Презентация на тему: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ
1/8
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 52)
Скачать (507 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

План 1. Поняття системи освіти, принципи її побудови. 2. Структура освіти України, основні типи закладів освіти. 3. Професійна освіта. 4. Органи управління освітою. 5. Євроінтеграція системи освіти України.

2

Слайд 2: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Система освіти – сукупність навчально-виховних закладів, які функціонують в країні, зв’язок між ними та ті загальні принципи, що визначають побудову та функціонування цих закладів. Принципи функціонування навчально-виховних закладів: Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою. Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку. Гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей. Органічний зв’язок з освітою та національними історією, культурою, традиціями. Незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій. Науковий, світський характер освіти. Інтеграція з наукою і виробництвом. Взаємозв’язок із наукою інших країн. Гнучкість і прогностичність системи освіти. Єдність і наступність системи освіти. Безперервність і різноманітність системи освіти. Поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

3

Слайд 3: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

4

Слайд 4: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

5

Слайд 5: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Система професійної освіти – сукупність закладів професійно-технічної і вищої освіти, а також наукових, науково-методичних і методичних установ, органів управління. Завдання професійної освіти: – задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення різних категорій з урахуванням вимог ринку праці; – забезпечення рівного доступу до якісної і безплатної первинної професійної освіти; підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників та фахівців; – формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей. Основні принципи професійної освіти: – випереджальний характер професійної підготовки; – безперервність; – фундаменталізація; – інтеграція професійної освіти, науки і виробництва; – рівний доступ до здобуття якісної професійної освіти населенням різних категорій; – гнучкість і взаємозв’язок процесу професійного навчання з реструктуризацією та подальшим розвитком економіки і зайнятістю населення, розвитком різних форм власності; – диверсифікація; – регіоналізація професійної освіти; – поєднання загальноосвітньої і професійної підготовки; – стандартизація, єдність професійного навчання і виховання, екологізація, варіативність, індивідуалізація і диференціація.

6

Слайд 6: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Ступенева структура профтехосвіти: І ступінь – забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з технологічно нескладних, простих за своїми виробничими діями і операціями професій ( навчальні курси; професійні школи; навчально-курсові комбінати; автомобільні навчальні комбінати; інші прирівняні до них навчальні заклади ); ІІ ступінь – забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності (професійно-технічні училища та ліцеї; професійно-художні училища та ліцеї; училища-агрофірми; училища-заводи; навчально-виробничі центри; навчальні центри;– інші прирівняні до них навчальні заклади); ІІ ступінь – забезпечується формування високого рівня кваліфікації з технічно складних, наукомістких професій та спеціальностей у різних галузях економіки, що дає змогу робітнику чи службовцю самостійно виконувати складні виробничі операції, продуктивні дії, створювати алгоритм діяльності у нетипових ситуаціях (вищі професійні училища; вищі художні професійно-технічні училища; вищі училища-агрофірми; центри професійно-технічної освіти; центри підготовки та перепідготовки робітничих кадрів; інші прирівняні до них навчальні закади. Головна мета функціонування професійно-технічної освіти – підготовка кваліфікованих робітників або молодших спеціалістів для народного господарства держави Професійно-технічна освіта

7

Слайд 7: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Ступенева структура вищої освіти: І рівень акредитації – здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти ( вищі професійні училища, технікуми ); ІІ рівень акредитації – здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (коледжі та інші прирівняні до них вищі навчальні заклади); ІІІ – V І рівень акредитації – здійснюється підготовка фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра; на основі вищої освіти – з присвоєнням кваліфікації кандидата наук, доктора наук (університети, академії, інститути та ін.). Головна мета функціонування вищої освіти – забезпечити фундаментальну наукову професійно-практичну підготовку відповідно до визначеного освітньо-кваліфікаційного рівня Вища освіта

8

Последний слайд презентации: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ: Лекція 5. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ

Управління освітою здійснюють державні органи управління та органи громадянського самоврядування.

Похожие презентации

Ничего не найдено