Презентация на тему: Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы

Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы.
Азот айналымы
Азот айналымындағы процестер
Азоттың табиғаттағы айналымы
Азоттың биологиялық айналымының сызбанұсқасы
Фосфор және оның кейбір қосылыстарының қолдану саласы
Фосфордың табиғаттағы айналымы
ФОСФОРЫҢ АЙНАЛЫМЫ
фосФОРДЫҢ АЙНАЛЫМЫ
Фосфор айналымы
К үкі рт айналымы
таби,ғаттағы күкірт айналымы
К үкірттің айналымы
Күкірттің биологиялық циклінің сызбанұсқасы * – айналымның кілтті реакциялары
Биосферадағы судың айналымы
Тау жыныстарының айналымы
ОТТЕГІНІҢ АЙНАЛЫМЫ
СУДЫҢ АЙНАЛЫМЫ
Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы.
1/19
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 3)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1104 Кб)
1

Первый слайд презентации: Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы

Фосфор айналымы. Микроорганизмдердің көмегімен фосфорлы қосылыстардың түзілу механизмдері. Күкірт айналымы. Сульфатредукция

Изображение слайда
2

Слайд 2: Азот айналымы

Молекулярлы азоттың тірі организмдер қолдана алатын түрге айналуының екі жолы бар: 1-фотохимиялық сіңіру және еритін оксидтердің түзілуі; 2-биологиялық сіңіру - толығымен микроорганизмдер әрекетімен байланысты Азот айналымы өзара байланысты бірнеше процестерден тұрады : молекулярлы азоттың биологиялық сіңіруі, аммонификация, нитрификация, денитрификация Тірі организмдердің ішінен тек бактериялар ғана молекулалы азотты сіңіруге қабілетті. Бактериялардың азотты сіңіруін екіге бөледі: симбиозды - негізгі симбиозды азотсіңірушілерге Rhizobium туысының бактериялары жатады, олар бұршақ тұқымдас өсімдіктермен селбесіп тіршілік етеді. Азоттың көп мөлшері (60%) жер беті экожүйесінде шоғырланған : жайылымдық, орман және шөлейт жерлерде, су экожүйесінде 40% молекулярлы азот сіңіріледі. симбиозды емес - азот сіңіруін еркін тіршілік ететін аэробты және анаэробты бактериялар жүзеге асырады. Аэробты белсенді түрлер Azotobacter, Klebsiella, Azospirillum туысына жатады. Олардың негізгі тіршілік ету ортасы - топырақ және өсімдік ризосферасы.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Азот айналымындағы процестер

А зоттың атмосфера, гидро - және литосфера арасындағы тасымалдануы молекулярлы азот арқылы жүреді. Азоттың топырақ және су компоненттері арасындағы тасымалдануы органикалық азот, аммоний ионы мен нитрат арқылы жүреді. Алайда молекулярлы азоттың тек 3%-ы ғана биологиялық айналымға қатысқанымен, экологиялық тұрғыда оның микроорганизмдер, өсімдіктер және жануарлар үшін маңызы зор. Аммонификация - азоты бар органикалық заттарды микроорганизмдер минерализациялап, аммиакқа дейін ыдырататуы. Нитрификация - аммиак нитратқа айналады. Нитрификация үрдісін екі арнайы хемолитоавтотрофты нитрификациялаушы бактериялар тобы жүзеге асырады. Nitrosomonas Nitrosococcus туысына жататын бактериялар аммиакты нитритке дейін, ал Nitrobacter туысының бактериялары нитритті нитратқа дейін тотықтырады. Денитрификация – нитриттер мен нитраттардың молекулярлы азотқа дейін тотықсыздануы, бұл азот айналымындағы экологиялық маңызды процесс. Денитрификацияны көптеген бактериялар жүзеге асырады. Денитрификация үрдісі кезінде нитрат молекулярлы азотқа айналады да, молекулалы азот қайтадан атмосфераға оралады.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Азоттың табиғаттағы айналымы

Азотта көміртегі мен оттегі сияқты бір-бірімен байланысты жолдармен айналымға түсіп отырады. Табиғи айналымға минеральді тыңайтқыштарды өндіретін өндірістерде жасанды байланыс қосылады.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Азоттың биологиялық айналымының сызбанұсқасы

Анаэробты Аэробты NO 2 NH 3 N 2 NO 2 NO 3 N 2 O NH 2 NH 2 N 2 Нитрификация Денитрификация Nitrosomonas Nitrobacter Цианды бактериялар, ризобиялар, азотобактер иялар Clostridium pasteurianum

Изображение слайда
6

Слайд 6: Фосфор және оның кейбір қосылыстарының қолдану саласы

Изображение слайда
7

Слайд 7: Фосфордың табиғаттағы айналымы

Изображение слайда
8

Слайд 8: ФОСФОРЫҢ АЙНАЛЫМЫ

Изображение слайда
9

Слайд 9: фосФОРДЫҢ АЙНАЛЫМЫ

ФОСФОР энергияны клетканың ішіне тасымалдайтын гендер мен молекулалардың құрамына кіреді. Әртүрлі минералдарда бейорганикалық фосфатион түрінде болады. Фосфаттар суда жақсы ериді, бірақ ұшқыш емес. Өсімдіктер фосфатиондарды органикалық фосфат түрінде процестерге қатысу үшін оны сулы ерітінді түрінде сіңіреді де әртүрлі фосфорлы қосылыстардың құрамына қосады. Осылай фосфор өсімдіктер арқылы қоректік тізбек бойынша экожүйедегі барлық организмдерге өтеді. Әр сатыдан өткен сайын, фосфорлы қосылыстар клеткадағы тыныс алу процестерінде тотығады. Содан кейін зәр дің немесе басқада соған ұқсас заттардың құрамына еніп, қоршаған ортаға түседі, содан кейін өсімдіктер арқылы сіңіріледі де жаңа айналым басталады.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Фосфор айналымы

Ерігіш фосфор Жануарлар фосфоры Өсімдіктер фосфоры Детрит пен гумустың фосфоры

Изображение слайда
11

Слайд 11: К үкі рт айналымы

Күкірттің органикалық қосылыстарының минерализациялануын протеолитикалық қасиетке ие гетеротрофты микроорганизмдер жүзеге асырады. Олардың ішіндегі ең белсенділері Proteus, Bacillus, Arthrobacter, т.б.және мицелиалды саңырауқұлақтар жатады. Органикалық қосылыстардың минерализациялануы кезінде күкірттің жартысы игеріліп, микроорганизмдер цитоплазмасымен байланысады. Оны - күкірттің бекіну үрдісі иммобилизация деп аталады Күкірт қосылыстарының тотығу кезеңдері, күкіртсутектің, элементарлы күкірттің және де бірқатар тотығып үлгермеген күкірт қосылыстарының тотығуы сульфофикация деп аталады. Бұл процесс екі түрлі жағдайда жүреді : аэробты жағдайда – түссіз күкірт бактериялары мен тионды бактериялары, анаэробты жағдайда – фотосинтездеуші қошқыл күкірт бактериялары мен жасыл бактериялар Сульфаттотықсыздану ( десульфофикация ) – сульфаттар мен сульфи д тердің күкіртті сутекке дейін тотықсыздануы н айтады.

Изображение слайда
12

Слайд 12: таби,ғаттағы күкірт айналымы

Изображение слайда
13

Слайд 13: К үкірттің айналымы

Изображение слайда
14

Слайд 14: Күкірттің биологиялық циклінің сызбанұсқасы * – айналымның кілтті реакциялары

* * * * * Сульфидтің фототрофты тотығуы Сульфидтің аэробты тотығуы Диссимиляциялық, ассимиляциялық сульфаттың то тықсыздануы H 2 S SO 4 2– Күкірттің тотықсыз-дануы S О Күкірттің аэробты тотығуы Редокс жағдайы +VI –II

Изображение слайда
15

Слайд 15: Биосферадағы судың айналымы

Биосферадағы су дүниежүзілік мұхиттың бетінде буланып, бұлтқа айналып, жауын-шашындар түрінде жерге түседіде қайтадан дүниежүзілік мұхитқа түседі.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Тау жыныстарының айналымы

Тау жыныстарының айналымы: магма, лавалардың атқылауы, эрозия, шөгу, тығыздалу және қайтадан магмаға айналады.

Изображение слайда
17

Слайд 17: ОТТЕГІНІҢ АЙНАЛЫМЫ

Изображение слайда
18

Слайд 18: СУДЫҢ АЙНАЛЫМЫ

Изображение слайда
19

Последний слайд презентации: Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы

Изображение слайда