Презентация на тему: Лекція 3

Лекція 3
Зміст
1. Професійне становлення -
О собливості професійного становлення
Детермінанти професійного становлення
Базові суперечності професійного становлення
2. Моделі професійного становлення (за Л.М. Мітіною )
Зовнішні фактори професійного становлення особистості
Внутрішні фактори професійного становлення особистості
Сценарії професійного становлення
3. Напрями розвитку людини
Сценарії розвитку дорослої людини (за А.А. Бодальовим )
Сценарії розвитку дорослої людини (за А.А. Бодальовим )
Сценарії розвитку дорослої людини (за А.А. Бодальовим )
Сценарії розвитку дорослої людини (за А.А. Бодальовим )
4. Стадії професійного становлення (за Т.В. Кудрявцевим)
Стадії професійного становлення (за Є.О. Климовим)
Стадії професійного становлення (за Є.О. Климовим)
Рівні й етапи професійного становлення (за А.К. Марковою) 1. Допрофесіоналізм
Рівні й етапи професійного становлення (за А.К. Марковою) 2. Професіоналізм
Рівні й етапи професійного становлення (за А.К. Марковою) 3.Суперпрофесіоналізм
Рівні й етапи професійного становлення (за А.К. Марковою)
Етапи професійного становлення (за Дж. С ’ юпером )
Етапи професійного становлення (за Дж. С ’ юпером )
Етапи професійного становлення
Етапи професійного становлення
1/26
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 84)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3914 Кб)
1

Первый слайд презентации: Лекція 3

Стадії професійного становлення людини

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Зміст

Поняття про професійне становлення особистості. Суперечності як детермінанти професійного становлення людини. Моделі та сценарії професійного становлення. Взаємодія індивідного, особистісного та професійного розвитку людини. Стадії професійного становлення людини та їх зміст

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1. Професійне становлення -

р озвиток особистості в процесі вибору професії, професійної освіти, а також продуктивного виконання фахової діяльності

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: О собливості професійного становлення

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Детермінанти професійного становлення

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Базові суперечності професійного становлення

з овнішня – між наявними фаховими властивостями, якостями суб'єкта праці й об'єктивними вимогами професійної діяльності; в нутрішня (між рівнем професійних амбіцій, домагань суб'єкта праці та його поточними фаховими досягненнями)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Слайд 7: 2. Моделі професійного становлення (за Л.М. Мітіною )

Изображение слайда
1/1
8

Слайд 8: Зовнішні фактори професійного становлення особистості

с оціально-економічні умови, х арактер професійної діяльності (монотонність чи різноманітність), с истема стимулювання професійної праці

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Внутрішні фактори професійного становлення особистості

ф ізіологічні та біопсихічні властивості суб'єкта праці (темперамент, якості ВНД, стан здоров'я), м отивація і сенс професійної діяльності, п отреба у реалізації свого професійного потенціалу, рівень соціально-професійної активност і

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
10

Слайд 10: Сценарії професійного становлення

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11: 3. Напрями розвитку людини

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Сценарії розвитку дорослої людини (за А.А. Бодальовим )

1. Індивідний розвиток значно випереджає особистісний і професійний: пріоритети – збереження здоров'я, задоволення соматичних потреб, працездатність помірна, п рофесійні інтереси слабко виражені або відсутні

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13: Сценарії розвитку дорослої людини (за А.А. Бодальовим )

2. Особистісний розвиток переважає над індивідним і професійним: пріоритети – родинні цінності, підвищення інтелектуального та духовного рівня, працездатність помірна, п рофесійні цінності та досягнення на другому плані

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14: Сценарії розвитку дорослої людини (за А.А. Бодальовим )

3. Професійний розвиток домінує над індивідним та особистісним: пріоритети – професійна діяльність, вибудова кар'єри т отальне занурення у роботу, трудоголізм, працездатність висока

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
15

Слайд 15: Сценарії розвитку дорослої людини (за А.А. Бодальовим )

4. Збалансованість п рофесійного, індивідного й особистісного розвитку: у згодженість пріоритетів професійної діяльності, родини та особистісного вдосконалення, працездатність висока, але нормована

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16: 4. Стадії професійного становлення (за Т.В. Кудрявцевим)

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Стадії професійного становлення (за Є.О. Климовим)

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Стадії професійного становлення (за Є.О. Климовим)

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Рівні й етапи професійного становлення (за А.К. Марковою) 1. Допрофесіоналізм

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Слайд 20: Рівні й етапи професійного становлення (за А.К. Марковою) 2. Професіоналізм

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
21

Слайд 21: Рівні й етапи професійного становлення (за А.К. Марковою) 3.Суперпрофесіоналізм

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: Рівні й етапи професійного становлення (за А.К. Марковою)

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Етапи професійного становлення (за Дж. С ’ юпером )

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Етапи професійного становлення (за Дж. С ’ юпером )

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Етапи професійного становлення

Изображение слайда
1/1
26

Последний слайд презентации: Лекція 3: Етапи професійного становлення

Изображение слайда
1/1