Презентация на тему: Лекція 4-5. Тема 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Реклама. Продолжение ниже
Лекція 4-5. Тема 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК
1. Концепції міжнародного руху капіталу
1. Концепції міжнародного руху капіталу
2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу
2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу
2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу
3. Джерела зовнішнього фінансування економічного розвитку країн.
4. Експорт підприємницького капіталу та його види
1/8
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 91)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (531 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Лекція 4-5. Тема 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Концепції міжнародного руху капіталу. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. Джерела зовнішнього фінансування економічного розвитку країн. Експорт підприємницького капіталу та його види. Економічна сутність категорії “світовий фінансовий ринок”, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура. Світові фінансові центри, передумови їх формування та особливості функціонування. Транснаціональні банки, характеристики їх діяльності на світовому фінансовому ринку. Світові фінансові кризи: сутність передумови виникнення та наслідки для розвитку національних економік.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: 1. Концепції міжнародного руху капіталу

Назва (автор) Основні положення Класична економічна школа Капітал рухається між країнами завдяки різниці в нормі прибутку, який у найбільш багатих на капітал країнах має тенденцію до зниження Кейнсіанська економічна школа Вивіз капіталу із країни здійснюється, коли експорт товарів і послуг перевищує їхній імпорт, а при порушенні цього правила виникає необхідність втручання держави Марксистська школа Вивіз капіталу пов'язаний з його відносним надлишком у країні; зростаючою інтернаціоналізацією виробництва, посиленням суперництва між монополіями, зростанням темпів економічного розвитку, що зумовлює посилення попиту на капітал з боку країн, які розвиваються, й економічно відсталих Неокласична та неокейнсіанська теорії міжнародного руху капіталу Е. Хекшер, Б. Олін Ф актори виробництва переміщуються завдяки різному попиту на них у різних країнах, рухаються звідти, де їхня гранична продуктивність низька, туди, де вона висока. На міжнародний рух капіталу впливають митні бар'єри, прагнення до географічної диверсифікованості капіталовкладень, політичні протиріччя між країнами, розмір ризику закордонних інвестицій Р. Нурксе У країні, де мають місце високі темпи зростання експорту товарів і послуг, швидко зростає попит на капітал, тому вона його імпортує, в протилежному випадку спостерігається експорт капіталу Р. Харрод У моделі "економічної динаміки" підкреслив, що чим нижчі темпи економічного зростання в країні, багатій на капітал, тим сильніша тенденція до вивозу з неї капіталу

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1. Концепції міжнародного руху капіталу

Назва (автор) Основні положення Сучасні теорії міжнародного руху капіталу Теорія ринкової влади ( С. Хаймер ) Закордонне інвестування здійснюється з метою придушення конкуренції і збереження контролю над ринком. Теорія інтерналізації ( Р. Коуз ) Значна частина формально міжнародних операцій є фактично внутрішньо-фірмовими, які відбуваються між підрозділами ТНК. Кожна фірма переслідує мету мінімізації трансакційних витрат ( витрат на укладання угод). Мета мінімізації трансакцій залишається основним мотивом переведення діяльності за кордон. Еклектична модель (Дж. Даннінг ) Фірма здійснює прямі інвестиції у разі поєднання трьох передумов: фірма має переваги на закордонному ринку; фірмі вигідніше використовувати свої переваги шляхом прямого інвестування, ніж вдаватися до товарного експорту; фірма використовує за кордоном ряд ресурсів більш ефективно, ніж удома Концепція конкурентоспромож-ності галузі Міжнародний рух капіталу зумовлений посиленням конкуренції технологічного характеру між суб'єктами ринку капіталів Концепція технологічного нагромадження Міжнародний рух капіталу – наслідок розвитку технології, інноваційного процесу Концепція оборони національного суверенітету Зростання зарубіжних інвестицій у національній економіці може спричинити зменшення частки внутрішнього виробництва Концепція валютного простору Головним стимулом переведення виробничих потужностей за кордон є наявність конкурентних переваг щодо країни-реципієнта. Такі переваги мають інвестори з країн із сильнішою валютою, ніж валюта країн-реципієнтів

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: 2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу

МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ – це переміщення за кордон певної вартості у товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи  підприємницької  вигоди МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ – це переміщення та функціонування капіталу за кордоном з метою його зростання через більш вигідне застосування Основні причини міжнародного руху капіталу: відносний надлишок капіталу на внутрішньому ринку і відсутність умов його ефективного використання відмінності у рівнях відсоткових ставок у різних країнах світу мінімізація ризиків міжнародної бізнес-діяльності шляхом географічної диверсифікації активів захист капіталу від інфляції мінімізація оподаткування, уникнення тарифних/нетарифних бар'єрів, національні відмінності у цінах на виробничі ресурси (вартість сировини, енергії, заробітна плата) інтернаціоналізація  господарського  життя можливість стабільного постачання національних підприємств імпортною  сировиною прагнення забезпечити схоронність і чистоту навколишнього середовища у країнах-експортерах капіталу існування різних шляхів і форм міжнародного руху капіталу  і його більш ефективного застосування за кордоном

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: 2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу

ПОКАЗНИКИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: 2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу

ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
7

Слайд 7: 3. Джерела зовнішнього фінансування економічного розвитку країн

Джерела зовнішнього фінансування країн, що розвиваються

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
8

Последний слайд презентации: Лекція 4-5. Тема 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК: 4. Експорт підприємницького капіталу та його види

КЛЮЧОВІ РИСИ ПРЯМОГО ТА ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ Основна мета вивозу капіталу Форми вивозу капіталу Методи інвестування Отримання прибутку Переваги та недоліки Види експорту підприємницького капіталу Прямі іноземні інвестиції Портфельні інвестиції

Изображение слайда
1/1