Презентация на тему: Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи

Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи План лекції 1. Вироблення трифазного струму. З'єднання фаз генератора і споживача зіркою і трикутником. Співвідношення між лінійними і фазними струмами і 1. Вироблення трифазного струму. З'єднання фаз генератора і споживача зіркою і трикутником. Співвідношення між лінійними і фазними струмами і напругами. Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Пам ` ятай ! Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Трифазний синхронний генератор Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи З ` єднання фаз джерела і споживача зіркою Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Співвідношення лінійних і фазних напруг у чотирьохпроводній ЛЕП Пам ` ятай !!! З ` єднання фаз джерела і споживача трикутником Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Пам ` ятай !!! Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи 2. Потужність і коефіцієнт потужності трифазної системи та шлях його підвищення. Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Це важливо знати!!! Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи Дякую за увагу!
1/31
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 32)
Скачать (384 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи

2

Слайд 2: План лекції 1. Вироблення трифазного струму. З'єднання фаз генератора і споживача зіркою і трикутником. Співвідношення між лінійними і фазними струмами і напругами. 2. Потужність і коефіцієнт потужності трифазної системи та шлях його підвищення

3

Слайд 3: 1. Вироблення трифазного струму. З'єднання фаз генератора і споживача зіркою і трикутником. Співвідношення між лінійними і фазними струмами і напругами

4

Слайд 4

Багатофазним називають електричне коло, в якому діють ЕРС однієї частоти, зсунені за фазою одна стосовно одної, що генеруються спільним джерелом електроенергії. Частину багатофазного кола, в якій діє одна ЕРС, називають фазою. Тому окремі обвитки генератора називають фазними обвитками чи фазними генераторами.

5

Слайд 5: Пам ` ятай !

1. Термін “фаза” є назвою складової частини багатофазного кола, і його не треба сприймати як фазу синусоїдної величини 2. В електротехніці застосовують двофазні, трифазні, шестифазні та інші багатофазні кола.

6

Слайд 6

Трифазну систему ЕРС можна отримати за допомогою трьох котушок, зсунених у просторі на 120°, які обертаються в рівномірному магнітному полі з кутовою швидкістю со (рис. 1, а). В котушці фази А (виводи А Х) згідно із законом електромагнітної індукції індукуватиметься синусоїдна ЕРС е 4 = Е sin( wt ). В котушці фази В ( виводи B-Y ), оскільки вона зсунена щодо котушки фази А на 120°, індукуватиметься ЕРС із запізненням на 1/3Т = 120°. Подібно в котушці фази С ( виводи C-Z) ЕРС буде запізнюватися на 2/3 T - 240°. Отже, в кожній з фаз матимемо відповідно ЕРС (рис. 1, б):

7

Слайд 7

8

Слайд 8: Трифазний синхронний генератор

1- осердя 2 – обмотка збудження 3 – статор 4 – обмотка статора ω – кутова швидкість Ф – магнітний потік Трифазний синхронний генератор

9

Слайд 9

Особливість симетричної трифазної системи ЕРС (напруг, струмів) полягає в тому, що сума їх миттєвих значень в будь-який момент часу дорівнює нулю. е А + е В + у С = 0 Послідовність чергування ЕРС фаз трифазної системи може бути за годинниковою стрілкою і її називають прямою послідовністю (А-В-С), проти годинникової стрілки – зворотною послідовністю (А-С-В).

10

Слайд 10

11

Слайд 11: З ` єднання фаз джерела і споживача зіркою

12

Слайд 12

Проводи A-a, В-в, С-с, які з'єднують джерело з споживачем, називають лінійними проводами або лініями. Струми в лінійних проводах і ЛА, і ЛВ і ПС називають лінійними струмами й за додатний вважається їх напрям від джерела до споживача. Струми, що проходять у фазах джерела або споживача і ФА, і ФВ, і ФС, називають фазними струмами. Прийнято для трифазного джерела використовувати для індексів великі літери, а для навантаження - малі літери. Провід О-о називають нейтральним, чи нульовим, проводом. Струм у нейтральному проводі називають нейтральним (нульовим) струмом й за додатний - вважається його напрям від споживача до джерела.

13

Слайд 13

Рис. Зв ` язне трифазне коло

14

Слайд 14

Трифазне коло із з ` єднанням фаз зіркою

15

Слайд 15

Напруги між початками (А, В, С) відповідних фаз і нейтральною точкою називають фазними напругами джерела и А, и В, и С Для фазних напруг використовують один індекс, який відповідає певній фазі. Напруги між початками (А, В, С) відповідних фаз генератора (напруги між лінійними проводами) називають лінійними напругами и АВ, и ВС, и СА. Так само називаються напруги споживача: и а, и b, и с - фазні напруги; и ab, и bc, и с a

16

Слайд 16

U АВ, U ВС, U СА – лінійні напруги ; U А, U в, U с - фазні напруги

17

Слайд 17

U АВ + U в – U А = 0

18

Слайд 18: Співвідношення лінійних і фазних напруг у чотирьохпроводній ЛЕП

Uф, В Uл, В 127 220 220 380 380 660 Співвідношення лінійних і фазних напруг у чотирьохпроводній ЛЕП

19

Слайд 19: Пам ` ятай !!!

В трифазному колі із з ` єднанням фаз зіркою лінійна напруга більша від фазної в 3 разів, а її початкова фаза випереджає початкову фазу фазної напруги на 30˚. Трифазний споживач називається симетричним, якщо однакові відповідно активні й реактивні опори його трьох фаз: Ra= Rb = Rc =R ф, Xa = Xb = Xc =X ф Де R ф, X ф – активний і реактивний опори фаз трифазного споживача відповідно. Струм у нульовому проводі у випадку симетричного навантаження дорівнює нулю.

20

Слайд 20: З ` єднання фаз джерела і споживача трикутником

21

Слайд 21

U AB = E A, U BC = E B, U СА = Е С Трикутник

22

Слайд 22: Пам ` ятай !!!

1. Фазні напруги споживача дорівнюють відповідним лінійним напругам: 2. Зв'язок між лінійними і фазними струмами можна встановити на підставі рівнянь за першим законом Кірхгофа для вузлів а, b, с.

23

Слайд 23

3. Отже, в трифазному колі із з'єднанням фаз трикутником лінійним струм більший від фазного в 3 разів, а його початкова фаза відстає від початкової фази фазного струму на 30°. 4. При з'єднанні навантаження трикутником, трифазна система є тільки трипровідною.

24

Слайд 24: 2. Потужність і коефіцієнт потужності трифазної системи та шлях його підвищення

25

Слайд 25

У трифазному колі із симетричним навантаженням потужності трьох фаз однакові Р а = Р b = Р с = Р ф як для з'єднання фаз зіркою, так і для з'єднання трикутником. Тому сумарні потужності трифазного споживача дорівнюють: Де - кут зсуву фаз між фазними напругою і струмом споживача.

26

Слайд 26

Якщо врахувати співвідношення між лінійними і фазними напругами та струмами для з'єднання фаз зіркою: Й трикутником: То добуток для обох схем однаковий:

27

Слайд 27

Отже, вирази для потужностей симетричного споживача із з ` єднанням фаз зіркою або трикутником можна записати через лінійні величини так:

28

Слайд 28: Це важливо знати!!!

1. Трифазна система ЕРС це три синусоїдних ЕРС однакової частоти, зсунених за фазою одна стосовно іншої на кут 120° і вироблених одним джерелом. 2. В трифазному колі використовують в основному два види з'єднання фаз: трикутником і зіркою. При з'єднанні трикутником отримуємо трипровідну систему, а при з'єднанні зіркою - чотирипровідну. При симетричному навантаженні активні та реактивні опори кожної фази рівні між собою:

29

Слайд 29

Трифазні кола характеризують фазні та лінійні величини (струми чи напруги), співвідношення між якими залежить від виду з'єднання фаз. В симетричному трифазному колі при з'єднанні: Трикутником Зіркою

30

Слайд 30

Потужності трифазного кола визначають як суму потужностей окремих фаз. При симетричному навантаженні потужності визначають через лінійні величини: При незмінній напрузі живлення та незмінному опорі фази на­вантаження потужність при з'єднанні грикутником в три рази більша від потужності ніж при з'єднанні зіркою:

31

Последний слайд презентации: Лекція 4 Тема: Трифазні електричні системи: Дякую за увагу!

Похожие презентации

Ничего не найдено