Презентация на тему: ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності

Реклама. Продолжение ниже
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності
1/28
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 83)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (219 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності “Переклад”, ОКХ і ОПП 2. Фахова компетентність перекладача та її складові 3. Зміст навчання перекладу

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Державний стандарт спеціальності “Переклад” ОКХ (освітньо-кваліфікаційна характер-ка): Цілі підготовки перекладачів Місце фахівця в структурі економіки Вимоги до його фахових компетентностей ОПП (освітньо-професійна програма): Нормативний зміст навчання Вимоги до змісту, обсягу та до рівня підготовки фахівця (бакалавра, спеціаліста, магістра)

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

ОКХ (освітньо-кваліфікаційна характер-ка) http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/articles-123 / Завдання та обов’язки: - Перекладає наукову, технічну, суспільно-політичну, економічну та іншу спеціальну літературу, патентні описи, нормативно-технічну та товаросупровідну документацію, матеріали листування із зарубіжними установами, а також матеріали конференцій, нарад, семінарів тощо. - Виконує в установлені строки усні та письмові, повні і скорочені переклади, забезпечуючи при цьому точну відповідність перекладів лексичному, стилістичному і смисловому змісту оригіналів, дотримання встановлених вимог стосовно наукових і технічних термінів та означень.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Завдання та обов’язки (продовження): Здійснює редагування перекладів. - Готує анотації та реферати іншомовної літератури і науково-технічної документації. - Бере участь у складанні оглядів з тематики матеріалів, які перекладає. - Бере участь у складанні тематичних оглядів за зарубіжними матеріалами. - Веде роботу з уніфікації термінів, удосконалення використовуваних понять і визначень у відповідній галузі економічної діяльності, науки, техніки, облік і систематизацію виконаних перекладів, анотацій, рефератів.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Повинен знати: - Мови, що використовує під час перекладу; - Методику науково-технічного перекладу; - Чинну систему координації перекладів; - Спеціалізацію діяльності підприємства, установи (організації); - Термінологію з тематики досліджень і розробок мовами, що використовуються для перекладу; - Словники, термінологічні стандарти, збірники, довідники; - Основи наукового та літературного редагування; - Граматику та стилістику мови.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Кваліфікаційні вимоги Провідний перекладач : повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією перекладача I категорії — не менше 2 років. Перекладач I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією перекладача II категорії — не менше 2 років. Перекладач II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією перекладача — не менше 1 року. Перекладач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Система навчання перекладу як спеціальності Найважливіші компоненти системи: ЦІЛІ ЗМІСТ ПРИНЦИПИ МЕТОДИ ЗАСОБИ МЕТА навчання перекладу: Формування перекладацької компетентності як основного компоненту фахової компетентності перекладача

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

2. Фахова компетентність перекладача та її складові Еволюція поглядів (з 80-их р.р. ХХ ст. – до сьогодні) О.Д.Швейцер (1988): - особливе співвідносне володіння МО і МП; - здатність до переклад. інтерпретації ТО; знання перекладацьких норм; вибір стратегій перекладу; знання норм стилю і жанру; соціокультурні знання.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Р. Белл / R. Bell/ (1993): сукупність знань МО і МП; знання розбіжностей між МП і МО; знання предмету спілкування; знання соціокультурних чинників; - уміння створювати тексти шляхом декодування і кодування інформації.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Лінгвістичний підхід (лінгвістика тексту) Ch. Nord ( 1991 ) : текстова мета-компетенція; текстотвірна компетенція; текстоаналітична компетенція; контрастивна текстова компетенція. W. Wills (1982, 2001): + вміння осмислення ТО; + вибір стратегій перекладу; + вміння створення ТП на основі ТО

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

( D. Scheller-Boltz ( 2010)

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Робоча модель фахової компетентності перекладача (Модель PASTE 2005, Л.М. Черноватий)

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

Білінгвальна компетенція мовні субкомпетентності (ЛК, ГК, ФК): МО і МП (також у контрастивному плані) мовленнєві субкомпетентності: у А+Г (для усного перекладу); у Ч+П (для письмового перекладу) Формується і вдосконалюється на практичних заняттях з відповідної ІМ для майбутніх перекладачів.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Професійна спрямованість навчання ІМ 1 курс 5 курс Формування загально-культурної ІКК Формування професійно спрямованої ІКК (За: H. Funk, 1992 )

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Специфіка білінгвальної компетентності перекладача (приклади) - Велика питома вага лексичної компетентності (обсяг словника, володіння синонімами з їх стилістичними відмінностями, …) в МО і МП Специфічна “перекладацька” спрямованість граматичної компетентності - Специфічна “перекладацька” спрямованість мовленнєвих компетентностей у Г, А, Ч, П - Формування певних перекладацьких умінь (напр., механізмів компресії та трансформації, відходу від дослівного перекладу) вже на 1-2 к. - Формування умінь аналізувати ТО, порівню-вати різні переклади, обирати еквівалентні мовні і мовленнєві засоби тощо вже на 1-2 к.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Екстралінгвістична компетенція - фонові знання: (енциклопедичні, тематичні, соціокультурні, культуроло-гічні, (лінгво-)країнознавчі, міжкультурні тощо) предметні знання: (у певних галузях людської діяльності) відповідні уміння використовувати ці знання під час перекладу Специфіка (приклади): дуже великий обсяг лінгвосоціокультурних знань в обох культурах; специфічна чутливість до феноменів мови і культури, “перекладацька” спостережливість; мінімізація предметних (галузевих) знань; здатність до постійного їх збагачення.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Культурно-зумовлена різниця у типах дискурсу Kaplan, Robert B. (1966/2001): “Cultural Thought-Patterns in Inter-Cultural Education.” English Semitic Oriental Romance Russian

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

Пояснения к схеме: Английский дискурс: прямолинейный, логичный, последовательный, с вербальным выражением всех компонентов. Семитский дискурс (арабский, иврит и др.): тяготеет к импликациям, рассматриваемым как очевидные. Но во избежание недоразумений импликации затем четко вербализуются в суммированном виде. Носители большинства азиатских языков имеют тенденцию развивать аргументацию по спирали, расширяя и углубляя ее с каждым витком. Для романских языков характерна вербализация всех компонентов, но сопровождаемая отступлениями и рассуждениями по поводу предмета общения. Для русского дискурса типично сочетание импликации с многочисленными и довольно пространными отступлениями от предмета разговора

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

Перекладацька компетентність знання загальних принципів перекладу (дисципліни: вступ до перекладознавства, теорія перекладу, порівняльні дисципліни, спецкурси) навички і уміння здійснювати переклад визначеного виду (дисціпліни: ПКП, УДП) інструментальна субкомпетентність (знання і уміння використовувати документальні і технологічні ресурси) дослідницька / пошукова субкомпетентність (здатність швидко знайти будь-яку необхідну інформацію тощо)

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Особистісна компетентність розвинутість психофізіологічних механізмів (когнітивних, психомоторних, поведінкових: пам’яті, уваги, психолог. стійкості, критичного відношення) морально-етична субкомпетентність (відповідальність, об’єктивність, скромність, надійність, ввічливість, конфіденційність) субкомпетентність самовдосконалення (готовність та потреба у постійній самоосвіті і розвитку) фахово-соціальна субкомпетентність (володіння прийомами та нормами спілкування у профес. середовищі, уміння пропонувати послуги, укладати договір, співпрацювати тощо)

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

Стратегічна компетентність (як “надкомпетентність”) Інтегрована комплексна здатність здійснювати переклади різних видів і типів, що ґрунтується на координації і складній взаємодії решти компетентностей у процесі здійснення перекладацької діяльності. (модель PASTE 2005, модифіковано Л.М.Черноватим 2013)

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

3. Зміст навчання перекладу ЗМІСТ НАВЧАННЯ (І.Л. Бім) А. ЗМІСТ предмету навчання Б. ЗМІСТ процесу навчання Переклад різних видів і типів Процес навчання перекладу шляхом формування та розвитку перекладацької комп.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Види перекладу

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Roland Freihoff, Kernfragen der Übersetzerausbildung, 2001)

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

Типи перекладу (за критерієм “співвіднесення змісту і форми ТП і ТО”) 500 років дискусій: ВІЛЬНИЙ  БУКВАЛЬНИЙ Основні типи: Вільний (суб'єктивний) – переклад-переказ Дослівний (підрядник) – для перекладу поезії Буквальний – у навчанні ІМ як вправа Еквівалентний / адекватний – переклад, у якому збережена єдність форми і змісту ТО Додаткові типи: Адаптивний (гетеровалентний) – пов’язаний із скороченням змісту ТО ....

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

Види еквівалентності - семантична смислова функціональна - стилістична - прагматична комунікативна ………

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Зміст процесу навчання перекладу – процес формування Перекладацької компетентності Стратегічної компетентності Особистісної компетентності Екстралінгвістичної компетентності (удосконалення білінгвальної комп.) шляхом виконання вправ і завдань для: - Передачі й організації засвоєння знань Формування і вдосконалення навичок - Формування і розвитку вмінь Розвитку і виховання необхідних якостей особистості, формування настанов і т.д.

Изображение слайда
1/1
28

Последний слайд презентации: ЛЕКЦІЯ 7 МЕТА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ПЛАН Державний стандарт спеціальності

Рекомендована література Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця : Нова книга, 2013. – 368 с. Корунець І. В. Теорія та практика перекладу / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 448 с. Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу / В. Н. Комиссаров. – М. : «Рема», 1997. – 360 с. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – М. : Академия, 2003. – 192 с. Брандес М. П. Предпереводческий анализ текста / М. П. Брандес, В. И. Провоторов. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 223 с. Бориско Н. Ф., Майєр Н. В. Організація позааудиторної самостійної роботи студентів магістратури з дисципліни «Методика навчання іноземних мов і перекладу у вищих навчальних закладах» (спеціальність 8.02030304 «Переклад (дві іноземні мови)»): навчально-методичний посібник /– К, 2014. – 74 с. – для підготовки до семінарських занять

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже