Презентация на тему: Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы

Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы.
Микроорганизмдер көмегімен жүретін биогеохимиялық үрдістердің жіктелінуі
Геосфера мен басқада маңызды экжүйелер арасындағы элементтардің айналымы
Табиғаттағы Заттардың айналымы
Көміртегі мен оттегінің айналымы.
Көміртегінің биологиялық циклі және оған қатысатын организмдер
Көміртегінің глобальды айналымы
КӨМІР ТЕГІНІҢ АЙНАЛЫМЫ
Көміртегінің табиғаттағы айналымы
Азот айналымы
Азот айналымындағы процестер
Азоттың биологиялық айналымының сызбанұсқасы
Азоттың табиғаттағы айналымы
Фосфор және оның кейбір қосылыстарының қолдану саласы
Фосфордың табиғаттағы айналымы
ФОСФОРЫҢ АЙНАЛЫМЫ
фосФОРДЫҢ АЙНАЛЫМЫ
Фосфор айналымы
таби,ғаттағы күкірт айналымы
Күкірттің биологиялық циклінің сызбанұсқасы * – айналымның кілтті реакциялары
Биосферадағы судың айналымы
Тау жыныстарының айналымы
ОТТЕГІНІҢ АЙНАЛЫМЫ
СУДЫҢ АЙНАЛЫМЫ
Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы.
1/25
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 54)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1288 Кб)
1

Первый слайд презентации: Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы

Табиғаттағы биохимиялық циклдер және оларға қатысатын микрооргнанизмдер. Көміртегі және оттегі айналымы. Азот айналымы. Аммонификация. Нитрификация. Денитрификация

Изображение слайда
2

Слайд 2: Микроорганизмдер көмегімен жүретін биогеохимиялық үрдістердің жіктелінуі

Органикалық заттардың бейорганикалық қосылыстарға дейін минерализациялануы ; Бей о рганикалық элементтердің клетка протоплазмасының органикалық зат т арына айналуы ; Элементтерді энергия көзі ретінде қолдана отырып, тотығуы ; Энергетикалық метаболизммен байланысты болатын тотықсыздану; Газ күйдегі элементтердің (фотосинтез, N 2 фикациясы, H 2 S тотығуы ) газ емес элементтерге айналуы мен сіңір іл у і ; Геологиялық шөгінділердің қалыптасуы. Рудалардың түзілуі (күкіртті, сульфидті, темір, марганецті ), әк пен торф, т.б. Ерімейтін заттарды ерітетін не оларды еріген күйде ұстап тұратын комплексті немесе органикалық хелатотүзуші қосылыстардың бөлінуі ; Микроб клеткаларына бейорганикалық заттардың Fe, Mn ( шөгінділер ) енуі ; Күкірт, көміртегі және басқа да элементтердің сульфат тотықтырушы, тионды және метантүзуші бактериялармен фракциялануы.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Геосфера мен басқада маңызды экжүйелер арасындағы элементтардің айналымы

Атмосфера Газдардың алмасуы Сулы алмасу Газдардың алмасуы Сулы алмасу Дүниежүзілік мұхит Биота (микробтар) Түпкі шөгінділер (микробтар) Өсімдіктер Жануарлар Топырақ биотасы (микробтар) өзендер Еріген және Сұйылтылған з а т т а р Тау жыныстары Литосфера, Жер қыртысы Қалдықтар Желдену Педосфера Гидросфера

Изображение слайда
4

Слайд 4: Табиғаттағы Заттардың айналымы

Өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары минералдарға дейін ерекше бактериялардың тобымен ыдырайды. Бұл органикалық қалдықтар, топырақпен араласып өсімдіктер үшін қажетті негізгі қоректік элементтер, тыңайтқыштарға айналады. Осылай табиғаттағы қоректік заттар айналымы Жер бетіндегі барлық тіршіліктің негізін құрай. Өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтар Ағаштардың тамырларымен сіңірілетін минералдар

Изображение слайда
5

Слайд 5: Көміртегі мен оттегінің айналымы

Көміртегінің дүниежүзілік айналымы СО 2 арқылы жүзеге асырылады. Бұл айналым екі түрлі жағдайда жүреді. Аэробты - жағдайда өсімдіктер мен оксигенді фототүзуші бактериялар СО 2 -ні сіңіріп, органикалық қосылыстарға айналдырады. Пайда болған органикалық заттарды жануарлар мен аэробты гетеротрофтар энергия ретінде пайдаланып, ақырында СО 2 тыныс алудың соңғы өнімі ретінде атмосфераға қайта оралады. Анаэробты - жағдайда көміртегі айналымына аноксигенді фототүзуші бактериялар мен анаэробты тыныс алу және ашу үрдісі арқылы энергияны алатын бактериялар қатысады

Изображение слайда
6

Слайд 6: Көміртегінің биологиялық циклі және оған қатысатын организмдер

Метаногенді бактериялар Метантотықтырушы микроорганизмдер CH 4 Анаэробты Аэробты ( CH 2 O) n (CO 2 ) Органикалық компоненттер Органикалық компоненттер (CH 2 O) n Фотосинтез: балдырлар, жасыл өсімдіктер, цианды бактериялар Фототүзуші бактериялар Тыныс алу процесі: өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер Анаэробты тыныс алу, ашу процесі : анаэробты микроорганизмдер

Изображение слайда
7

Слайд 7: Көміртегінің глобальды айналымы

Изображение слайда
8

Слайд 8: КӨМІР ТЕГІНІҢ АЙНАЛЫМЫ

Изображение слайда
9

Слайд 9: Көміртегінің табиғаттағы айналымы

Биосферада көміртегі бір-бірімен байланысты жолдармен айналып отырады. Қазіргі кезеде көміртегінің табиғи айналымына жағармайлардың жануында қосады.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Азот айналымы

Молекулярлы азоттың тірі организмдер қолдана алатын түрге айналуының екі жолы бар: 1-фотохимиялық сіңіру және еритін оксидтердің түзілуі; 2-биологиялық сіңіру - толығымен микроорганизмдер әрекетімен байланысты Азот айналымы өзара байланысты бірнеше процестерден тұрады : молекулярлы азоттың биологиялық сіңіруі, аммонификация, нитрификация, денитрификация Тірі организмдердің ішінен тек бактериялар ғана молекулалы азотты сіңіруге қабілетті. Бактериялардың азотты сіңіруін екіге бөледі: симбиозды - негізгі симбиозды азотсіңірушілерге Rhizobium туысының бактериялары жатады, олар бұршақ тұқымдас өсімдіктермен селбесіп тіршілік етеді. Азоттың көп мөлшері (60%) жер беті экожүйесінде шоғырланған : жайылымдық, орман және шөлейт жерлерде, су экожүйесінде 40% молекулярлы азот сіңіріледі. симбиозды емес - азот сіңіруін еркін тіршілік ететін аэробты және анаэробты бактериялар жүзеге асырады. Аэробты белсенді түрлер Azotobacter, Klebsiella, Azospirillum туысына жатады. Олардың негізгі тіршілік ету ортасы - топырақ және өсімдік ризосферасы.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Азот айналымындағы процестер

А зоттың атмосфера, гидро - және литосфера арасындағы тасымалдануы молекулярлы азот арқылы жүреді. Азоттың топырақ және су компоненттері арасындағы тасымалдануы органикалық азот, аммоний ионы мен нитрат арқылы жүреді. Алайда молекулярлы азоттың тек 3%-ы ғана биологиялық айналымға қатысқанымен, экологиялық тұрғыда оның микроорганизмдер, өсімдіктер және жануарлар үшін маңызы зор. Аммонификация - азоты бар органикалық заттарды микроорганизмдер минерализациялап, аммиакқа дейін ыдырататуы. Нитрификация - аммиак нитратқа айналады. Нитрификация үрдісін екі арнайы хемолитоавтотрофты нитрификациялаушы бактериялар тобы жүзеге асырады. Nitrosomonas Nitrosococcus туысына жататын бактериялар аммиакты нитритке дейін, ал Nitrobacter туысының бактериялары нитритті нитратқа дейін тотықтырады. Денитрификация – нитриттер мен нитраттардың молекулярлы азотқа дейін тотықсыздануы, бұл азот айналымындағы экологиялық маңызды процесс. Денитрификацияны көптеген бактериялар жүзеге асырады. Денитрификация үрдісі кезінде нитрат молекулярлы азотқа айналады да, молекулалы азот қайтадан атмосфераға оралады.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Азоттың биологиялық айналымының сызбанұсқасы

Анаэробты Аэробты NO 2 NH 3 N 2 NO 2 NO 3 N 2 O NH 2 NH 2 N 2 Нитрификация Денитрификация Nitrosomonas Nitrobacter Цианды бактериялар, ризобиялар, азотобактер иялар Clostridium pasteurianum

Изображение слайда
13

Слайд 13: Азоттың табиғаттағы айналымы

Азотта көміртегі мен оттегі сияқты бір-бірімен байланысты жолдармен айналымға түсіп отырады. Табиғи айналымға минеральді тыңайтқыштарды өндіретін өндірістерде жасанды байланыс қосылады.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Фосфор және оның кейбір қосылыстарының қолдану саласы

Изображение слайда
15

Слайд 15: Фосфордың табиғаттағы айналымы

Изображение слайда
16

Слайд 16: ФОСФОРЫҢ АЙНАЛЫМЫ

Изображение слайда
17

Слайд 17: фосФОРДЫҢ АЙНАЛЫМЫ

ФОСФОР энергияны клетканың ішіне тасымалдайтын гендер мен молекулалардың құрамына кіреді. Әртүрлі минералдарда бейорганикалық фосфатион түрінде болады. Фосфаттар суда жақсы ериді, бірақ ұшқыш емес. Өсімдіктер фосфатиондарды органикалық фосфат түрінде процестерге қатысу үшін оны сулы ерітінді түрінде сіңіреді де әртүрлі фосфорлы қосылыстардың құрамына қосады. Осылай фосфор өсімдіктер арқылы қоректік тізбек бойынша экожүйедегі барлық организмдерге өтеді. Әр сатыдан өткен сайын, фосфорлы қосылыстар клеткадағы тыныс алу процестерінде тотығады. Содан кейін зәр дің немесе басқада соған ұқсас заттардың құрамына еніп, қоршаған ортаға түседі, содан кейін өсімдіктер арқылы сіңіріледі де жаңа айналым басталады.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Фосфор айналымы

Ерігіш фосфор Жануарлар фосфоры Өсімдіктер фосфоры Детрит пен гумустың фосфоры

Изображение слайда
19

Слайд 19: таби,ғаттағы күкірт айналымы

Изображение слайда
20

Слайд 20: Күкірттің биологиялық циклінің сызбанұсқасы * – айналымның кілтті реакциялары

* * * * * Сульфидтің фототрофты тотығуы Сульфидтің аэробты тотығуы Диссимиляциялық, ассимиляциялық сульфаттың то тықсыздануы H 2 S SO 4 2– Күкірттің тотықсыз-дануы S О Күкірттің аэробты тотығуы Редокс жағдайы +VI –II

Изображение слайда
21

Слайд 21: Биосферадағы судың айналымы

Биосферадағы су дүниежүзілік мұхиттың бетінде буланып, бұлтқа айналып, жауын-шашындар түрінде жерге түседіде қайтадан дүниежүзілік мұхитқа түседі.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Тау жыныстарының айналымы

Тау жыныстарының айналымы: магма, лавалардың атқылауы, эрозия, шөгу, тығыздалу және қайтадан магмаға айналады.

Изображение слайда
23

Слайд 23: ОТТЕГІНІҢ АЙНАЛЫМЫ

Изображение слайда
24

Слайд 24: СУДЫҢ АЙНАЛЫМЫ

Изображение слайда
25

Последний слайд презентации: Лекция 19-20. Микроорганизмдердің табиғаттағы зат айналымына қатысуы

Изображение слайда