Презентация на тему: Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового

Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового регулювання на сучасному етапі державотворення
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Питання 1
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
За територіальною належністю організації, в якій працюють публічні службовці, їх можна поділити на дві групи:
За публічно-правовим статусом організації:
За способом набору та просування по публічній службі
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Питання 2
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Структура Нацдержслужби України
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
СТАДІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Державні службовці (згідно чинного законодавства)
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Питання 3
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Чисельність патронатних служб Кабінету Міністрів України
Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового
Служба в органах судової влади – особливий, спеціалізований за змістом і характером вид державної служби
Державна служба в органах прокуратури
Питання 4
Державні службовці (за обсягом та характером владних повноважень)
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1/33
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 87)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (834 Кб)
1

Первый слайд презентации: Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового регулювання на сучасному етапі державотворення

Изображение слайда
2

Слайд 2

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: Публічна служба: організаційно-правові засади. Державна служба як вид публічної служби. Адміністративно-правове забезпечення інституту державної служби в Україні. Проходження державної служби Особливості правової регламентації деяких видів державної служби. Напрями вдосконалення правового регулювання державної служби в Україні 1 2 3 4

Изображение слайда
3

Слайд 3: Питання 1

Інституційний аспект — визначення кола осіб, для яких виконання публічних справ становить професійну діяльність Функціональний аспект — діяльність з метою виконання загальнодержавних завдань адміністрації Публічна служба:

Изображение слайда
4

Слайд 4

Публічна служба – це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна ( невійськова ) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування

Изображение слайда
5

Слайд 5: За територіальною належністю організації, в якій працюють публічні службовці, їх можна поділити на дві групи:

службовці центральних адміністративних структур службовці місцевих адміністративних структур

Изображение слайда
6

Слайд 6: За публічно-правовим статусом організації:

державні; муніципальні. За змістом правового статусу службовців: функціонери; нефункціонери.

Изображение слайда
7

Слайд 7: За способом набору та просування по публічній службі

система кар'єри; система посад; комбінована (змішана) система. За способом призначення на посаду система заслуг; система здобичі.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Изображение слайда
9

Слайд 9

Принципи державної служби загальні спеціальні Політична та релігійна нейтральність Рівний доступ громадян до державної служби Соціальний та правовий захист державних службовців Професіоналізм та компетентність Персональна відповідальність Пріоритет прав та свобод людини Законність Єдність системи державної служби

Изображение слайда
10

Слайд 10: ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Загальнофункціональна Спеціалізована Адміністрація Президента України, Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, в апаратах органів виконавчої влади та інших державних органів Служба в ОВС, військова, дипломатична, митна, податкова, прикордонна служби, служба в органах прокуратури, юстиції, судових органах тощо

Изображение слайда
11

Слайд 11: Питання 2

Изображение слайда
12

Слайд 12: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII «Про державну службу»; Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу »; Указ Президента України від 18.07.2011 № 769/2011 « Питання управління державною службою в Україні»; Указ Президента України від 05.03.2004 № 278/2004 «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу»; Указ Президента України від 20.02.2006 №140/2006 «Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні»; Указ Президента України від 14.04.2000 № 599/2000 « Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні »

Изображение слайда
13

Слайд 13

Органи, що здійснюють управління державною службою Органи, повноваження яких визначенні в інших нормативно-правових актах Органи, повноваження яких визначені в Конституції України Верховна Рада України Президент України Кабінет Міністрів України Виконавчо – розпорядчі Консультативно – дорадчі Національне агенство України з питань державної служби Головне управління з питань регіональної та кадрової політики Громадська рада при Нац держслужбі України Координаційна рада з питань держ служби при ПрезидентовіУкраїни Рада ветеранів державної служби Колегія Нац держслужби України Експертно-координаційна рада

Изображение слайда
14

Слайд 14

Національне агенство України з питань державної служби України ( Нацдержслужба ) – це центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Структура Нацдержслужби України

Центральний апарат Територіальний апарат Голова, 1-й заступник, заступник

Изображение слайда
16

Слайд 16

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ( Стаття 38).

Изображение слайда
17

Слайд 17

ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦ І В – це встановлені чинним законодавством певні обмеження (заборони), пов’язані з прийняттям, просуванням та припиненням державної служби, які мінімізують можливість учинення корупційних діянь та інших правопорушень.

Изображение слайда
18

Слайд 18: ОБМЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Пов'язані із прийняттям на державну службу Пов'язані із просуванням по державній службі Пов'язані з припиненням державної служби

Изображение слайда
19

Слайд 19: СТАДІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Просування по службі Прийняття на службу Припинення служби

Изображение слайда
20

Слайд 20: Державні службовці (згідно чинного законодавства)

7 категорій 15 рангів

Изображение слайда
21

Слайд 21

Атестація – це процес оцінювання результатів роботи, ділових і професійних якостей державного службовця, в результаті якого виявляється ступінь відповідності посаді, яку він обіймає.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Відставка – це припинення державної служби службовцем, який обіймає посаду першої або другої категорії, за його письмовою заявою.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Питання 3

Політичні посади – це визначені Конституцією та законами України посади в органах державної влади, на які обираються народом чи призначаються особи, котрі забезпечують формування та втілення у життя державної політики в рамках реалізації політичних програм.

Изображение слайда
24

Слайд 24

Изображение слайда
25

Слайд 25

Патронатні посади (від лат. patronatus – стан або права патрона) – це посади, на які вищі посадові особи держави (Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду України, керівники місцевих державних адміністрацій) мають право самостійно добирати і приймати осіб – своїх помічників, керівників прес-служб, радників і секретарів.

Изображение слайда
26

Слайд 26

Изображение слайда
27

Слайд 27: Чисельність патронатних служб Кабінету Міністрів України

Апарату Прем'єр-міністра України – 50; Служби Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі - 20 одиниць

Изображение слайда
28

Слайд 28

Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Изображение слайда
29

Слайд 29: Служба в органах судової влади – особливий, спеціалізований за змістом і характером вид державної служби

Изображение слайда
30

Слайд 30: Державна служба в органах прокуратури

загально-функціональна; спеціалізована

Изображение слайда
31

Слайд 31: Питання 4

Основні напрями вдосконалення правового регулювання державної служби: правова регламентація на рівні закону; наближення до європейських стандартів; розмежування функціонерів та нефункціонерів ; визначення обмежень для державних службовців лише на законодавчому рівні; визначення оптимальної структури та чисельності державної служби.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Державні службовці (за обсягом та характером владних повноважень)

Керівники Спеціалісти Технічні працівники

Изображение слайда
33

Последний слайд презентации: Лекція № 4. Державна служба та проблеми її адміністративно-правового: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Изображение слайда