Презентация на тему: Курсты қ жұмыс

Курсты қ жұмыс
Мақсаты
Курсты қ жұмыс
Курсты қ жұмыс
Курсты қ жұмыс
Курсты қ жұмыс
Курсты қ жұмыс
Курсты қ жұмыс
Курсты қ жұмыс
Курсты қ жұмыс
Нег i зг i лексика-грамматикалық өзгерулерге жатады :
Курсты қ жұмыс
1/12
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 8)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (179 Кб)
1

Первый слайд презентации: Курсты қ жұмыс

Аударма теориясы және практикасы Тақырыбы: “Сөздің аудармасы, лексикалық сәйкестігі” Дайындаған: “Аударма ісі” мамындығының АБ-31 тобының студенті Аджимуратова А.А.

Изображение слайда
2

Слайд 2: Мақсаты

Орыс-қазақ тiлдеріндегi лексикалық сәйкестіктердің қиыншылықтары, сонымен бiрге «аудармашының жалған баламалары» және «жалған баламалар» туралы қысқаша сөздiктің құрастырылуы болып табылады. Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері. Берілген зерттеу курстық жұмысының мақсаты – ағылшын тіл індегі аударманың лекс икалық қиындығын зерттеу болып табылады. Зерттеуде қолданылатын әдістемелер негізі. Зерттеуде негізгі тәсіл ретінде аудармалардың мәтінін түпнұсқамен салыстыра талдау тәсілі қолданылған. Зерттеу жұмысының құрылымы. Зерттеу жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Аударма – бұл қызмет, бір тілден мәтіндегі мазмұнды басқа тілдің құралдары арқылы аудару және де мұндай қызметтің нәтижесі болып табылады. Оның теориялық ұғынуымен және ықшамдалуы тәртібі арқылы, ( translation studies ағылшынша) аударма туралы ғылыммен және өзіне бірнеше бағыттарды қосатын, солардың ішінен теория аудармасы ерекшеленетін, аудармалық таңдау және аударма пәні әдістерін қамтиды.

Изображение слайда
5

Слайд 5

Аударма тәсілдері

Изображение слайда
6

Слайд 6

Изображение слайда
7

Слайд 7

Изображение слайда
8

Слайд 8

Сөздег i лексикалық б i рл i ктер д i ң, мағыналы дерекс i зд i г i айқындалатын ағылшын ет i ст i ктер i н е мысыл келт i ре тін болсақ : – The man leaves the hotel. – Мужчина выходит из отеля. ( Ер кісі қонақүйден шығ ып бара ды ) ; The car leaves the garage. - Машина выезжает из гаража. ( Машина гараждан шығ ып бара ды. )

Изображение слайда
9

Слайд 9

Her image was dancing in my ey е s. – Ее образ танцевал у меня в глазах (ср. – «мелькал перед глазами»). ( Оның бейнесі мен ің көзімнің ішінде билеп жургендей болды. Салыстырсақ :- «к өздер i мнің алдында жылтырады » ). I have drawn that image in my spirit. – Я нарисовал в своем уме картинку (ср. – «мысленно представил себе»). ( Мен өз ойымда сурет салдым. Салыстырсақ:-«ойша елестеттім»)

Изображение слайда
10

Слайд 10

Аударманың лексикалық мәселелерi екi түрдiң қиындықтарының бар болуымен байланған: лингвистикалық және мәдениет тану. Лингвистикалық көзқарастармен лексикада келесi жiктердiң арасындағы айырмашылықты өткiзуге дағдыланған:

Изображение слайда
11

Слайд 11: Нег i зг i лексика-грамматикалық өзгерулерге жатады :

Изображение слайда
12

Последний слайд презентации: Курсты қ жұмыс

Назарлары ңызға рахмет!!!

Изображение слайда