Презентация на тему: Лекція № 3. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах

Лекція № 3. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
План
Основна література :
Ключові слова:
1.Історичний огляд методів навчання грамоти
Методи навчання грамоти
Лекція № 3. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
Лекція № 3. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах
Характерні риси сучасного методу навчання грамоти
Основні вимоги до навчання грамоти за сучасним методом навчання
Звуковий аналіз слів
Від звукового до звуко-буквеного аналізу
Вправи синтетичного характеру
Основні періоди та етапи навчання грамоти
Основні навчально-виховні завдання добукварного періоду
Діагностування ступеня готовності дітей до навчання грамоти.
Залучення дітей до навчальної діяльності.
Навчання початкового мовного аналізу
Підготовка руки дитини до письма.
4. Методика розвитку усного мовлення й мислення дітей у добукварний період
Зв’язок мовлення й мислення
Основні напрями роботи:
Робота з удосконалення звуковимови
Збагачення, уточнення й активізація словникового запасу дітей
Тематика словникової роботи
Прийоми введення нових слів
- Удосконалення граматичної будови усного мовлення
Кінцеві результати навчання у добукварний період
1/28
Средняя оценка: 5.0/5 (всего оценок: 21)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (104 Кб)
1

Первый слайд презентации

Лекція № 3. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

1. Історичний огляд методів навчання грамоти 2. Характеристика сучасного методу навчання грамоти. 3. Періоди та етапи навчання грамоти. 4. Основні навчально-виховні завдання добукварного періоду. 5. Методика розвитку усного мовлення й мислення дітей у добукварний період.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Основна література :

М. М. Наумчук. Сучасний урок української мови в початковій школі (методика і технологія навчання). – Видання друге, доповнене. – Тернопіль: В-во Астон, 2005, - С. 46-59; 78-80; 81-161. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1-4 кл. К.: Поч. школа, 2006/07.- 432 с. Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 кл.: Посіб. Для вчителя. –К.: Освіта, 2001. – 176 с. Прищепа О.Ю. Навчання письма в 1 класі: Посіб.для вчителя. – К.: Освіта, 2004. М. С. Вашуленко. Українська мова і мовлення в початковій школі. – К., Освіта. – 2006. Г. Коваль. Звуко-буквений аналіз на уроках української мови в початкових класах. – Тернопіль, 2004 Підручники для початкової школи: Вашуленко М.С., Ґудзик І.П., Пономарьова К.І., Прищепа О.Ю. Українська мова. – К., 2006.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Ключові слова:

Періоди навчання грамоти Методи навчання грамоти Початковий мовний аналіз Сучасний звуковий аналітико-синтетичний метод Аналіз Синтез Абстрагування Підготовка руки дитини до письма.

Изображение слайда
5

Слайд 5: 1.Історичний огляд методів навчання грамоти

- Буквоскладальний - Складовий метод - Аналітичний звуковий метод - Синтетичний звуковий метод - Звуковий аналітико-синтетичний метод - Метод цілих слів

Изображение слайда
6

Слайд 6: Методи навчання грамоти

(за основним прийомом навчання й основною одиницею читання) - синтетичні: - аналітичні: - аналітико-синтетичні: звуковий; буквений; буквено-звуковий; складовий; словесний

Изображение слайда
7

Слайд 7

1. Характеристика сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти

Изображение слайда
8

Слайд 8

Автор – К. Д.Ушинський “Рідне слово” М.С.Вашуленко, Н.Ф.Скрипченко Т.Г.Шевченко “Букварь Южнорусскій ” (для дорослих); “Малий Кобзар для дітей з малюнками” Т. Лубенець “Граматка з малюнками” Б. Грінченко “Українська граматка для науки читання й письма” А. Савчук “Український буквар”

Изображение слайда
9

Слайд 9: Характерні риси сучасного методу навчання грамоти

Основний принцип – “ від звука до букви ”!!! Уведення підготовчого періоду (добукварного) Послідовність вивчення букв відповідає принципу частотності їх вживання Читання складу - від простого до складного Раціональне поєднання прийомів аналізу і синтезу Вивчення способів позначення м'яких приголосних Паралельне оволодіння процесами читання й письма Регламентована схема вивчення нової літери Виокремлення звука з найбільш зручної позиції Одиницею читання є злиття (склад) Робота з розрізною азбукою

Изображение слайда
10

Слайд 10: Основні вимоги до навчання грамоти за сучасним методом навчання

Предметом читання є звуки, зашифровані буквами. 1. Знайомство з фонемами й мовними поняттями відбувається на основі спостереження за мовними явищами, після усвідомлення їх істотних ознак. 2. Ознайомлення з буквами відбувається після практичного засвоєння звукової системи рідної мови. 3. Навчання спирається на живе мовлення учнів, їхню мовленнєву навичку, а також зразкові тексти. 4. Особливу увагу приділяти виділенню звуків, звуковому аналізу й синтезу, артикулюванню звуків і спостереженню за їх артикуляціними особливостями, розвитку мовленнєвого слуху.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Звуковий аналіз слів

Розумові операції: абстрагування; аналіз; порівняння, зіставлення, узагальнення Засвоєння фонетичних понять: голосні, приголосні, тверді, м'які, дзвінкі, глухі, склад (відкритий, закритий, наголошений. ненаголошений), наголос. Дії з мовними явищами (за допомогою фішок).

Изображение слайда
12

Слайд 12: Від звукового до звуко-буквеного аналізу

Вимовити вголос слово. Назвати послідовно всі звуки. Позначити звуки відповідними символами. Поділити слово на склади. Визначити наголошений склад. Назвати голосні звуки. Назвати приголосні звуки з відповідною характеристикою (тверді - м'які ). Орфографічний запис слова. Алфавітна назва кожної букви. Пояснення способу позначення окремих звуків.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Вправи синтетичного характеру

Утворення складів, добір слів на звук, добір слів до складу; Утворення слів, словосполучень, речень; Добір до моделі слів, речень; Нарощування голосних, приголосних, складів ( мак-маки,рак-грак, пух-лопух ); Зіставлення слів за вимовою (мак-рак, перелаз-перелазь)

Изображение слайда
14

Слайд 14: Основні періоди та етапи навчання грамоти

Добукварний період (6 тижнів: 27 уроків читання, 27 уроків письма). 2. Букварний період: - І етап: уміння читати прямі склади ПГ, П ‘ Г (помякшення за доп. і ); - ІІ етап: інші способи пом'якшення та усі інші букви алфавіту, апостроф. 3. Післябукварний період.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Основні навчально-виховні завдання добукварного періоду

1. З'ясування рівня готовності до навчання. 2. Залучення дітей до навчальної діяльності. 3. Навчання початкового мовного аналізу. 4. Підготовка руки дитини до письма.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Діагностування ступеня готовності дітей до навчання грамоти

(у недільних школах, 1-й тиждень навчання в школі) Уміння читати Уміння писати Готовність до звукового аналізу Усне зв'язне мовлення Синтаксис мовлення Лексика

Изображение слайда
17

Слайд 17: Залучення дітей до навчальної діяльності

1. Ознайомлення з мовою як предметом вивчення, 2. Ознайомлення зі словом, його звуковою і складовою будовою. 3. Розширення знань про навколишнє. 4.Збагачення словника та граматичної структури мовлення. 5. Формування вміння слухати й відтворювати прослухане. 6. Познайомити з усіма звуками української мови. 7. Виховання уваги, інтересу до навчання, організація колективу.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Навчання початкового мовного аналізу

1. Виокремлювати речення, визначати кількість слів, будувати модель. Будувати речення за моделлю. 2. Виокремлювати з речення слова, поділяти їх на склади, встановлювати послідовність звуків, будувати звуко-складову графічну модель слова. Це найважливіше новоутворенння добукварного періоду навчання грамоти!

Изображение слайда
19

Слайд 19: Підготовка руки дитини до письма

Правильно сидіти, тримати ручку й зошит. Розвивати окомір. Розвиток м'язів і дрібної моторики пальців руки. Орієнтуватися на сторінці зошита, на похилі лінії. Уміти користуватися “сіткою ” зошита. Вправляння в малюванні, штрихуванні, розфарбовуванні. 7. Написання ліній, фігур, паличок, рисок, елементів букв.

Изображение слайда
20

Слайд 20: 4. Методика розвитку усного мовлення й мислення дітей у добукварний період

Изображение слайда
21

Слайд 21: Зв’язок мовлення й мислення

Оволодіння мовою – передумова удосконалення думки, розвитку мислення. Мовленнєві вправи орієнтують на розвиток таких мисленнєвих операцій: аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, зіставлення, узагальнення, конкретизація, виокремлення ознак, класифікація, абстрагування тощо.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Основні напрями роботи:

- Робота з удосконалення звуковимови. - Збагачення, уточнення й активізація словникового запасу дітей. - Удосконалення граматичної будови усного мовлення. - Робота з культури мовлення й спілкування.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Робота з удосконалення звуковимови

- Заучування скоромовок, лічилок; - спостереження за артикулюванням звуків; - звуконаслідування; - знайомство з органами артикуляції, - дидактичні ігри.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Збагачення, уточнення й активізація словникового запасу дітей

Джерела збагачення словника: - довкілля, - навчальний процес, - ілюстрації букваря, - наочні посібники, - перегляди відео-, діа-, телесюжетів, - розповіді, - дитячі книжки, - бесіди.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Тематика словникової роботи

школа і шкільне навчання (шкільні приміщення, класне обладнання, навчальне приладдя, види навчальної праці, елементи уроку й режиму дня), суспільно-політичні події, суспільно-корисна праця дорослих і дітей, види транспорту, рослини, тварини, побутова лексика, ігрова діяльність тощо.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Прийоми введення нових слів

Показ, Ознайомлення за допомогою різних органів чуття Добір синонімів, антонімів ( бурштиновий, ні світ ні зоря; незграбний ) Словотворчий аналіз ( остовпів, безодня) Добір родової назви ( цинк, олово - метал ) Добір видових назв ( комахи – метелики, мурашки ) Тлумачення Пояснення з опорою на родову чи видову ознаку ( модрина-хвойне дерево ) Переклад ( курінь - шалаш ) Введення слова в контекст Етимологічний аналіз

Изображение слайда
27

Слайд 27: Удосконалення граматичної будови усного мовлення

введення нових слів у словосполучення й речення, побудова різних типів речення (прості, складні, розповідні, питальні, спонукальні), розвиток діалогічного мовлення, побудова власних зв'язних висловлювань.

Изображение слайда
28

Последний слайд презентации: Лекція № 3. Добукварний період навчання грамоти в початкових класах: Кінцеві результати навчання у добукварний період

1.Виконання найпростіших правил поведінки учня ( вчасно приходити, сидіти тихо й слухати, робити все з дозволу вчителя, бути чемним ) Давати повні відповіді на запитання Вміти зв'язно розповідати Уміти дати приклад речення, слова, поділити речення на слова, слова на склади, ;виділяти певні звуки Уміти сполучати звуки в склади, слова Розпізнавати знайомі звуки в слові, визначати їх місце, послідовність звуків в слові Уміти добирати слова з певним звуком (на початку, в середині, кінці слова) Уміти писати основні елементи букв (палички, палички з заокругленням знизу, зверху; палички з петлею знизу, овал, напівовал)

Изображение слайда