Презентация на тему: Лекція 4

Лекція 4 План лекції 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави Лекція 4 Поняття та значення бюджету для функціонування держави Муніципальне господарство - прототип держави Історія української державності Історія української державності Бюджетний період. Зміна бюджетного періоду 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство. Яке коло ширше ? Матеріальні та процесуальні бюджетно-правові норми Постійно діючі та норми, що мають періодичний характер Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Види бюджетних документів 3. Бюджетна система України Структура (бюджетний устрій) Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування Принципи бюджетної системи Бюджетна класифікація Класифікація доходів бюджету Класифікація видатків бюджету Класифікація фінансування та боргу 4. Склад доходів та видатків бюджетів Доходи бюджету Види доходів бюджету Класифікація видатків бюджету Класифікація видатків бюджету Класифікація видатків бюджету Класифікація видатків бюджету Дефіцит та профіцит бюджету Резервний фонд Питання Лекція 4
1/35
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 20)
Скачать (2011 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Лекція 4

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 1 Лекція 4 Бюджетне право і бюджетний устрій України

2

Слайд 2: План лекції

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 2 План лекції 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави. 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. 3. Бюджетна система України. 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

3

Слайд 3: 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави

12.02.2019 Андрій Кишинський : andrew@kosmonavt.com 3 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року визначає правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Щорічно приймається ЗУ “Про державний бюджет України на 201* рік” - закон, який затверджує Державний бюджет України та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду (ст.2 БКУ). 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави.

4

Слайд 4

12.02.2019 Андрій Кишинський : andrew@kosmonavt.com 4

5

Слайд 5: Поняття та значення бюджету для функціонування держави

12.02.2019 Андрій Кишинський : andrew@kosmonavt.com 5 Поняття та значення бюджету для функціонування держави Термін "бюджет" походить від давньофранцузького ( bougette ) - шкіряний мішок, сумка. Ст.2 БКУ: Б юджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави.

6

Слайд 6: Муніципальне господарство - прототип держави

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 6 Муніципальне господарство - прототип держави 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави. Держава консол ідує і розподіляє бюджет, бо: 1) централізація коштів у бюджеті є, по суті, платою суспільства за виконання державою її функцій; 2) вона є одним із суб'єктів створення бюджету здійснюючи підприємницьку діяльність.

7

Слайд 7: Історія української державності

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 7 Історія української державності У 15 столітті у «диких степах» Запорожжя, з'явилося угруповання вояків, що назвали себе козаками. Протягом 1648 — 1657 роках козаки під керівництвом Богдана Хмельницького здійснили Козацьку революцію і створили самоврядну українську державу — Військо Запорозьке, що існувало за кошт власного бюджету. 1654 року, під час війни з поляками, козацька Україна прийняла російський протекторат. 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави.

8

Слайд 8: Історія української державності

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 8 Історія української державності 1918 р. - введена гривня, Конституція Української Народної Республіки від 29.04.1918: - без ухвали Всенародніх Зборів не можуть побиратись ніякі податки; -без постанови Всенародніх Зборів не можуть бути зроблені на рахунок УНР ніякі позики, ані обложення державного майна; - тільки Всенародні Збори затверджують трактати політичні і економичні, що укладаються іменем УНР. Надалі бюджет УРСР входив до бюджету СРСР. 1992 р. – бюджет України. 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави.

9

Слайд 9: Бюджетний період

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 9 Бюджетний період. Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року (ст.3 БКУ). США – з 1 жовтня по З 0 вересня. Велика Британія – з 1 квітня по 31 березня. Італія, Норвегія, Японія – з 1 липня по 30 червня. 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави.

10

Слайд 10: Зміна бюджетного періоду

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 10 Зміна бюджетного періоду Відповідно до Конституції України бюджетний період за особливих обставин може бути іншим, ніж календарний рік у випадку: 1) введення воєнного стану; 2) оголошення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях; 3) оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної економічної ситуації, необхідність усунення природних чи техногенних катастроф. 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави.

11

Слайд 11: 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 11 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство. Бюджетне право України - це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють фінансові відносини, які виникають у зв'язку з бюджетною діяльністю, тобто утворенням, розподілом та використанням коштів державного та місцевих бюджетів. Бюджетні правовідносини - це суспільні відносини, врегульовані бюджетно-правовими нормами і пов'язані з розподілом та витрачанням ресурсів, акумульованих бюджетною системою країни. 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство.

12

Слайд 12: Яке коло ширше ?

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 12 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство. Яке коло ширше ? Суб'єкти фінансових правовідносин Суб'єкти бюджетних правовідносин ?

13

Слайд 13: Матеріальні та процесуальні бюджетно-правові норми

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 13 Матеріальні та процесуальні бюджетно-правові норми Матеріальні бюджетно-правові норми встановлюють матеріальний зміст бюджету: структуру бюджетної системи, джерела доходів і видатків, їх обсяги тощо. Їх об'єднано у фінансово-правовий інститут - бюджетний устрій. Процесуальні бюджетно-правові норми регулюють бюджетний процес, тобто відносини з приводу складання, розгляду і затвердження бюджету, здійснення його виконання, а також складання, розгляд і затвердження звітності про виконання бюджету. Їх об'єднано у фінансово-правовий інститут - бюджетний процес. 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство.

14

Слайд 14: Постійно діючі та норми, що мають періодичний характер

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 14 Постійно діючі та норми, що мають періодичний характер За часом дії бюджетно-правові норми поділяють на постійно діючі та періодичні. Постійно діючі норми визначають бюджетну систему та бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу. Норми, що мають періодичний характер, містяться у щорічних актах про бюджет, які затверджують представницькі органи, та в нормативно-правових актах, що їх приймають органи виконавчої влади на їх забезпечення. (31 грудня установи Держказначейства закривають рахунки бюджетним установам і відкривають їх з 1 січня у межах нових бюджетних призначень). 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство.

15

Слайд 15: Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік»

Стаття 1. Визначити на 2013 рік: доходи Державного бюджету України у сумі 362.830.144,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 315.224.383,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.605.760,5 тис. гривень; видатки Державного бюджету України у сумі 412.060.560,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 363.629.669,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.430.890,9 тис. гривень; Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

16

Слайд 16: Види бюджетних документів

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 16 Види бюджетних документів Бюджетні документи поділяються на: планові (проекти бюджетів, розписи відповідних бюджетів, кошториси бюджетних установ); оперативні (доручення фінансових органів на перерахування коштів з місцевих бюджетів на реєстраційні рахунки головних розпорядників бюджетних коштів); звітні (звіти бюджетних установ, фінансових та кредитних організацій про виконання бюджетів). 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство.

17

Слайд 17: 3. Бюджетна система України

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 17 3. Бюджетна система України Бюджетна система характеризується: структурою (бюджетним устроєм); принципами побудови; організацією функціонування. 3. Бюджетна система України: принципи побудови.

18

Слайд 18: Структура (бюджетний устрій)

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 18 Структура (бюджетний устрій) Бюджетний устрій України - це визначена правовими нормами система бюджетів України, розмежування доходів і видатків між ними, повноваження органів законодавчої та виконавчої влади у сфері бюджету. Бюджетна система є дворівневою і складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України (складається з 28 бюджетів і затверджується ВРУ). 3. Бюджетна система України: принципи побудови.

19

Слайд 19: Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 19 Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. 3. Бюджетна система України: принципи побудови.

20

Слайд 20: Принципи бюджетної системи

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 20 Принципи бюджетної системи Принципи бюджетної системи : єдності (єдиною правовою базою, грошова система); збалансованості (видатки = надходження); самостійності (бюджетів); повноти (ніяких інших); обґрунтованості ( на реальних показниках ) ; ефективності; субсидіарності (спільне завдання різних бюджетів); цільового використання бюджетних коштів; справедливості й неупередженості; публічності та прозорості; відповідальності учасників бюджетного процесу. 3. Бюджетна система України: принципи побудови.

21

Слайд 21: Бюджетна класифікація

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 21 Бюджетна класифікація Б юджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів (ст.2 БКУ). Бюджетна класифікація має складові (ст.8 БКУ): 1. Класифікація доходів бюджету 2. Класифікація видатків бюджету. 3. Класифікація фінансування бюджету. 4. Класифікація боргу. 3. Бюджетна система України: принципи побудови.

22

Слайд 22: Класифікація доходів бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 22 Класифікація доходів бюджету 2) неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій); 3) доходи від операцій з капіталом ; 4) трансферти (кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротні основі). 3. Бюджетна система України: принципи побудови. 1. Класифікація доходів бюджету: 1) податкові надходження (загальнодержавні і місцеві податки та збори);

23

Слайд 23: Класифікація видатків бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 23 Класифікація видатків бюджету 2. Види класифікації видатків бюджету 1) бюджетними програмами (програмна класифікація видатків та кредитування бюджету); 2) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків та кредитування бюджету); 3. Бюджетна система України: принципи побудови. Код Найменування 11 Апарат Верховної Ради України 30 Державне управління справами 41 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 50 Державна судова адміністрація України 60 Верховний Суд України 65 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 70 Вищий господарський суд України 75 Вищий адміністративний суд України 80 Конституційний Суд України

24

Слайд 24: Класифікація фінансування та боргу

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 24 Класифікація фінансування та боргу 3) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету). 3. Бюджетна система України: принципи побудови. Код Найменування 0100 Загальнодержавні функції 0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність 0120 Економічна допомога зарубіжним країнам 0130 Інші загальні функції державного управління 0140 Фундаментальні дослідження 0150 Дослідження і розробки у сфері державного управління 0160 Проведення виборів та референдумів 0170 Обслуговування боргу 0180 Міжбюджетні трансферти 0200 Оборона 0210 Військова оборона

25

Слайд 25: 4. Склад доходів та видатків бюджетів

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 25 4. Склад доходів та видатків бюджетів Бюджетний кодекс передбачає дві складові бюджету - загальний та спеціальний фонди. Кошти загального фонду формують централізований фонд держави, за рахунок якого уряд фінансує державні потреби. До спеціального фонду бюджету включаються: певні видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; гранти та дарунки, одержані на конкретну мету (Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості). 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

26

Слайд 26: Доходи бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 26 Доходи бюджету За юридичною формою доходи бюджетної системи поділяються на податкові та неподаткові. Податкові платежі більшою мірою відповідають ринковій економіці, формування доходної частини бюджетів в основному зорієнтовано на податкові доходи. Закон про Державний бюджет встановлював таке процентне співвідношення податкових і неподаткових доходів : у 2000 р. – 55 % до 28,7 % у 2001 р. – 56,4 % до 34,5 % у 2003 р. – 66,6 % до 27,1 % у 2 008 р. – 73,2 % до 20,4 % у 2 0 11 р. – 82,6 % до 14 % У 2013 р. – 83,2 % до 15 % 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

27

Слайд 27: Види доходів бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 27 Види доходів бюджету Власні доходи бюджетів формуються за рахунок надходжень від власних джерел та засновані на комунальній власності територіальних громад (місцеві податки і збори, відчуження комунального майна та інші). Закріплені доходи довготривало віднесені у фіксованому розмірі (Київ та Севастополь 100% прибуткового податку з громадян, плата за ліцензії та сертифікати). Регулюючі доходи визначаються ВРУ або представницьким орган місцевої влади. 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

28

Слайд 28: Класифікація видатків бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 28 Класифікація видатків бюджету Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетами, діляться на 10 статей: 1) загальнодержавні функції; 2) оборона; 3) громадський порядок, безпека та судова влада; 4) економічна діяльність; 5) охорона навколишнього природного середовища; 6) житлово-комунальне господарство; 7) охорона здоров'я; 8) духовний та фізичний розвиток; 9) освіта; 10) соціальний захист та соціальне забезпечення. 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

29

Слайд 29: Класифікація видатків бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 29 Класифікація видатків бюджету Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетами, діляться на 10 статей: 1) загальнодержавні функції; 2) оборона; 3) громадський порядок, безпека та судова влада; 4) економічна діяльність; 5) охорона навколишнього природного середовища; 6) житлово-комунальне господарство; 7) охорона здоров'я; 8) духовний та фізичний розвиток; 9) освіта; 10) соціальний захист та соціальне забезпечення. 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

30

Слайд 30: Класифікація видатків бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 30 Класифікація видатків бюджету Видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетами: 1) державне управління: 2) судову владу; 3) міжнародну діяльність; 4) фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення; 5) національну оборону; 7) освіту: 8) охорону здоров'я: 9) соціальний захист та соціальне забезпечення: 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

31

Слайд 31: Класифікація видатків бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 31 Класифікація видатків бюджету 10) культуру і мистецтво: 11) державні програми підтримки телебачення, книговидання; 13) державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки; 14) програми реставрації пам'яток архітектури, пам'ятників; 15) державні програми розвитку транспорту, зв'язку та інформатики; 16) державні інвестиційні програми (проекти); 17) державні програми з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 18) створення та поповнення державних запасів і резервів; 19) обслуговування державного боргу; 20) проведення виборів у випадках, передбачених законом, та всеукраїнських референдумів; 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

32

Слайд 32: Дефіцит та профіцит бюджету

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 32 Дефіцит та профіцит бюджету Дефіцит бюджету - це сума, на яку рівень видатків бюджету перевищує рівень надходжень. Профіцит бюджету - це перевищення доходів бюджету над його видатками. 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

33

Слайд 33: Резервний фонд

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 33 Резервний фонд Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. Порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України. (Ст.24 БКУ). 4. Склад доходів та видатків бюджетів.

34

Слайд 34: Питання

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 34 Питання 1. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне значення. 2. Які складові частини бюджету Ви можете назвати? 3. Назвіть особливості бюджетних правовідносин. 4. Охарактеризуйте принципи бюджетної системи України. 5. Як класифікуються доходи й видатки бюджетної системи?

35

Последний слайд презентации: Лекція 4

12.02.2019 Андрій Кишинський: andrew@kosmonavt.com 35 Лекцію закінчено

Похожие презентации

Ничего не найдено