Презентация на тему: Лекція 1. Вступ

Реклама. Продолжение ниже
Лекція 1. Вступ
Література
Основні таксономічні категорії
ПОДІЛ ЗА ТИПОМ ЖИВЛЕННЯ
Фенотипічний поділ органічного світу
Особливості Прокаріот
Систематична структура надцарства Прокаріоти
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
Лекція 1. Вступ
1/54
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 7)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (32303 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Лекція 1. Вступ

1. Зміст і завдання систематики 2.Основні таксономічні категорії 3.Фенотипічний розподіл органічного світу 4. Походження евкаріотичних організмів

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Література

1.Костіков І.Ю., Джаган В.В., Бойко О.А.Ботаніка. Водорості та гриби. Навчальний посібник.-К.:Арістей,2006.- 476 с. 2.Гарибова Л.В., Лекомцева С.К. Основы микологии. Морфология и систематика грибов и грибоподобных организмов.- М.: Просвещение, 2005. 3.Курс низших растений / Под ред М.В.Горленко.- М.: Высшая школа, 1981.- 520 с. 4. Жизнь растений. Т.2. Гриб ы / под. Ред. М.В.Горленко.-М.: Просвещение, 1976.- 479 с. 5. Жизнь растений. Т.3. Водорости, лишайники / под. Ред. М.М.Гоплербаха.-М.: Просвещение, 1977.- 488 с. 6. Мюллер Э., Леффлер В., Микология.- М.: Мир, 1995. _- 343 с.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Основні таксономічні категорії

Таксоно-мічна категорія Водорості Вищі рослини Гриби Приклади таксонів Відділ - phyta -phyta -mycota Chlorophyta – зелені водорості Magnolioph у ta – покритонасінні Basidiomycota – базидіальні гриби Клас - phyceae -opsida - mycetes Trebouxiophyceae – требуксієфіцієві Magnoliopsida – дводольні Basidiomycetes – базидіоміцетові Порядок - ales -ales -ales Chlorellales – хлореллальні Fagales – букоцвітні Agaricales – агарикальні гриби Родина - aceae - aceae - aceae Chlorellaceae – хлорелові Fagaceae – букові Russulaceae – сироїжкові Рід іменник однини без спеціального закінчення Chorella – хлорела Quercus – дуб Russula – сироїжка Вид біномен з назви роду та видового епітету без спеціальних закінчень Chlorella vulgaris – хлорела звичайна Quercus robur – дуб черещатий Russula emetica – сироїжка блювотна

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: ПОДІЛ ЗА ТИПОМ ЖИВЛЕННЯ

АВТОТРОФИ : - хемоавтотрофи – отримують енергію за рахунок окислення субстратів – сірководню, двовалентного заліза, органічних речовин фотоавтотрофи – уловлюють енергію світла ГЕТЕРОТРОФИ : Осмотрофи – поглинають розчинені речовини всією поверхнею тіла; Фаготрофи – поглинають тверді речовини шляхом фагоцитозу

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Фенотипічний поділ органічного світу

Надцарство прокаріоти – Procaryota – містять лише один геном у нуклеоїді Надцарство евкаріоти – Eucaryota – можема мати 2,3,4 неспоріднені геномиЄ є полігеномними

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Особливості Прокаріот

не мають морфологічно оформленого ядра; ДНК не має хромосомної організації і не повязані з білками-гістонами; гени організовані у групи, які називають оперонами; ДНК прикріплюється до плазмалеми; Поділ ДНК відбувається за рахунок плазмалеми; Рибосоми менші за розмірами та легші; Не здатні до фаго- та піноцитозу; Не мають мітохондрій, пластид, ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі, лізосом, пероксисом; Відсутні органели, побудовані з мікротрубочок- джгутиків, бахальних тіл джгутиків, клітинного центру з центріолями, джгутикових коренів, веретена поділу; Відсутній мітоз, мейох, статевий процес Обмін генетичною інформацією здійснюється шляхом трансформацій та конюгацій - парасексуально

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Систематична структура надцарства Прокаріоти

Царство Архебактерії - Archaebacteria Царство справжні бактерії – Eubacteria Mollicutes - мікоплазми Gracilicutes – грам-позитивні бактерії Firmacutes – грам-негативні бактерії Cyanophyta – синьо-зелені водорості

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Прокаріоти Евкаріоти Дискокристати Евбактерії Архебактерії Гіпохондріати Деякі найпростіші Euglenophyta Кінетопластиди Acrasiomycota Тубулокристати Платикристати Амебо-флагеляти Страменопіли Альвеоляти Інфузорії Dinophyta Апікомплекси Амебоїдні найпростіші Chlorarachniopyta Myxomycota Деякі найпростіші Oomycota Haptophyta Cryptophyta Rhodophyta Chlorophyta Вищі рослини Рослини Тварини Chytridiomycota Zygomycota Ascomycota Basidiomycota Plasmodiophoromycota Деякі найпростіші Багатоклітинні тварини гриби Справжні Cyanophyta Raphidophyta Chrysophyta Glaucocystophyta Eustigmatophyta Xanthophyta Phaeophyta Bacillariophyta Dictyochophyta

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Каротини ( α -, β -, γ -, ε -каротин) Хлорофіли (а, b, c) специфічні ксантофіли Біохімічні ознаки відділів водоростей 2. Продукти асиміляції: Склад пігментів: Ф ікобіліни (фікоцианін, аллофікоцианін, фікоеритрин) Каротиноїди: Ксантофіли: лютеінового ряду діатоксантинового ряду α - 1,4 – глюкани (глікоген, крохмаль, крохмаль синьозелених водоростей, багрянковий крохмаль) β - 1,3 – глюкани (хризоламінарин, ламінарин, парамілон)

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

внутрішні білкові (пелікула, перипласт, амфієсма, перипласт- або амфієсма-подібні) Цитологічні ознаки відділів водоростей 1. Клітинні покриви: зовнішні полісахаридні (целюлозно-пектинові оболонки, зі специфічними речовинами (муреін, альгінати, фікоколоїди) або без них зовнішні мінеральні та органо-мінеральні (панцири, зовнішні скелети) 2. Ядерний апарат прокаріотичний еукаріотичний (типовий чи нетиповий) 3. Будова джгутикових стадій (при їх наявності) (кількість та відносна довжина джгутиків, розташування, структура поверхні, перехідної зони, кореневої системи) 4. Будова мітохондрій (при їх наявності) за типами крист (дископодібні, трубчасті, пластинчасті) 5. Фотосинтетичний апарат (тип та особливості) прокаріотичний еукаріотичний (пластида): первинно-симбіотичний хлоропласт, родопласт, цианопласт вторинно-симбіотичний хлоропласт чи родопласт

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

Типи морфологічних структур тіла водоростей 1. Одноклітинні: 2. Багатоклітинні: 3. Неклітинні: Монадний Гемімонадний (пальмелоїдний, капсальний) Кокоїдний Нитчастий (трихальний) Різнонитчастий (гетеротрихальний) Тканинний (паренхіматозний) Сифональний Сифонокладальний

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

Відділ 1. Cyanophyta - синьозелені водорості Прокаріотичні фотоавтотрофні рослини Microcystis Oscillatoria Nostoc

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
13

Слайд 13

Euglena Пелікула Відділ 2. Euglenophyta - евгленофітові водорості Евкаріотичні первинно-гетеротрофні, фотоавтотрофні та вторинно- гетеротрофні дискокристати, що мають клітинний покрив, представлений пелікулою. Фотоавтотрофні представники мають вторинно симбіотичні пластиди хлорофітного типу.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14

8. Xanthophyta - жовтозелені водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні тубулокристати, у яких клітини вкриті пектиновою або целюлозно-пектиновою оболонкою. Пластиди вторинно симбіотичні, родофітного типу. Джгутикові стадії мають ретронеми. Продукт асиміляції - хризоламінарин. Характерна особливість - відсутність жовтого ксантофілу фукоксантину Botrydiopsis Characiopsis Tribonema

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Відділ Xanthophyta - жовтозелені водорості Vaucheria Антеридій Оогоній Сифональний талом з оогоніями та антеридіями Botrydium

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
16

Слайд 16

9. Phaeophyta - бурі водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні тубулокристати, у яких клітини вкриті целюлозно-пектиновою оболонкою з альгінатами. Пластиди вторинно симбіотичні, родофітного типу. Джгутикові стадії з ретронемами. Продукт асиміляції - ламінарин. Характерна особливість - виключно багатоклітинна будова таломів Laminaria Fucus

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
17

Слайд 17

Порядок Laminariales : Laminaria : А - поперечний зріз пластини (1 - меристодерма, 2 - кора, 3 - проміжна тканина, 4 - серцевина); Б - сорус зооспорангіїв на поверхні меристодерми (5 - зооспорангій, 6 - захисні видовжені клітини - парафізи); В - схема життєвого циклу

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
18

Слайд 18

Fucus. 1 - зовнішній вигляд талому (а - центральне ребро, б - повітряний міхур, в - рецептакул зі скафідіями); 2 - жіночій скафідій з оогоніями; 3 - оогоній з вісьма яйцеклітинами; 4 - вихід яйцеклітин з оогонію; 5 - чоловічий скафідій з антеридіальними нитками; 6 - антеридіальна нитка з антеридіями; 7 - проросток; 8 - верхівка талому (г - апікальна клітина)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
19

Слайд 19

10. Bacillariophyta - діатомові водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні тубулокристати, у яких клітини вкриті кремнеземовим панциром. Пластиди вторинно симбіотичні, родофітного типу. Монадні стадії нерухомі, джгутики мають ретронеми. Продукт асиміляції - хризоламінарин. Характерна особливість - виключно одноклітинна будова таломів Caloneis Rhopalodia Hantzschia ( кремнеземовий панцир)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
20

Слайд 20

Вигляд зі стулки Вигляд з пояска Клас Centrophyceae - Центричні ( рід Melosira )

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
21

Слайд 21

Клас Fragilariophyceae – безшовні ( рід Fragilaria ) Клас Bacillariophyceae – шовні Порядок Naviculales - щілиношовні Gyrosigma Navicula Gomphonema Cymbella

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
22

Слайд 22

Клас Bacillariophyceae – шовні Порядок Surirellales - каналошовні Nitzschia Cymatopleura Surirella

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
23

Слайд 23

1 5. Rhodophyta - червоні водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні платикристати, клітини яких вкриті целюлозно-пектиновою оболонкою з фікоколоїдами. Пластиди первинно симбіотичні, родофітного типу (родопласти), з поодинокими тилакодами. Продукт асиміляції - багрянковий крохмаль, що відкладається у цитоплазмі. Специфічна ознака - повна відсутність джгутикових стадій Ceramium Corallina Porphyra

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
24

Слайд 24

Porphyridium Bangiophyceae Compsopogon Porphyridiales Compsopogonales

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
25

Слайд 25

Bangiophyceae Bangia Bangiales Porphyra

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
26

Слайд 26

Florideophyceae Nemaliales Batrachospermum 6 7

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
27

Слайд 27

Будова концептакулу з карпогонами (а) та послідовні стадії розвитку карпоспорофіту представників Corallinales (б-ж): 1 - карпогон з трихогіною; 2 - ообластемна клітина; 3 - ауксилярна клітина; 4 - гетерокаріонтична клітина злиття, що утворилась внаслідок плазмагамії ауксилярних клітин; 5 - гонімобласт; 6 - карпоспора. Florideophyceae Cryptonemiales Corallina Lithothamnion 3

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
28

Слайд 28

Florideophyceae Ahnfeltia Ahnfeltiales Послідовні стадії розвитку карпоспорофіту представників Gigartinales. 1 - карпогон з трихогіною; 2 - ініціальна клітина карпогоніальної гілки; 3 - вегетативна клітина карпогоніальної гілки; 4 - гетерокаріонтична клітина злиття; 5 - гонімобласт; 6 - карпоспора Phyllophora - основне джерело агароїду в Україні Gigartinales 1 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
29

Слайд 29

Florideophyceae Послідовні стадії розвитку карпоспорофіту Rhodymenia : а - прокарпій; б   - плазмагамія між клітинами карпогоніальної гілки; в - утворення клітини злиття; г - цистокарпій. 1 - карпогон з трихогіною; 2 - базальна клітина карпогоніальної гілки; 3 - ініціальна клітина; 4 - ауксилярна клітина; 5 - гетерокаріонтична клітина злиття; 6 - клітини асиміляторного шару цистокарпію; 7 - клітини торфічного шару цистокарпію; 8 - гонімобласт; 9 - карпоспора Rhodymenia Rhodymeniales 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
30

Слайд 30

Ceramiales Florideophyceae Послідовні стадії розвитку карпоспорофіту Polysiphonia : а - прокарпій; б - г - послідовні стадії утворення гетерокаріонтичної клітини злиття; д - початкова стадія утворення гонімобластів та покриву цистокарпію; е - цистокарпій. 1 - карпогон з трихогіною; 2 - базальна клітина карпогоніальної гілки; 3 - ауксилярна клітина; 4 - ініціальна клітина; 5 - асиміляторний та трофічний шари цистокарпію; 6 - гетерокаріонтична клітина злиття; 7 - гонімобласти; 8 - карпоспора Polysiphonia

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
31

Слайд 31

Florideophyceae Ceramiales Ceramium 4

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
32

Слайд 32

Florideophyceae Callithamnion Ceramiales

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
33

Слайд 33

16. Chlorophyta - зелені водорості Евкаріотичні фотоавтотрофні платикристати, вкриті плазмалемою або клітинною оболонкою. Пластиди первинно симбіотичні, хлорофітного типу (хлоропласти). Продукт асиміляції - крохмаль, що відкладається у хлоропласті Oedogonium Cosmarium Pandorina

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
34

Слайд 34

Chlorophyta Хлорофіли: а +b ( у примітивних празинфіцієвих може бути також а+с) Ксантофіли: як у вищих рослин - ксантофіли лютеїнового ряду (лютеїн, віолаксантин, зеаксантин, неоксантин, антераксантин) специфічні ксантофіли – як виняток (сифонеін, сифоноксантин). Каротини: всіх типів (є каротиновий цикл) Фікобілінові пігменти: відсутні Основний продукт асиміляції - полісахарид крохмаль (альфа -1,4 глюкан ), відкладається тільки у хлоропластах, часто – навколо піреноїда Пігменти: У морських сифональних зелених водоростей – полісахарид інулін

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35

Chlorophyceae Мітоз закритий, коренева система джгутиків хрестоподібна (формула коренів - 4-2-4-2), орієнтація базальних тіл за схемою 1-7 або 12-6, здатні до гіперсинтезу вторинних каротиноїдів Поділ на порядки – переважно за типами морфологічної структури тіла та типом цитоскелету Volvocales монадні Chlorococcales кокоїдні, орієнтація 1-7 ( Chlorococcum ) Sphaeropleales сифонокладальні ниткоподібні, орієнтація 12-6 Scenedesmales кокоїдні, орієнтація 12-6 Chaetophorales нитчасті та гетеротрихальні, орієнтація 1-7 ( Dunaliella, Chlamydomonas, Haematococcus, Pandorina, Volvox ) ( Scenedesmus, Hydrodictyon, Pediastrum) ( Stigeoclonium, Chaetophora, Draparnaldia ) ( Sphaeroplea ) Microsporales нитчасті, орієнтація 12-6, H -оболонки ( Microspora ) Oedogoniales нитчасті та гетеротрихальні, стефаноконтні, з ковпачками ( Oedogonium, Bulbochaete )

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36

Volvocales (одноклітинні представники) Dunaliella Chlamydomonas Haematococcus Апікальна частина монадних клітин

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
37

Слайд 37

Volvocales ( ценобіальні представники) партеногонідій Pandorina Volvox

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
38

Слайд 38

Будова та схема розвитку Volvox : А - ценобій з партеногонідіями, Б - ценобій з дочірніми ценобіями, В - вегетативні клітини, Г - зигота, Д - схема розвитку дочірнього ценобію (1 - клітина партеногонідію, 2-5 - стадії поділу партеногонідію, 6 - ембріональний ценобій з первинною порожниною, 7 - вивертання ценобію, 8-10 - розвиток дочірнього ценобію з вторинною порожниною), утворення сперматозоїдів (11-14), яйцеклітина (15), статевий процес (16) та зигота (17) Volvocales

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
39

Слайд 39

Chlorococcales Chlorococcum зигота зооспори вегетативна клітина

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
40

Слайд 40

Chaetophorales Деякі представники Chaetophorales: 1, 2 - Uronema (1 - вегетативна нитка, 2 - вихід зооспор із спорангія); 3 - 7 - Stigeoclonium (3 - фрагмент висхідної частини талому, 4 - зооспора, 5-7 - стадії проростання зооспори); 8, 9 - Chaetophora (8 - зовнішній вигляд талому, 9 - фрагмент талому з хетами); 10, 11 - Draparnaldia (10 - сланкі, опірні, асиміляторні нитки та хети, 11 - фрагмент висхідної частини з опірними та асимілятроними нитками)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
41

Слайд 41

Chaetophorales Draparnaldia Chaetophora Stigeoclonium

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
42

Слайд 42

Scenedesmales Hydrodictyon Pediastrum Scenedesmus

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
43

Слайд 43

Oedogoniales Bulbochaete Oedogonium

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
44

Слайд 44

Trebouxiophyceae Мітоз напіввідкритий, коренева система джгутиків хрестоподібна (формула коренів - 4-2-4-2), орієнтація базальних тіл за схемою 11-5, не здатні до гіперсинтезу вторинних каротиноїдів. Майже виключно наземні – грунтові, аерофітні, фікобіонти лишайників Chlorella Desmococcus Trebouxia

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
45

Слайд 45

Ulotrichales 6 - гаметоспорофіт; 7 - утворення гамет; 8 - послідовні стадії копуляції гамет; 9 - зигота; 10 - спорофіт, стадія Codiolum; 11 - утворення зооспор спорофітом; 12 - зооспора спорофтіу; 13 - утворення зооспор гаметоспорофітом; 14 - зооспора гаметоспорофіту); В - Spongomorpha (16 - фрагмент талому гаметофіту; 17 - гачкоподібна бічна гілка - цироїд; 18 - клітина; 19 - багатоядерний спорофіт "Chlorochytrium" Ulothrix

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
46

Слайд 46

Ulvales Enteromorpha Ulva

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
47

Слайд 47

Cladophorales Rhizoclonium Cladophora

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
48

Слайд 48

Trentepohliales Trentepohlia : 1 - таломи, 2 - гаметангії, 3 - гамети, 4 - зооспорангій, 5 - зооспора

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
49

Слайд 49

Dasycladales Схема вегетативної гібридизації Acetabularia : позбавлену ядра ділянку "стебла" A.mediterranea (4, біла) прищеплювали на ділянку ризоїдальної системи з ядром A.wettsteinii (6, пунктирована). Трансплантована рослина ( 5 ) розвивала "парасольку" A.wettsteinii Acetabularia

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
50

Слайд 50

Charophyceae Мітоз відкритий. К оренева система джгутиків асиметрична. Цитокінез за способом фрагмопласту. Грани. Структурний комплекс “ядро-хлоропласт-мітохондрія-пероксисома”. Пращурна група вищих рослин Поділ на порядки – за типами морфологічної структури тіла, статевим процесом, будовою статевих органів, наявністю джгутикових стадій Coleochaetales Klebsormidiales Zygnematales Charales Desmidiales нитчасті, ізогамія гетеротрихальні, оогамія нитчасті, кон ’ югація кокоїдні, кон ’ югація гетеротрихальні, оогамія, багатоклітинні оогонії Bryophyta (вищі рослини)

Изображение слайда
1/1
51

Слайд 51

Charales Джгутиковий апарат сперматозоїдів Chara : 1 - базальне тіло, 2 - верхне з"єднувальне волокно, 3 - багатошарова структура, 4 - унілатеральний мікротубулярний корінь з багатьох мікротрубочок (мікротрубочковий сплін), 5 - субмікроскопічні лусочки Chara Джгутикові стадії – сперматозоїди з асиметричним цитоскелетом. Статевий процес – оогамія. Статеві органи багатоклітинні. Членисто-мутовчаста будова. Гетеротрихальний тип структури

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
52

Слайд 52

Desmidiales Джгутикові стадії відсутні. Статевий процес – кон ’ югація. Кокоїдний тип структури Cosmarium Actinotaenium Поровий апарат десмідіальних Micrasterias Closterium

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
53

Слайд 53

Zygnematales Джгутикові стадії відсутні. Статевий процес – кон ’ югація. Нитчастий тип структури Послідовні стадії кон ’ югації

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
54

Последний слайд презентации: Лекція 1. Вступ

Mougeotia Spirogyra Zygnema Прісноводні, утворюють м ’ яке та слизьке на дотик жабуріння Zygnematales

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
Реклама. Продолжение ниже