Презентация: Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики

Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Предмет інформатики як науки складають : Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики 2.Історія створення, розвитку та класифікація ком ’ ютерів Перші обчислювальні машини Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Перші електронно-обчислювальні машини Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики
1/51
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 27)
Скачать (7244 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Лекція І. 1. Предмет та основні поняття інформатики

2

Слайд 2

Термін " інформатика " походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика.

3

Слайд 3: Предмет інформатики як науки складають :

апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки; програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки; засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення; засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

4

Слайд 4

Основні напрямки інформатики для практичного застосування : архітектура обчислювальних систем (прийоми та методи побудови систем, призначених для автоматичної обробки даних); інтерфейси обчислювальних систем (прийоми та методи керування апаратним та програмним забезпеченням); програмування (прийоми, методи та засоби розробки комплексних задач); перетворення даних (прийоми та методи перетворення структур даних); захист інформації (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту даних); автоматизація (функціонування програмно-апаратних засобів без участі людини); стандартизація (забезпечення сумісності між апаратними та програмними засобами, між форматами представлення даних, що відносяться до різних типів обчислювальних систем).

5

Слайд 5

Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи. Найважливими властивостями інформації є: об'єктивність та суб'єктивність; повнота; достовірність; адекватність; доступність; актуальність.

6

Слайд 6

Основними операціями є: збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення; формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми; фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень; сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання; архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі; захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних; транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називати сервером, а споживача - клієнтом; перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або зміна типу носія.

7

Слайд 7

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання. У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи : Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо. Накопичення і систематизація даних - організація такого їх розміщення, яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень, втрати, деформування цілісності та ін. Обробка даних - процеси, внаслідок яких на підставі раніше накопичених даних формуються нові види даних: узагалюючі, аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть зазнавати подальшого оброблення, даючи відомості глибшої узагальненості і т.д. Відображення даних - подання їх у формі, придатній для сприйняття людиною. Передусім - це виведення на друк, тобто виготовлення документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко використовують побудову графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм) і формування звукових сигналів.

8

Слайд 8: 2.Історія створення, розвитку та класифікація ком ’ ютерів

9

Слайд 9: Перші обчислювальні машини

10

Слайд 10

Малюнок Леонардо да Вінчі (ескіз тринадцятирозрядного десятинного сумуючого пристрою на базі коліщаток з десятьма зубцями) Леонардо да Вінчі (1452-1519)

11

Слайд 11

Вiльгельм Шиккард (1592-1636) – німецький вчений, астроном, математик Пристрій, побудований за ескізами Шиккарда (на базi шестирозрядного десяткового обчислювача, що складався також iз зубчатих колiс, розрахованого на виконання додавання, вiднiмання, а також табличного множення та дiлення)

12

Слайд 12

Блез Паска́ль (1623 – 1662) - французький філософ, письменник, фізик, математик Перша в світі працююча механічна обчислювальна машина, відома як підсумовуюча машина Паскаля («Паскаліна»). Ця машина являла собою комбінацію взаємопов'язаних коліщаток та приводів. На коліщатках були зображені цифри від 0 до 9. Якщо перше коліщатко робить повний оберт від 0 до 9, автоматично починає рухатись друге коліщатко. Якщо і друге коліщатко доходить до цифри 9, починає обертатися третє і так далі. Машина Паскаля могла лише додавати та віднімати.

13

Слайд 13

Готфрід Вільгельм фон Лейбніц (1646-1716) – німецький філософ, логік, математик, фізик, юрист, історик, дипломат, винахідник. Лейбніц використав у своїй машині циліндри, а не коліщатка та приводи. На циліндри було нанесено цифри. Кожен циліндр мав дев'ять рядків виступів та зубців. При цьому перший ряд мав один виступ, другий ряд — два виступи і так до дев'ятого ряду, який мав відповідно дев'ять виступів. Циліндри з виступами були пересувними, оператор надавав їм певного положення. Машина Лейбніца, на відміну від підсумовуючої машини Паскаля, була значно складнішою за конструкцією. Вона була здатна виконувати не тільки додавання та віднімання, але й множення, ділення та обчислювання квадратного кореня.

14

Слайд 14

Чарльз Беббідж (1792-1871) – англійський математик, винахідник першої обчислювальної машини «Аналітична машина» Беббіджа. За планом машина мала діяти завдяки: силі пару. При цьому вона була б здатна сприймати команди, виконувати обчислення та видавати необхідні результати у надрукованому вигляді. Про­грами в свою чергу мали кодуватися та переноситись на перфокарти.

15

Слайд 15

Гаспар де Проні, Гаспар Клер Франсуа Марі Ріш (1755-1839) – французький математик та інженер гідравлік Гаспаром де Проні розділив обчислення на три етапи: розробка чисельного методу, створення програми послідовності арифметичних дій, проведення обчислень шляхом арифметичних операцій над числами згідно зі створеною програмою.

16

Слайд 16

А вгуста Ада Кінґ, графиня Лавлейс (1815- 1852 ) (при народжені Августа Ада Байрон  — англійський математик, відома тим, що зробила опис ранньої версії обчислювального пристрою загального призначення Чарльза Беббіджа, обчислювальної машини. Саме вона переконала Бебіджа у необхідності використання у його винаході двійкової системи обчислення замість десяткової. Вона також розробила принципи програмування, що передбачали повторення послідовності команд та виконання цих команд за певних умов. Ці принципи використовуються і в сучасній обчислювальній техніці.

17

Слайд 17

Герман Холлеріт (1860 – 1929) американский інженер та винахідник німецького походження

18

Слайд 18: Перші електронно-обчислювальні машини

19

Слайд 19

Конрад Цузе (1910-1995) - німецький інженер, піонер комп’ютеробудування. Найбільш відомий як розробник першого дійсно працюючого програмованого комп'ютера (1945) і першої мови програмування високого рівня (1945). Реконструйована машина Z1

20

Слайд 20

Джон Вінсент Атанасов (1903-1995) американський фізик, математик та инженер-електрик болгарського походження, один з винахідників першого електронного компютера. Копия компьютера Атанасова — Берри

21

Слайд 21

Алан Матісон Тюрінг (1912-1954) – англійський математик, логік і криптограф. Тюрінг часто вважається батьком сучасної інформатики.

22

Слайд 22

Говард Хатауей Ейкен (1900-1973) - американський піонер комп ’ ютеробудування. Як інженер ІВМ керував роботами по створенню першого американського комп ’ ютера «Марк І».

23

Слайд 23

Частина Harvard-IBM Марк 1, ліва сторона. Права сторона. Деталь вводу/виводу и управління.

24

Слайд 24

Джон Уільям Моклі (1907-1980) американський фізик та інженер, один із творців першого в світі електронного комп ’ ютера ENIAC (1946) Джон Преспер Еккерт (1919 – 1995), американський інженер.

25

Слайд 25

Джон фон Нейман (1903-1957) - американський математик угорського походження, що зробив значний вклад у квантову фізику, функціональний аналіз, теорію множин, інформатику та інші численні розділи знання. Він став засновником теорії ігор разом із Оскаром Моргенстерном у 1944 році. Розробив архітектуру (так звану “архітектуру фон Неймана” ), яка використовується в усіх сучасних комп'ютерах.

26

Слайд 26

ПРОЦЕССОР УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙТВО ОПЕРАТИВНО – ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО УСТРОЙСТВО ВВОДА - ВЫВОДА Архитектура ЭВМ Дж. фон Неймана

27

Слайд 27

ЕДСАК (Electronic Delay Storage Automatic Calculator — електронний калькулятор з пам'яттю на лініях затримки)

28

Слайд 28

Серг і й Олекс і йович Л e бедєв (1902-1974 )  - засновник галузі обчислювальної техніки в СРСР, академік, творець першого в континентальній Європі комп'ютера.

29

Слайд 29

ЕОМ першого покоління 1948 - 1958 роки Елементна база – електронно-вакуумні лампи. Габарити – у вигляді шаф и займали машинні зали. Швидкодія – 10 – 100 тис. оп./с. Експлуатація – дуже складна. Програмування – тяжкий процес. Структура ЕОМ– за жорстким принципом.

30

Слайд 30

1951 рік Ламповий елемент СЕОМ (Спеціалізованої Електронної Обчислювальної Машини) ВЕОМ (Велика Електронна Обчислювальна Машина) 1953 рік

31

Слайд 31

МЕОМ (Мала Електронна Обчислювальна Машина)

32

Слайд 32

Елементна база – активні і пасивні елементи. Габарити – однотипні стойки, що вимагають машинного залу. Швидкодія – сотні тисяч – 1 млн. оп./с. Експлуатація – спростилась. Програмування – з ’ явились алгоритмічні мови. Структура ЕОМ– мікропрограмний спосіб управління. 1959 - 1967 роки ЕОМ другого покоління

33

Слайд 33

ЕОМ третього покоління 1968 - 1973 роки Елементна база – интегральные схеми, великі інтегральні схеми (ИС, БИС). Габарити – однотипні стійки, требующие машинный зал. Швидкодія – сотні тисяч – мілиони оп./с. Експлуатація – оперативно ремонтуються. Програмування – подібно II поколінню. Структура ЕОМ– принцип модульності і магістральності. З ’ явились дисплеї, магнітні диски.

34

Слайд 34

ЕОМ четвертого покоління з 1974 року до 1989 року В 1971 році фірмою Intel (США) створений перший мікропроцесор - програмований логічний пристрій, виготовлений по технології СБИС Елементна база – зверхвеликі інтегральні схеми (СБИС). Створення багатопроцесорних обчислювальних систем. Створення дешевих і компактних мікроЕОМ і персональних ЕОМ і на їх базі обчислювальних мереж.

35

Слайд 35

Елементарною базою ЕОМ 5-го покоління є підвищені інтегральні схеми, які містять до сотні тисяч елементів на квадратний сантиметр. 5 покоління - це не тільки нова елементарна база це прогрес та досягнення нових якісних зрушень у всіх галузях. У 1980 році Сенонський уряд оголосив десятирічну програму створення комп’ютерної системи 5-го покоління, яка базувалась би на використанні штучного інтелекту, експертного мислення та природної мови спілкування. ЕОМ п ’ ятого покоління з 1990 року до наших днів

36

Слайд 36

37

Слайд 37

В 1981 h. IBM Corporation (International Business Machines)(США) представила пер шу модель персонального комп ’ ютера — IBM 5150, який відкрив епоху сучасних комп ’ ютер і в. Перші персональні комп ’ ютери

38

Слайд 38

1983 г. Корпорація Apple Computers побудувала персо-нальний комп ’ ютер Lisa — перший офісний комп ’ ютер, що керувався маніпулятором миша. 1984 г. Корпорация Apple Computer випустила комп ’ ютер Macintosh на 32-разрядному процесорі Motorola 68000

39

Слайд 39

40

Слайд 40

41

Слайд 41

42

Слайд 42

43

Слайд 43

44

Слайд 44

45

Слайд 45

46

Слайд 46

47

Слайд 47

48

Слайд 48

49

Слайд 49

50

Слайд 50

51

Последний слайд презентации

Похожие презентации

Ничего не найдено