Презентация на тему: Корупц ійні ризики в діяльності державних службовців

Корупц ійні ризики в діяльності державних службовців
Корупц ійні ризики в діяльності державних службовців
Корупц ійні ризики в діяльності державних службовців
Недоброчесність державних службовців
Виникнення конфлікту інтересів
Виникнення конфлікту інтересів
Виникнення конфлікту інтересів
Безконтрольність з боку керівництва
Безконтрольність з боку керівництва
Наявність дискреційних повноважень
Дякую за увагу !
1/11
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 96)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (790 Кб)
1

Первый слайд презентации: Корупц ійні ризики в діяльності державних службовців

Презентацію виконала учениця 11-Б класу Даніленко Аліса

Изображение слайда
2

Слайд 2

Як відомо, корупція є однією з самих небезпечних погроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості. Вона перешкоджає економічному розвиткові і загроджує належному й справедливому функціонуванню держав, має негативні фінансові наслідки для громадян, компаній і держав, а також для міжнародних установ.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Сьогодні в нашій державі здійснюється ряд мір у сфері попередження і протидії корупції, велика частина з яких як і в інших країнах Європи спрямована на запобігання корупції. Одним з основних напрямків у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності державних службовців, а також усунення умов і причин виникнення цих ризиків. Зазначені корупційні ризики постійно досліджуються ученими і громадськими організаціями в різних сферах державного керування. При цьому, по поширеності корупційні ризики в діяльності державних службовців можна розташувати в наступному порядку: - недоброчесність державних службовців ; - виникнення конфлікту інтересів ; - безконтрольність з боку керівництва ; - наявність дискреційних повноважень.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Недоброчесність державних службовців

Варто звернути увагу на те, що перше місце серед корупційних ризиків не випадково займає нечесних поводження державних службовців. Морально-психологічні аспекти і соціально-правові фактори мають досить великий вплив на сумлінність державних службовців при виконанні ними посадових обов'язків, оскільки державний службовець завжди приймає рішення, у першу чергу, на підставі власного досвіду, психологічного відношення до виконуваної роботи, а також виходячи з особистих переконань і персонального соціально-матеріального положення. Тому, при підборі осіб на посаду державного службовця одним з вагомих критеріїв є, зокрема, така моральна риса, як чеснота ( чесність, моральність, добропорядність ).

Изображение слайда
5

Слайд 5: Виникнення конфлікту інтересів

Ще одним з не менш істотних корупційних ризиків є виникнення конфлікту інтересів, тобто наявність реальних або таких, що представляються реальними протиріччя між приватними інтересами особи і його службових повноважень, що можуть уплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на здійснення або не здійснення дій при виконанні наданих йому службових повноважень. Державні службовці повинні знати основні принципи і норми, якими вони повинні керуватися в повсякденній роботі, і границі припустимого поводження. Цього можна досягти шляхом постійного інформування їх про зазначені етичні норми і принципи державної служби. Зокрема, це кодекс добропорядного поводження, що дозволяє досягти єдиного розуміння зазначених принципів і норм як на всіх рівнях державного керування, так і в більш широких колах суспільства.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Виникнення конфлікту інтересів

Крім того, етичні норми повинні бути відбиті в правовій системі, що є основою для доказу мінімальних обов'язкових норм і принципів поводження до кожного державного службовця. Закони і нормативні акти можуть і повинні створювати основу для здійснення керівництва, розслідування, дисциплінарні міри і судове переслідування. Державні службовці повинні знати свої права й обов'язки при виявленні ними фактичних або можливих правопорушень у сфері державної служби. З цією метою для таких ситуацій повинні бути передбачені чіткі правила і процедури, яких повинні дотримувати державні що служать і посадові особи, і офіційно затверджена ієрархія відповідальності. Державні службовці також повинні знати, який захист їм надаватися у випадку виявлення ними таких правопорушень. Керівники повинні демонструвати і заохочувати етичне поводження шляхом створення адекватних умов роботи, надання діючої оцінки показників роботи. Умови державної служби і робота з кадрами також повинні заохочувати етичне поводження ( умови прийому на роботу, перспективи просування по службі, можливості підвищення кваліфікації, адекватна оплата праці і політика в сфері роботи з кадрами).

Изображение слайда
7

Слайд 7: Виникнення конфлікту інтересів

Відповідно до вимог Модельного кодексу державні службовці під час виконання службових обов'язків повинні : - сумлінно виконувати свої службові обов'язки, виявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію й удосконалювати організацію своєї роботи ; - виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати яких-небудь переваг і не виявляти прихильності окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, що загрожують порядкові в суспільстві або безпеці громадян ; - сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, дотримувати високої культури спілкування, шанобливо відноситися до громадян, керівникам і співробітникам, інших осіб, з якими в нього виникають відносини при виконанні своїх посадових обов'язків ; - не допускати дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам суспільства і держави або негативно вплинути на його репутацію.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Безконтрольність з боку керівництва

Відповідно до Загальних правил, обов'язкової складової для врегулювання конфлікту інтересів є саме контроль з боку керівництва. У свою чергу, відсутність контролю ( безконтрольність ) є корупційним ризиком. Слід зазначити, що внаслідок безконтрольності можуть виникнути й інші корупційні ризики : конфлікт інтересів, недоброчеснисть державних службовців. Тому, з метою недопущення ( запобігання ) виникнення такого корупційного ризику, як безконтрольність з боку керівництва, саме безпосереднім керівництвом контроль повинний здійснюватися : - систематично, тобто нести регулярний характер, або постійно ; - усебічно, тобто найбільше охоплювати всі питання і напрямки роботи ; - шляхом перевірки не тільки тих службовців, що мають слабкі результати роботи, але і гарні результати, що мають ; - об'єктивно, тобто виключати упередженість ; - гласно, тобто результати контролю повинні бути відомі тим особам, що підлягають контролеві ; - результативно ( дієво ), тобто в залежності від результатів контролю повинні прийматися відповідні міри.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Безконтрольність з боку керівництва

Також, для запобігання виникнення цього ризику необхідно такий обов'язковий захід, як надання безпосереднім керівництвом державним службовцем практичної допомоги в реалізації поставлених задач. У кращому випадку контроль з боку керівництва повинний містити всі перераховані категорії, у результаті чого будуть усунуті умови для виникнення корупційних ризиків.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Наявність дискреційних повноважень

У переліку корупційних ризиків є наявність дискреційних повноважень, оскільки саме наявність можливості діяти за своїм розсудом створює умови для здійснення корупційних правопорушень. Дискреційні повноваження мають ряд загальних ознак, а саме : - дозволяють органові ( особі, уповноваженому на виконання функцій держави ) по власному розсуді оцінювати юридичний факт ( фактичний склад), у результаті чого можуть виникати, змінюватися або припинятися правовідносини - дозволяють за своїм розсудом вибирати одну з декількох запропонованих у проекті нормативно-правового акта форм реагування на даний юридичний факт; - надають можливість органові ( особі, уповноваженому на виконання функцій держави ) за своїм розсудом вибирати мері публічно-правового впливу у відношенні фізичних і юридичних осіб, його вид, розмір, спосіб реалізації ; - дозволяють органові ( особі, уповноваженому на виконання функцій держави ) вибрати форму реалізації своїх повноважень - видання нормативного або індивідуально-правового акта, здійснення ( стримування від здійснення ) адміністративного впливу ; - наділяють орган (особа, уповноважена на виконання функцій держави ) правом цілком або частково визначати порядок здійснення юридично значимих дій, у тому числі термін і послідовність їхнього здійснення ; - надають можливість органові ( особі, уповноваженому на виконання функцій держави ) за своїм розсудом визначати спосіб виконання управлінського рішення підлеглим особам, іншим органам державної влади і місцевого самоврядування, установлювати терміни і процедури виконання.

Изображение слайда
11

Последний слайд презентации: Корупц ійні ризики в діяльності державних службовців: Дякую за увагу !

Изображение слайда