Презентация на тему: Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А

Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Жоспар:
Статистикалық тәуелділік
Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Тәуелділіктер түрлері :
Регрессияның таңдама теңдеуі:
Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Сызықтық емес модель
Сызықтық регрессия мәнді
Сызықтық регрессия мәнді емес
Ең кіші квадраттар әдісі (ЕКӘ)
Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Теориялы қ сызықтық регрессия сызығын бағалау.
Кері регрессия
Тура регрессия
Регрессия коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру :
Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Детерминация коэффициенті :
Регрессиялық талдау міндеттері:
Корреляциялық талдаудың міндеттері:
Сызықтық корреляцияның таңдама коэффициенті
Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Сызықтық регрессияның таңдама теңдеуі
Корреляция коэффициентінің негізгі қасиеттері :
Параметрлер арасындағы байланыстың сипаты мен күші
Әртүрлі жағдайдағы r шамасы
Корреляция коэффициентінің есептелмейтін жағдайлары :
Корреляция коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру :
Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А.
Әдебиеттер.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ
1/33
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 28)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (254 Кб)
1

Первый слайд презентации: Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А

Изображение слайда
2

Слайд 2: Жоспар:

Статистикалық және корреляциялық байланыстар. Сызықты регрессия теңдеуі. Регрессия параметрлерін ең кіші квадраттар әдісі бойынша бағалау. Корреляция коэффициенті,оның мағынасы және қасиеттері. Спирменнің рангілік корреляция коэффициенті.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Статистикалық тәуелділік

Анықтама 1. Егер бір кездейсоқ шаманың өзгеруіне екінші кездейсоқ шаманың таралу заңының өзгеруі сәйкес келсе, онда олардың арасындағы тәуелділік статистикалық деп аталады. Анықтама 2. Егер бір кездейсоқ шаманың өзгеруіне екінші кездейсоқ шаманың орта мәнінің өзгеруі сәйкес келсе, онда олардың арасындағы статистикалық тәуелділік корреляциялық деп аталады.

Изображение слайда
4

Слайд 4

Корреляциялық өріс

Изображение слайда
5

Слайд 5: Тәуелділіктер түрлері :

Функционалдық Корреляциялық

Изображение слайда
6

Слайд 6: Регрессияның таңдама теңдеуі:

У тің Х Х тің У

Изображение слайда
7

Слайд 7

Сызықтық модель

Изображение слайда
8

Слайд 8: Сызықтық емес модель

Изображение слайда
9

Слайд 9: Сызықтық регрессия мәнді

Изображение слайда
10

Слайд 10: Сызықтық регрессия мәнді емес

Изображение слайда
11

Слайд 11: Ең кіші квадраттар әдісі (ЕКӘ)

Изображение слайда
12

Слайд 12

- регрессия коэффициенті - бос мүше

Изображение слайда
13

Слайд 13: Теориялы қ сызықтық регрессия сызығын бағалау

У тің Х ке сызықтық регрессиясының таңдама теңдеуі

Изображение слайда
14

Слайд 14: Кері регрессия

Изображение слайда
15

Слайд 15: Тура регрессия

Изображение слайда
16

Слайд 16: Регрессия коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру :

1. H 0 және H 1 жорамалдарын анықтаймыз : H 0 : b =0 (шамалар арасында сызықтық тәуелділік жоқ), H 1 : b ≠0. 2. α мәнділік деңгейін береміз.

Изображение слайда
17

Слайд 17

3. Критерий статистикасын есептейміз F статистикасы 1 және ( n -2) еркіндік дәрежесімен Фишердің таралуы.

Изображение слайда
18

Слайд 18

4. F ба қылау және F α,1, n -2 с ындық нүктелерін анықтау. 5. Егер │ F │> F α,1, n -2, онда H 0 жоққа шығарылады. Егер │ F │< F α,1, n -2, онда H 0 қабылданады.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Детерминация коэффициенті :

Х-тің У-ке У-тің Х-ке

Изображение слайда
20

Слайд 20: Регрессиялық талдау міндеттері:

Регрессия коэффициенті мен бос мүшені бағалау ; Регрессия теңдеуін анықтау және жіберілетін қателікті бағалау. Регрессияның мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру. Модельдің адекваттық ( барабарлы қ ) дәрежесін бағалау.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Корреляциялық талдаудың міндеттері:

Корреляцияның таңдама коэффициентін есептеу. Корреляциялық кесте құру. Корреляциялық байланыстың мәнділігінің статистикалық жорамалын тексеру.

Изображение слайда
22

Слайд 22: Сызықтық корреляцияның таңдама коэффициенті

Изображение слайда
23

Слайд 23

Корреляцияның таңдама коэффициентінің негізгі мағынасы– сәйкес сызықтық корреляцияның бас коэффициентін эмпирикалық бағалау.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Сызықтық регрессияның таңдама теңдеуі

У тіңХ Х тің У

Изображение слайда
25

Слайд 25: Корреляция коэффициентінің негізгі қасиеттері :

1. r = 0 – байланыс жоқ, 2. r>0 – тура байланыс, r <0 – кері байланыс, 3. 4. r = 1 - толық байланыс.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Параметрлер арасындағы байланыстың сипаты мен күші

Байланыс күші Байланыс сипаты Тура (+) Кері (-) Толық 1 -1 Күшті 0,7 ден 0,99ге -0,7ден-0,99ге Орта 0,69 ден 0,3ке -0,69 ден-0,3ке Әлсіз 0,299 ден 0ге -0,299 тен 0ге Байланыс жоқ 0 0

Изображение слайда
27

Слайд 27: Әртүрлі жағдайдағы r шамасы

0 = r

Изображение слайда
28

Слайд 28: Корреляция коэффициентінің есептелмейтін жағдайлары :

Изображение слайда
29

Слайд 29: Корреляция коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру :

1. H 0 және H 1 жорамалдарын анықтаймыз : H 0 : r =0 ( корреляция жоқ ), H 1 : r ≠0. 2. α мәнділік деңгейін береміз,

Изображение слайда
30

Слайд 30

3. Критерий статистикасын есептейміз : t с татистикасы ерк і ндік дәрежесі ( n -2) ге тең болатын Стьюдент таралуы.

Изображение слайда
31

Слайд 31

4. t бақылау және t α,n-2 сындық нүктелерін табамыз. 5. Егер │ t │ ≥ t α,n-2, онда H 0 жоққа шығарылады. Егер │ t │ < t α,n-2, онда H 0 қабылданады.

Изображение слайда
32

Слайд 32: Әдебиеттер

С.А.Нұрпейісов, О.С.Сатыбалдиев, М.Өтепбергенұлы. Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика,Оқу құралы,Алматы,Экономика, 2005. И.В. Павлушков и др. Основы высшей математики и математической статистики, М., Издательский дом ГЭОТАР-МЕД, 2003г. Е.А. Лукьянова “Математическая статистика”-М., РУДН, 2002г В.И. Юнкеров, С.Г. Григорьев “Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований” С.-П.,2002г

Изображение слайда
33

Последний слайд презентации: Корреляция теориясының элементтері аға оқытушы Раманқұлова А.А: НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

Изображение слайда