Презентация на тему: KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I RELACYJNEGO

KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I RELACYJNEGO
PLAN PREZENTACJI
z PERSPEKTYWY ORGANIZACJI
KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I RELACYJNEGO
ISTOTA KOMPETENCJI
Kapitał ludzki jako źródło tworzenia wartości
KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I RELACYJNEGO
KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I RELACYJNEGO
KOMPETENCJE
Model „góry lodowej”
Pożądane kompetencje społeczne
Pożądane kompetencje – wzrost znaczenia kompetencji psycho -społecznych
Kompetencje
DETERMINANTY ZMIAN W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM
Zarządzanie 4.0 /czwartej generacji/
CECHY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH
Determinanty zmian - profil pracownika
Pożądane postawy pracowników
KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I RELACYJNEGO
CECHY POKOLENIA Y
JAK INSPIROWAĆ POKOLENIE Y?
Założenia koncepcji ZKL – od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim
EWOLUCJA ZARZĄDZANIA w sferze ludzkiej
Literatura zalecana
Dziękuję za uwagę
1/25
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 30)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (562 Кб)
1

Первый слайд презентации: KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I RELACYJNEGO

prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz 1

Изображение слайда
2

Слайд 2: PLAN PREZENTACJI

1. Kapitał ludzki – z perspektywy organizacji/ firmy 2. Kapitał ludzki z perspektywy jednostki - charakterystyka potencjału kompetencyjnego 3. Determinanty zmian w zarządzaniu w sferze ludzkiej 4. Założenia koncepcji ZKL 2

Изображение слайда
3

Слайд 3: z PERSPEKTYWY ORGANIZACJI

CHARAKTERYSTYKA KAPITAŁU LUDZKIEGO 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Struktura kapitału ludzkiego – „model 4K ” KONTAKTY INTERPERSONALNE KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI KOMPETENCJE KULTURA ORGANIZACJI style przewodzenia, stosunki międzyludzkie, zdolność do dzielenia się wiedzą, zaufanie, system komunikacji i informacji, wiedza, doświadczenie, umiejętności, postawy, uzdolnienia, osobowość, zainteresowania, kondycja fizyczna, motywacja, system wartości i norm, zwyczaje, rytuały, wzory zachowań, symbole, KLIMAT ORGANIZACYJNY atmosfera panująca w organizacji 4

Изображение слайда
5

Слайд 5: ISTOTA KOMPETENCJI

KAPITAŁ LUDZKI Z PERSPEKTYWY JEDNOSTKI - 5

Изображение слайда
6

Слайд 6: Kapitał ludzki jako źródło tworzenia wartości

6 Kapitał ludzki jako źródło tworzenia wartości KAPITAŁ LUDZKI z perspektywy jednostki stanowi potencjał kompetencyjny pracownika, który ma określoną wartość i stanowi źródło przyszłych dochodów. KAPITAŁ LUDZKI jest źródłem: produktywności innowacyjności racjonalizacji kosztów elastyczności KL jest trudny do imitowania przez konkurencję

Изображение слайда
7

Слайд 7

7 KAPITAŁ LUDZKI stanowi niepowtarzalne, trwałe, długo okresowe źródło przewagi konkurencyjnej.

Изображение слайда
8

Слайд 8

8 KAPITAŁ LUDZKI KOMPETENCJE WYSIŁEK CZAS POŚWIĘCONY DZIAŁANIU KONDYCJA PSYCHOFIZYCZNA

Изображение слайда
9

Слайд 9: KOMPETENCJE

Kompetencje to wiedza, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa. 9

Изображение слайда
10

Слайд 10: Model „góry lodowej”

10 Uzdolnienia Cechy osobowości Motywy/cele Wiedza Umiejętności Postawy

Изображение слайда
11

Слайд 11: Pożądane kompetencje społeczne

Zmiany w treści i metodach pracy wywołują konsekwencje nie tylko w zakresie kwalifikacji zawodowych /wiedzy i umiejętności posługiwania się nowymi narzędziami/ lecz także w pozostałych składnikach potencjału kompetencyjnego. 11

Изображение слайда
12

Слайд 12: Pożądane kompetencje – wzrost znaczenia kompetencji psycho -społecznych

Identyfikują się z wartościami organizacji, Posiadają inteligencję emocjonalną: samoświadomość, samoocena, samokontrola, perswazja, przywództwo, współdziałanie, motywacja, Skłonność do rozwoju. 12

Изображение слайда
13

Слайд 13: Kompetencje

Źródło: A. Orlińska-Gordon, Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, [W:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod red. L. Zbiegień-Maciąg Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 13

Изображение слайда
14

Слайд 14: DETERMINANTY ZMIAN W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM

Zarządzanie 4.0 / czwartej generacji/ Cechy nowoczesnych organizacji Współczesny profil pracownika Pożądane postawy pracowników Nowoczesna ścieżka kariery Zmiany generacyjne 14

Изображение слайда
15

Слайд 15: Zarządzanie 4.0 /czwartej generacji/

15 Zarządzanie 4.0 /czwartej generacji/ Istotne konsekwencje dla zarządzania w sferze zasobów ludzkich

Изображение слайда
16

Слайд 16: CECHY ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

„Wczoraj” „Dziś” Narodowe Globalne Wieloszczeblowe Płaskie Centralizacja władzy Delegowanie uprawnień Specjalizacja funkcjonalna Zespoły wielofunkcyjne Specjalizacja produktowa Dywersyfikacja działalności Produkcja masowa Totalna jakość Proceduryzacja Elastyczność Stabilność Zmienność, wirtualizacja, sieci Orientacja na zysk Orientacja na wzrost wartości 16

Изображение слайда
17

Слайд 17: Determinanty zmian - profil pracownika

17 Determinanty zmian - profil pracownika

Изображение слайда
18

Слайд 18: Pożądane postawy pracowników

„Wczoraj” „Dziś” Menedżerowie/ profesjonaliści, mentorzy Liderzy Indywidualiści Członkowie zespołu Zorientowani na ilość Zorientowani na jakość Troska o stanowisko Troska o firmę Koncentracja na usłudze Koncentracja na kliencie Specjalizacja zawodowa Multi umiejętności Podwyższanie wykształcenia i szkolenie zawodowe Ustawiczny rozwój, wieloma metodami Wąska ścieżka kariery Szeroki zakres kariery 18

Изображение слайда
19

Слайд 19

Tradycyjny wzór kariery Współczesny model kariery 19

Изображение слайда
20

Слайд 20: CECHY POKOLENIA Y

chęć pracy w zespołach; umiejętność wykonywania wielu zadań w tym samym czasie; brak samodzielności w podejmowaniu decyzji; lojalność wobec współpracowników; chęć zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym; brak trwałych autorytetów; zgoda na pracę za granicą; optymizm i silne więzi rodzinne; oczekują częstych informacji zwrotnych i akceptują zmiany; akceptują elastyczność zatrudnienia; coraz wyższe wykształcenie i wyższy poziom kompetencji miękkich; zaawansowani technologicznie, myślą innowacyjnie. Źródło: Striker M.

Изображение слайда
21

Слайд 21: JAK INSPIROWAĆ POKOLENIE Y?

klarowna wizja rozwoju; elastyczność zatrudnienia oraz wysoka kultura organizacyjna; rozwój kompetencji i tworzenie atmosfery uznania; menedżer jako mentor. Barnett N., Inspiring Gen Y employees, „Training & Development”, grudzień 2014.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Założenia koncepcji ZKL – od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim

22

Изображение слайда
23

Слайд 23: EWOLUCJA ZARZĄDZANIA w sferze ludzkiej

Koncepcja zasobowa Koncepcja kapitału ludzkiego 1 zasób strategiczny źródło kreowania wartości 2 element kosztów dźwignia zysku 3 zatrudniony klient wewnętrzny + partner 4 rozwój inwestycja o określonej stopie zwrotu 23

Изображение слайда
24

Слайд 24: Literatura zalecana

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim, (red) M. Juchnowicz, PWE, Warszawa, 2014, / s. 27-36, 129-140, 184-207, 288-363, 471-480/ 2. M. Juchnowicz, B. Mazurek-Kucharska, D. Turek, Diagnoza kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa, 2018 24

Изображение слайда
25

Последний слайд презентации: KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I RELACYJNEGO: Dziękuję za uwagę

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz 25

Изображение слайда