Презентация на тему: Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

Реклама. Продолжение ниже
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
1/19
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 27)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (111 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Ключові поняття: розвиток, формування, спадковість, середовище, виховання, діяльність

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

ОСОБИСТІСТЬ – людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, соціально-значущого та індивідуально-неповторного.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ – цілісна характеристика окремої людини, її оригінальність, самобутність психічного складу.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК готовність дитини до навчання (навички до розумових зусиль, зосередженість, вміння слухати вчителя і виконувати завдання); пізнавальна активність здійснюється в процесі навчання; пам’ять: наочно-образна, емоціно-образне мислення.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

ПІДЛІТКОВИЙ ВІК ЮНАЦЬКИЙ ВІК

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

ТЕМПЕРАМЕНТ – індивідуально-типологічна характеристика людини, яка виявляється в силі, напруженості, швидкості та зрівноваженості перебігу її психічних процесів.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТУ: сильний, врівноважений, рухливий – сангвінік ; сильний, врівноважений, інертний – флегматик ; сильний, неврівноважений – холерик ; слабкий, гальмівний – меланхолік.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

ЗДІБНОСТІ – психічні властивості індивіда, що є передумовою успішного виконання певних видів діяльності.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

ІНТЕРЕС – спрямованість людини на певний об’єкт, зацікавлення ставленням до чогось, когось.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

ПОТРЕБА – необхідність у чомусь яка задовольняється переважно завдяки трудовій діяльності, у процесі якої створюються необхідні людині предмети.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

СХИЛЬНІСТЬ – стійка орієнтованість людини на щось, бажання виконувати певну працю.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

План: Ідеал освіти: сутність і структура, мета виховання. Процес розвитку і формування особистості. Спадковість і розвиток, вплив середовища на розвиток і формування особистості. Діяльність як чинник розвитку особистості. Цілісний педагогічний процес.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС – спеціально організована взаємодія педагога з учнями (вихованцями) з метою вирішення завдань виховання, навчання та розвитку особистості.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

ПЕДАГОГІЧНІ ВЗАЄМОДІЇ – це доцільно організовані взаємні контакти педагога з іншою особою (короткочасні чи довготривалі), з метою зміни поведінки, діяльності, свідомості, психіки, відносин людини

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Педагогічний процес: суб’єкти, мета, завдання педагогічного процесу; змістова структура: процеси навчання, виховання, розвитку та їх зміст; організаційна структура: форми, засоби, технології, методи.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЦІЛІСНІСТЬ педагогічного процесу полягає в єдності його компонентів, їх взаємодії. В змістовому плані цілісність педагогічного процесу забезпечується у відображені в його меті та змісті досвіду, накопиченого людством, взаємодії знань, умінь, навичок. Системотворчим фактором при цьому є інтеграція та координація зусиль всіх суб’єктів педагогічного процесу в комплексі заходів навчання СУБ’ЄКТНІСТЬ педагогічного процесу полягає в тому, що і педагоги і учні розглядаються як суб’єкти, які активно взаємодіють, здатні до самопізнання, вміють проявляти ініціативу, відповідальність, самостійність, приймати і реалізовувати рішення, давати оцінку власним вчинкам ПОЛІСТРУКТУРНІСТЬ педагогічного процесу обумовлена його складною структурою, системністю, яка включає сукупність взаємозв’язаних компонентів

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: Лекція 2. МЕТА ТА ІДЕАЛ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ, ЦІЛІСНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

ЦИКЛІЧНІСТЬ педагогічного процесу пов'язана з наявністю певних повторюваних етапів, що складають послідовність вирішення завдань цього процесу і в своїй сукупності становлять цикл БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ педагогічного процесу полягає як в безперервному характері передачі досвіду людства від покоління до покоління в цілому, так і безпосередньо в безперервному характері освіти сучасної людини ОРГАНІЗОВАНІСТЬ педагогічного процесу пов'язана з тим, що цей процес, незважаючи на його суб'єктивність, активність його учасників є керованим процесом, організовується педагогом і спрямовується на досягнення певних цілей

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже