Презентация на тему: Кореневе живлення рослин

Кореневе живлення рослин
Кореневе живлення
Кореневе живлення рослин
Поглинання поживних речовин рослинами через корені
Відношення рослин до умов живлення в різні періоди росту
Корневое харчування рослин
Кореневе живлення рослин
Механізм поглинання рослинами елементів живлення
Значення кореневого живлення для життя рослин
Дякую за увагу!
1/10
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 19)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (104 Кб)
1

Первый слайд презентации: Кореневе живлення рослин

Изображение слайда
2

Слайд 2: Кореневе живлення

Майже вся вода в рослину надходить через кореневу систему. Рушійною силою надходження води у кореневу систему та пересування її у рослинному організмі є всисна сила, або водний потенціал, а ще точніше - різниця водних потенціалів. Всисна сила, або   водний потенціал,  - це міра енергії, з якою вода прагне проникнути у клітину. Різниця між осмотичним потенціалом клітинного соку  ( осмотичний тиск )  та протидією клітинної стінки   ( тургорний тиск )   визначає   всисну силу  надходження води в кожний даний момент. Вода завжди надходить в напрямку більш від ' ємного водного потенціалу, тобто від тієї системи, де її енергія більша, туди, де її енергія менша. Ось чому вода пересувається з   ґрунту  - зони з високим водним потенціалом - у кореневу систему рослини - зону з більш низьким водним потенціалом.

Изображение слайда
3

Слайд 3

Транспортування води по рослині вверх здійснюється в результаті спільної дії таких факторів, як кореневий тиск, або   нижній кінцевий двигун,   та транспірація  ( випаровування листками води у газоподібному стані ), або   верхній кінцевий двигун.   Розглянемо докладніше поняття кореневий тиск. У природних умовах в ксилемі існує потік води як результат транспірації. При слабкій транспірації концентрація солей у ксилемі зростає і за законом осмосу сприяє руху всередині кореня. Вода, рухаючись через тканини кореня до центрального циліндра, в клітинах ендодерми повинна проникнути крізь їхню мембрану та протопласти, оскільки їхні стінки непроникні для води. Тому циліндричний прошарок клітин ендодерми є немов єдиною мембраною, з одного боку якої (у ксилемі ) знаходиться концентрований розчин, а з іншого ( з боку ґрунту та тканин кореня ) - розчин значно слабшої концентрації. Саме тому вода дифундує з ґрунту в ксилему крізь цю так звану мембрану внаслідок різниці концентрацій.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Поглинання поживних речовин рослинами через корені

За рахунок всисної сили, що виникає при випаровуванні вологи через продихи листків, і нагнітає дії коренів знаходяться в грунтовому розчині іони мінеральних солей разом стоком води можуть надходити спочатку в порожнисті межклетники і пори клітинних оболонок молодих корінців, а потім транспортуватися в надземну частину рослин по ксилемі - висхідної частини судинно-провідної системи, що складається з відмерлих клітин без перегородок, позбавлених живого вмісту.  Проте всередину живих клітин кореня (як і надземних органів ), що мають зовнішню напівпроникну цитоплазматичну мембрану, поглинені і транспортуються з водою іони можуть проникати « пасивно » - без додаткової   витрати   енергії - тільки за градієнтом концентрації - від більшої до меншої за рахунок процесу дифузії або при наявностівідповідного   електричного потенціалу (для катіонів - негативного, а аніонів - позитивного) на внутрішній поверхні мембрани по відношенню до зовнішнього розчину.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Відношення рослин до умов живлення в різні періоди росту

різні періоди росту рослини пред'являють неоднакові вимоги до умов зовнішнього середовища, в тому числі і до харчування.  Поглинання рослинами азоту, фосфору і калію протягом вегетації відбувається нерівномірно.  Слід розрізняти критичний період   харчування (коли розміри споживання можуть бути обмеженими, але недолік елементів живлення в STO часом різко погіршує ріст і розвиток рослин ) і період максимального поглинання, який характеризується найбільш інтуїтивним споживан ііем поживних речовин.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Корневое харчування рослин

Харчування рослин - процес поглинання і засвоєння із довкілля хімічних елементів, необхідні їхнього життя. Одні живильні елементи рослини поглинають з повітря на формі вуглекислого газу та молекулярного кисню, інші - з грунту у вигляді води та іонів мінеральних солей. Відповідно розрізняють повітряний (фотосинтез) і грунтову ( кореневе ) харчування. Ускладнення рослин, збільшення його розмірів супроводжувалося появою різних органів та тканин, виконують функцію поглинання та пересування речовин. Більшість рослин поглинає води і мінеральні речовини з грунту корінням. Корінь називають нижнімконцевим двигуном речовин рослин

Изображение слайда
7

Слайд 7

Фотосинтез є основним процесом, що призводить до утворення органічних речовин, у рослинах. При фотосинтезі сонячна енергія у зелених частинах рослин, містять хлорофіл, перетворюється на хімічну енергію, що використовується на синтез вуглеводів з вуглекислого газу й води. На світловий стадії процесу фотосинтезу відбувається реакція розкладання води із кисню й утворенням багатого енергією сполуки (АТФ) і відновлених продуктів. Ці сполуки беруть участь ось на наступнійтемновой стадії в синтезі вуглеводів та інших органічних з'єднання з ЗІ 2. При освіті як продукт простих вуглеводів (>гексоз) сумарне рівняння фотосинтезу виглядає так: 6 ЗІ 2 +>6Н 2 Про+ 2874кДж З 6  М 12 O 6  +6O 2

Изображение слайда
8

Слайд 8: Механізм поглинання рослинами елементів живлення

Мікориза та мікотрофність деревних порід. Механізм кореневого живлення дерев до кінця ще не вивчений. Уявлення про кореневе живлення змінювалися з часом. У минулому існувала гіпотеза про осмотичну природу всмоктування кореневими волосинками іонів поживних речовин та пасивне переміщення іонів шляхом дифузії. Вважаються, що у коренях більшості деревних рослин є шляхи вдовж клітинних стінок, по яких іони способом дифузії спрямовуються до ксилеми, потім потрапляють до відповідних елементів і рухаються у транспіраційному потоці. Можна погодитись, що якась частина іонів рухається до ксилеми пасивно шляхом дифузії. Але поряд з цим відбувається й активне переміщення.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Значення кореневого живлення для життя рослин

Кореневе живлення рослин важливий фізіологічний процес в житті рослин. Важливість цього процесу визначається двома обставинами. З одного боку, цей процес в фізіології рослин є теоретичною основою раціонального використання мінеральних речовин - ефективного засобу керування продуктивністю сільськогосподарських рослин ; з іншого боку - кореневе живлення розкриває багатобічний взаємозв'язок між рослиною і середовищем за допомогою харчування мінеральними елементами. Від подальших успіхів наукових досліджень кореневого харчування рослин залежить рішення деяких назрілих питань продовольчої проблеми. Сутність кореневого живлення складається в поглинанні і включенні в метаболізм мінеральних елементів у результаті обміну речовин між рослиною і навколишнім середовищем.

Изображение слайда
10

Последний слайд презентации: Кореневе живлення рослин: Дякую за увагу!

Презентацію виконав : Студент 2-В курсу Буркалов М.С

Изображение слайда