Презентация на тему: Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти

Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти
План
Додаткова література
Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти
Навчання грамоти
Готовність до навчання грамоти
Вимоги щодо підготовки дітей до навчання в школі
Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти
Урахування вікових особливостей молодших школярів
Психофізіологічні особливості читання
Психофізіологічні особливості читання у першокласників
Психофізіологічні особливості письма у першокласників
Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти
Основні положення
Букви і звуки, їх взаємозв'язок
Складоподіл
Наголос
Речення - одиниця мовного спілкування
Слово
4. Принципи побудови шкільних підручників з навчання грамоти
5. Характеристика основних змістових ліній мовної освіти молодших школярів
Мовленнєва змістова лінія
Мовна змістова лінія
Соціокультурна змістова лінія
Діяльнісна змістова лінія
Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти
1/26
Средняя оценка: 4.5/5 (всего оценок: 68)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (98 Кб)
1

Первый слайд презентации: Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

1. Поняття грамоти, її значення в навчанні дітей 2. Психофізіологічні особливості молодших школярів 3. Лінгвістичні основи методики навчання грамоти молодших школярів. 4. Принципи побудови шкільних підручників з навчання грамоти. 5. Характеристика основних змістових ліній мовної освіти молодших школярів.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Додаткова література

Кравцов Г. Г, Кравцова Е. Е. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность к школе. — М.: Знание, 1987. Проскура О. Як перевірити готовність вашої дитини до навчання в школі// Початкова школа. – 1998. - №№2, 4. Кочерга О. Психофізіологічні особливості діяльності першокласників //Початкова школа. – 2005. - № 3. – С. 5-9. Роговик. Л. Психолого-педагогічні аспекти навчання шестиліток читання і письма //Початкова школа. – 2002. - № 2. – С. 11-12. Роговик Л. Вікові особливості психомоторики першокласників // Початкова школа. – 2003 - №8. – С. 10-14.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Поняття грамоти, її значення в навчанні дітей

Изображение слайда
5

Слайд 5: Навчання грамоти

- засіб набуття навичок правильного читання й письма, розвитку мислення і мовлення; - це складна аналітико-синтетична діяльність. -

Изображение слайда
6

Слайд 6: Готовність до навчання грамоти

Передбачає: - вміння розрізняти звуки в словах, вміння співвідносити букву із звуком, вміння поєднувати одну букву з іншою і відповідно вимовляти, добре розвинений фонематичний слух, розуміння прочитаного.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Вимоги щодо підготовки дітей до навчання в школі

Висока працездатність, готовність до аналітико-синтетичної діяльності, розвинені морально-вольові якості, спеціальна підготовка до навчання грамоти.

Изображение слайда
8

Слайд 8

Чи готові 6-літні діти (психічно і фізично) до навчання в школі ?

Изображение слайда
9

Слайд 9: Урахування вікових особливостей молодших школярів

Увага – нестійка, дитина не вміє її концентрувати. Педагогічні вимоги: ??? Пам’ять – наочно-образна, словесний матеріал запам'ятовується без осмислення. Педагогічні вимоги: ??? Сприйняття – цілісне: предмет сприймають загалом, не розчленовуючи. Педагогічні вимоги: ??? Мислення – конкретно-образне. Педагогічні вимоги: ???

Изображение слайда
10

Слайд 10: Психофізіологічні особливості читання

на І етапі : зупинка на кожній літері, темп читання повільний, розуміння сповільнене. На ІІ етапі – поскладове читання, повторення слова в цілому

Изображение слайда
11

Слайд 11: Психофізіологічні особливості читання у першокласників

“Поле читання” : обмежене однією буквою (хоча бачать 2-4); Педагогічна вимога ????? Повільний темп читання заважає усвідомленню прочитаного; Педагогічна вимога ?????

Изображение слайда
12

Слайд 12: Психофізіологічні особливості письма у першокласників

Важко засвоюють рухи руки для написання букв; Педагогічна вимога ????? Під час письма дитина вимовляє слова по складах; Педагогічна вимога ?????

Изображение слайда
13

Слайд 13

3. Лінгвістичні основи методики навчання грамоти молодших школярів

Изображение слайда
14

Слайд 14: Основні положення

Українське письмо – звукове (фонемне), ґрунтується на фонематичній та графічній системах. Читання й письмо – це переведення графічних знаків у звуки та навпаки, тобто здійснення звуко-буквеного аналізу й синтезу ( Метод навчання грамоти – звуковий аналітико-синтетичний ). Основні принципи написання – фонетичний і морфологічний.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Букви і звуки, їх взаємозв'язок

Букви – бачимо й пишемо; Звуки – чуємо й вимовляємо. Звуки : голосні – наголошені, ненаголошені; приголосні – тверді, м’які, дзвінкі, глухі. Букви : великі, малі,рядкові, прописні, друковані, рукописні, каліграфічні.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Складоподіл

Складовий принцип – основа української графіки. Відкритий склад ( ПГ ) – рі-чка, ру-чка. Закритий ( ГП ) Склад – один або кілька звуків, що вимовляються одним видихуваним поштовхом.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Наголос

Це виділення за допомогою сили і висоти голосу одного із складів фразового тексту. В українській мові наголос динамічний, різномісний, рухливий.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Речення - одиниця мовного спілкування

Основні функції – пізнавальна, комунікативна. Розповідні, питальні, спонукальні;окличні. Однослівні: /__. Багатослівні: /__ _ __ __! /_ __ __ ? У реченні про когось або про щось розповідається.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Слово

Основні ознаки слова: - відтворюваність - лексичне значення; - фонетична оболонка; - граматична форма; - наявність одного наголосу.

Изображение слайда
20

Слайд 20: 4. Принципи побудови шкільних підручників з навчання грамоти

Буквар – основний підручник для навчання читання й письма.

Изображение слайда
21

Слайд 21: 5. Характеристика основних змістових ліній мовної освіти молодших школярів

Мовленнєва (комунікативна); Мовна (лінгвістична); Соціокультурна (лінгвоукраїнознавча); Методологічна (діяльнісна)

Изображение слайда
22

Слайд 22: Мовленнєва змістова лінія

сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні висловлювання різних жанрів, типів і стилів мовлення ; мовленнєві уміння і навички, необхідні для навчання, повсякденного життя і майбутньої професійної діяльності; практичне ознайомлення з усіма видами мовленнєвої діяльності ( аудіювання, читання, говоріння, письмо) ; відомості про мовлення та перелік основних видів робіт (перекази, твори, ділові папери та ін.).

Изображение слайда
23

Слайд 23: Мовна змістова лінія

- базові знання мовної системи, без яких неможливе досконале володіння мовою: основні лінгвістичні поняття, вимоги до засвоєння граматичних, орфоепічних і правописних норм літературної мови.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Соціокультурна змістова лінія

перелік культурологічних тем, що знайомлять учнів з історією, звичаями, традиціями, мистецькими скарбами, духовною і матеріальною культурою українського народу, із загальнолюдськими моральними нормами і цінностями, культурною спадщиною інших народів. тематичні групи слів – назв предметів і реалій матеріальної та духовної культури українського народу; усталені вирази, українські народні прислів'я. приказки, лічилки, скоромовки, утішки, пісні, казки, легенди як відображення народного досвіду, українського характеру.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Діяльнісна змістова лінія

Забезпечує навички діяльності спілкування (аналіз, порівняння, зіставлення, узагальнення, класифікування тощо)

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: Лекція № 2. Наукові засади методики навчання грамоти

??? Чи готові 6-літні діти (психічно і фізично) до навчання в школі ? З якого часу можна починати навчати дітей грамоті?

Изображение слайда