Презентация на тему: Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах

Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
План
Основна література :
Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
Речення
Прийоми ознайомлення з реченням
Слово
Слово
Прийоми ознайомлення зі словом
Методика ознайомлення з фонетичними уявленнями
Склад, наголос, наголошений склад
Склад, наголос, наголошений склад
Прийоми навчання складоподілу
Звук: голосний, приголосний, твердий, м'який
Прийоми ознайомлення із звуками
Розвиток фонематичного слуху
Прийоми розвитку фонематичного слуху
Робота з удосконалення звуковимови
Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати)
Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати)
Психофізіологічні особливості дітей-шестирічок
Утруднення в оволодінні навичками письма
Види підготовчої до письма роботи у добукварний період
Корекційні вправи
4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення
Графічні зображення речень, слів, складів, звуків
Демонстраційне набірне полотно, фішки
Звукова лінійка № 1
Звукова лінійка № 2
Звукова лінійка № 3
Звуковий годинник
1/32
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 26)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (102 Кб)
1

Первый слайд презентации

Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

Методика формування початкових уявлень про слово, речення, висловлювання. Методика ознайомлення учнів з фонетичними уявленнями. Розвиток фонетичного слуху. Робота над усуненням вад мовлення. Методика підготовки першокласників до письма. Особливості навчання письма ліворуких учнів. 4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Основна література :

М. М. Наумчук. Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). – Видання друге, доповнене. – Тернопіль: В-во Астон, 2005, - С. 46-59; 78-80; 81-161. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 кл. К.: Поч. школа, 2006/07.- 432 с. Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 кл.: Посіб. Для вчителя. –К.: Освіта, 2001. – 176 с. Прищепа О.Ю. Навчання письма в 1 класі: Посіб.для вчителя. – К.: Освіта, 2004. М. С. Вашуленко. Українська мова і мовлення в початковій школі. – К., Освіта. – 2006. Г. Коваль. Звуко-буквений аналіз на уроках української мови в початкових класах. – Тернопіль, 2004 Підручники для початкової школи: Вашуленко М.С., Ґудзик І.П., Пономарьова К.І., Прищепа О.Ю. Українська мова. – К., 2006.

Изображение слайда
4

Слайд 4

1. Методика формування початкових уявлень про слово, речення, висловлювання

Изображение слайда
5

Слайд 5: Речення

Знати: - висловлювання складається з речень; - речення складається із слів; - у реченні може бути 1,2, 3 і більше слів. Уміти: - вилучати речення з висловлювання; - аналізувати їх за кількістю слів; - складати речення за ілюстрацією; - вводити речення у висловлювання; - будувати графічну модель речення; - складати речення за моделлю.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Прийоми ознайомлення з реченням

- промовляння речення дітьми; - послідовне називання слів у реченні, - підрахунок кількості слів у реченні, - визначення місця кожного слова в реченні, - називання кожного слова окремо, - плескання в долоні по мірі промовляння слів, - викладання лічильного матеріалу, - “живі сценки”, - складання речень з певною кількістю слів, - складання моделі речення (смужки, графічно); - “живі слова” (деформоване речення).

Изображение слайда
7

Слайд 7: Слово

Знати: - слово називає, має значення, смисл; - слова в реченні промовляють послідовно, одне за одним; - слова бувають великі й маленькі; - слова поділяються на склади; - один склад у слові є наголошеним; - слово можна поділити на звуки.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Слово

Уміти: - аналізувати слова за складовим і звуковим аспектом; - визначати наголошений склад; - будувати графічну звуко-складову модель слова; - добирати слова до поданої моделі.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Прийоми ознайомлення зі словом

- читання художніх творів (“Айболить”, “Чарівне слово”); - ігри (“Зіпсований телефон”, “Чорне і біле”, “Як назвати”, “Підкажи слово”); - загадки – складки; - словесні вправи: - “Хто я?”, “Останнє слово про предмет”, “Скажи інакше”, “Добери назву”, “Скажи одним словом”, “Утвори нові слова”, “Додай слово” (гриби – це опеньки, … ).

Изображение слайда
10

Слайд 10: Методика ознайомлення з фонетичними уявленнями

Фонетичні одиниці: - склад, - наголос, - наголошений склад, - звук, - голосний, - приголосний, - твердий приголосний, - м'який приголосний.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Склад, наголос, наголошений склад

Знати: - слова поділяються на склади; - у слові може бути один і більше складів; - склади слідують в слові один за одним; - у складі один, два звуки й більше; - у кожному складі є голосний звук; - скільки в слові голосних, стільки й складів; - один склад у слові вимовляється голосніше, він наголошений; - терміни “склад”, “наголос”, “наголошений - ненаголошений склад”.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Склад, наголос, наголошений склад

Уміти: - аналізувати слова за їх складом; - визначати наголошений склад; - будувати складові моделі слів; - добирати слова до складової моделі.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Прийоми навчання складоподілу

Репродуктивні Чуттєві Слухові Вправи на складоподіл: - який склад далі в слові; -вгадай, який склад пропущено; - яким складом починається слово; - склади слово із поданих складів; - відніми склад і додай інший; - ігрові прийоми (шаради складів); - складове моделювання слів; - добір слів до складових моделей.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Звук: голосний, приголосний, твердий, м'який

Знати: - слово можна поділити на звуки; - звуки бувають голосні й приголосні; приголосні звуки поділяються на тверді й м'які. Уміти: - розрізняти й пізнавати всі звуки мови; - визначати послідовність звуків у слові; - здійснювати звуковий аналіз слів; - давати якісну характеристику звукам; - будувати звукову модель слова; - добирати слова до поданої моделі.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Прийоми ознайомлення із звуками

- спостереження за артикуляцією звуків; - показ та пояснення артикуляції; - показ зразка правильної вимови; - імітація; інтонування для обстеження звукової будови слова ; зіставлення опозиційних пар (тверді - м'які ); звуковий аналіз слів; - позначення звуків фішками.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Розвиток фонематичного слуху

Фонематичний слух – уміння чути окремі звуки у слові й уміння відтворювати звукову форму слів під час внутрішнього їх промовляння (Д.Б.Ельконін).

Изображение слайда
17

Слайд 17: Прийоми розвитку фонематичного слуху

- вимовити лише голосні (приголосні, тверді, м'які ) звуки в слові; - назвіть звуки, що утворюються за допомогою губів (середньої, передньої частини язика); - який третій звук у слові? - назвіть склади з м'якими приголосними; - позначте послідовно звуки у слові; - послухайте слова й побудуйте їх звукові моделі.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Робота з удосконалення звуковимови

- Заучування скоромовок, лічилок; - спостереження за артикулюванням звуків; - звуконаслідування; - знайомство з органами артикуляції, - дидактичні ігри.

Изображение слайда
19

Слайд 19

3. Методика підготовки першокласників до письма

Изображение слайда
20

Слайд 20: Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати)

- правильно сидіти за партою, тримати олівець, ручку, зошит; - робити раціональні рухи рукою під час письма; - орієнтуватися на сторінці зошита; знаходити основний рядок і додаткові лінії в сітці зошита для письма; - обводити контури предметних малюнків, фігур за трафаретами; заштриховувати контурні малюнки різноспрямованими лініями. розфарбовувати малюнки; продовжувати початі орнаменти, узори; складати їх із різних графічних елементів;

Изображение слайда
21

Слайд 21: Підготовка руки дитини до письма ( З авдання й кінцеві результати)

- проводити прямі лінії: вертикальні, горизонтальні, похилі (вліво, вправо); - проводити прямі, ламані, хвилясті, петельні лінії перервним і неперервним рухом руки (у межах можливого); - писати лінії, подібні до елементів літер: прямі з верхнім і нижнім закругленням, верхньою і нижньою петлею, овали, півовали.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Психофізіологічні особливості дітей-шестирічок

Недостатній розвиток: - окоміру, координації руху руки, просторового сприймання, вольових якостей, самоконтролю, довільної уваги, дрібних м'язів кисті; - знижена здатність до автоматизації рухів; - розкоординованість у роботі зорового й рухового аналізаторів; - відсутність перспективного бачення; - повільність сприйняття й запам'ятовування послідовності дій.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Утруднення в оволодінні навичками письма

- вихід елемента букви за межі рядка; - різна висота букви в одному слові; - різна відстань між окремими елементами, буквами; - різний нахил елементів букви; - неправильне поєднання букв у слові, тремтячі лінії; - зворотній порядок накреслення літери; - швидка стомлюваність руки; - письмо друкованої літери замість рукописної; - заміна однієї букви іншою.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Види підготовчої до письма роботи у добукварний період

- підготовчі графічні вправи: тримати ручку, орієнтуватися в графічній сітці зошита, координувати рухи вістря ручки в межах верхньої й нижньої ліній робочого рядка; - штрихування контурів фігур, обведення трафаретів, поданих пунктирними лініями; - проведення прямих, ламаних і кривих ліній за зразком; - засвоєння основних елементів літер: - короткої й довгої прямої палички, - паличок з петлями, закругленням угорі і внизу, - лівого й правого півовалів, овалу.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Корекційні вправи

- показувати початок робочого рядка й міжрядковий простір; - давати зразки написання букв та їх сполучень; - конструювання окремих елементів букв, переконструювання однієї літери в іншу; - обведення зразка протилежним кінцем ручки; - перші букви писати олівцем, за необхідності використовувати гумку; - вправи на розслаблення м'язів кисті руки.

Изображение слайда
26

Слайд 26: 4. Характеристика дидактичного матеріалу, засобів унаочнення

- художнє слово; - предметна й зображувальна наочність ( слова, рими, звуки; звуковий ланцюжок; знайди слово ); - графічні зображення речень, слів, складів, звуків; - демонстраційне набірне полотно, фішки; - звукові лінійки, звуковий годинник.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Графічні зображення речень, слів, складів, звуків

модель речення : /__ _ __ __ __. складова модель : звукова модель слова: __ О __ О

Изображение слайда
28

Слайд 28: Демонстраційне набірне полотно, фішки

Магнітні полотна Фланелєграф Картонні смужки (25 * 5 см) Фішки

Изображение слайда
29

Слайд 29: Звукова лінійка № 1

Изображение слайда
30

Слайд 30: Звукова лінійка № 2

Изображение слайда
31

Слайд 31: Звукова лінійка № 3

Изображение слайда
32

Последний слайд презентации: Лекція № 4. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах: Звуковий годинник

Изображение слайда