Презентация на тему: Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш

Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Жоспар:
Статистикалық тәуелділік
Корреляциялық тәуелділік
Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Тәуелділіктер түрлері :
Регрессияның таңдама теңдеуі:
Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Сызықтық емес модель
Сызықтық регрессия мәнді
Сызықтық регрессия мәнді емес
Ең кіші квадраттар әдісі (ЕКӘ)
Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Теориялы қ сызықтық регрессия сызығын бағалау.
Кері регрессия
Тура регрессия
Регрессия коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру :
Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Детерминация коэффициенті :
Регрессиялық талдау міндеттері:
Корреляциялық талдаудың міндеттері:
Сызықтық корреляцияның таңдама коэффициенті
Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Сызықтық регрессияның таңдама теңдеуі
Корреляция коэффициентінің негізгі қасиеттері :
Параметрлер арасындағы байланыстың сипаты мен күші
Әртүрлі жағдайдағы r шамасы
Корреляция коэффициентінің есептелмейтін жағдайлары :
Корреляция коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру :
Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш.
Әдебиеттер.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ
1/34
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 66)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (283 Кб)
1

Первый слайд презентации: Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жоспар:

Статистикалық және корреляциялық байланыстар. Сызықты регрессия теңдеуі. Регрессия параметрлерін ең кіші квадраттар әдісі бойынша бағалау. Корреляция коэффициенті,оның мағынасы және қасиеттері. Спирменнің рангілік корреляция коэффициенті.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Статистикалық тәуелділік

Х 165 172 165 180 165 172 У 60 75 65 70 70 80

Изображение слайда
4

Слайд 4: Корреляциялық тәуелділік

Х 165 172 165 172 165 172 У 60 75 65 70 70 65

Изображение слайда
5

Слайд 5

Корреляциялық өріс

Изображение слайда
6

Слайд 6: Тәуелділіктер түрлері :

Функционалдық Корреляциялық

Изображение слайда
7

Слайд 7: Регрессияның таңдама теңдеуі:

У тің Х Х тің У

Изображение слайда
8

Слайд 8

Сызықтық модель

Изображение слайда
9

Слайд 9: Сызықтық емес модель

Изображение слайда
10

Слайд 10: Сызықтық регрессия мәнді

Изображение слайда
11

Слайд 11: Сызықтық регрессия мәнді емес

Изображение слайда
12

Слайд 12: Ең кіші квадраттар әдісі (ЕКӘ)

Изображение слайда
13

Слайд 13

- регрессия коэффициенті - бос мүше

Изображение слайда
14

Слайд 14: Теориялы қ сызықтық регрессия сызығын бағалау

У тің Х ке сызықтық регрессиясының таңдама теңдеуі

Изображение слайда
15

Слайд 15: Кері регрессия

Изображение слайда
16

Слайд 16: Тура регрессия

Изображение слайда
17

Слайд 17: Регрессия коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру :

1. H 0 және H 1 жорамалдарын анықтаймыз : H 0 : b =0 (шамалар арасында сызықтық тәуелділік жоқ), H 1 : b ≠0. 2. α мәнділік деңгейін береміз.

Изображение слайда
18

Слайд 18

3. Критерий статистикасын есептейміз F статистикасы 1 және ( n -2) еркіндік дәрежесімен Фишердің таралуы.

Изображение слайда
19

Слайд 19

4. F ба қылау және F α,1, n -2 с ындық нүктелерін анықтау. 5. Егер │ F │> F α,1, n -2, онда H 0 жоққа шығарылады. Егер │ F │< F α,1, n -2, онда H 0 қабылданады.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Детерминация коэффициенті :

Х-тің У-ке У-тің Х-ке

Изображение слайда
21

Слайд 21: Регрессиялық талдау міндеттері:

Регрессия коэффициенті мен бос мүшені бағалау ; Регрессия теңдеуін анықтау және жіберілетін қателікті бағалау. Регрессияның мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру. Модельдің адекваттық ( барабарлы қ ) дәрежесін бағалау.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Корреляциялық талдаудың міндеттері:

Корреляцияның таңдама коэффициентін есептеу. Корреляциялық кесте құру. Корреляциялық байланыстың мәнділігінің статистикалық жорамалын тексеру.

Изображение слайда
23

Слайд 23: Сызықтық корреляцияның таңдама коэффициенті

Изображение слайда
24

Слайд 24

Корреляцияның таңдама коэффициентінің негізгі мағынасы– сәйкес сызықтық корреляцияның бас коэффициентін эмпирикалық бағалау.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Сызықтық регрессияның таңдама теңдеуі

У тіңХ Х тің У

Изображение слайда
26

Слайд 26: Корреляция коэффициентінің негізгі қасиеттері :

1. r = 0 – байланыс жоқ, 2. r>0 – тура байланыс, r <0 – кері байланыс, 3. 4. r = 1 - толық байланыс.

Изображение слайда
27

Слайд 27: Параметрлер арасындағы байланыстың сипаты мен күші

Байланыс күші Байланыс сипаты Тура (+) Кері (-) Толық 1 -1 Күшті 0,7 ден 1ге -0,7 ден -1ге Орта 0,7 ден 0,3ке -0,7 ден -0,3ке Әлсіз 0,3 ден 0ге -0,3 тен 0ге Байланыс жоқ 0 0

Изображение слайда
28

Слайд 28: Әртүрлі жағдайдағы r шамасы

0 = r

Изображение слайда
29

Слайд 29: Корреляция коэффициентінің есептелмейтін жағдайлары :

Изображение слайда
30

Слайд 30: Корреляция коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру :

1. H 0 және H 1 жорамалдарын анықтаймыз : H 0 : r =0 ( корреляция жоқ ), H 1 : r ≠0. 2. α мәнділік деңгейін береміз,

Изображение слайда
31

Слайд 31

3. Критерий статистикасын есептейміз : t с татистикасы ерк і ндік дәрежесі ( n -2) ге тең болатын Стьюдент таралуы.

Изображение слайда
32

Слайд 32

4. t бақылау және t α,n-2 сындық нүктелерін табамыз. 5. Егер │ t │ ≥ t α,n-2, онда H 0 жоққа шығарылады. Егер │ t │ < t α,n-2, онда H 0 қабылданады.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Әдебиеттер

С.А.Нұрпейісов, О.С.Сатыбалдиев, М.Өтепбергенұлы. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика,Оқу құралы,Алматы,Экономика, 2005. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики, М., Издательский дом ГЭОТАР-МЕД, 2003г. Е.А. Лукьянова “Математическая статистика”-М., РУДН, 2002г В.И. Юнкеров, С.Г. Григорьев “Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований” С.-П.,2002г

Изображение слайда
34

Последний слайд презентации: Корреляция теориясының элементтері доцент Аймаханова А.Ш: НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Изображение слайда