Презентация: ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового

ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового
1/54
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 31)
Скачать (260 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации

ЛЕКЦІЯ 8 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Методика навчання письмового перекладу (ПП) 2. Методика навчання усного перекладу (УП)

2

Слайд 2

Методика формування компетентності у письмовому перекладі (ПП) 1.1. Види ПП і модель процесу письмового перекладу 1.2. Етапи навчання ПП 1. 3. Система вправ для формування компетентності в ПП 1. 4. Оцінювання текстів ПП

3

Слайд 3

1.1. ВИДИ ПП

4

Слайд 4

1.2. ЕТАПИ НАВЧАННЯ ПП Три (4) етапи: (Підготовчий етап) Аналітичний: аналіз ТО Створення ТП Редагування ТП

5

Слайд 5

1.3. СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПП

6

Слайд 6

Система вправ для навчання ПП Підсистема 1: Підготовчі вправи Групи вправ на розвиток умінь: (1) аналізу ТО (2) розпізнання найважливіших елементів ТО (3) засвоєння предметних знань і термінології (4) розпізнання перекладацьких проблем (5) розв'язання перекладацьких проблем

7

Слайд 7

Система вправ для навчання ПП (продовження) Підсистема 2: Вправи для формув. навичок ПП Групи вправ на: встановлення значень невідомих ЛО утворення нових термінів (3) перенесення значень ЛО і фразеол.одиниць (4) перенесення значень словосполучень (5) перенесення значень граматичних форм і граматичних структур (6) перенесення значень стилістичних засобів (7) лексико-граматичні трансформації (8) конверсію тексту

8

Слайд 8

Система вправ для навчання ПП (продовження) Підсистема 3: Вправи для розвитку вмінь ПП Групи вправ на: (1) реалізацію стратегії перекладу (2) вибір адекватних способів перекладу (3) визначення доцільності адаптації ТП (4) ефективну тема-рематичну побудову (5) варіювання перекладу і відхід від буквалізму (6) відсіювання проміжних варіантів (7) аргументування варіанту перекладу (8) розвиток комплексних умінь у ПП (9) редагування ТП (10) використання зовнішніх ресурсів

9

Слайд 9

Приклади вправ: підсистема 1 Підготовчі вправи (група 1) Розвиток умінь аналізу ТО: 1. Прочитайте Т і сформулюйте основний намір автора. 2. Знайдіть основні частини Т і сформулюйте основний намір кожної з них. 3. Визначне функції основних частин Т та їх маркери. 4. Визначте логіку розвитку Т з урахуванням (2) і (3). 5. Визначте комунікативну цінність елементів Т для інтенції автора. 6. Знайдіть у Т імплікатури, важливі для передачі інтенції автора.

10

Слайд 10

Приклади вправ: підсистема 1 Підготовчі вправи (група 2) Розпізнання найважливіших елементів ТО: (мета: позбавлятися мовної надмірності ТО) 1. Знайдіть у ТО головну та другорядну інформацію. 2. Підкресліть ключові слова ТО. 3. Складіть перелік ключових слів ТО. 4. Прочитайте початок речення / тексту. Спрогнозуйте його кінець. (Вправа на одномовну антиципацію ТО для розвитку механізму імовірнісного прогнозування)

11

Слайд 11

Приклади вправ: підсистема 1 Підготовчі вправи (група 3) Засвоєння предметних знань і термінології: Складіть схему головних понять ТО та перелік термінів, що їх позначають у МО і МП. Проведіть інформаційний пошук (у словниках і довідниках) і складіть схему головних понять (поняттєву схему) відповідної галузі. Проведіть інформаційний пошук і складіть словник термінів з теми Т відповідної галузі. Прочитайте паралельні Т і зверніть увагу на передачу (переклад) підкреслених термінів у ТП. Розподіліть підкреслені терміни обох Т за поняттєвими категоріями. Знайдіть іншомовні відповідники українських ЛО.

12

Слайд 12

Приклади вправ: підсистема 1 Підготовчі вправи (група 4) Розпізнання перекладацьких проблем: Визначте мовні особливості ТО. Визначте функції слів та фрагментів ТО. Визначте транслатологічний тип ТО та його мовні особливості. Проаналізуйте особливості стилю ТО і передайте його зміст нейтральною розмовною мовою. Визначте головну одиницю перекладу. Визначте загальну стратегію перекладу. Визначте потенційні проблеми перекладу.

13

Слайд 13

Приклади вправ: підсистема 1 Підготовчі вправи (група 4) Розпізнання перекладацьких проблем: (робота з паралельними текстами) (продовження) 8. Порівняйте ТО і ТП: - Проаналізуйте підкреслені помилки. Визначте їх тип. Виправте їх. - Зверніть увагу на підкреслені помилки. Які з них порушують мовну норму, а які узус? - Знайдіть у ТП змістовні помилки. Класифікуйте їх (втрата імпліцитної інформації; порушення смислових зв'язків тощо) і виправте ці помилки.

14

Слайд 14

Приклади вправ: підсистема 1 Підготовчі вправи (група 4) Розпізнання перекладацьких проблем: (продовження) 9. Порівняйте ТО і три ТП: Виберіть один, найбільш еквівалентний переклад. Обґрунтуйте своє рішення. Поясніть недоліки двох інших: недостатні точність, функціонально-стилістична адекватність, мовні огріхи тощо. 10. Порівняйте ТО і три ТП. Оберіть найкращі фрагменти з усіх ТП і створіть один (власний) оптимальний ТП. Проаналізуйте його. Чого в ньому бракує? 11. Знайдіть у ТП буквалізми і вільності, визначте їх вплив на якість перекладу, виправте їх.

15

Слайд 15

Приклади вправ: підсистема 1 Підготовчі вправи (група 5) Розв'язання перекладацьких проблем: 1. Одномовне перефразування для попередження буквалізму: - Перефразуйте речення ТО мовою оригіналу. - Перефразуйте речення РМ, а потім перекладіть їх. - Перефразуйте речення ІМ, а потім перекладіть їх. 2. Одномовна компресія ТО з метою позбавлятися мовної надмірності: Передайте зміст речень ТО мовою оригіналу, але меншою кількістю слів. 3. Відновіть пропущені слова у реченнях ТО мовою оригіналу. 4. Знайдіть синоніми до підкреслених у ТО (ТП) слів.

16

Слайд 16

Приклади вправ: підсистема 1 Підготовчі вправи (група 5) Розв'язання перекладацьких проблем (продовження): 5. Удосконалення тема-рематичної послідовності: - Визначте тему і рему речення ТО (ТП). - Трансформуйте речення ТО (ТП), змінюючи його тему і рему. 6. Визначте потенційні проблеми перекладу ТО та запропонуйте шляхи їх подолання. 7. Проаналізуйте паралельні тексти (ТО і ТП), визначте застосовані перекладацькі прийоми. 8. Обґрунтуйте необхідність їх застосування. 9. Класифікуйте підкреслені в ТП перекладацькі стратегії. Проаналізуйте їх. Запропонуйте кращі.

17

Слайд 17

Система вправ для навчання ПП (продовження) Підсистема 2: Вправи для формув. навичок ПП 8 груп вправ на: встановлення значень невідомих ЛО утворення нових термінів (3) перенесення значень ЛО і фразеол.одиниць (4) перенесення значень словосполучень (5) перенесення значень граматичних форм і граматичних структур (6) перенесення значень стилістичних засобів (7) лексико-граматичні трансформації (8) конверсію тексту

18

Слайд 18

Приклади вправ: підсистема 2 Вправи для формування навичок ПП (група 1) Встановлення значень невідомих ЛО: Знайдіть у МП відповідники виділених у ТО слів за допомогою: словника електронних ресурсів контекстуальної догадки розпізнавання їх логіко-семантичних зв'язків у реченні словотворчих елементів знань РМ або інших ІМ будь-яким іншим способом.

19

Слайд 19

Приклади вправ: підсистема 2 Вправи для формування навичок ПП (група 2) Утворення нових термінів: Передайте наступні терміни МП за допомогою: транскодування морфемного калькування будь-яким іншим способом

20

Слайд 20

Приклади вправ: підсистема 2 Вправи для формування навичок ПП (група 3) Перенесення значень лексичних (ЛО) і фразеологічних одиниць (ФО): 1. Перекладіть подані слова, словосполучення. 2. Прочитайте паралельні тексти. Закрийте один з них і перекладіть виділені ЛО і ФО. 3. Напишіть (лексичний / термінологічний) диктант-переклад. 4. Передайте МП смисл поданих ФО за допомогою: еквівалентів відповідників штучних відповідників 5. …………

21

Слайд 21

Приклади вправ: підсистема 2 Вправи для формування навичок ПП (група 4) Перенесення значень словосполучень ТО у ТП з урахуванням відповідних правил у МО: Вивчіть схему сполучуваності даних слів з прикметниками і перекладіть словосполучен-ня, подані далі. Вивчіть схему сполучуваності даних слів з дієсловами і перекладіть словосполучення, подані далі. Перекладіть абзац, враховуючи зв'язки сполучуваності слів із вправ 1-2. ……………..

22

Слайд 22

Приклади вправ: підсистема 2 Вправи для формування навичок ПП (група 5) Перенесення значень граматичних форм (ГФ) і структур (ГС): Вивчіть схему відповідників даних дієслів і перекладіть речення, подані далі. Перекладіть абзац, поданий далі, звертаючи увагу на … у вправі 1. ………..

23

Слайд 23

Приклади вправ: підсистема 2 Вправи для формування навичок ПП (група 6) Перенесення значень стилістичних засобів ТО у ТП: Вивчіть закономірності передачі метафор і перекладіть речення, подані далі. Вивчіть закономірності передачі гри слів і перекладіть речення, подані далі. ……………

24

Слайд 24

Приклади вправ: підсистема 2 Вправи для формування навичок ПП (група 7) Лексичні, граматичні та лексико-граматичні трансформації: Передайте у перекладі смисл речення / абзацу, застосовуючи будь-які лексичні трансформації (контекст. заміну, конкретизацію, генералізацію) Передайте у перекладі смисл речення / абзацу, застосовуючи будь-які граматичні трансформації (перестановку слів, заміну частини мови, заміну ГС, членування речення, об'єднання речення). Передайте у перекладі смисл речення / абзацу, застосовуючи будь-які лексико-граматичні трансформації (антонімічний П, описовий П, компенсацію, додавання слова, вилучення слова).

25

Слайд 25

Приклади вправ: підсистема 2 Вправи для формування навичок ПП (група 8) Конверсія тексту: Перефразуйте у перекладі речення / абзац без зміни його смислу. Передайте у перекладі смисл речення / абзацу меншою кількістю слів, ніж у ТО. Розвиньте у перекладі смисл речення / абзацу, щоб він став зрозумілішим для потенційних адресатів ТП. ……………..

26

Слайд 26

Система вправ для навчання ПП Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП: 10 груп вправ на: (1) реалізацію стратегії перекладу (2) вибір адекватних способів перекладу (3) визначення доцільності адаптації ТП (4) ефективну тема-рематичну побудову (5) варіювання перекладу і відхід від буквалізму (6) відсіювання проміжних варіантів (7) аргументування варіанту перекладу (8) розвиток комплексних умінь у ПП (9) редагування ТП (10) використання зовнішніх ресурсів

27

Слайд 27

Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП (група 1) Реалізація стратегії перекладу: Проаналізуйте паралельні тексти (ТО і ТП) і: визначте стратегію, обрану перекладачем ступінь її дотримання визначте проблемні випадки запропонуйте власні варіанти вирішення проблем

28

Слайд 28

Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП (група 2) Вибір адекватних способів перекладу: Проаналізуйте паралельні тексти (ТО і ТП) і: визначте ступінь обґрунтованості застосованих прийомів перекладу запропонуйте власні варіанти у проблемних випадках

29

Слайд 29

Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП (група 3) Визначення доцільності адаптації ТП: Проаналізуйте ТО і: установіть імплікатури тексту, експлікація яких є доцільною в ТП проаналізуйте їх маркери визначте їх тип (лекс., грам., фразеол., …) запропонуйте способи їх експлікації у ТП (Імплікатури: лінгвістичні одиниці МО, які не мають лінгвістичних відповідників у МП, наприклад: категорія артикля у ІМ, категорія виду у РМ)

30

Слайд 30

Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП (група 4) Ефективна тема-рематична побудова: Проаналізуйте ТО і ТП і: знайдіть речення, які порушують тема-рематичну перспективу викладу виправте їх обґрунтуйте свої рішення 2. Проаналізуйте два варіанти ТП і: знайдіть речення, які порушують тема-рематичну перспективу викладу виберіть речення, які краще реалізують тема-рематичну перспективу викладу утворіть із них новий (3-ій) зв'язний ТП.

31

Слайд 31

Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП (група 5) Варіювання перекладу і відхід від буквалізму: - Перекладіть ТО 2-3 різними варіантами. Вправи для розвитку вмінь ПП (група 6) Відсіювання проміжних варіантів перекладу: - Порівняйте кілька варіантів ТП одного ТО і виберіть найвдаліший. Обґрунтуйте своє рішення.

32

Слайд 32

Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП (група 7) Аргументування варіанту перекладу: Порівняйте 2 варіанти ТП одного ТО і: виберіть кращий аргументуйте ваш вибір з точки зору його більшої смислової, мовної і стилістичної правильності. 2. Зробіть власний варіант перекладу ТО із вправи 1. Аргументуйте ваш переклад з точки зору його більшої смислової, мовної і стилістичної правильності.

33

Слайд 33

Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП (група 8) Розвиток комплексних умінь у ПП: - Перекладіть текст письмово. Вправи для розвитку вмінь ПП (група 9) Редагування ТП: Проаналізуйте паралельні тексти і: визначте недоліки перекладу запропонуйте власні варіанти у проблемних випадках

34

Слайд 34

Приклади вправ: підсистема 3 Вправи для розвитку вмінь ПП (група 10) Використання зовнішніх ресурсів для інформаційного пошуку і добування екстралінгвістичних знань: - Підготуйте короткий огляд з теми / проблеми “….” з використанням довідкових матеріалів.

35

Слайд 35

1.4. Оцінювання ТП Приклад критеріїв: для науково-технічних Т (анотацій) 1) Стратегія, обрана для перекладу та її відповідність даному ТО 2) Ступінь смислової еквівалентності ТО і ТП 3) Ступінь функціональної відповідності ТО і ТП 4) Ступінь адекватності передачі інтенції автора ТО в ТП з урахуванням розбіжностей соціокультурних потенціалів автора ТО і адресата ТП 5) Ступінь відповідності мовного оформлення ТП мовним і мовленнєвим нормам МП 6) Ступінь коректності використаної термінології 7) Ступінь відповідності жанровим характеристикам 8) Ступінь обґрунтованості використаних способів П 9) Ступінь відповідності обраної стратегії П характеру ТО і очікуванням адресатів (комунікативній ситуації) 10) Ступінь відповідності ТП вимогам замовника

36

Слайд 36

2. Методика формування компетентності в усному перекладі (УП) 2.1. Види УП і моделі усного перекладу 2.2. Навички та уміння УП (спільні для усіх видів усного перекладу) 2.3. Етапи навчання УП 2.4. Система вправ для формування комп. в УП 2.5. Оцінювання текстів УП

37

Слайд 37

2.1. Види УП

38

Слайд 38

Фази усного перекладу: Сприймання ТО (Для усного послідовного перекладу + запис його змісту за допомогою перекладацького скоропису / аудіювання + письмо) 2. Породження ТП (Для усного послідовного перекладу: читання записів + говоріння) Модель процесу усного перекладу (2)

39

Слайд 39

2.2. Навички та вміння УП (спільні для усіх видів УП): - Вільного сприйняття змісту і смислу ТО на слух в умовах одноразовості і короткочасності Вибіркової стратегії у сприйманні ТО (знаходження головної інформації та розпізна-вання опорних пунктів (“інформаційних піків”) Сегментування ТО (виділення одиниць орієнтування) Імовірнісного прогнозування Контекстуальної догадки Синхронізації кількох видів МД Пошуку і прийняття перекладацьких рішень

40

Слайд 40

Навички та вміння УП (спільні для усіх видів УП) Запам'ятовування (дія оперативної, коротко- і довгострокової пам’яті) Переключення з мови на мову Мовного і мовленнєвого варіювання Використання типових перекладацьких відповідників (“патернів переносу”) Вільного і точного переходу від ГС мови оригіналу до ГС мови перекладу Фонетичні навички говоріння Заповнення пауз природними мовленнєвими формулами

41

Слайд 41

Спеціальні навички та вміння усного послідовного перекладу: Навички перекладацького скоропису Уміння аудіювання з одночасним записом змісту ТО перекладацьким скорописом Уміння синхронного говоріння і читання записів

42

Слайд 42

2.3. Етапи навчання усного перекладу Підготовчий Формування навичок УП і розвиток умінь усного послідовного перекладу

43

Слайд 43

2.4. Система вправ для навчання усного перекладу Підготовчі вправи Перекладацькі вправи (для формування навичок і розвитку вмінь усного перекладу)

44

Слайд 44

1. Підготовчі вправи (вправи без перекладу) Аналогічні вправам у ПП: Одномовне перефразування речень і ПФЄ ТО Одномовна компресія ТО Розпізнавання смислових опорних пунктів ТО: Знайти ключові слова Знайти в абзаці речення-заголовок Визначити тему абзацу Знайти головну думку абзацу Запропонувати назву Т / заголовки абзаців Визначити кількість фактів в абзаці і коротко назвати їх. 4. Одномовна антиціпація (речень, абзаців, Т) 5. Складання поняттєвих схем ТО / теми 6. Складання двомовних словників-термінів

45

Слайд 45

Приклади підготовчих вправ (вправи без перекладу) Специфічні вправи для усного послідовного П: Імітація Т для А (з обмеженням часу / із заданим відставанням) Поділ фраз ТО на синтагми (одночасне А + Ч) Читання з одночасним рахуванням + переказ Вибіркові диктанти (запис тільки: цифр / власних імен / географічних назв …) Вибірковий диктант (запис ключових слів абзацу) + відтворення (переказ) змісту абзаців Переглядове читання в умовах дефіциту часу + переказ Розвиток пам'яті і оволодіння мнемічними стратегіями (мнемотехніками) Оволодіння перекладацьким скорописом

46

Слайд 46

2. Приклади перекладацьких вправ Формування навички вибіркової стратегії у слухов. сприйманні ТО (знаходження головної інформац.): - Синтаксичне згортання / розгортання речень + переклад + переклад усієї фрази повністю - Фіксація уваги на дієсловах + переклад + підбір відповідників - Переклад-переказ - Мікрореферування Формування навички імовірнісного прогнозування: - Переклад фраз / ТО з купюрами на слух Формування навички контекстуальної догадки: - Переклад речень з різними контекстуальними значеннями однієї ЛО - Відновлення тексту з пропущеними словами (ТО з функціональними шумами)

47

Слайд 47

Приклади перекладацьких вправ Розвиток уміння утримувати в пам'яті смисл ТО: - Імітація на слух + пофразовий переклад - Максимально точне відтворення фрагмента ТО спочатку РМ, а потім ІМ - Переклад - ”снігова грудка” - Диктант-переклад Формування навичок переключення з мови на мову: - Відтворення прочитаних викладачем кількох ЛО по пам'яті почергово РМ та ІМ - Переклад діалогів з репліками РМ і ІМ - Переклад числівників / географ. назв / …

48

Слайд 48

Приклади перекладацьких вправ Формування навички лексико-синтаксичного варіювання: Переклад з трансформаціями: - Заміна у ТО виділених слів синонімами та переклад - Передача значення виділених у ТО слів описовим перекладом - Спрощення (скорочення) словосполучників / речень - Синтаксична трансформація речень (актив-пасив) - Антонімічна трансформація речень - Переклад речень з усіма можливими трансф-ціями - Переклад речення на РМ (вправа-”ланцюжок”) Відновлення тексту з пропущеними словами (шум)

49

Слайд 49

Приклади перекладацьких вправ Формування навички використання найуживаніших перекладацьких відповідників: - Укладання списків відповідників (слово МО – слово МП) до конкретних тем / проблем / текстів - Переказ іншомовного ТО рідною мовою з опорою на список відповідників - Укладання і заучування клішованих фраз за комунікативними функціями (прохання, наказ, …) - Чотиритактні вправи з ключем (прослухайте – перекладіть – прослухайте ключ – повторіть) - Диктант-переклад (для ЛО різних рівнів) - Вивчення моделей “ГС ІМ - ГС РМ” і переклад цих синтаксичних відповідників - Переклад ПФЄ з комплексним вживанням лексичних і синтаксичних відповідників

50

Слайд 50

Приклади перекладацьких вправ Формування навички компресії тексту: Усна одномовна компресія із зоровою опорою на ТО Усна двомовна компресія із зоровою опорою на ТО (спочатку одномовна компресія, а потім відтворен-ня скомпресованого ТО мовою перекладу) Усна одномовна компресія тексту із слуховою опорою на ТО (сприйманням ТО на слух) Усна двомовна компресія тексту із слуховою опорою на ТО (сприйманням ТО на слух) Видалення із ТО фрагментів, що дублюють інформацію (з опорою на друкований ТО і без неї)

51

Слайд 51

Приклади перекладацьких вправ Формування фонетичних навичок говоріння: Вправи на тренування “дикції перекладача” Вправи на формування артикуляційних і інтонаційних навичок говоріння (див. лекцію №3 “Формування фонетичної компетентності”)

52

Слайд 52

Окремі групи вправ для: - Формування навичок і розвиток умінь перекладу з аркуша (с. 286-290) - Формування навичок і розвитку вмінь усного послідовного перекладу з опорою на перекладацький скоропис (с. 291- 299) - Формування навичок перекладацького скоропису

53

Слайд 53

2.5. Оцінювання УП Різні підходи до оцінювання: 1. Врахування помилок різного типу: Помилки, що призводять до втрати суттєвої інформації або її викривлення Помилки, що за певних обставин можуть змінити зміст ТО Помилки, що несуттєво змінюють зміст ТО 2. Врахування трьох параметрів УП: Ступінь збереження головного змісту ТО (70%) Правильність мовного оформлення (20%) Дотримання вимог до ФК перекладача (відсутність невмотивованих пауз, повторів, чіткість вимови, плавність, гучність …) (10%)

54

Последний слайд презентации

Рекомендована література Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 368 с. Корунець І. В. Теорія та практика перекладу / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448 с. Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу / В. Н. Комиссаров. – М. : «Рема», 1997. – 360 с. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с. Брандес М. П. Предпереводческий анализ текста / М. П. Брандес, В. И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 223 с. Бориско Н. Ф., Майєр Н. В. Організація позааудиторної самостійної роботи студентів магістратури з дисципліни «Методика навчання іноземних мов і перекладу у вищих навчальних закладах» (спеціальність 8.02030304 «Переклад (дві іноземні мови)»): навчально-методичний посібник /– К, 2014. – 74 с.

Похожие презентации

Ничего не найдено