Презентация на тему: Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті

Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
П лан
Науково-методичне забезпечення
Додаткова література:
ПИТАННЯ 1
Рішення - це вибір альтернативи
Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Особливістю управлінських рішень
Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Управлінське рішення –
Управлінське рішення містить:
ПИТАННЯ 2
Всі рішення поділяються на дві групи: організаційні і персональні
Організаційні рішення можна розділити на такі типи:
Рисунок 1. Класифікація управлінських рішень
Управлінські рішення поділяють за ознаками:
Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
ПИТАННЯ 3
Підходи до прийняття рішень
Підходи до прийняття менеджером управлінського рішення:
Як позбавитися від поганого співробітника «Можливо, якщо ми пустимо чутки, що Іван володіє всіма нашими фінансовими секретами, то конкуренти переманять його у
Системи прийняття рішень в організації
Вимоги до управлінських рішень:
ПИТАННЯ 4
На процес прийняття управлінських рішень впливають фактори:
На процес прийняття рішення впливають такі характеристики менеджера:
В. Врум та Ф. Йєттон виділили п'ять стилів прийняття рішення менеджером :
Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
Лекцію закінчено!!! Дякую всім за увагу!!!
Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті
1/33
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 97)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1242 Кб)
1

Первый слайд презентации: Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 1 Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті

Изображение слайда
2

Слайд 2: П лан

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 2 П лан 1. Природа управлінських рішень 2. Класифікація управлінських рішень 3. Підходи до прийняття управлінських рішень та вимоги до них. 4. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень

Изображение слайда
3

Слайд 3: Науково-методичне забезпечення

3 Науково-методичне забезпечення Основна література: Бесєдін М.О. Основи менеджменту: Оцiнно - ситуаційний пiдхiд: Підручник: Модульний варіант - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 496 с. Осовська Г.В. Менеджмент органiзацiй: навч. посібник / Г.В. Осовська; О.А. Осовський. - К.: Кондор, 2007. - 676 с. Скібицька Л.I. Менеджмент: навч. посібник - К. : ЦУЛ, 2007. - 416 с. Маркіна І.А. Менеджмент підприємства – К.: НМУ „Коопосвіта”, 2000. – 268 с. Шимановська-Дiанич Л.М. Основи менеджменту. В 2-х частях: Опорний конспект лекцій / Л.М. Шимановська-Дiанич. - Полтава: РВВ ПКI, 2000. - 132 с. Хміль Ф.I. Основи менеджменту : Пiдручник - К. : Академвидав, 2005. - 608 с.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Додаткова література:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 4 Додаткова література: Бирман Л.А. Управленские решения: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2004. – 204 с. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2003. – 420 с. Малкольм Гладуэлл. Озарение. Сила мгновенных решений.- Издательство: "Альпина Паблишерз", — 2010. Константинос К. Маркидес. Все верные решения. Руководство по созданию стратегий прорыва.- Издательство: "Стокгольмская Школа Экономики в Санкт-Петербурге", — 2005.

Изображение слайда
5

Слайд 5: ПИТАННЯ 1

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 5 ПИТАННЯ 1 Природа управлінських рішень

Изображение слайда
6

Слайд 6: Рішення - це вибір альтернативи

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 6 Рішення - це вибір альтернативи

Изображение слайда
7

Слайд 7

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 7 Рішення – це свідомий вибір того, як себе поводити або яким чином міркувати в конкретних умовах

Изображение слайда
8

Слайд 8: Особливістю управлінських рішень

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 8 Особливістю управлінських рішень є те, що їх приймають для забезпечення безперебійного функціонування об'єкта управління, для відновлення стійкості об'єкта управління, порушеної внаслідок відхилення від запланованої траєкторії розвитку

Изображение слайда
9

Слайд 9

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 9 Управлінське рішення — це вольовий акт втручання суб'єкта управління в діяльність об'єкта управління для виходу з певної ситуації. Це найраціональніший варіант дій із багатьох можливих за конкретних умов функціонування системи управління

Изображение слайда
10

Слайд 10: Управлінське рішення –

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 10 Управлінське рішення – це продукт управлінської праці (концентрований вираз процесу управління) у формі дій, спрямованих на усунення проблемної ситуації, яка виникає в процесі функціонування організації

Изображение слайда
11

Слайд 11: Управлінське рішення містить:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 11 Управлінське рішення містить:

Изображение слайда
12

Слайд 12: ПИТАННЯ 2

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 12 ПИТАННЯ 2 Класифікація управлінських рішень

Изображение слайда
13

Слайд 13: Всі рішення поділяються на дві групи: організаційні і персональні

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 13 Всі рішення поділяються на дві групи: організаційні і персональні Персональні – рішення, що приймаються менеджером як приватною особою, у власних інтересах. Організаційні – рішення, що приймаються менеджером в межах формальних рамок його офіційної влади і авторитету.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Організаційні рішення можна розділити на такі типи:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 14 Організаційні рішення можна розділити на такі типи: запрограмовані і незапрограмовані. Запрограмовані рішення – ґрунтуються на встановлені політики, правил і порядку. Незапрограмовані рішення – не обмежуються політикою, правилами і процедурами.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Рисунок 1. Класифікація управлінських рішень

15 Рисунок 1. Класифікація управлінських рішень

Изображение слайда
16

Слайд 16: Управлінські рішення поділяють за ознаками:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 16 Управлінські рішення поділяють за ознаками: — за кількістю цілей: одноцільові, багатоцільові; — за причинами виникнення: з ініціативи керівних органів, з власної ініціативи, ситуаційні, програмні, сезонні; — за силою впливу: конкретно-жорсткі, гнучкі, орієнтуючі, нормативні; — за методами розробки: графічні, математичні, текстові; — залежно від терміну в процесі прийняття рішень : дослідницькі, кризово – інтуїтивні; — залежно від міри передбаченості : рішення по вибору можливостей, проблемно - вирішуючі рішення — за складністю: стандартні (такі, що повторюються), творчі (складні); — за масштабом проблем, що вирішуються: загальні, часткові; — за напрямом дії : зовнішні та внутрішні та інші.

Изображение слайда
17

Слайд 17

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 17

Изображение слайда
18

Слайд 18

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 18 Планування Підбір Профорієнтація і адаптація Навчання & Розвиток Відбір Оплата і пільги Підготовка керівних кадрів, планування кар'єри Оцінка персонала Підвищення пониження, перевід, звільнення

Изображение слайда
19

Слайд 19

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 19 ВІДБІР СПІВРОБІТНИКІВ Оценка динамики продаж Выявление «узких» мест в системе продаж Разработка комплекса мероприятий по достижению сбалансированности системы продаж

Изображение слайда
20

Слайд 20: ПИТАННЯ 3

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 20 ПИТАННЯ 3 Підходи до прийняття управлінських рішень та вимоги до них

Изображение слайда
21

Слайд 21: Підходи до прийняття рішень

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 21 Підходи до прийняття рішень Централізований підхід і децентралізований підхід Груповий і індивідуальний підхід Система участі і неучасті Демократичний і компромісний

Изображение слайда
22

Слайд 22: Підходи до прийняття менеджером управлінського рішення:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 22 Підходи до прийняття менеджером управлінського рішення: — інтуїтивний ; — заснований на судженнях ; — раціональний ; — інноваційний.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Як позбавитися від поганого співробітника «Можливо, якщо ми пустимо чутки, що Іван володіє всіма нашими фінансовими секретами, то конкуренти переманять його у нас?"

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 23 Як позбавитися від поганого співробітника «Можливо, якщо ми пустимо чутки, що Іван володіє всіма нашими фінансовими секретами, то конкуренти переманять його у нас?"

Изображение слайда
24

Слайд 24: Системи прийняття рішень в організації

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 24 Системи прийняття рішень в організації Раціональна Обмежена раціональність Політична

Изображение слайда
25

Слайд 25: Вимоги до управлінських рішень:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 25 Вимоги до управлінських рішень: наукова обґрунтованість законність повноважність своєчасність логічна послідовність та інші

Изображение слайда
26

Слайд 26: ПИТАННЯ 4

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 26 ПИТАННЯ 4 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень

Изображение слайда
27

Слайд 27: На процес прийняття управлінських рішень впливають фактори:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 27 На процес прийняття управлінських рішень впливають фактори: 1) Особисті якості менеджера 2) Середовище прийняття рішень 3) Ступінь ризику 4) Інформаційні обмеження 5) Негативні наслідки 6)Взаємозалежність рішень 7) Час, який відведений менеджерові для прийняття рішення 8) Ступінь підтримки менеджера колективом 9) Політика організації

Изображение слайда
28

Слайд 28: На процес прийняття рішення впливають такі характеристики менеджера:

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 28 На процес прийняття рішення впливають такі характеристики менеджера: — цінності, які поділяє менеджер; — ділова культура; — особисті інтереси; — індивідуальні можливості та компетенція.

Изображение слайда
29

Слайд 29: В. Врум та Ф. Йєттон виділили п'ять стилів прийняття рішення менеджером :

13.02.2019 29 В. Врум та Ф. Йєттон виділили п'ять стилів прийняття рішення менеджером : 1) менеджер приймає рішення одноосібно; 2) менеджер збирає інформацію разом із підлеглими, а потім приймає рішення одноосібно; 3) менеджер консультується з підлеглими в індивідуальному порядку, а потім приймає рішення одноосібно; 4) менеджер консультується з усією командою, але рішення приймає одноосібно; 5) менеджер надає команді повну інформацію, разом із командою обговорює проблему і приймає рішення.

Изображение слайда
30

Слайд 30

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 30 Швидкість прийняття і реалізації рішень останніми роками стала головною рисою, що характеризує як компанію, так і менеджера ( Дж. Уелч)

Изображение слайда
31

Слайд 31

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 31 Лекція: « Процес розробки, прийняття і організація виконання управлінських рішень » 1. Технологія прийняття управлінських рішень 2. Моделі і методи розробки управлінських рішень 3. Організація виконання управлінських рішень

Изображение слайда
32

Слайд 32: Лекцію закінчено!!! Дякую всім за увагу!!!

13.02.2019 доцент кафедри МО та ЗЄД Черчик О.М. 32 Лекцію закінчено!!! Дякую всім за увагу!!!

Изображение слайда
33

Последний слайд презентации: Лекція 12 Тема : Управлінські рішення в менеджменті

Перерва Тест-менеджмент

Изображение слайда