Презентация на тему: Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь

Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь
1/29
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 48)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1877 Кб)
1

Первый слайд презентации

Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь теті Автоматтандыру және басқару 5В070200 Оқу мерзімі: 4 жыл Түсу жылы: 2011 ж. Бітіру жылы: 2015 ж.

Изображение слайда
2

Слайд 2

«Автоматтандыру және басқару» мамандарын дайындайтын кафедра жүйелік талдау және басқару кафедрасы. «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша білім алу – ол сапалы кәсіптік білім, автоматтандыру саласындағы кәсіби құзырлы, технологиялық жүйедегі басқару және автоматтандыру құралдарды игеру жағдайында барлық өнеркәсіпті басқаруда қолданатын әдістер мен байланыс құралдары болып табылады. Мамандық туралы жалпы ақпарат 5В070200 - « Автоматтандыру және басқару »

Изображение слайда
3

Слайд 3

алады: Автоматтандыру және басқару саласындағы маман кәсіби маман негізінде педагогикалық және базалық, математикалық және жаратылыстану; Автоматтандыру және басқару саласындағы мәселелерді шешу жөніндегі кәсіптік білімі; Автоматтандыру саласынан ғылыми басқарудан теориялық білім игереді: автоматтандырудан кәсіптік машық пен практикалық тәжірибе; автоматтандару және басқарудағы мәселелерді шешудегі ғылыми зерттеулерді ойлау; коммуникативтік қасиет, яғни автоматтандыру және информатикалық және басқарулардағ мәселелерді шешу. 5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» маманды ғы туралы хабарлама

Изображение слайда
4

Слайд 4

1 курс – нақты ғылыми білімін тереңдету, экономикалық жағынан және жалпы техникалық кәсіптік білім енгізу және Borland Pascal тілінде бағдарламалар алгоритмін орыс тілінде қамтамасыз ету. 5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша нәтиже

Изображение слайда
5

Слайд 5

2 курс - нақты ғылыми білім, жалпы техникалық, базалық және профильдік пәндер, оптимизациялық әдісі, жүйелік теория негізі, өлшеу және метрология, есептеу математиканың әдісі, өндірістік тәжірибеден өту. 5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша нәтиже

Изображение слайда
6

Слайд 6

3 курс - базалық және профильдік пәндерден терең білім алу, автоматтандыру техника саласында тәжірибе, өндіріс және технологиялық процесс, өндірістегі барлық хабарламалар байланысын реттеу әдісі. Теориялық білімді өндірісте бекіту. 5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша нәтиже

Изображение слайда
7

Слайд 7

4 курс - профильдік пәндердегі теориялық білімін және жинақтаған тәжірибесін техника жүйесіндегі автоматтандыруды ғылыми тұрғыдан игеру және моделдеу, өндірістегі барлық хабарламаларды реттеу әдісі. Теориялық білімін өндірісте бекіту. 5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша нәтиже

Изображение слайда
8

Слайд 8

«Технологиялық процестердегі автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы Модульдің атауы Пәннің коды Пәннің атауы 1 Семестр ЖММ K( О ) T(I) 102 Қазақ ( Орыс ) тілі I ЖММ ShT (I) 103 Шет тілі I ЖММ E ОД 105 Экология және орнықты даму ЖММ ETN 108 Экономикалық теория негіздері ЖММ Sas 110 C аясаттану ЖММ ETP2112 Еуразияшылдық: теории және практикасы БММ Mat(1)201 Математика I БММ Fiz(1)202 Физика I Семестр 2 ЖММ KT 101 Қазақстан тарихы ЖММ K(O) T (II) 102 Қазақ ( орыс ) тілі II ЖММ ShT (II) 103 Шет тілі II ЖММ Inf 104 Информатика ЖММ KN 106 Құқық негіздері БММ Mat(2)201 Математика 2 БММ Fiz(2)202 Физика 2

Изображение слайда
9

Слайд 9

Семестр 3 ЖММ Fil 106 Философия ЖММ AOKN 111 Адам өмір қауіпсіздігі негіздері БМ ETN(1) 204 Электротехниканың теориялық негіздері 1 БМ Ele 206 Электроника БМ BT 208 Бағдарламалау технологиялары ЖММ KBShT 202 Кәсіби бағытталған шетел тілі БМ IKG 211 Инженерлік және компьютерлік графика Семестр 4 ЖММ ALe 107 Әлеуметтану БМ ETN( 2 ) 204 Электротехниканың теориялық негіздері 2 БММ M О 205 Метрология және өлшеу БМ AK 207 Автоматитка құрылғылары БМ EM 208 Электрл ік машиналар БММ KK(O)T 203 Кәсіптік қазақ ( орыс) тілі БМ ЕА 214 Есептеу әдістері БМ АВ N 214 Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері

Изображение слайда
10

Слайд 10

Семестр 5 КММ SARZHh 301 Сызықты автоматты реттеу жүйесінің теориясы КМ TI 303 Ақпараттар теориясы КМ AK 304 Ақпаратты кодтау КМ BzhM 304 Басқару жүйелердегі микропроцессорлық кешендер Химия NH 203 Неорганикалаық химия Химия FH 204 Физикалық химия БМ AZhK 218 Ақпараттық жүйелер мен коммуникациялар БМ AZhI 219 Ақпараттық жүйелер мен интерфейстері Семестр 6 KMM BABZh 302 Бейсызықты автоматты басқару жүйелерінің теориясы KMM BOMI Ьасқару обьектілірін модельдеу және идентификациялау БМ MZhU 216 Микпроцессорлық жүйелерді ұйымдастыру БМ KA 217 Компьютер архитектурасы БМ OBB 209 Обьектті бағдарлық бағдарламалау БМ SCO 210 Сигналдарды цифрлы өңдеу K М AZHZH 307 Автоматика жүйелерін жобалау K М BZhZhA 308 Басқару жүйелерін жобалаудың автоматтандырылған жүйесі

Изображение слайда
11

Слайд 11

Семестр 7 БММ EOU 203 Экономикалық және өндірісті ұйымдастыру КМ TTPKA 306 Типтік технологиялық процесстер мен кәсіпорындарды автоматтандыру БМ ZhM 213 Жүйелерді моделдеу КМ DBBZh 311 Деректер базаларын басқару жүйелері КМ BZhS 308 Басқару жүйелерінің сенімділігі КМ OBZh 310 Оптималды және бейімді жүйелер КМ IBZh 309 Интеллектуалды басқару жүйелері * Ескерту: ЖММ – Жалпы міндетті модуль БМ – Базалық модуль КМ – Кәсіптендіру модулі модуль БММ – Базалық міндетті модуль

Изображение слайда
12

Слайд 12

«Ұйымдастыру - техникалық жүйелерде автоматтандыру және басқаруы» мамандығы бойынша модульдік білім беру бағдарламасы Модульдің атауы Пәннің коды Пәннің атауы Семестр 1 ЖММ K(O) T 102 Қазақ ( Орыс ) тілі I ЖММ ShT 103 Шет тілі I ЖММ EOD 105 Экология және орнықты даму ЖММ ETN 108 Экономикалық теория негіздері ЖММ Sas 110 C аясаттану ЖММ ETP2112 Еуразияшылдық: теории және практикасы БММ Mat(1)201 Математика I БММ Fiz(1)202 Физика I Семестр 2 ЖММ K Т 101 Қазақстан тарихы ЖММ K(O)T 102 Қазақ ( орыс ) тілі II ЖММ ShT 103 Шет тілі II ЖММ Inf 104 Информатика ЖММ KN 106 Құқық негіздері БММ Mat(2)201 Математика 2 БММ Fiz(2)202 Физика 2

Изображение слайда
13

Слайд 13

Семестр 3 ЖММ Fil 106 Философия ЖММ AOKN 111 Адам өмір қауіпсіздігі негіздері БМ ETN(1) 204 Электротехниканың теориялық негіздері 1 БМ Ele 206 Электроника БМ BT 208 Бағдарламалау технологиялары БММ KBShT 202 Кәсіби бағытталған шетел тілі БМ IGZh 211 Интерактивті графикалық жүйелер Семестр 4 ЖММ ALe 107 Әлеуметтану БМ ETN( 2 ) 204 Электротехниканың теориялық негіздері 2 БММ M О 205 Метрология және өлшеу БМ AK 207 Автоматитка құрылғылары БМ EM 208 Электрл ік машиналар БММ KK(O)T 203 Кәсіптік қазақ ( орыс) тілі БМ ЕА 214 Есептеу әдістері БМ АВ N 214 Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері

Изображение слайда
14

Слайд 14

Семестр 5 КММ SARZHh 301 Сызықты автоматты реттеу жүйесінің теориясы КМ TI 303 Ақпараттар теориясы КМ AK 304 Ақпаратты кодтау КМ BzhM 304 Басқару жүйелердегі микропроцессорлық кешендер БМ ZhTK 215 Жүйелік талдау және шешім қабылдау БМ EEMU 212 ЭЕМ - ді ұйымдастыру БМ AZhK 218 Ақпараттық жүйелер мен коммуникациялар БМ AZhI 219 Ақпараттық жүйелер мен интерфейстері Семестр 6 KMM BABZh 302 Бейсызықты автоматты басқару жүйелерінің теориясы KM BOMI Ьасқару обьектілірін модельдеу және идентификациялау БМ АКАК 218 Ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдары БМ Krp 219 Криптография БМ O ВВ 209 Обьектті-бағдарлық бағдарламалау БМ ZhBK 210 Жүйелік бағдарламалық қамту KM BZhZhA 307 Басқару жүйелерін жобалаудың автоматтандырылған жүйесі КМ UTZhZhA 308 Ұйымдастыру техникалық жүйелерде жобалаудың қазіргі заманғы әдістері

Изображение слайда
15

Слайд 15

Семестр 7 БММ EOU 203 Экономикалық және өндірісті ұйымдастыру КМ TTPK 306 Типтік технологиялық процесстер мен кәсіпорындарды автоматтандыру БМ ZhM 213 Жүйелерді моделдеу КМ SZhBB 311 Сараптау жүйелерінің білім базалары КМ KZh 310 Компьютерлік желілер КМ KBZh 3 08 Күрделі басқару жүйелері КМ IZh 309 Интеллектуалды жүйелер * Ескерту: ЖММ – Жалпы міндетті модуль БМ – Базалық модуль КМ – Кәсіптендіру модулі БММ – Базалық міндетті модуль

Изображение слайда
16

Слайд 16

5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша элективті пәндер катологі Модульдің қысқа аңдатпасы Пәннің атауы Модульдің компетенциясы I. Жалпы білім беру модулі Еуразияшылдық: теория және практика. Еуразия идеясы мен Евразиялық ағымдардың тарихы мен эволюциясы. Еуразиялық кеңістік шегінде этномәдени үрдістер. Адам құқығының концепциясы, Евразиялық әкономикалық интеграция ЕТР 2112 Еуразияшылдық: теория және практикасы Еуразиялық өрісі шегінде этномәдени процестер түсінігі. II. Мамандықтарына арналған модулі Тұрақты ток электр тізбектерін есептеудің негізгі заңдары мен әдістері.Электр схемаларын түрлендіру. Синусоидалы токты сызықты электр тізбектері. Индуктивті байланысты элементтер және өзара индуктивті тізбектер. Айнымалы токтың үш фазалы тізбектері және оларды есептеу әдістері. Е TN (1) 204 Электротехниканың теориялық негіздері I Электрлік тізектер параметрлерді өлшеу әдістерінің білімдерін пайдалану. Орнатылған және өтпелі тәртіптерде тізбектер параметрлерін есептей алуы.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Электрониканың базалық элементтері: резисторлар, конденсаторлар,диодтар,транзисторлар,тиристорлар,тензорезисторлар, оптоэлектроника элементтері. Аналогты және цифрлы интегралды микросхемалардың негізгі элементтер базисі. Е1е 206 Электроника .Шалаөткізгіш аспаптардың жұмыс істеуінің физикалық негіздерін,құрылысын,олардың сипаттамалары мен көрсеткіштерін оқып білуі тиіс Есептерді алгоритмдеу негіздері, программалауды автоматтандыру әдістері. Программалау тілдерінің жіктелуі, программалау тілдерінің теориясы мен синтаксисінің негіздері. Мәліметтер жіктелуі. ВТ 208 Бағдарламалау технологиялары Түрлі алгоритмдердің құрылымдық схемаларын жасай алуы және бағдарламалау тілін пайдалануымен бағдарламаларды құрастыру. Графикалық жүйелерді жүзеге асыру шегінде күрделі техникалық обьектілерді нобайлау әдістері. Компьютерлік графиканың теоретикалық негіздері, графикалық режимдердің алфавитті цифрлі режимдерден ерекшеліктері мен айырмашылықтары. IGZh 211 Интерактивті графикалық жүйелер Екі және түрлендіруді өлшемді және үшөлшемді бейнелерді модельдеу және түрлендіруді игеру.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Синусоидалы емес ток пен кернеу электр тізбектері. Периодты гармоникалы емес сигнал режиміндегі сызықты электр тізбектері. ETN (2) 204 Электротехниканың теориялық негіздері II Электрлік тізбектер параметрлерді өлшеу әдістерінің білімдерін пайдалану. Орнатылған және өтпелі тәртіптерде тізбектер параметрлерін есептей алуы. Автоматиканың электрмашиналы және әлектромагнитті қондырғыларындағы магнитті материалдар. Тұрақты ток электрлі машиналары. Құрылысы мен жұмыс жасау принципі. Қоздыру әдістері. U А 207 Автоматика құрылғылары ЕМ 208 Электрлік машиналар Қазіргі заманғы элементтер мен құрылымдар құрылатын физикалық принциптерді білу. Элементтерді дұрыс таңдай білу және олардың сипаттамаларын дұрыс есептей алуы. Есептерді алгоритмдеудің негіздері, бағдарламалауды автоматтандырудың әдістері, бағдарламалау тілдерінің классификациясы. Есептеуіш әдістерінің түсініктері мен классификациясы және олардың деректерді статистикалық өңдеуге қолдану. EA 214 Есептеу әдістері ABN 214 Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негіздері Есептерді шешудің түрлі алгоритмдерді бағдарламалай алуы және ғылымиөтехникалық есептері үшін есептеулерді ұйымдастыра алуы.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Ақпарат ұғымы. Ақпараттық жүйелер. Ақпараттар теориясы. Сигналдардың математикалық модельдері.Сигнал ұғымы және оның модельдері. Дискреттеу есебінің негізгі қойылымы. AT 303 Ақпарат теориясы, AK 304 Ақпаратты кодтау Сигналдарды модельдеу білімдерін және байланыс каналдардың ақпараттық сипаттамаларының білімдерін қолдана алуы. Микропроцессорлар, негізгі ұғымдар, микропроцессорлық жүйелердің құрамы және құрылымы: оперативтік есте сақтау құрылғының ( ОЕСҚ ) процессоры, буферлі регистрлер, құрастыру шиналары, таймер, тұрақты есте сақтау құрылғылары. BZhM 304 Басқару жүйелердегі микропрцессорлық кешендер. Типтік базалық микропроцессорлық контроллердің құрамы мен құрылымы туралы білімдерді меңгеру. Сұйық және газ тәрізді ортада химиялық айналулардың негіздемесі. Химиялық реакция заңдары. NH 203 Неорганикалық химия, FH 204 Физикалық химия Негізгі технологиялық процестердің айналулар заңдарын білу.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Ақпараттық желілірдің және телекоммуникациялардың негізі, желілік технологиялар. Есептеуіш және ақпараттық жүйелердің интерфейсінің синтезінің элементтері. AZhK 218 Ақпараттық жүйелер мен коммуникациялар AZhI 218 Ақпараттық жүйелер интерфейстері Есептеулер желілер архитектурасын және желілік құрал -жабды қтардың мәнін білу Микропроцессорлық жүйелерді ұйымдатыру, процессор, жады, кіруін шығуын ұйымдастыру, кодтау тәртібі мен мекен жай режимі. Компьютерлік архитектурасы, конвейерлік архитектурасы, RISC- машиналар және көптеген командалар. OMS 216 Микропроцессорлық жүйелерді ұйымдастыру, КА 217 Компьютер архитектурасы Микропроцессорлар мен микропроцессорлық жүйелерін құрастыру принциптерін білу.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Жүйелі бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру принциптері, әдістері мен құралдары.Операциялық жүйелер элементтерінің қызмет ету принциптері. OBB 3209 Обьектті бағдарлық бағдарламалау, SCO 3210 Сигналдарды цифрлы өңдеу. Дискретті және цифрлі сигналдардың теория білімдері Басқару жүйелерінің автоматтандырылған әдістері кезеңдері мен стадиялары. Математикалық модельдеудің автоматизациясы. АБЖ құру стандартыү AZhZh 307 Автоматика жүйелерін жобалау BZhBhA 307 Басқару жүйелерін жобалаудың автоматтандырылғын жүйесі; Конструкторлық және технологиялық жобалаудың ЭЕМ мен алгоритмдерін пайдалану икемділігі

Изображение слайда
22

Слайд 22

Жүйелерді модельдеу түрінің классификациясы, жүйелерді модельдеу принциптері. ZhM 213 Жүйелерді модельдеу Күрделі жүйелерді модельдеуді, техникалық жүйелердің математикалық моделін қолдана білу. Деректер қорын басқарудың құрылу принципі мен қолдану принципі. Деректер банкісіндегі сұраныстардың өңделуі. DBBZh 311 Деректер базаларын басқару жүйелері Түрлі деректер қорын басқарудың принциптерін білу Басқару жүйелері сенімділігінің теориялық негіздері мен негізгі терминологиясы, автоматтандырылған басқару жүйелерінің сенімділігі туралы түсінік. NSU 308 Басқару жүйелерінің сенімділігі Басқару жүйелерінің қызметтік тиімділігін көтеру мүмкіндігі. Қандай да бір техникалық - экономикалық көрсеткіш бойынша алдыңғы қатарлы жүйелерді анықтау және құрастыру. Жасанды интелектті бағдарламалаудың негізгі міндеті. OBZh 4310 Оптималды және бейімді жүйелер; ISU 4309 Интеллектуалды басқару жүйелері Басқарудың оптималды және адаптивті жүйелерді жобалау дағдыларына ие болу.Интеллектуалды САУ талдау мен синтезді қолдану икемділігі

Изображение слайда
23

Слайд 23

Жүйелік талдаудың және басқарудың және шешім қабылдаудың негізгі түсініетері, принциптері мен құралдары.ЭЕМ ұйымдастыру теориясының теоретикалық және қолданбалы бағыттары. ZhTK 215 Жүйелі талдау және шешім қабылдау, EEMU 212 ЭЕМді ұйымдастыру Жүйелерді талдау сұрақтарын, шешім қабылдаудың математикалық әдістерін қолдана білу.ЭЕМ құрылғыларының, тораптарының және басқа құрылғыларының жұмыс жасау. Криптографиялық кілттердің таратылуы және қорғау параметрлерін шешуі. Өшірілген қауіпсіздікті ұйымдастыруы. AKAK 218 Ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдары, Krp 219 Криптография Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі әдістері мен құрадары қолдана білу. Криптографияның негізгі әдістері мен компьютерлік ақпаратты қорғаудың құралдарын білу Басқару жүйелерінің автоматтандырылған жобалаудың әдістері кезеңдері мен стадиялары. Математикалық модельдеудің автоматизациясы. BZhZhA 307 Басқару жүйелерін жобалаудың автоматтандырылған жүйесі; UTZhZhA 308 Ұйымдастыру техникалық жүйелерде жобалаудың қазіргі заманғы әдістері Конструкторлық және технологиялық жобалаудың ЭЕМ мен алгоритмдерін пайдалану икемділігі.

Изображение слайда
24

Слайд 24

Обьектіге бағытталған бағдарламалау ортасында жұмысы, визуалды және визуалды емес құрама бөліктерді пайдалануы. OBB 3209 Обьектті бағдарлық бағдарламалау, ZhBK 210 Жүйелік бағдарлмалық қамту. Обьектіге бағытталған бағдарламалау ортасында бағдарламалық кешендер мен жүйелерді құру дағдыларына икемдену. Эксперттік жүйелердің технологиясы жасанды интеллекттің бағыттарының бірі ретінде. SZhBB 311 Сараптау жүйелерінің білім базалары Эксперттік жүйелердің жалпы сұрақтардың білімдерін пайдалану және логикалық бағдарламалауды қолдану икемділігі.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Басқару жүйелері сенімділігінің теориялық негіздері мен негізі терминологиясы, автоматандырылған басқару жүйелерінің сенімділігі туралы түсінік.. KZh 310 Компьютерлік желілер Басқару желілерінің қызметтік тиімділігін көтеру мүмкіндігі Модельдерді бағалау мен идентификациялау әдістері, бақылайтын құралдардың синтезі, хаос пен адаптацияны басқару. KBZh 308 Күрделі басқару жүйелері IZh 309 Интеллектуалды жүйелер Басқарудың көп өлшемді және көп байланысты жүйелерді құру икемділігі. Интеллектуалды САУ талдау мен синтезді қолдану икемділігі

Изображение слайда
26

Слайд 26

Дәріс - бұл оқу материалының жүйелi түрде ауызша мазмұндамалары. Практикалы қ сабақтар - бұл өзiндiк жұмысының түрлерi негізінде бiр үлгiдегi есептердiң шешiмдерi мен теориялық бiлiмдердiң iсiнде қолдануы және бекiтуі бойынша, оқытушылардың көмегімен орындалатын өзіндік тапсырма. Семинарлық сабақтар - бұл топтық жаттығу сабағының түрлері: яғни дайын тұрған баяндамалар мен дәрістердің талқылауын оқытушының басшылығымен өткізізетін жалпы пәндер. Лабораториялық сабақтар – теориялық білімді дамытып және экспериментік қасиеттерді байланыстыратын практикалық жұмыстың өзіндік түрі. СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы біріншіден, оқу формасы яғни оқутышының көмегінсіз оқу еңбегі болса, екіншіден студенттердің қызығушылық жағынан оқу үлгісі болып табылады. 5В070200 - « Автоматтандыру және басқару » мамандығы бойынша пән атаулары

Изображение слайда
27

Слайд 27

Кәсіби практика - бұл кәсіби дамыту қасиеттерін болашақ мамандақпен байланыстыратын өндірістегі практикалық игеру. Кәсіби практика үш түрін біле аламыз: оқу, өндірістік және дипломға дейінгі деп бөлінеді Оқу практикасы болашақ кәсіби қызметтің ерекшеліктерімен танысуға және практикалық кәсіби есептер игеруге бағытталған. Өндірістік практиканың екі негізгі мақсаты бар: профильдік пәндердегі теориялық білімін және жинақтаған тәжірибесін техника жүйесіндегі автоматтандыруды ғылыми тұрғыдан игеру және моделдеу, өндірістегі барлық хабарламаларды реттеу әдісі. Дипломға дейінгі практикада студент дипломдық жобаны (жұмыс) орындау үшiн өткен материалдарды жүйелендіруді жүзеге асырады. 5В070200 « Автоматтандыру және басқару » Мамандығы бойынша кәсіби практика

Изображение слайда
28

Слайд 28

Автоматтандыру бағытымен мамандырылған мамандарды дайындау мақсаты: басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттандыру технологиялық процесстер мен өндірістерді автоматтандыру және басқару техникалық жүйелердегі автоматтандыру және басқару Кәсiби білім беретін бағдарлама: Автоматика, информатика және басқару төңірегінде бағалы және сапалы бiлiм алу ; гуманитарлық мәдениетті меңгеру, сонымен қатар әдеп және заңға сүйенген нормалар мен қоғамдағы адамның адамға қатынастарын қоршаған ортаның ғылыми негiзде өз еңбегiн ұйымдастыру және жаңа бiлiмдер алу; 5В070200 - « Автоматтандыру және басқару » мамандығының мақсаты

Изображение слайда
29

Последний слайд презентации: Л. Н. Гумилев атында ғы Еуразия Ұлттық Университеті Физика-техникалық факул ь

«Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша бакалавр студентінің міндеті : жоғары деңгейде программалауды және математикалық үлгілеу және ұтымды басқару процестерін білу, микропроцессорлық және есептеуіш автоматтандыруындағы техникалық және бақылау өлшеу меңгеру; практикада теориялық жағдайларды іс жүзінде қолдануға икемді болу Mathlab, MathCad, VisSim, SCADA- жүйе, TraceMode, Genesis, WinCC сияқты қолданбалы программаларды пайдалану. 5В070200 - « Автоматтандыру және басқару » маманына қойылатын талаптар

Изображение слайда