Презентация на тему: ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО

Реклама. Продолжение ниже
ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ.
ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО
ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО
ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО
ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО
Завдання дидактики:
ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО
ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО
ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО
Компоненти процесу навчання :
Процес учіння має три взаємопов'язані стадії (етапи):
1/11
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 79)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (53 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Поняття дидактики. Об’єкт і предмет сучасної дидактики. Основні дидактичні категорії та завдання дидактики. Сутність навчання, його методологічна основа. Функції навчання, їх взаємозв’язок. Структура процесу навчання. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Дидактика (грец. didaktikus – повчальний) – галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти та навчання, виховання в процесі навчання.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Об’єктом вивчення дидактики є навчальний процес. Предмет вивчення дидактики: визначення мети і завдань навчання; окреслення змісту освіти відповідно до вимог суспільства; виявлення закономірностей процесу навчання на основі його аналізу, здійснення спеціальної пошуково-експериментальної роботи; обґрунтування принципів і правил навчально-виховного процесу на основі дослідження закономірностей навчання; вироблення організаційних форм, методів і прийомів навчання; забезпечення навчально-матеріальної бази, засобів навчання, які використовує вчитель у процесі навчання.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Категорії дидактики – це навчання, освіта, викладання, учіння, знання, вміння, навички, методи, прийоми, засоби навчання, принципи і правила навчання, функції навчання.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Завдання дидактики:

- розробка змісту загальної і професійної освіти різних навчально-виховних закладів з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку України; - забезпечення наукових передумов організації навчального процесу в навчальних закладах нового типу: гімназіях, ліцеях, колегіумах; - дослідження особливостей навчання обдарованих дітей; - обґрунтування наукових засад подальшого розвитку і підвищення пізнавальної самостійності та активності учнів у навчальному процесі; - поглиблення досліджень, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу; - обґрунтування шляхів інтеграції навчальних дисциплін; - дослідження питань оптимізації навчального процесу на основі комп ’ ютерізації, використання технічних засобів навчання; - побудова змісту освіти на основі національної культури (мови, історії, літератури та інші); - пошуки нових ефективних форм організації навчання на засадах демократизму і гуманізму.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Слово «процес» в перекладі з латинської означає рух уперед, просування вперед. Процес навчання – це динамічна взаємодія (співробітництво, партнерство) учителя та учнів, у ході якої здійснюється стимулювання і організація активної навчально-пізнавальної діяльності школярів з метою засвоєння системи наукових знань, умінь, навичок, розвитку і всебічної вихованості особистості (Н.Є. Мойсеюк).

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Методологічною засадою процесу навчання є наукова теорія пізнання (від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики )

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Основними функціями навчання є: освітня; виховна; розвивальна.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Компоненти процесу навчання :

цільовий; стимулювально-мотиваційний; змістовний; операційно-діяльнісний (дійовий, методичний); контрольно-регулювальний; оцінно-результативний.

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: ЛЕКЦІЯ 4. ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО: Процес учіння має три взаємопов'язані стадії (етапи):

На першій стадії відбувається сприймання, осмислення і запам'ятовування матеріалу, що вивчається, або засвоєння теоретичних знань. На другій стадії засвоюються навички і вміння практичного застосування знань, що вимагає проведення спеціальних тренувальних вправ. На третій стадії здійснюється повторення, поглиблення і закріплення знань, удосконалення практичних умінь і навичок.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже