Презентация на тему: Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями

Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями
Закон України “Про заставу”
Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями
Коефіцієнт ліквідності забезпечення
Коефіцієнт ліквідності забезпечення
Прийнятне забезпечення (І група)
Прийнятне забезпечення (І група)
Прийнятне забезпечення (ІІ група)
Прийнятне забезпечення (ІІІ група)
Прийнятне забезпечення (ІV група)
Прийнятне забезпечення ( V група)
Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями
Визначення вартості забезпечення
Визначення вартості забезпечення
Визначення вартості забезпечення
Періодичність перевірки наявності та стану майна
Врахування вартості забезпечення при консорціумному кредитуванні
Умови, за яких вартість забезпечення не враховується під час розрахунку резерву
Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями
1/19
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 15)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (104 Кб)
1

Первый слайд презентации: Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями

1 Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями Національний банк України березень 2013

Изображение слайда
2

Слайд 2: Закон України “Про заставу”

Предмет застави оформляється договором застави відповідно до законодавства України ( пункт 4.4. глави 4 розділу ІІ Положення ). Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом; В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником ( заставодавцем ) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами ( ст. 1); Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо (ст. 3 ); Якщо предмет застави не підлягає обов'язковому страхуванню, він може бути застрахований за згодою сторін на погоджену суму, але не більшу за його ринкову вартість (ст. 10).

Изображение слайда
3

Слайд 3: Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями

3 Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями Під час розрахунку резерву за кредитними операціями банком враховується забезпечення, передбачене главою 4 Положення, якщо воно надано на строк не менший, ніж строк користування активом. Застава є прийнятним забезпеченням за одночасного дотримання таких умов : а) договором застави визначено право банку здійснити реалізацію застави або набути її у власність у разі невиконання боржником зобов’язань за договором про надання кредиту та/або порушення справи про банкрутство заставодавця; б) застава оцінена не вище ринкової (справедливої) вартості, яка має забезпечувати можливість продажу застави сторонньому покупцеві; в) перегляд банком вартості предметів застави з урахуванням зміни кон’юнктури ринку та стану їх збереження здійснюється не рідше одного разу на дванадцять місяців для нерухомості, устаткування та транспортних засобів, одного разу на шість місяців – для іншого майна; г) наявність у банку документів, що свідчать про обтяження забезпечення на користь банку у відповідному реєстрі згідно з вимогами законодавства України.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Коефіцієнт ліквідності забезпечення

4 Коефіцієнт ліквідності забезпечення Прийнятне забезпечення залежно від рівня ліквідності поділяється на п’ять груп: Група забезпечення Коефіцієнт ліквідності І 1,0 ІІ 0,8 ІІІ 0, 7 IV 0, 6 V 0,4

Изображение слайда
5

Слайд 5: Коефіцієнт ліквідності забезпечення

кількісний показник, що характеризує зниження ринкової вартості майна, наданого в забезпечення за кредитом, яка може бути отримана за умови продажу такого майна в строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продано за ціною, яка дорівнює ринковій (справедливій) вартості.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Прийнятне забезпечення (І група)

До I групи належить забезпечення, що є високоліквідним: а) безумовні та безвідкличні гарантії/безвідкличні резервні акредитиви, що виконують функції фінансової гарантії: Кабінету Міністрів України; урядів країн, банків та інших установ, що мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "А-" згідно з міжнародною шкалою; міжнародних багатосторонніх банків; банків України, забезпечені грошовим покриттям; б) грошове покриття, що розміщене в банку-кредиторі на строк, не менший, ніж строк користування активом; в) державні цінні папери за операціями репо ; г) предмети застави: майнові права на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку, кредитний рейтинг якого не нижчий, ніж "А-" згідно з міжнародною шкалою;

Изображение слайда
7

Слайд 7: Прийнятне забезпечення (І група)

іменні ощадні (депозитні) сертифікати, що випущені банком-кредитором, або майнові права на грошові кошти боржника чи майнового поручителя; банківські метали на зберіганні в банку-кредиторі, чи майнові права на банківські метали, які розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі; цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади України, Національним банком України; облігації Державної іпотечної установи.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Прийнятне забезпечення (ІІ група)

До II групи належить забезпечення: а) безумовні та безвідкличні гарантії/безвідкличні резервні акредитиви, що виконують функції фінансової гарантії : урядів країн, банків, які мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "ВВВ-" згідно з міжнародною шкалою; б) предмети застави: цінні папери емітентів, які згідно з міжнародною шкалою мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "інвестиційний клас"; майнові права на грошові кошти боржника чи майнового поручителя, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку, який згідно з міжнародною шкалою має кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "інвестиційний клас".

Изображение слайда
9

Слайд 9: Прийнятне забезпечення (ІІІ група)

До ІІІ групи належить: нерухоме майно, що належить до житлового фонду; легкові автомобілі.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Прийнятне забезпечення (ІV група)

До ІV групи належать: нерухоме майно, що належить до нежитлового фонду; транспортні засоби (крім легкових автомобілів); об’єкти у формі цілісного майнового комплексу; устаткування.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Прийнятне забезпечення ( V група)

До V групи належать: цінні папери, що внесені до біржового реєстру та перебувають у ньому на дату розрахунку резерву (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), емітентами яких є резиденти України; цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування; іпотечні облігації; інвестиційні сертифікати ( крім інвестиційних сертифікатів ІСІ ) ; товари в обороті або в переробці; біологічні активи; майнові права на нерухоме майно, що належатиме до житлового та нежитлового фонду, майнові права на інше майно (вироби, товари, майбутній урожай, приплід тварин, одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж товарів/проведення робіт/надання послуг), яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, крім майнових прав на: послуги; процеси; роботи; інтелектуальну власність; корпоративні права; корисні копалини, видобуток яких не здійснено; опціони.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями

12 Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями Банк враховує вартість застави, яка є забезпеченням за двома (або більше) кредитними операціями, у тому числі за договорами наступної застави, якщо першочергове право вимоги як заставодержателю належить банку, у частині, пропорційній розміру заборгованості за кожною кредитною операцією (за умови відсутності прострочення погашення боргу за ними). Якщо погашення боргу за одним із таких кредитів прострочено понад 30 днів, то предмет застави може братись до розрахунку резерву за всіма кредитами за умови, що в договорах про надання кредитів, забезпечених одним предметом застави, у разі невиконання боржником умов одного з договорів передбачено право банку на дострокове стягнення боргу за всіма іншими кредитами та/або його дострокового погашення за рахунок реалізації предмету застави. Якщо немає такої умови в договорах про надання кредиту, предмет застави береться до розрахунку резерву за одним із кредитів, погашення боргу за яким прострочено понад 30 днів.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Визначення вартості забезпечення

13 Визначення вартості забезпечення Для забезпечення у вигляді застави: нерухомого майна, транспортних засобів, об’єктів у формі цілісного майнового комплексу, устаткування, біологічних активів, майнових прав на нерухоме майно, вироби, товари, майбутній урожай, приплід тварин, використовується ринкова (справедлива) вартість такого майна, виходячи з оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності або оцінювачем майна – працівником банку, які не є пов’язаними з банком особами (афілійованими, спорідненими, асоційованими), відповідно до законодавства України (п.4.16 глави 4 розділу ІІ Положення ). Дозволяється до 01.01.2014 використовувати оцінку, проведену оцінювачем майна – працівником банку, що не має кваліфікаційгого свідоцтва оцінювача ( пункт 9 Постанови № 499 ).

Изображение слайда
14

Слайд 14: Визначення вартості забезпечення

Для застави у вигляді цінного папера банк використовує його ринкову (справедливу) вартість, визначену банком з урахуванням вимог розділу ІІІ Положення № 23. Якщо від дати останньої оцінки відбулися істотні зміни в умовах функціонування та фізичному стані майна, що є предметом застави, та/або стані ринку подібного майна, банк забезпечує проведення переоцінки такого майна незалежно від умов договору про надання кредиту та/або договору застави.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Визначення вартості забезпечення

Для предметів застави у вигляді нерухомого майна та/або транспортних засобів, та/або устаткування банк може використовувати вартість, визначену в договорі купівлі-продажу, до дати її перегляду згідно з періодичністю, встановленою вимогами глави 4 цього Положення. Це стосується тільки тих предметів застави, які були придбані не раніше ніж за місяць до дати укладення договору застави.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Періодичність перевірки наявності та стану майна

16 Періодичність перевірки наявності та стану майна нерухомого майна та цілісного майнового комплексу – не рідше одного разу на дванадцять місяців ; товарів в обороті або в переробці – не рідше одного разу на три місяці ; майнових прав на одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж товарів/проведення робіт/надання послуг – не рідше одного разу на місяць; іншого майна/майнових прав – не рідше одного разу на шість місяців.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Врахування вартості забезпечення при консорціумному кредитуванні

Вартість забезпечення, наданого заставодавцем, розподіляється між банками – учасниками консорціуму пропорційно до частки їх участі в консорціумному кредитуванні. Банк-учасник консорціуму під час розрахунку резерву враховує забезпечення за умови наявності документів, що підтверджують: обтяження забезпечення на користь одного з банків – учасників консорціуму у відповідному реєстрі згідно з вимогами законодавства України; право банку-учасника на частину коштів від реалізації такого забезпечення, що відповідає частці його участі в консорціумному кредитуванні, у разі невиконання боржником своїх зобов’язань.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Умови, за яких вартість забезпечення не враховується під час розрахунку резерву

18 Умови, за яких вартість забезпечення не враховується під час розрахунку резерву кредитну операцію, забезпечення за якою належить до І групи ліквідності, віднесено до V ( найнижчої ) категорії якості більше трьох місяців поспіль ; кредитну операцію, забезпечення за якою належить до ІІ – V груп ліквідності, віднесено до V ( найнижчої ) категорії якості більше трьох років поспіль ; предметом застави є акції, що емітовані банком-кредитором; відсутність у банку документів, що свідчать про реєстрацію обтяження на предмет застави на користь банку; право банку-кредитора на звернення стягнення на предмет застави оскаржується в суді; щодо заставодавця (боржника/майнового поручителя) порушено справу про банкрутство або його визнано банкрутом у встановленому законодавством України порядку; банк не здійснює перевірки стану забезпечення або не має документів, що підтверджують наявність і поточний стан забезпечення; банк не виконує інших вимог щодо забезпечення, визначених Положенням №23.

Изображение слайда
19

Последний слайд презентации: Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями

Дякую за увагу!

Изображение слайда