Презентация на тему: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему:

Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: План лекційного заняття Рекомендована література: Основна література: Додаткова література: Додаткова література : Інтернет-ресурси Питання на самостійне опрацювання Семінарське заняття № 1 Тема 1. Міжнародна економічна система Тематика реферативних робіт Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Предмет дисципліни Методи дисципліни Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: 1. Економічний зміст та структура міжнародної економіки Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Сучасні МЕВ є системою економічних зв’язків, які характеризуються: Рівні МЕВ: За ступенем розвитку стосунків між суб’єктами МЕВ, за ступенем тривалості дії угод і переплетеності економік Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Форми та види МЕВ: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: МЕ – ЦЕ СИСТЕМА Структурні рівні функціонування міжнародної економіки як системи: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Структурними підрозділами міжнародної економічної системи є також окремі країни. За рівнем впливу та ступеня включення в МЕД: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: 2. Об’єкт, головні суб’єкти та принципи розвитку МЕВ. Суб’єкти МЕВ Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Юридичні особи Принципи МЕВ: У сучасному міжнародному праві діють такі загальні принципи міжнародного співробітництва : Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Специфічні принципи розвитку МЕВ конкретизують зміст загальних принципів Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: 3. Інтернаціоналізація господарського життя як одна з найважливіших тенденцій розвитку МЕ Інтернаціоналізація виробництва Інтернаціоналізація капіталу Інтернаціоналізація   господарського   життя Етапи розвитку інтернаціоналізації Рівні інтернаціоналізації : Наслідки інтернаціоналізації виробництва: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: 4. Особливості розвитку сучасних МЕВ. Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Конкретні особливості: Фактори розвитку країн світу 5. Закони та закономірності розвитку міжнародної економіки Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему: Основними закономірності розвитку міжнародної економіки є: Дякую за увагу!
1/57
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 72)
Скачать (206 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему:

Міжнародна економічна система ЗИБАРЕВА О.В.

2

Слайд 2: План лекційного заняття

Економічний зміст та структура міжнародної економіки Об’єкт, головні суб’єкти та принципи розвитку МЕВ. Інтернаціоналізація господарського життя як одна з найважливіших тенденцій розвитку міжнародної економіки

3

Слайд 3: Рекомендована література:

Нормативно-правові акти: Конституція України від 28.06.1996 р. №254 к/96 (зі змінами і доповненнями від 8.12.2004 р. №2222-І V ) Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 208с. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29 (зі змінами та доповненнями). Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 19 (зі змінами та доповненнями). Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №19 (зі змінами та доповненнями). Рекомендована література:

4

Слайд 4: Основна література:

Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 266 с. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с. Міжнародна економіка : підручник /за ред. Ю. Козака. -К.:Центр учбової літератури, 2009. - 560 с. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. І.М. Школи. – Київ: КНТЕУ, 2004.- 589 с.

5

Слайд 5: Додаткова література:

Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навч. посібник за ред. Г.А. Семенова, М.О. Панкова, А.Г. Семенова. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 192 с. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 274 с. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. та ін. Міжнародна економіка: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 449 с.

6

Слайд 6: Додаткова література :

Горник В. Г. Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах [Текст] / В. Г. Горник // Економіка та держава. - 2011. - №3. - С. 125-127. Григор О. О. Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості України у світовому господарстві / О. О. Григор // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 104-107. Шкодіна І. В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі / І. В. Шкодіна // Фінанси України. – 2010. – №7. – С. 58-64

7

Слайд 7: Інтернет-ресурси

www. rada. gov. ua – Верховна рада України www. kmu. gov. ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України. www. me. gov. ua – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. www. minfin. gov. ua – Міністерство фінансів України. www. ukrstat. gov. ua – Державна служба статистики України. www. niss. gov. ua – Національний інститут стратегічних досліджень. www. iweir. org. ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин. 8. www. wto. org – Світова організація торгівлі 9. www. unctad. org – Конференція ООН з торгівлі та розвитку

8

Слайд 8: Питання на самостійне опрацювання

Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин. Закони та закономірності розвитку міжнародної економіки.

9

Слайд 9: Семінарське заняття № 1 Тема 1. Міжнародна економічна система

Економічний зміст та структура міжнародної економіки Об’єкт, головні суб’єкти та принципи розвитку МЕВ. Інтернаціоналізація господарського життя як одна з найважливіших тенденцій розвитку міжнародної економіки Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.

10

Слайд 10: Тематика реферативних робіт

Історичний аспект формування системи світового господарства Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства Інтернаціоналізація сучасного господарського життя

11

Слайд 11

є системою міжнародних економічних зв'язків, що органічно зв'язують між собою національні економіки, їх союзи, а також інших суб'єктів господарської діяльності інтернаціонального рівня. галузь фундаментальної економічної науки, що вивчає світове господарство як ціле, його основні складові (регіональні об’єднання країн, світові ринки, міжнародні економічні організації тощо), а також міжнародні економічні процеси та явища. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

12

Слайд 12: Предмет дисципліни

міжнародні економічні відносини, закони, закономірності, фактори, результати функціонування світового господарства та його головних складових частин в контексті еволюції людського суспільства в цілому.

13

Слайд 13: Методи дисципліни

1. Системний метод передбачає аналіз МЕ як цілісного, системного утворення. Підходи: Системно-структурний підхід передбачає виділення структурних елементів в системі міжнародної економіки. Системно функціональний підхід передбачає аналіз функцій кожного структурного елементу МЕ. Системно-генетичний підхід передбачає виділення ядра в системі МЕ, його вивчення та аналіз впливу останнього на структурні елементи системи МЕ. Системно-інтегральний підхід передбачає вивчення взаємозв'язків між структурними елементами системи МЕ та виявлення загальних інтегративних тенденцій їі розвитку як цілісного утворення.

14

Слайд 14

Діалектичний метод передбачає вияв-лення діалектичних суперечностей розвитку системи МЕ та пошук шляхів їх розв'язання. Діалектичні суперечності проявляються в труднощах, перешкодах, гальмівних факторах, які мають місце в процесі розвитку МЕ. Метод економічного аналізу передбачає аналіз законів і закономірностей розвитку МЕ та принципів, методів, форм, інструментів, важелів, механізму їх дій та використання. 4. Статистичний метод передбачає аналіз фактологічного матеріалу, що характеризує розвиток системи МЕ.

15

Слайд 15

5. Метод економіко-математичного аналізу передбачає використання математичних інструментів при аналізі системи МЕ. 6. Метод економічного моделювання передбачає використання електронно-обчислювальної техніки для розробки та складання програм й моделей розвитку МЕ. 7. Метод мікро- і макроаналізу для дослідження МЕ на різних рівнях; 8. Метод історичного і логічного аналізу, що вивчає конкретні події, які відбувалися в міжнародному економічному житті людини, які узагальнюються і типізуються, визначаються тенденції (логіка) їхнього розвитку, передбачаються можливі варіанти подальшого перебігу подій; 9. Інші методи. Методологія аналізу МЕ передбачає комплексне використання зазначених методів.

16

Слайд 16: 1. Економічний зміст та структура міжнародної економіки

Міжнародні економічні відносини - це система відносин, які виникають між суб ’ єктами з різних країн (фізичними і юридичними особами) з приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності потреб і обмеженості ресурсів.

17

Слайд 17

міжнародні відносини економічні відносини МЕВ

18

Слайд 18: Сучасні МЕВ є системою економічних зв’язків, які характеризуються:

виходом за межі національних господарств; взаємодією фізичних і юридичних осіб, держав і міжнародних організацій; визначеністю форм; різними рівнями глибини існування, функціонування, здійснення, розвитку.

19

Слайд 19: Рівні МЕВ:

Макрорівень МЕВ – це рівень державних і міждержавних процесів, тобто рівень, на якому суб’єктами виступають держави та міжнародні організації. Метарівень МЕВ – це рівень міжнародних міжгалузевих і міжрегіональних зв’язків (суб’єктами при цьому виступають галузеві відомства та регіональні управи). Мікрорівень МЕВ – це, відповідно, рівень зв’язків між фірмами, між фізичними особами з різних країн.

20

Слайд 20: За ступенем розвитку стосунків між суб’єктами МЕВ, за ступенем тривалості дії угод і переплетеності економік

Міжнародне економічне співробітництво Міжнародні економічні контакти Міжнародна економічна взаємодія Міжнародна економічна інтеграція

21

Слайд 21

Міжнародні економічні контакти. Найпростіші, одиничні, випадкові економічні зв’язки, що мають епізодичний характер і регулюються переважно разовими угодами. Зв’язки даного рівня більше притаманні фізичним і юридичним особам. Міжнародна економічна взаємодія. Добре відпрацьовані стійкі економічні зв’язки між суб’єктами МЕВ, які базуються на міжнародних економічних угодах і договорах, укладених на доволі тривалий період часу. Даному рівню відповідають такі логічні формули: “При потребі... буде здійснено те і те” і “Якщо буде така-то ситуація, то...”, “Для чого шукати іншого, якщо з цим добре торгувати”.

22

Слайд 22

Міжнародне економічне співробітництво. Міцні й тривалі зв’язки кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових економічних договорах і угодах. Даному рівневі притаманне партнерство суб’єктів не тільки в торговельних відносинах, а й у виробничих, науково-технічних. Міжнародна економічна інтеграція. Вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин, який характеризується взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.

23

Слайд 23: Форми та види МЕВ:

1. Міжнародні фінансово-кредитні відносини. відносини з приводу вкладання капіталу; відносини з приводу надання позик; відносини з приводу надання економічної допомоги. 2. Міжнародні трудові відносини. міжнародні відносини з приводу міграції некваліфікованих трудових ресурсів міжнародні відносини з приводу міграції кваліфікованих трудових ресурсів (міграція умів).

24

Слайд 24

3. Міжнародні науково-технічні відносини. відносини з приводу патентування і використання відкриттів у вигляді науково-технічного ліцензування; міжнародний інжиніринг; відносини з приводу передачі знань (міжвузівські відносини); відносини з приводу обговорення результатів наукових досліджень (проведення наукових симпозіумів, конференцій, семінарів); відносини з приводу науково-технічного кооперування. 4. Міжнародні виробничі відносини. Їх ще можна назвати “міжнародні відносини виробничої кооперації”.

25

Слайд 25

5. Міжнародна торгівля товарами. експорт і імпорт. За групами товарів: торгівля продовольством; торгівля сировиною; торгівля мінеральним пальним; торгівля товарами переробної промисловості. За методами реалізації: міжнародна торгівля традиційного типу; міжнародна торгівля в рамках кооперації (внутріфірмова торгівля); міжнародна зустрічна торгівля; міжнародна біржова торгівля; міжнародна аукціонна торгівля; міжнародні торги (міжнародні тендери); міжнародна ярмаркова торгівля; міжнародна виставкова торгівля. 6. Міжнародна торгівля послугами (світовий ринок послуг). Основні види послугових відносин: міжнародні відносини з надання послуг фінансового характеру (міжнародний лізинг, міжнародний факторинг, міжнародний форфейтинг, міжнародний френчайзинг); міжнародний ринок професійних послуг; міжнародний консалтинг.

26

Слайд 26

7. Міжнародні транспортні відносини. Основні види таких відносин зводяться до видів перевезення: міжнародні водні (річкові та морські) перевезення; міжнародні повітряні перевезення; міжнародні сухопутні (залізничні, автомобільні, трубопровідні) перевезення; транспортно-екпедиторські операції. 8. Міжнародні валютні відносини. Основними видами виступають відносини з приводу обміну валют і відносини з приводу валютних розрахунків.

27

Слайд 27: МЕ – ЦЕ СИСТЕМА

Міжнародна економіка є системою міжнародних економічних зв'язків, що органічно зв'язують між собою національні економіки, їх союзи, а також інших суб'єктів господарської діяльності інтернаціонального рівня.

28

Слайд 28: Структурні рівні функціонування міжнародної економіки як системи:

міжнародний (наприклад, Міжнародний валютний фонд або група Світового банку здійснюють свої операції в усьому світі); наднаціональний — функціонування наддержавних структур у межах міжнародних угруповань та союзів; регіональний (Європейський Союз обмежує свою діяльність західною частиною Європи, а НАФТА — інтеграційний союз США, Канади та Мексики — регіоном Північної Америки);

29

Слайд 29

секторальний (транснаціональна корпорація ІВМ працює в усьому світі, але в окремому секторі електронно-обчислювальної техніки, British Petrolium — у секторі енергоносіїв тощо); міждержавний (двосторонні та багатосторонні економічні зв'язки кожної держави); внутрішньодержавний (кожна держава встановлює режим зов­нішньоекономічної діяльності на власній території); корпоративний (підприємства-виробники експортної та споживачі імпортної продукції, фірми-експортери або імпортери товарів, послуг тощо).

30

Слайд 30: Структурними підрозділами міжнародної економічної системи є також окремі країни. За рівнем впливу та ступеня включення в МЕД:

1. Економічно розвинуті країни: - найбільш економічно розвинуті країни - члени Організації економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD), куди входять 28 країн, у тому числі США, Канада, Японія та більшість країн Європейського Союзу; - країни з порівняно високим (стосовно інших груп цієї класифікації) рівнем економічного розвитку - Кіпр, Південно-Африканська Республіка, Ізраїль та ін.

31

Слайд 31

2. Країни з трансформаційною економікою : - пострадянські країни - Росія, Україна, Казахстан та ін.; - інші постсоціалістичні держави - Китай, В'єтнам, Румунія, Болгарія та ін. 3. Нові індустріальні держави: - «Азійські тигри» - Тайвань, Республіка Корея, Сінгапур та ін.; нові індустріальні держави інших континентів - Бразилія, Мексика, Чилі та ін. 4. Нафтовидобувні країни: - країни із спеціалізацією майже виключно на виробництві та експорті енергоносіїв - Саудівська Аравія, Емірати Перської затоки, Бруней та ін.; - країни з переважаючою або високою частиною енергоносіїв в експорті — Венесуела, Нігерія, Алжир та ін.

32

Слайд 32

5. Країни, що розвиваються: Індія, Пакистан, Філіппіни, Марокко, Уругвай та ін. 6. Найменш економічно розвинуті аграрні держави з низькою динамікою економічного розвитку: Бангладеш, Непал, тихоокеанські та центральноамериканські країни, частина африканських держав. 7. Країни із занепадаючою економікою: Сомалі, Руанда, частина інших держав Західної та Центральної Африки.

33

Слайд 33: 2. Об’єкт, головні суб’єкти та принципи розвитку МЕВ

Об’єктом МЕВ є міжнародні явища і процеси, що відбуваються в світовій економіці. Суб’єкти МЕВ - це учасники міжнародних економічних явищ і процесів, котрі здатні самостійно й активно діяти з метою реалізації своїх економічних інтересів.

34

Слайд 34: Суб’єкти МЕВ

За рівнями: - суб’єкти мікрорівня - підприємства, фірми, фермерські господарства, окремі особи. суб’єкти метарівня - регіони, галузі економіки, котрі займаються зовнішньоекономічною діяльністю. суб’єктам макрорівня характерні зв’язки між державами, між групами держав, між державами та міжнародними організаціями. 2. За групами: фізичні особи; юрид.особи, їх об ’ єднання. 3. За статусом: держава, міжнар. організ. тощо

35

Слайд 35

Фізичні особи в МЕ є право- і дієздатними особами, які у міжнародних відносинах виступають діють від власного імені й не представляють ніяких фірм (комерсанти-індивідуали, наймані працівники (трудові мігранти), туристи, споживачі іноземних товарів). Юридичні особи – це організації, фірми, корпорації, котрі займаються зовнішньоекономічною діяльністю й відповідають певним ознакам, які встановлюються законодавством відповідної країни: - постійність існування, незалежно від окремих елементів, осіб, які входять до їхнього складу та можуть мінятися; - наявність власного майна, відособленого від його учасників; - право купувати, володіти, користуватися й розпоряджатися об’єктами власності; - право від свого імені бути позивачем і відповідачем у суді й арбітражі; - самостійна майнова відповідальність.

36

Слайд 36: Юридичні особи

Публічного права держава як скарбниця і як верховна влада; підрозділи державного апарату і державно-територіальних об ’ єднань; суспільно-політичні угрупо ву вання й організації державного значення. Приватного права товариства з дод. відповідальністю; ТОВ; АТ; командитні товариства; одноосібні підприємства. СП

37

Слайд 37: Принципи МЕВ:

Загальні принципи розвитку МЕВ : Взаємовигідність економічних зв’язків для двох і більше партнерів. Еволюційність міжнародних економічних процесів, без силового нав ’ язування співробітництва, без підштовхування до цього. Неконфронтаційність міжнародних економічних відносин, тобто розвиток МЕВ на основі компромісних кроків назустріч один одному. Системність розвитку МЕВ, тобто комплексний розвиток системи МЕВ, рівномірний розвиток усіх її взаємодіючих елементів і зв’язків. Розвиток МЕВ на науковому ґрунті, згідно з об’єктивними законами, на базі наукових досліджень і прогнозів, щоб не допускати дисбалансу світової економіки. Спільне вирішення глобальних проблем людства.

38

Слайд 38: У сучасному міжнародному праві діють такі загальні принципи міжнародного співробітництва :

принцип суверенної рівності держав, який полягає в повазі суверенітету всіх держав та в їхній рівноправності в міжнародних відносинах; принцип невтручання, що означає заборону прямого чи посереднього втручання з довільних причин у внутрішні та зовнішні, політичні, економічні та інші справи довільної держави; принцип рівноправності та самовизначення народів, який в основному полягає в тому, що всі народи повинні поважати один одного і кожен народ самостійно вирішує свою долю;

39

Слайд 39

принцип співробітництва держав для забезпечення міжнародного миру і безпеки, розвитку продуктивних сил, культури, охорони природи тощо; принцип поваги прав людини, що зводиться до обов’язків кожної держави поважати права і свободи усіх осіб, які знаходяться на їхніх територіях, не допускати дискримінації за ознаками статі, раси, мови та релігії; принцип добросовісного (сумлінного) виконання міжнародних зобов’язань.

40

Слайд 40: Специфічні принципи розвитку МЕВ конкретизують зміст загальних принципів

кожна держава має право вільно вибирати і розвивати свої політичні, соціальні, економічні й культурні системи; заборона використання економічних, політичних та інших заходів з метою підкорення собі іншої держави; обов’язок держав співпрацювати між собою в різних сферах, міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру і безпеки, розвитку міжнародного співробітництва і прогресу; співробітництво між державами повинно здійснюватися незалежно від розбіжностей їхніх політичних, економічних і соціальних систем; держави повинні співпрацювати у справі сприяння економічному зростанню в усьому світі, особливо у країнах, що розвиваються;

41

Слайд 41

повинен бути вільний доступ до моря і від нього для країн, які його не мають; взаємна і справедлива вигода від співробітництва; надійність і конвертованість валют; вчасні міжнародні розрахунки; вчасне погашення боргів і справедливість при наданні позик; повага до права власності; не зловживати наявністю надлишків природних ресурсів у відносинах з країнами, які не мають таких ресурсів; підтримка платіжного балансу; штучно не нав’язувати народам прагнення до інтеграційного об  єднання; співпрацювати в подоланні глобальних проблем існування людства з приводу охорони довкілля, конверсії, вирішення проблем голоду тощо.

42

Слайд 42: 3. Інтернаціоналізація господарського життя як одна з найважливіших тенденцій розвитку МЕ

Інтернаціоналізація господарського життя проявляється в: - інтернаціоналізації виробництва: - інтернаціоналізації капіталу.

43

Слайд 43: Інтернаціоналізація виробництва

- це встановлення безпосередніх стійких виробничих зв’язків між підприємствами різних країн, внаслідок чого виробничий процес в одній країні стає частиною процесу, що відбувається у світовому масштабі. П роявляється у: а) зростанні виробничої взаємозалежності економічних суб’єктів із різних країн; б) використанні у виробничому процесі іноземних факторів виробництва; в) розширенні виробництва за національні кордони (будівництво нового заводу в зарубіжній країні)

44

Слайд 44: Інтернаціоналізація капіталу

— процес взаємопереплетіння та об’єднання капіталу із різних країн; використання іноземного капіталу для розвитку національних підприємств, національного господарства в цілому. Цей процес виявляється у експорті /імпорті позичкового і підприємницького капіталів.

45

Слайд 45: Інтернаціоналізація   господарського   життя

- це зближення економік країн, що виявляється у зростанні виробничої взаємозалежності, збільшенні міжнародного товарообороту, русі капіталів і робочої сили, взаємному впливові на найважливіші економічні процеси в країнах. - охоплює продуктивні сили і виробничі відносини, проявляється як у сфері виробництва матеріальних благ, так і у сфері розподілу, обміну та споживання.

46

Слайд 46: Етапи розвитку інтернаціоналізації

І. кінець XVIII -кінець XIX ст. - інтернаціоналізація виробництва ґрунтувалася переважно на взаємодії національних господарств завдяки простій кооперації. Головним каналом взаємного «обміну речовин» були найпростіші форми міжнародних економічних зв'язків, і передусім зовнішня торгівля. ІІ. кінець XIX — середина XX ст. - інтернаціоналізація виробництва переходить в іншу стадію, що пов'язана з розвитком складної кооперації. Характерна ознака складної кооперації полягає в тому, що вона ґрунтується на міжнародному поділі праці (МПП). МПП стає визначальним фактором поглиблення інтернаціоналізації господарського життя та формування світового господарства. У цей час розвиваються всі його головні форми: загальний, частковий та одиничний поділ праці. ІІІ. середина ХХ ст. століття – теперешній період, інтернаціоналізація виробництва набуває комплексного характеру, тобто охоплює усі підсистеми господарства, поширюється практично на всі країни світу, всі галузі виробничої та невиробничої сфер.

47

Слайд 47: Рівні інтернаціоналізації :

На мікрорівні інтернаціоналізація являє собою процес залучення фірми до міжнародних операцій, якому притаманний переважно стадійний характер. На макрорівні вона виявляється в розширенні та поглибленні світогосподарських зв'язків за рахунок підвищення міжнародної мобільності факторів і результатів виробництва.

48

Слайд 48: Наслідки інтернаціоналізації виробництва:

сприяє зростанню ефективності виробництва в окремих країнах, прискореному розвитку науки і техніки, підвищенню життєвого рівня населення. спеціалізація окремих країн, що дає можливість організувати масовий випуск продукції, зосередити виробництво продукції в країнах з найкращими для цього умовами, сприяє зростанню продуктивності праці, економії часу в світовому масштабі.

49

Слайд 49

веде до поширення в усьому світі досягнень науки і техніки, отриманих в окремих країнах, приводить до встановлення більш тісних зв’язків між країнами. посилює взаємозалежність національних відтворювальних процесів на світовому ринку. Так, збільшення національного доходу в одній країні в умовах інтернаціоналізації виробництва і обміну сприяє зростанню імпорту товарів та послуг, що, у свою чергу, збільшує прибутки країни-експортера. Зростання доходів та імпорту в одній країні і відповідно прибутку в іншій викликає попит на імпорт у третіх країнах. породжує тенденцію до вирівнювання умов виробництва в різних країнах, рівня витрат виробництва, продуктивності праці, норми прибутку тощо.

50

Слайд 50: 4. Особливості розвитку сучасних МЕВ

Загальні особливості Цілісність формування міжнародної економіки в сучасних умовах. Це означає, що в наш час міжнародна економіка розвивається і може функціонувати як цілісний соціально-економічний організм. Системність міжнародної економіки. Ця особливість означає, що міжнародна економіка розвивається як система, що має ядро та органічно пов'язані з ним структурні елементи. В сучасному світі ядром міжнародної економіки можна вважати Організацію Об'єднаних Націй, зокрема її економічні органи, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк тощо.

51

Слайд 51

Діалектичність міжнародної економіки. Ця особливість означає, що розвиток міжнародної економіки відбувається за рахунок розв'язання притаманних йому внутрішніх діалектичних протиріч. Вони мають місце як всередині ядра системи міжнародної економіки, в його структурних елементах, так і у взаємодії між ними. Суперечливість міжнародної економіки. Ця особливість фіксує конкретний стан розвитку взаємовідносин між найбільш розвиненими структурними елементами міжнародної економіки, які претендують на абсолютизацію свого пріоритету. Йдеться про суперечності, насамперед, між основними центрами міжнародної економіки, такими як США, Західна Європа, Японія. Інтегративність міжнародної економіки. Ця особливість означає, що у процесі розвитку міжнародної економіки з'являються загальні законо­мірності. Вони властиві її структурним елементам та світовому господар­ству як цілісному утворенню.

52

Слайд 52: Конкретні особливості:

а) зміни у структурі міжнародної економіки. Зокрема йдеться про появу нових перспективних груп країн, таких як нові індустріальні держави, окремі країни перехідної економіки; б) динамізм економічного розвитку, якому притаманні в цілому постійні темпи економічного зростання; в) посилення інтеграційних процесів між країнами світу; г) посилення диференціації економічного розвитку серед країн, що розвиваються; д) ринкова уніфікація економічного розвитку більшості країн світу.

53

Слайд 53: Фактори розвитку країн світу

Науково-технічна революція. Інтернаціоналізація господарського життя. Глобальні проблеми розвитку міжнародної економіки: а) проблема війни і миру; б) екологічні проблеми; в) продовольча проблема; г) медична проблема; д) демографічна проблема; є) енергетична проблема та інші.

54

Слайд 54: 5. Закони та закономірності розвитку міжнародної економіки

Закони розвитку міжнародної економіки: а) закон вартості, який передбачає, що виробництво й обмін товарів у межах міжнародної економіки відбувається на основі інтернаціональних суспільних витрат праці; б) закон попиту та пропозиції. Його дія ґрунтується на законі вартості, а сам він регулює ціни на товари залежно від обсягу і взаємодії міжнародної пропозиції та міжнародного попиту на них;

55

Слайд 55

в) закон накопичення передбачає капіталізацію частини прибутку суб'єктів МЕВ з метою розвитку міжнародної економіки. На практиці дія цього закону знаходить своє вираження, наприклад, іноземній інвестиційній діяльності; г) закон пропорційного розвитку міжнародної економіки, який передбачає існування певних пропорцій між її структурними елементами (наприклад, пропорції між світовим промисловим виробництвом і сільським господарством, галузями виробництва тощо); д) закон відповідності продуктивних сил характерові МЕВ. Він передбачає, що з розвитком національних продуктивних сил розвиваються міждержавні господарські відносини та більш широко проводиться пошук і використання їхніх оптимальних форм.

56

Слайд 56: Основними закономірності розвитку міжнародної економіки є:

а) підвищення рівня усуспільнення виробництва в межах міжнародної економіки, що знаходить своє вираження у створенні великих господарських одиниць, наприклад, транснаціональних компаній; б) залучення національних економік у світові господарські зв'язки, що передбачає насамперед розвиток господарських відносин між різними галузями виробництва країн світу; в) зближення національних господарств, що передбачає адаптацію, переплетення їхніх економічних потенціалів; г) гармонізація рівнів економічного розвитку національних господарств - виявляється у процесі зближення кількісних показників, які характеризують економічний розвиток країн світу. Такими показниками, наприклад, є виробництво продукції на душу населення, обсяги експорту, імпорту тощо; д) динамізм розвитку національних господарств виявляється у постійних темпах зростання суспільного виробництва протягом тривалих проміжків часу.

57

Последний слайд презентации: Лекційне заняття з дисципліни “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” на тему:: Дякую за увагу!

Похожие презентации

Ничего не найдено