Презентация на тему: Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах

Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
План
Основна література :
Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
Речення
Прийоми ознайомлення з реченням
Схематичне зображення речень
Слово
Слово
Графічне зображення слова
Прийоми ознайомлення зі словом
Методика ознайомлення з фонетичними уявленнями
Склад, наголос, наголошений склад
Склад, наголос, наголошений склад
Прийоми навчання складоподілу
Звук: голосний, приголосний, твердий, м'який
Прийоми ознайомлення із звуками
Розвиток фонематичного слуху
Прийоми розвитку фонематичного слуху
Робота з удосконалення звуковимови
Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати)
-
Так має лежати зошит, якщо ти пишеш правою рукою
Так має лежати зошит, якщо ти пишеш лівою рукою
Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати)
Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
Психофізіологічні особливості дітей-шестирічок
Утруднення в оволодінні навичками письма
Види підготовчої до письма роботи у добукварний період
Корекційні вправи
4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення
Графічні зображення речень, слів, складів, звуків
Демонстраційне набірне полотно, фішки
Звукова лінійка № 1
Звукова лінійка № 2
Звукова лінійка № 3
Звуковий годинник
1/38
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 16)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2766 Кб)
1

Первый слайд презентации

Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

Методика формування початкових уявлень про слово, речення, висловлювання. Методика ознайомлення учнів з фонетичними уявленнями. Розвиток фонетичного слуху. Робота над усуненням вад мовлення. Методика підготовки першокласників до письма. Особливості навчання письма ліворуких учнів. 4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Основна література :

М. М. Наумчук. Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). – Видання друге, доповнене. – Тернопіль: В-во Астон, 2005, - С. 46-59; 78-80; 81-161. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 кл. К.: Поч. школа, 2006/07.- 432 с. Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 кл.: Посіб. Для вчителя. –К.: Освіта, 2001. – 176 с. Прищепа О.Ю. Навчання письма в 1 класі: Посіб.для вчителя. – К.: Освіта, 2004. М. С. Вашуленко. Українська мова і мовлення в початковій школі. – К., Освіта. – 2006. Г. Коваль. Звуко-буквений аналіз на уроках української мови в початкових класах. – Тернопіль, 2004 Підручники для початкової школи: Вашуленко М.С., Ґудзик І.П., Пономарьова К.І., Прищепа О.Ю. Українська мова. – К., 2006.

Изображение слайда
4

Слайд 4

1. Методика формування початкових уявлень про слово, речення, висловлювання

Изображение слайда
5

Слайд 5: Речення

Знати: - висловлювання складається з речень; - речення складається із слів; - у реченні може бути 1,2, 3 і більше слів. Уміти: - вилучати речення з висловлювання; - аналізувати їх за кількістю слів; - складати речення за ілюстрацією; - вводити речення у висловлювання; - будувати графічну модель речення; - складати речення за моделлю.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Прийоми ознайомлення з реченням

- промовляння речення дітьми; - послідовне називання слів у реченні, - підрахунок кількості слів у реченні, - визначення місця кожного слова в реченні, - називання кожного слова окремо, - плескання в долоні по мірі промовляння слів, - викладання лічильного матеріалу, - “живі сценки”, - складання речень з певною кількістю слів, - складання моделі речення (смужки, графічно); - “живі слова” (деформоване речення).

Изображение слайда
7

Слайд 7: Схематичне зображення речень

І________. Осінь. І___ ____. Пожовтіли дерева. І___ ____ ____. Перестали співати пташки. І___ ____ _ ____. Тварини готуються до зими.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Слово

Знати: - слово називає, має значення, смисл; - слова в реченні промовляють послідовно, одне за одним; - слова бувають великі й маленькі; - слова поділяються на склади; - один склад у слові є наголошеним; - слово можна поділити на звуки.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Слово

Уміти: - аналізувати слова за складовим і звуковим аспектом; - визначати наголошений склад; - будувати графічну звуко-складову модель слова; - добирати слова до поданої моделі.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Графічне зображення слова

Складова будова слова: І І — ліс, | | І — липа, | | | | — осика. Позначення наголошеного складу: І ‘І І — ли'па, I I ' І І — оси'ка. Звуко-складова модель слів: І О' І — ОІ — око; І — О І— О' І — вода І — О' —І — мак І — О‘І = О І — коні |= О | — О' — І — літак І —О І — О' І — ОІ — ракета І — О' — І — лось Знайдіть помилку в моделі слова!!!

Изображение слайда
11

Слайд 11: Прийоми ознайомлення зі словом

- читання художніх творів (“Айболить”, “Чарівне слово”); - ігри (“Зіпсований телефон”, “Чорне і біле”, “Як назвати”, “Підкажи слово”); - загадки – складки; - словесні вправи: - “Хто я?”, “Останнє слово про предмет”, “Скажи інакше”, “Добери назву”, “Скажи одним словом”, “Утвори нові слова”, “Додай слово” (гриби – це опеньки, … ).

Изображение слайда
12

Слайд 12: Методика ознайомлення з фонетичними уявленнями

Фонетичні одиниці: - склад, - наголос, - наголошений склад, - звук, - голосний, - приголосний, - твердий приголосний, - м'який приголосний.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Склад, наголос, наголошений склад

Знати: - слова поділяються на склади; - у слові може бути один і більше складів; - склади слідують в слові один за одним; - у складі один, два звуки й більше; - у кожному складі є голосний звук; - скільки в слові голосних, стільки й складів; - один склад у слові вимовляється голосніше, він наголошений; - терміни “склад”, “наголос”, “наголошений - ненаголошений склад”.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Склад, наголос, наголошений склад

Уміти: - аналізувати слова за їх складом; - визначати наголошений склад; - будувати складові моделі слів; - добирати слова до складової моделі.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Прийоми навчання складоподілу

Репродуктивні Чуттєві Слухові Вправи на складоподіл: - який склад далі в слові; -вгадай, який склад пропущено; - яким складом починається слово; - склади слово із поданих складів; - відніми склад і додай інший; - ігрові прийоми (шаради складів); - складове моделювання слів; - добір слів до складових моделей.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Звук: голосний, приголосний, твердий, м'який

Знати: - слово можна поділити на звуки; - звуки бувають голосні й приголосні; приголосні звуки поділяються на тверді й м'які. Уміти: - розрізняти й пізнавати всі звуки мови; - визначати послідовність звуків у слові; - здійснювати звуковий аналіз слів; - давати якісну характеристику звукам; - будувати звукову модель слова; - добирати слова до поданої моделі.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Прийоми ознайомлення із звуками

- спостереження за артикуляцією звуків; - показ та пояснення артикуляції; - показ зразка правильної вимови; - імітація; інтонування для обстеження звукової будови слова ; зіставлення опозиційних пар (тверді - м'які ); звуковий аналіз слів; - позначення звуків фішками.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Розвиток фонематичного слуху

Фонематичний слух – уміння чути окремі звуки у слові й уміння відтворювати звукову форму слів під час внутрішнього їх промовляння (Д.Б.Ельконін).

Изображение слайда
19

Слайд 19: Прийоми розвитку фонематичного слуху

- вимовити лише голосні (приголосні, тверді, м'які ) звуки в слові; - назвіть звуки, що утворюються за допомогою губів (середньої, передньої частини язика); - який третій звук у слові? - назвіть склади з м'якими приголосними; - позначте послідовно звуки у слові; - послухайте слова й побудуйте їх звукові моделі.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Робота з удосконалення звуковимови

- Заучування скоромовок, лічилок; - спостереження за артикулюванням звуків; - звуконаслідування; - знайомство з органами артикуляції, - дидактичні ігри.

Изображение слайда
21

Слайд 21

3. Методика підготовки першокласників до письма

Изображение слайда
22

Слайд 22: Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати)

- правильно сидіти за партою, тримати олівець, ручку, зошит; - робити раціональні рухи рукою під час письма; - орієнтуватися на сторінці зошита; знаходити основний рядок і додаткові лінії в сітці зошита для письма; - обводити контури предметних малюнків, фігур за трафаретами; заштриховувати контурні малюнки різноспрямованими лініями. розфарбовувати малюнки; продовжувати початі орнаменти, узори; складати їх із різних графічних елементів;

Изображение слайда
23

Слайд 23: -

- Спину тримай рівно, не спирайся грудьми на парту. - Лікті поклади на стіл, вільною рукою притримуй : зошит, пересуваючи його вгору у міру потреби. - Ноги всією ступнею постав на підлогу чи підставку.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Так має лежати зошит, якщо ти пишеш правою рукою

Нижній кут сторінки, на якій ти пишеш, має бути напроти середини грудей. Так правильно тримати ручку, якщо ти пишеш правою рукою.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Так має лежати зошит, якщо ти пишеш лівою рукою

Нижній кут сторінки, на якій ти пишеш, має бути напроти середини грудей. Так правильно тримати ручку, якщо ти пишеш лівою рукою.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати)

- проводити прямі лінії: вертикальні, горизонтальні, похилі (вліво, вправо); - проводити прямі, ламані, хвилясті, петельні лінії перервним і неперервним рухом руки (у межах можливого); - писати лінії, подібні до елементів літер: прямі з верхнім і нижнім закругленням, верхньою і нижньою петлею, овали, півовали.

Изображение слайда
27

Слайд 27

Изображение слайда
28

Слайд 28: Психофізіологічні особливості дітей-шестирічок

Недостатній розвиток: - окоміру, координації руху руки, просторового сприймання, вольових якостей, самоконтролю, довільної уваги, дрібних м'язів кисті; - знижена здатність до автоматизації рухів; - розкоординованість у роботі зорового й рухового аналізаторів; - відсутність перспективного бачення; - повільність сприйняття й запам'ятовування послідовності дій.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Утруднення в оволодінні навичками письма

- вихід елемента букви за межі рядка; - різна висота букви в одному слові; - різна відстань між окремими елементами, буквами; - різний нахил елементів букви; - неправильне поєднання букв у слові, тремтячі лінії; - зворотній порядок накреслення літери; - швидка стомлюваність руки; - письмо друкованої літери замість рукописної; - заміна однієї букви іншою.

Изображение слайда
30

Слайд 30: Види підготовчої до письма роботи у добукварний період

- підготовчі графічні вправи: тримати ручку, орієнтуватися в графічній сітці зошита, координувати рухи вістря ручки в межах верхньої й нижньої ліній робочого рядка; - штрихування контурів фігур, обведення трафаретів, поданих пунктирними лініями; - проведення прямих, ламаних і кривих ліній за зразком; - засвоєння основних елементів літер: - короткої й довгої прямої палички, - паличок з петлями, закругленням угорі і внизу, - лівого й правого півовалів, овалу.

Изображение слайда
31

Слайд 31: Корекційні вправи

- показувати початок робочого рядка й міжрядковий простір; - давати зразки написання букв та їх сполучень; - конструювання окремих елементів букв, переконструювання однієї літери в іншу; - обведення зразка протилежним кінцем ручки; - перші букви писати олівцем, за необхідності використовувати гумку; - вправи на розслаблення м'язів кисті руки.

Изображение слайда
32

Слайд 32: 4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення

- художнє слово; - предметна й зображувальна наочність ( слова, рими, звуки; звуковий ланцюжок; знайди слово ); - графічні зображення речень, слів, складів, звуків; - демонстраційне набірне полотно, фішки; - звукові лінійки, звуковий годинник.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Графічні зображення речень, слів, складів, звуків

модель речення : /__ _ __ __ __. складова модель : звукова модель слова: __ О __ О

Изображение слайда
34

Слайд 34: Демонстраційне набірне полотно, фішки

Магнітні полотна Фланелєграф Картонні смужки (25 * 5 см) Фішки

Изображение слайда
35

Слайд 35: Звукова лінійка № 1

Изображение слайда
36

Слайд 36: Звукова лінійка № 2

Изображение слайда
37

Слайд 37: Звукова лінійка № 3

Изображение слайда
38

Последний слайд презентации: Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах: Звуковий годинник

Изображение слайда