Презентация на тему: Курс « Психологія управліннЯ »

Реклама. Продолжение ниже
Курс « Психологія управліннЯ »
Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки
Основна література:
Додаткова література:
1.1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ Класичні науково-методологічні підходи до управління
І. Школа наукової організації праці Кінець 19 ст. – поч. 20 ст. Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт
ІІ. Адміністративна школа. 20-ті роки. А. Файоль, Л. Урвік, Г. Емерсон та Л. Г’юлік
ІІІ. Школа людських стосунків Є. Мейо, М. Фоллет. Хоторнські експерименти
IV. Школа людських ресурсів 60-ті роки 20 ст. А. Маслоу, Д. Мак-Клеланд, Д. Мак-Грегор, Ф.Герцберг, К.Адельфер
Західна Європа – « психологія праці та організаційна психологія » США – « промислова психологія », « індустріальна психологія »
Термін «психологія управління»
Міждисциплінарний характер психології управління
1.2. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ ТА ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Предмет психології правління
Актуальні для організації психологічні проблеми:
1.3. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Структура особистості
Аналіз документів
Біографічний метод
Бесіда, інтерв'ю
Спостереження
Моделювання
Експеримент
Тестування
Тести загальних здібностей
Тести спеціальних здібностей
Особистісні опитувальники
Тести мотивації
Тести міжособистісних стосунків
Проективні методики
Система методів психології управління
Завдання 1 : формування структур і штатів
Завдання 2 : підбір кадрів
Завдання 3 : підготовка кадрів
Завдання 4 : оцінка і розподіл кадрів
Завдання 5 : раціональне використання кадрів
1/36
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 35)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (288 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Курс « Психологія управліннЯ »

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Тема 1. Психологія управління як галузь психологічної науки

Виникнення та розвиток психології управління Предмет, об’єкт та завдання психології управління Методи психології управління

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Основна література:

Геберт Д., Розенштиль Л. Организационная психология – Харьков. 2006. – С. 12-32. (Глава 1) Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология.– СПб.: Питер, 2001. - (Глави 1-3). Занковский А.Н. Организационная психология.— 2-е изд. — М.: Флинта : МПСИ, 2002. — (Глави 1-2). Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глави 1-2).

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Додаткова література:

Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации. – Харьков, 2005. - С.15-28. Леонова А.Б., Чернышева А.Н. Психология труда и организационная психология : современное состояние и перспективы развития ( Хрестоматия ). – М.: Радикс, 1995. – С. 10-20. Власов П.К. Психология замысла организации : Принципы формирования стратегии. – Харьков : Издательство « Гуманитарный Центр», 2003. – С. 43-55.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: 1.1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ Класичні науково-методологічні підходи до управління

І. Школа наукової організації праці. Кінець 19 ст. – поч. 20 ст. Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт. ІІ. Адміністративна школа. 20-ті роки. А.  Файоль, Л. Урвік, Г. Емерсон та Л. Г’юлік. ІІІ. Школа людських стосунків. Є. Мейо, М. Фоллет. Хоторнські експерименти. І V. Школа людських ресурсів, 60-ті роки 20 ст. А. Маслоу, Д. Мак-Клеланд, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг, К. Адельфер

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: І. Школа наукової організації праці Кінець 19 ст. – поч. 20 ст. Ф.-В. Тейлор, Ф. Гілбрет, Л. Гілбрет, Г. Гантт

Робота складається з низки простих операцій, які повторюються. Встановлення жорстких стандартних процедур, нагляд за їх виконанням та контроль. Дослідження зосереджувались на аналізі наступних проблем: вивчення фізичних можливостей людини; визначення часу, необхідного для виконання виробничих операцій; вивчення фізичної втоми та визначення часу, необхідного організму для відновлення сил; визначення рівня і моделі заробітної плати, які б спонукали працівників виконувати роботу якнайшвидше і в більшому об’ємі

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: ІІ. Адміністративна школа. 20-ті роки. А. Файоль, Л. Урвік, Г. Емерсон та Л. Г’юлік

Аналіз основних функцій бізнесу (фінанси, виробництво, маркетинг), що лежать в основі організаційної структури та на підрозділи або робочі групи. Дослідження зосереджувались на аналізі таких проблем: визначення мети, розробка системи елементарних завдань; розподіл обов’язків між індивідуальними виконавцями; об’єднання індивідуальних виконавців в адміністративні одиниці згідно ієрархічної структури; забезпечення виконання завдань кожним відділом.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: ІІІ. Школа людських стосунків Є. Мейо, М. Фоллет. Хоторнські експерименти

Акцент в дослідженнях на соціальні стосунки працівників, що працюють в колективі. В центрі наукових досліджень : суб'єктивне сприйняття та оцінка умов роботи працівником; групова динаміка; статусні та рольові позиції в робочому колективі; закономірності побудови соціальних стосунків в робочих умовах.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: IV. Школа людських ресурсів 60-ті роки 20 ст. А. Маслоу, Д. Мак-Клеланд, Д. Мак-Грегор, Ф.Герцберг, К.Адельфер

Людин як найважливіший ресурс виробництва, який на відміну від інших ресур сів не втрачає своєї вартості, а, навпаки, набуває її шляхом підвищення освітнього рівня, кваліфікації, набуття практичного досвіду працівниками. Дослідження вивчали різні аспекти соціальної взаємодії : м отивацію до роботи, співвідношення влади та авторитету, комунікації в організаціях, лідерство, зміст праці, якість трудового життя.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Західна Європа – « психологія праці та організаційна психологія » США – « промислова психологія », « індустріальна психологія »

Поняття “організаційна психологія” ввели в середині 60-х років. Організаційна психологія – описати та пояснити переживання та поведінку людини в організації. завдання: проектування робочих завдань та залучення працівників до діяльності; створення комфортного робочого середовища; психологічні чинники задоволення людини роботою; Організаційна психологія – акцент на аналізі колективної поведінки; спілкування, прийняття рішень.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Термін «психологія управління»

Термін «психологія управління» вперше почав використовуватися в СРСР в 20-і роки. На II Всесоюзної конференції з наукової організації праці (НОТ) (березень 1924 р.). Психологія управління мала вирішити два завдання: «1)підбір працівників відповідно до робочих функцій, та сумісність в колективі відповідно до індивідуальних особливостей; «2)дія на психіку працівників через стимулювання...». Термін «психологія управління» прийнятий багатьма вітчизняними дослідниками, використано в роботах А. Свенціцького (20-ті рр.).

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Міждисциплінарний характер психології управління

Психологія особистості – індивідуальні особливості керівника, працівника. Соціальна психологія – поведінка особистості в організації, поведінка групи в організації. Вікова психологія – особливості людини на різних стадіях розвитку. Педагогічна психологія – навчання працівників. Інженерна психологія – взаємодія людини з технічними засобами. Економічна психологія – економічне мислення людини.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: 1.2. ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ ТА ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Об'єкт – організована діяльність людей, об'єднаних спільними інтересами і цілями, симпатіями і цінностями та підпорядкованих правилам і нормам однієї організації. Норми, правила і вимоги породжують особливі психологічні відносини між людьми – управлінські відносини, що утворюють спільну діяльність.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Предмет психології правління

психологічні проблеми управлінської діяльності (психічні стани в рамках трудової діяльності, наприклад), групові процеси в трудовому колективі, психологічний клімат, міжособистісна взаємодія особливості особистості в управлінні, лідерство, мотивація до діяльності, розвиток особистості

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Актуальні для організації психологічні проблеми:

підвищення професійної компетентності керівників (менеджерів) всіх рівнів, тобто вдосконалення стилів управління, міжособистісного спілкування, прийняття рішень, стратегічного планування і маркетингу, подолання стресів тощо; підвищення ефективності методів підготовки і перепідготовки управлінського персоналу; пошук і активізація людських ресурсів організації; оцінка і підбір (відбір) менеджерів для потреб організації; оцінка і покращення соціально-психологічного клімату, об'єднання персоналу навколо цілей організації.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: 1.3. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

а) діагностичні методи (бесіда, спостереження, аналіз трудової діяльності, контент-аналіз, біографічний метод, опитування, психофізіологічні та особистісні методики); б) прогностичні методи (моделювання сумісності працівників, розробка професіограм, створення механізмів формування управлінських груп, апаратурні та бланкові методики); в) експериментальні методи (стажування, дублювання, тимчасове заміщення основного працівника); г) управлінські інтерактивні методи (аналіз конкретних ситуацій, соціально-психологічний тренінг, рольові ігри, ділові ігри).

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Структура особистості

Когнітивна сфера (Відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, мовлення, уява, увага) Емоційно-вольова сфера (воля, емоції, почуття) Ціннісно-мотиваційна сфера (інстинкти, потреби, мотиви, цінності) Поведінкова сфера (темперамент, характер, особистісні властивості, міжособистісні стосунки)

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Аналіз документів

- метод збору первинних даних, при якому документи використовуються як головне джерело інформації Необхідно враховувати : акуратність заповнення особового листка та складання автобіографії розбірливість почерку та зрозумілість викладу запитання анкети, на які не дано відповіді перерви в роботі протиріччя відомостей в анкеті як часто і за якими причинами претендент змінював місце праці мотивація на дану посаду останнє місце праці

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Біографічний метод

- базується на вивченні індивідуального життєвого шляху. Використовується для дослідження установок, мотивів, цінностей особистості, її соціально-психологічної структури. Вивчення автобіографій та особистих справ працівника

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Бесіда, інтерв'ю

- метод отримання інформації на основі вербальної (словесної) комунікації. Бесіда є одним з основних методів вивчення працівника при прийомі на роботу Необхідно поєднувати метод бесіди з іншими психологічними методами для уникнення суб’єктивності прогнозу

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Спостереження

- полягає в цілеспрямованому та систематичному сприйнятті психічних та соціальних явищ з метою вивчення їх специфічних змін в певних умовах Види спостереження : лабораторне, природне, включене

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Моделювання

- підбір вправ, що моделюють реальні ситуації, які можуть виникнути на робочому місці ділові ігри, рольові ігри, аналіз конкретних випадків

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Експеримент

полягає в активному втручанні в ситуацію, планомірна маніпуляція однією або кількома змінними. *Наприклад, призначення одного працівника на місце іншого, створення незвичайних умов праці тощо

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24: Тестування

метод психологічної діагностики, який використовує стандартизовані запитання та задачі (тести), що мають певну шкалу значень Система інтернет-тест http://www.internet-test.com.ua/toIndex.do

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Тести загальних здібностей

(тести інтелекту) – спрямовані на виявлення загального рівня мислення Тест Айзенка (IQ), тест Р. Амтхауера, методика Равена тощо

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Тести спеціальних здібностей

Психомоторні тести – вивчення точності та швидкості рухів, моторно-зорової та кінестетичної орієнтації, тонкої моторики пальців і рук, м’язевого зусилля. Тест тонкої моторики пальців О’Коннора, тест тонкої моторики рук Пурдьє, Міннесотський тест на швидкість маніпулювання, тест маніпулювання Крауфорда. Сенсорні тести – виявлення спеціальних здібностей. Таблиця Селлена зв зображенням букв, що постійно зменшуються за величиною (для відбору водіїв), “Зоровий тест”, тест музичної обдарованості Сішора, Массачусетський тест слухового сприйняття. Тести технічних здібностей – технічне розуміння та просторове уявлення. Тест Беннета, Міннесотський тест на швидкість сприйняття, тести на увагу, тест механічного розуміння

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Особистісні опитувальники

Тест Кеттела, Тест FPI, MMPI Мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник СМДО (стандартизована методика дослідження особистості), ПДТ ( психодіагностичний тест Л.Т. Ямпольського ), Опитувальник Айзенка (на виявлення темпераменту), Характерологічний опитувальник К.Леонгарда BFQ-2 Опитувальник BFQ-2 " Велика п'ятірка“ Джан Вітторіо Капрара, Клаудіо Барбаранелі, Лаура Борджоні, Мішель Веччіоне. Українська адаптація: Леонід Бурлачук, Христина Рахубовська

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Тести мотивації

Тести на виявлення потреб, мотивів, цінностей та спрямованості особистості ТОМ Тест мотиваційних орієнтацій - це опитувальник, розроблений з метою вимірювання мотивів, які спрямовують поведінку людини в професійних умовах. Тест на виявлення спрямованості особистості Методика ціннісних орієнтацій Рокича, Методика Дж.Едвардса (на виявлення сили потреб) Дескриптивний індекс роботи ( Job Descriptive Index - JDI ) Мінесотский опитувальник задоволеності роботою ( Minnesota Satisfaction Questionnaire - MSQ ).

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Тести міжособистісних стосунків

Тести на виявлення стосунків з оточуючими тест стилів поведінки в конфлікті К.Томаса методика Рене Жиля тест діагностики міжособистісних стосунків Т.Лірі рисунковий тест “Ділові ситуації” соціометрія, референтометрія

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Проективні методики

Тест Люшера (дослідження особистості на основі використання кольорів) Тест “Неіснуюча тварина” (дослідження на основі уяви та фантазії людини) Психогеометричний тест – оснований на тлумаченні геометричних фігур ТАТ (Тематичний аперцептивний тест) оснований на інтерпретації певного набору карток, які пред’являються досліджуваному, спрямований на виявлення потреб та спрямованості особистості Методика чорнильних плям Роршаха (складається з 10 стандартних таблиць – чорнильних плям). На основі дослідження фантазії людини роблять висновки про особистісні властивості, спосіб мислення тощо

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Система методів психології управління

Завдання кадрового менеджменту

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32: Завдання 1 : формування структур і штатів

Необхідно визначити : Психологічно обумовлені норми та розміри трудових колективів Професійно-кваліфіковані вимоги до робітників ( професіограми ) Соціально-психологічні моделі колективів (прогноз сумісності майбутніх працівників) Методи : аналіз трудової діяльності, експеримент, моделювання, експертні оцінки

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Завдання 2 : підбір кадрів

Необхідно визначити : Спрямованість особистості Рівень розвитку загальних та спеціальних здібностей Індивідуально-психологічні та особистісні особливості працівників Методи : бесіда, спостереження, вивчення документів, тести, експеримент

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Завдання 3 : підготовка кадрів

Необхідно визначити : Професійно-необхідні знання, уміння, навички Способи психологічного впливу в навчанні працівників Найбільш результативні форми професійного навчання Методи : експертні оцінки, опитування, аналіз конкретних випадків, ділові ігри, експеримент

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Завдання 4 : оцінка і розподіл кадрів

Необхідно визначити : Відповідність працівника виконаній роботі Можливість подальшого просування працівника Результати діяльності працівника Місце працівника в системі внутрішньогрупових стосунків Методи : опитування (анкетування, інтерв'ю), експертні оцінки, групова оцінка особистості, тести, соціометрія, референтометрія

Изображение слайда
1/1
36

Последний слайд презентации: Курс « Психологія управліннЯ »: Завдання 5 : раціональне використання кадрів

Необхідно визначити : Причини плинності кадрів та порушень дисципліни Стан соціально-психологічного клімату в групі Ефективність керівництва Методи : соціометрія, референтометрія, тести, опитування, контент-аналіз документів, аналіз стилю керівництва, аналіз результатів діяльності, консультації, групові дискусії, обговорення

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже