Презентация на тему: Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним

Реклама. Продолжение ниже
Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним майном ” на тему: “ Облік і звітність медичного майна ” для студентів
1. Мета і завдання обліку мм, Загальні положення з його ведення
Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним
Обліковий документ – містить у зафіксованому вигляді інформацію про ММ і має, відповідно до чинного законодавства, правове значення. Облікові документи,
Основні складові облікового документу
Усі первинні документи, що складаються, реєстр уються в К низі реєстрації облікових документів (форма 25)
3. Документальне оформлення прийому, відпуску та списання медичного майна.
Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним
Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним
Прийом ММ здійснюється представником військової частини (начальник м/с, аптеки ) за поданням доручення (форма 57). Для отримання ЛЗ списку “А” і спирту
Мм, що надійшло у в /ч у супроводі представника вантажовідправника :
Все прийняте ММ необхідно облікувати не пізніше наступного дня в книгах обліку на підставі первинних документів
Картка некомплектності ф.46
Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним
Видача з аптеки л з, іншого ММ функціональним підрозділам здійснюється за вимогами, а л з хворим - за рецептами. Видача медичних витратних предметів для
Інші варіанти руху медичного майна
Порядок списання медичного майна
Списання ММ і техніки за ІП дозволяється тільки у випадку, коли сума заподіяної шкоди не може бути відшкодована за рахунок винних осіб і повинна повністю або
- ММ втрачено в результаті СЛ або війни; - ММ втрачено в результаті пожежі або аварії і відсутні підстави для притягнення посадових осіб до матеріальної
Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним
1/20
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 12)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (419 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним майном ” на тему: “ Облік і звітність медичного майна ” для студентів фармацевтичного факультету

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: 1. Мета і завдання обліку мм, Загальні положення з його ведення

Мета обліку полягає в забезпеченні законності та доцільності використання ММ за призначенням Завдання обліку: планування медичного постачання; організація ефективного використання ММ ; своєчасність забезпечення медичним майном; розробка встановленої звітності. Обліку підлягають всі матеріальні засоби незалежно від їх призначення, джерел надходження, способів придбання.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Загальне керівництво обліком ММ у в/ч покладається на командира, а о перативне здійснюють у: - підрозділах – матеріально-відповідальні особи, а при їх відсутності - начальники підрозділів ; - медичній службі, що не має аптеки – начальник м/с, при її наявності – начальник аптеки; - медичній роті МБ – начальник аптеки; - медичній бригаді АК – начальники аптек, медичного складу; - медичній установі - начальник аптеки (заступник). Всі посадові особи, в обов’язки яких входить організація або безпосереднє ведення обліку ММ, повинні знати і неухильно виконувати вимоги керівних документів з питань обліку ММ. У межах передбачених прав здійснювати систематичний контроль за його веденням підлеглими.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Обліковий документ – містить у зафіксованому вигляді інформацію про ММ і має, відповідно до чинного законодавства, правове значення. Облікові документи, залежно від їх призначення, поділяються на: 1.Первинні ( акти, атестати, накладні, наряди, рецепти, вимоги ), призначені для оформлення операцій, пов’язаних з рухом ММ Вони є підставою для здійснення відповідних записів у книгах обліку. 2. Допоміжного характеру (доручення, супровідні документи, стелажні ярлики, повідомлення, підтвердження про одержання ММ). Вони підтверджують дію і законність первинних документів, сприяють виконанню облікових операцій

2. Класифікація облікових документів, правила їх ведення і оформлення

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Основні складові облікового документу

Заголовна частина містить реквізити, які дають повне і чітке уявлення про вид та характер документу: реквізит “ Реєстраційний номер, 001” ставиться тільки на вхідних документах, він має відповідати номеру реєстрації документа в К низі обліку (форма 25); Змістовна частина документа оформляється у вигляді таблиці або викладається текстом: Оформлююча частина містить дату складання документу, прізвище та підпис посадової особи, яка підписала його, та відповідні печатки. Підпис завіряється « Мастиковою гербовою печаткою » на документах, призначених для відправлення за межі в/ч, “ Для внутрішніх господарських документів ” на документах - призначених для внутрішнього обігу. Основні складові облікового документу

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Усі первинні документи, що складаються, реєстр уються в К низі реєстрації облікових документів (форма 25)

Усі облікові документи складаються і ведуться розбірливо, без помарок. Для виправлення помилок, допущених при записах, дотримуються встановлених правил, читай в в Методичн их вказівк ах… Облік медичного майна на медичних складах та деп о М О України, 2005р.). Робити виправлення в рецептах і вимогах не дозволяється!!! Усі відпрацьовані облікові документи разом з додатками до них підшиваються до справ в хронологічному порядку.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: 3. Документальне оформлення прийому, відпуску та списання медичного майна

Прийом ММ може здійснюватися : від транспортних органів (залізничних, авіа, водних); На медичному складі (базі, центрі) МО України; Безпосередньо у в/ч від вантажовідправника. А) Приймання ММ від представника транспортних органів здійснюється комісією в/ч (до її складу включається начальник м/с, аптеки (вони мають доручення на отримання матеріальних засобів). При виявленні несправностей вагонів …, пломб, дефектів у тарі..., вантажів без документів або навпаки, комісією за участю представника транспорту складається комерційний акт. ММ приймається від транспортного органу на підставі супровідних документів. 3. Документальне оформлення прийому, відпуску та списання медичного майна.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Супровідні документи (наряд, акт технічного стану (ф.12 ), рахунок – фактура, пакувальні листи, транспортні вантажні документи, тощо) обліковуються у книзі реєстрації облікових документів (ф.25) медичної служби в/ч (установи). Після закінчення прийому ММ комісією в/ч складається Акт прийому (ф.4).( при наявності недоліків ) Акт не складається на ММ, що надійшло з супровідними документами, і немає розбіжностей у кількості, якості та вартості вантажу. Вантажовідправнику надсилається підтвердження про прийом ММ (ф.69) не пізніше 3 днів.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Акт прийому складається завжди в наступних випадках : ММ без супровідних документів; Невідповідність кількості і якості ММ супровідним документам; Прийом ЛЗ списку «А»; Прийом рухомої техніки; Прийом ММ від підприємств промисловості; Надходження ММ шляхом гуманітарної допомоги.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Прийом ММ здійснюється представником військової частини (начальник м/с, аптеки ) за поданням доручення (форма 57). Для отримання ЛЗ списку “А” і спирту етилового видається окреме доручення. Окрім ММ, представник в/ч повинен отримати від МС другий примірник виконаного наряду (Ф14/мед.). Представник в/ч організує доставку отриманого ММ у військову частину. При перевезенні ММ одним транспортом - супровідний лист (ф.62) не виписується

Б) Документальне оформленная прийому ММ н а медичному складі (базі) МО України

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Мм, що надійшло у в /ч у супроводі представника вантажовідправника :

Приймається матеріально відповідальною особою (начальником м/с, аптеки) на підставі супровідних документів з перевіркою фактичної наявності ММ та його якості. При виявленні невідповідності в кількості або якості ММ супровідним документам, а також при отриманні рухомих медичних установок, лікарських засобів списку “А”, ММ приймає комісія в/ч, із складанням Акту прийняття (форма 4). У складанні останнього повинен обов'язково брати участь представник вантажовідправника.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Все прийняте ММ необхідно облікувати не пізніше наступного дня в книгах обліку на підставі первинних документів

При цьому інвентарне ММ необхідно оприбуткувати в Книзі обліку наявності та руху матеріальних засобів (форма 27); Витратне - в Книзі обліку наявності та руху матеріальних засобів в підрозділі (форма 26). Наркотичні лікарські засоби (Список “А”) оприбутковуються в окремій книзі (форма 26). Тара і посуд, отримані разом з ММ і вказані в пакувальному листку (форма 63 ), також підлягають оприбуткуванню.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Картка некомплектності ф.46

Призначен а для обліку комплектуючих предметів, яких не вистачає у матеріальних засобах, що вкладаються в комплекти. На підставі карток складаються заявки на них. Картка ведеться : на медичному складі військової частини, Медроти МБ, у відділі зберігання МС АК. Початкові записи у картці здійснюють при : Надходженні нових комплектів; Виявленні некомплектності у комплектах (на підставі актів прийому, технічного стану, зняття залишків)

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

Відпуск ММ з МС в/частинам здійснюється на підставі доручення (ф.57). Про готовність ММ МС повідомляє в/частину, що знаходиться в іншому гарнізоні, повідомленням про відвантаження (відпуск) матеріальних засобів (ф.68). Додаткова видача ММ в/ч, а також дефіцитного, може оформлюватися рознарядкою (ф. 1), на підставі якої виписується накладна (ф. 2). Відпуск інвентарного майна з аптеки в/ч у підрозділи оформляється накладною (ф. 2). При цьому видане майно переводять з обліку аптеки книга обліку (ф. 27) на облік підрозділів за книгою (ф. 27). У в/ч, де аптека відсутня, облік ведеться в М/С і видача майна у підрозділи здійснюється без накладної Документальне оформлення відпуску ММ

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Видача з аптеки л з, іншого ММ функціональним підрозділам здійснюється за вимогами, а л з хворим - за рецептами. Видача медичних витратних предметів для лабораторій, кабінетів, підрозділів здійснюється за накладними (ф.2). Видані у підрозділи л з списку “А” записуються посадовою особою аптеки на прибуток у книгу обліку ліків із вмістом отруйних і наркотичних речовин (ф.49) підрозділу. Якщо в підрозділах є декілька кабінетів, процедурних то наркотичні л з оприбутковуються в книзі обліку… (форма 26), а Для обліку їх витрати в кожному (кабінеті, процедурній ) ведуться книги обліку (форма 49)

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Інші варіанти руху медичного майна

Видача ММ з комплекту проводиться після його розукомплектування на підставі А кту зміни якісного стану (ф.13), за яким комплект списується. Видача у тимчасове користування інвентарного майна терміном до одного місяця, здійснюється за книгою обліку (ф. 37) Передача рухомих медичних і санітарних установок оформляється актом технічного стану (ф. 12). В / частина, що вибуває із складу з'єднання (об'єднання) отримує атестат (ф. 20). Трофейне майно, а також зібране в районі бойових дій, приймається та оприбутковується за актом списання (ф.11)

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Порядок списання медичного майна

ММ і техніка, незалежно від їх призначення, джерел надходження, що втрачені (крадіжки, ПН витрати, СЛ), списуються з книг обліку на підставі наказу командира в/ч і акту списання (ф. 11). В разі повного відшкодування заподіяної шкоди винними (суд), підставою для списання медичного майна і техніки є акт технічного стану (ф. 12). Облік втрат ММ покладено на медичну службу. Втрати фіксують у книзі обліку втрат матеріальних засобів (додаток 12 до наказу № 165), а фінансова служба веде їх облік в книзі нестач (додаток 13). Записи у вище означені книги здійснюються на підставі наказу командира в/ч, інспекторських посвідчень, розпоряджень органу управління та рішень суду за позовами в/ч і тільки після цього втрачене ММ списується з книг обліку в/частини.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Списання ММ і техніки за ІП дозволяється тільки у випадку, коли сума заподіяної шкоди не може бути відшкодована за рахунок винних осіб і повинна повністю або частково віднесена на рахунок держави. І П на списання ММ за рахунок держави видається в мирний час командирами (начальниками) після проведеного адміністративного розслідування обставин втрат, встановлення причин збитків, їх розміру. Права командирів (начальників) з питань видачі І П визначені відповідним Керівництвом

Інспекторське посвідчення (ІП) є документом суворої звітності, складається фінансовим органом

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: ММ втрачено в результаті СЛ або війни; - ММ втрачено в результаті пожежі або аварії і відсутні підстави для притягнення посадових осіб до матеріальної відповідальності; - ММ знищено за вказівкою командування з метою запобігання його захвату або ліквідації інфекцій; - сума збитків перевищує суму, визначену судом для стягнення; - збитки були допущені у ході випробувань, навчань; - відсутня будь-чия провина у заподіяних збитках; - суд (арбітражний суд) відмовив в/ч у позові ; - мм втрачено внаслідок розкрадання, а винні у цьому особи не встановлені або переховуються від слідства; - встановлено повну безнадійність стягнення (термін подання позову закінчився, смерть боржника)

ІП видається у наступних випадках, коли:

Изображение слайда
1/1
20

Последний слайд презентации: Л Е К Ц І Я з навчальної дисципліни “ Організація забезпечення військ медичним

Для отримання ІП на списання ММ командир в/ч подає за командою мотивоване клопотання з додатками: - матеріали адміністративного розслідування та виписка з наказу про їх результати; - виписку з книги обліку нестач; - копії вказівок командування на знищення ММ; - акти технічного стану (списання) матеріальних засобів з пропозиціями щодо їх використання; - оформлений паспорт (формуляр) або дублікат; - висновки КАЛ, що підтверджують непридатність ММ до подальшого використання; - розрахунок залишкової вартості ММ, що списується; - засвідчені виписки з акта ревізії або перевірки; - копії рішень суду або постанови слідчого з даної справи; - довідка про часткове відшкодування збитків за рахунок винних осіб.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже