальмівну дію на центральну нервову систему Депресанти алкоголь, барбітурати, транквілізатори викликають стан сп’яніння Стимулятори нікотин, кофеїн, кокаїн, амфетамін збуджують ЦНС, викликають підвищення розумової та фізичної активності, відчуття бадьорості, припливу сил, впевненості в собі Галюциногени псилоцибін, виявляється у грибах, і мескалін, що міститься в кактусі пейот; діетиламід лізергінової кислоти (ЛСД) та ін. змінюють емоційний стан людини, його відчуття, сприйняття аж до галюцинацій Психоделітики конопля, гашиш, марихуана, анаша та ін. використовувалися з давнини як анестезуючі речовини Інгалянти закис азоту, ефір, хлороформ засоби для нарко з у

Изображение слайда
48

Слайд 48: Епідемія – масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності. Пандемія – масове розповсюдження інфекційних захворювань, яке виходить за межі однієї країни, охоплює цілі регіони, групи краї або континенти. Соціальні хвороби – це захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких пов‘язане переважно з несприятливими соціально-економічними умовами

Изображение слайда
49

Слайд 49

Види природно-соціальних небезпек Причини виникнення небезпеки, (збудник ) Епідемії інфекційних захворювань: вірусна інфекція грип Вірус типу А, В, С, D хвороба Боткіна, або вірусний гепатит * гепатит А гепатит В * гепатит С Віруси А, В, С, D, E, G, TTV Хвороба „брудних рук" Активізацію вірусу можуть викликати простудні захворювання, грип, невиправданий прийом антибіотиків Зараження при медичних маніпуляціях - туберкульоз Паличка Коха; Хворий на туберкульоз; причини загострення епідемічної ситуації: незадовільні житлові умови, якість харчування, стреси, шкідливі звички, складна екологічна обстановка

Изображение слайда
50

Слайд 50

- харчові інфекції: * дизентерія; * холера Дизентерійна паличка; Холерний вібріон;незадовільна якість питної води харчові отруєння: * ботулізм Збудник ботулізму, стафілококи - харчові токсикоінфекції Різні бактерії, найчастіше сальмонели Венеричні захворювання: * сифіліс * гонорея Зараження від хворого; Збудник – бліда трепонема; передається статевим шляхом, побутовим. через поцілунки Збудник – бактерія – гонокок Онкологічні захворювання Ракова клітина – це така клітина, яка виходить з-під контролю організму: її ростом організм не керує СНІД – синдром набутого імунодефіциту Вірус імунодефіциту людини ( ВІЛ)

Изображение слайда
51

Слайд 51: Соціально-техногенні небезпеки

Изображение слайда
52

Слайд 52

Професійні захворювання Пов'язані зі шкідливими факторами виробництва Професійний травматизм сукупність виробничих травм при порушенні техніки виробничої безпеки Токсикоманія: вживання різних токсичних речовин з метою досягнення стану ейфорії ( клей, ацетон, дихлофос та ін) Масові психічні відхилення та захворювання, викликані впливом на свідомість і підсвідомість засобами масової інформації та спеціальними технічними засобами

Изображение слайда
53

Слайд 53: 3. КОРУПЦІЯ І КРИМІНАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ ЯК СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Изображение слайда
54

Слайд 54: Корупція (від лат. corrumpere – псувати) – протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів

Изображение слайда
55

Слайд 55: Причини корупції

невдало побудована система державного управління (або незакінчені реформи в системі органів державного управління), непрофесійність топ-менеджерів в державі, відверто недосконала судова система, політична корупція в парламенті, брак політичної волі національних лідерів щодо ефективного протистояння проявам корупції, насамперед проявам політичної корупції, слабкість інститутів громадянського суспільства

Изображение слайда
56

Слайд 56: Класифікація видів корупції за різними критеріями

за типами взаємодіючих суб'єктів (громадяни і дрібні службовці, фірми і чиновники, нація і політичне керівництво); за типом вигоди (отримання прибутку або зменшення витрат); за спрямованістю (внутрішня і зовнішня); за способом взаємодії суб'єктів, ступенем централізації, передбаченістю тощо.

Изображение слайда
57

Слайд 57: Корупція за типами взаємодіючих суб'єктів

Побутова корупція Ділова корупція Корупція верховної влади

Изображение слайда
58

Слайд 58: Області збагачення корупціонерів

Інвестиційні проекти Державні закупівлі (державний бюджет) Позабюджетні рахунки

Изображение слайда
59

Слайд 59: Криміналізація – це законодавче визнання тих чи інших діянь злочинними, встановлення за них кримінальної відповідальності. Кримінологічна безпека передбачає забезпечення захисту суспільства та об’єктів економіки від посягань організованої злочинності та промислового шпіонажу

Изображение слайда
60

Слайд 60: Причини злочинності

Економічна криза – різкий спад рівня життя людей; Недосконалість законодавчої і правової бази; “Зовнішній фактор” – відсутність ідеалів, моральних цінностей для виховання молоді; Вплив на свідомість людей масової вітчизняної культури та культури Заходу

Изображение слайда
61

Слайд 61

Основні види злочинів Зазіхання на особисте майно Посягання на здоров’я та життя Шантаж Шахрайство

Изображение слайда
62

Последний слайд презентации: ЛЕКЦІЯ 6 Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики: Питання для самоконтролю

Дайте визначення поняттю “кримінологічна безпека”. Назвіть суб’єктів зовнішніх загроз кримінологічної безпеки об’єкта економіки. Опишіть стратегію економічної війни та її наслідки. Назвіть основні принципи економічної розвідки. Яку мету переслідує промисловий шпіонаж? Наведіть способи та технічні засоби добування інформації суб’єктами промислового шпіонажу. На яких принципах побудована діяльність злочинних угруповань? Що ви розумієте під добросовісною і недобросовісною конкуренцією? Назвіть методи добування інформації. Перерахуйте внутрішні загрози кримінологічної безпеки об’єкта економіки. Назвіть умови, що сприяють розголошенню комерційних таємниць об’єкта економіки. Які структури забезпечують кримінологічну безпеку об’єкта економіки? Назвіть основні завдання системи забезпечення кримінологічної безпеки об’єкта економіки. Охарактеризуйте діяльність основних підсистем кримінологічної безпеки об’єкта економіки. Назвіть допоміжні підсистеми кримінологічної безпеки об’єкта економіки. Які заходи забезпечують безпеку особистого майна та транспортних засобів?

Изображение слайда