Презентация на тему: Ле кція 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ

Ле кція 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ
БУТТЯ ТА ЙОГО ФОРМИ.
Проблема буття — це передусім проблема: бути чи не бути? Найпершою умовою розуміння буття є вироблення поняття "У С Е ". Поети, мислителі казали: " Усе моє —
ВИДИ БУТТЯ:
Класифікація філософських позицій
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ МАТЕРІЇ В ФІЛОСОФІЇ
Види матерії:
Структурні рівні матерії:
Рух
Простір і час. Субстанціональна й реляційна концепція простору і часу.
Ле кція 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ
Ле кція 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ
Відображення
Свідомість
Структура свідомості :
ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ СВІДОМОСТІ
Концепція єдиного інформаційного поля
СУБСТАНЦІЙНА
Умови виникнення свідомості
Функції свідомості:
П І З Н А Н Н Я
А г н о с ти ц и з м
Форми чуттєвого пізнання :
Форми раціонального пізнання
Емпіризм та раціоналізм
Концепції істини
ТЕСТ № 3
1/27
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 80)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (149 Кб)
1

Первый слайд презентации: Ле кція 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ

План Буття та його форми. Матерія як філософська категорія. Рух та його форми. Простір і час.Субстанціональна та реляційна концепції простору і часу. Відображення як загальна властивість матерії. Свідомість: сутність та структура. Виникнення свідомості та її суспільна природа. Сутність та структура пізнавального процесу.

Изображение слайда
2

Слайд 2: БУТТЯ ТА ЙОГО ФОРМИ

Розділ філософського знання, який досліджує буття, отримав назву «ОНТОЛОГІЯ » (від давньогрецького «онтос» - буття, сутнє). Б У Т Т Я : це гранично широке поняття; фіксує характеристики та прояви світу через зіставлення з небуттям; найвища цінність для людини.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Проблема буття — це передусім проблема: бути чи не бути? Найпершою умовою розуміння буття є вироблення поняття "У С Е ". Поети, мислителі казали: " Усе моє — зі мною", "Нічого понад міру", "Все обдумуй заздалегідь"

Изображение слайда
4

Слайд 4: ВИДИ БУТТЯ:

- буття природи - буття суспільства - буття людини - буття духовного ( ідеального) - буття Бога ( ? ).

Изображение слайда
5

Слайд 5: Класифікація філософських позицій

Монізм – розуміння буття як єдиного у своїй основі Дуалізм- визнання двох коренів буття - матеріального і духовного – рівноправними і взаємодіючими Плюралізм - розуміння буття як абстакції від реально існуючою множини речей, якостей, процесів і явищ Матеріалізм – субстанцією світу є вічна та нескінчена матерія Ідеалізм - субстанцією світу є дух, ідея Субстанціалізм -визнання того, що за поверхнею явищ лежить і глибинна внутрішня сутність Організм - позиція, згідно з якою будова світу подібна до живого організму Механіцизм - позиція, згідно з якою елементи світобудови пов ’ яз ані суто зовнішньо, тобто механічно Динамізм - коли світ постає рухливим Статичність - світ у своїй основі незмінний

Изображение слайда
6

Слайд 6: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ МАТЕРІЇ В ФІЛОСОФІЇ

Матерія – це субстанція, першопочаток всього існуючого ( античність - вода у Фалеса, вогонь у Геракліта, атом у Демокрита). Матерія – все те, що має вагу, протяжність, є речовиною ( Новий час ) Матерія - це філософська категорія, яка позначає ОБ'ЄКТИВНУ РЕАЛЬНІСТЬ, яку людина може відображати в своїх відчуттях, але яка існує незалежно від людини( діалектичний матеріалізм – В.І.Ленін).

Изображение слайда
7

Слайд 7: Види матерії:

Речовина 2) поле – магнітне поле; поле ядерних сил; гравітаційне; електричне; радіохвилі; ультразвук; рентгенові промені; йонізуюче випромінювання тощо. Неречовинні види матерії не мають маси. 3) антиречовина.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Структурні рівні матерії:

неорганічний рівень органічний рівень – “живий комплекс”, сукупність рослин, тварин, мікроорганізмів, що населяють планету ; соціальний рівень – людина, особистість, сім’я, племя, народність, нація, соціальна група, суспільство.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Рух

Рух є способом існування матерії. Виокремлюють таки типи руху : 1. Механічний 2. Фізичний 3. Хімічний 4.Біологічний 4.Соціальний

Изображение слайда
10

Слайд 10: Простір і час. Субстанціональна й реляційна концепція простору і часу

Простір і час - це основні форми існування матерії. У тлумаченні простору та часу історично склалися два основні підходи: 1) субстанціональний підхід; 2) реляційний (атрибутивний) підхід. Перший окреслений лінією Демокріт-Ньютон, другий підхід вважає, що п ростір та час - це невід'ємні від матерії способи упорядкування її, - це форми її буття.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Простір – форма існування (буття) матерії, яка характеризується принаймні, двома суттєвими моментами, а саме: протяжністю матеріальних об’єктів та їх взаємодією. Тобто, простір існує лише тоді і в тому зв’язку, коли є матеріальні об’єкти. Без них це поняття є безпредмет-ним. Особливістю простору як філософської категорії є його трьохмірність, бо такі виміри мають матеріальні об’єкти (ширина, висота, довжина). Час – форма існування матерії. Категорія “час” відображає тривалість існування матеріальних об’єктів і послідовність їх зміни. Так само, як і простір, час без матеріальних об’єктів не існує. Особливістю часу є те, що він незворотний. Час повернути назад неможливо

Изображение слайда
12

Слайд 12

Спільними моментами для простору і часу, як філософських категорій, є те, що вони: а) об’єктивні (існують незалежно від людини, її свідомості); б) пізнаванні (є об’єктами вивчення) Простір і час за своїм змістом суперечливі поняття. Ця суперечливість полягає в тому, що конкретні об’єкти є кінечними як речі Землі, а з іншого, нескінченними, як атрибути Всесвіту

Изображение слайда
13

Слайд 13: Відображення

- це загальна властивість матеріальних тіл власними змінами відображати особливості взаємодіючих з ними інших матеріальних тіл. Ф О Р М И В І Д О Б РА Ж Е Н Н Я: - Відображення в неживій природі – фізико-хімічні зміни в природних об’єктах як результат впливу чи взаємодії ( наприклад, ландшафт місцевості після землетрусу). - Відображення в живій природі – наприклад, зникнення видів тварин після зміни клімату, поява психіки у тварин. - Відображення в соціумі – індивідуальна та суспільна свідомість.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Свідомість

це властивість високоорганізованої матерії -людського мозку; – вища форма відображення дійсності в ідеальних образах; – продукт соціально-історичного розвитку; – регулятор поведінки людини. (З.Фрейд був проти останнього положення – він вважав, що ВОНО (інстинкт) керую людиною, а не її розум).

Изображение слайда
15

Слайд 15: Структура свідомості :

– знання; – мислення - здібність встановлювати зв’язок між явищами в поняттях; – почуття, емоції; – пам’ять; – воля; – самосвідоміст ь.

Изображение слайда
16

Слайд 16: ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ СВІДОМОСТІ

Концепція еволюції Так, дарвінівська теорія стверджує, що внаслідок боротьби за існування та пристосування до умов довкілля відбувається удосконалення видів живих організмів,з'являються психіка та людська свідомість. Трудова концепція (походження свідомості внаслідок розвит­ку праці) враховують археологія та антропологія. Але не пояснює, чому при наявності ''праці із знаряддями" історичний процес формування свідомості був загальмований на дуже тривалий час.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Концепція єдиного інформаційного поля

наголошує на тезі: усі процеси світу супроводжуються обміном інформацією. Людська свідомість — один із проявів інформаційних процесів, можливо, найяскравіший.

Изображение слайда
18

Слайд 18: СУБСТАНЦІЙНА

свідомість як виявлення вихідної засади світу - духу, або ідеї, або світового розуму (інтелекту).

Изображение слайда
19

Слайд 19: Умови виникнення свідомості

п р и р о д н і : – здоровий мозок; – розвинута перша сигнальна система (зір, слух); – їжа. с о ц і а л ь н і : – праця, активність; – мова; – спілкування.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Функції свідомості:

- пізнавальна; – світоглядна; – цілепокладаюча; – оціночна (аксіологічна); – методологічна. Об’єктивні показники розвитку свідомості : – мова людини; – її вчинки та дії; – самооцінка.

Изображение слайда
21

Слайд 21: П І З Н А Н Н Я

– це процес надбання, зберігання та розповсюдження нових знань. СТРУКТУРА ПІЗНАННЯ : – суб’єкт пізнання – людина, група, суспільство в цілому; – об’єкт пізнання - те, що пізнається (фрагмент навколишнього середовища ); – результат пізнання може мати такий вигляд: - об’єктивні знання; - омана (не умисне викривлення дійсності); - брехня (свідоме викривлення інформації).

Изображение слайда
22

Слайд 22: А г н о с ти ц и з м

– вчення, що заперечує повністю або частково можливість пізнання світу. Однією з сучасних форм агностицизму є теорія ієрогліфів, згідно з якою людина пізнає не об’єктивні риси речей чи явищ, а символи, які не мають нічого спільного с предметами, які вони позначають. Види знань наукові; художні; релігійні; життєві. Цінується такий тип знання як „ know how ” – „знаю як”( знання технологій).

Изображение слайда
23

Слайд 23: Форми чуттєвого пізнання :

– відчуття – суб’єктивний образ об’єктивного світу ( дає знання про якусь одну характеристику предмета); – сприйняття – це цілісний образ предмета, що діє в певний момент на органи чуття; – уявлення - це конкретні образи предметів чи явищ, які раніше діяли на органи чуттів.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Форми раціонального пізнання

– поняття - форма людського мислення, що відображає суттєві ознаки предметів, явищ об’єктивної реальності; – судження - це форма думки, в якій щось стверджується або заперечується. У суджен-нях виражається зв'язок між поняттями, розкривається їх зміст, дається визначення. – умовивід - це така форма думки, коли з одного чи кількох суджень виводиться нове судження, в якому міститься нове знання.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Емпіризм та раціоналізм

Емпіризм (грецьк. - досвід) вважав чуттєве пізнання основним і вбачав головну мету у дослідному вивченні об'єктів. Емпіризм близький до сенсуалізму. Цієї точки зору дотримувались англійські філософи XVII ст. Ф. Бекон, Дж. Локк, Т. Гоббс, французькі матеріалісти XVIII ст. Раціоналізм (від лат. rationalis - розумний) визнає розум основою пізнання і поведінки людей. Раціоналісти XVII-XVIII ст. ( Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц) визнають основою порядку нескінченний причинний ланцюг, що пронизує увесь світ.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Концепції істини

1. Класична 2. Конвенціональна (договірна) 3. Прагматична 4. Екзистенціональна 5. Релігійна 6. Гегеля

Изображение слайда
27

Последний слайд презентации: Ле кція 3. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ: ТЕСТ № 3

… це філософська категорія, яка позначає ОБ'ЄКТИВНУ РЕАЛЬНІСТЬ, яку людина може відображати в своїх відчуттях, але яка існує незалежно від людини … це сукупність уявлень про світ та місце і роль людини в ньому. … це вільне, раціональне, критичне осмислення світу і місця людини в ньому; …це гранично широке поняття; фіксує характеристики та прояви світу через зіставлення з небуттям; найвища цінність для людини. … це є способом існування матерії. … розуміє людину як створіння, що не має заздалегідь визначеної суті. Свою сутність людина створює своїми справами та вчинками.

Изображение слайда