Презентация на тему: Лекція 6

Лекція 6 Лекція 6 Швидкість хімічних реакцій та чинники, що на неї впливають Лекція 6 Основний закон хімічної кінетики. Лекція 6 Вплив температури на швидкість хімічних реакцій Лекція 6 Лекція 6 Лекція 6 Лекція 6 Лекція 6 Лекція 6 Каталіз Енергетична схема некаталітичної (1) і каталітичної (2) реакції Лекція 6 Лекція 6 Хімічна рівновага Закон діючих мас для рівноваги:
1/19
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 59)
Скачать (369 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Лекція 6

Хімічна кінетика. Хімічна рівновага.

2

Слайд 2

План Швидкість хімічних реакцій та чинники, що на неї впливають. Вплив концентрації реагуючих речовин на швидкість реакцій. Основний закон хімічної кінетики. Вплив температури на швидкість хімічних реакцій. Правило Вант-Гоффа. Теорія активації С. Арреніуса. Каталіз. 5. Хімічна рівновага. Закон діючих мас. 6. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє.

3

Слайд 3: Швидкість хімічних реакцій та чинники, що на неї впливають

Хімічна кінетика – розділ фізичної хімії, який вивчає закономірності перебігу хімічних реакцій у часі, тобто швидкість хімічних реакцій, чинники, що на неї впливають, та механізм перебігу реакції. Швидкість хімічної реакції - це число елементарних актів взаємодії, що відбуваються за одиницю часу в одиниці об’єму системи (гомогенні реакції) або на одиниці поверхні площі реагуючих речовин (гетерогенні реакції).

4

Слайд 4

Під швидкістю хімічної реакції розуміють зміну концентрації реагуючих речовин або продуктів реакції за одиницю часу На швидкість реакції впливають: природа реагуючих речовин; їх концентрація; температура; каталізатори; чинники, специфічні для певного кола реакцій: тиск – для газів, ступінь подрібнення (ступінь дисперсності) – для гетерогенних реакцій, світло – для фотохімічних реакцій тощо.

5

Слайд 5: Основний закон хімічної кінетики

Залежність швидкості реакції від концентрації відображає основний закон хімічної кінетики (його ще називають закон діючих мас ). Формулювання: швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин у степенях їх стехіометричних коефіцієнтів: аА + bB + cC + … → продукти

6

Слайд 6

k - константа швидкості хімічної реакції. Фізична суть величини k - це швидкість реакції за умови, що концентрації всіх речовин становлять 1 моль/л. Константа швидкості реакції залежить : від природи реагуючих речовин ; температури ; каталізаторів. Константа швидкості реакції не залежить : від концентрації речовин. В рівняння входять молярні концентрації речовин,які знаходяться у газовій фазі або у розчині.

7

Слайд 7: Вплив температури на швидкість хімічних реакцій

Температура впливає на константу швидкості. Здебільшого, з підвищенням температури швидкість реакцій зростає. Залежність швидкості реакції від температури відображають правило Вант-Гоффа і теорія Арреніуса.

8

Слайд 8

Правило Вант-Гоффа: Константа швидкості реакції збільшується у 2…4 рази з підвищенням температури на кожні 10 градусів: ( γ – температурний коефіцієнт швидкості реакції). Правило Вант-Гоффа математично можна записати і в інший спосіб:

9

Слайд 9

Гама – температурний коефіцієнт швидкості реакції. Число, яке показує, в скільки разів змінюється константа швидкості реакції при зміні температури на кожні 10 градусів.

10

Слайд 10

Теорія Арреніуса Теорія Арреніуса (теорія активації) дає більш точну залежність константи швидкості реакції від температури. Згідно з цією теорією, в хімічну реакцію вступають лише активні молекули, тобто такі, які мають деяку надлишкову, порівняно із середньою, енергію, необхідну для того, щоб при зіткненні розірвати старі і утворити нові зв’язки. Цю надлишкову енергію називають енергією активації ( Е А ).

11

Слайд 11

Рівняння Арреніуса: - в інтегральній формі : , За однієї і тої самої температури швидше йтиме реакція з меншою енергією активації. Для однієї і тої самої реакції зі збільшенням температури зростає число активних молекул, тобто зростає константа швидкості реакції.

12

Слайд 12

Будь-яка хімічна реакція проходить через такі стадії: вихідні речовини, які мають певний запас енергії Ев.р.; перехідний стан або стан активованого комплексу, коли старі зв ’язки в молекулах вихідних речовин ослаблені, але іще не порвалися, а нові уже починають утворюватись, але іще не утворилися. Перехідний комплекс нестійкий і розпадається з утворенням продуктів реакції. продукти реакції, які мають запас енергії Еп.р. Зміну енергії системи в ході хімічної реакції можна відобразити такою кривою:

13

Слайд 13

Зміна енергії системи в ході хімічної реакції Вихідні речовини А 2 + В 2 2. Активований комплекс А 2 …В 2 3. Продукти реакції 2АВ Хід реакції

14

Слайд 14: Каталіз

Каталіз – явище зміни швидкості хімічної реакції під впливом речовини-каталізатора. Каталізатор – речовина, що приймає участь у проміжних стадіях процесу, але в кінці реакції регенерується у незмінному складі і кількості. Основна причина зміни швидкості реакції каталізатором: каталізатор змінює шлях перебігу реакції і зменшує енергію активації.

15

Слайд 15: Енергетична схема некаталітичної (1) і каталітичної (2) реакції

Хід реакції

16

Слайд 16

Каталізатор не впливає на загальну стехіометрію реакції; не впливає на константу рівноваги (однаково прискорює як пряму, так і зворотну реакцію), проте прискорює досягнення рівноваги. Каталізатор характеризується певною селективністю (прискорює лише одну із декількох термодинамічно можливих реакцій).

17

Слайд 17

Каталіз Ферментативний Гетерогенний Гомогенний

18

Слайд 18: Хімічна рівновага

Більшість хімічних реакцій є оборотними, тобто в них одночасно відбувається два процеси: утворення продуктів реакції з вихідних речовин (пряма реакція) та утворення вихідних речовин з продуктів реакції (зворотна реакція). Хімічна рівновага : такий стан системи реагуючих речовин, при якому швидкість прямої та зворотної реакції стають однаковими.

19

Последний слайд презентации: Лекція 6: Закон діючих мас для рівноваги:

Для системи,що знаходиться у стані рівноваги, відношення добутків рівноважних концентрацій продуктів реакції і вихідних речовин в степенях їх стехіометричних коефіцієнтів є величина стала, яка дорівнює константі рівноваги Кр. Кр. залежить від природи реагуючих речовин і температури. Не залежить ні від концентрації речовин, ні від наявності каталізатора.

Похожие презентации

Ничего не найдено