Презентация на тему: КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реклама. Продолжение ниже
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Види частотних характеристик
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частотні характеристки неспотворювальних кіл
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Д Я К У Ю З А У В А Г У !
1/29
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 19)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (486 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексна частотна функція та її властивості. Види частотних характеристик. Частотні характеристики неспотворювальних кіл. 1

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

2 Комплексна частотна функція (КЧФ) F ( j ω ) є відношенням комплексних миттєвих значень гармонічних реакції та дії: Комплексна частотна функція та її властивості

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

3 Для інваріантних у часі (стаціонарних) ЛДК КЧФ можна визначати через комплексні амплітуди чи комплексні діючі значення:

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

4 Приклад. Для заданого електричного кола визначити КЧФ, які відповідають: а) коефіцієнту передачі напруги; б) коефіцієнту передачі струму; в) вхідній провідності.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

5

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

6 Взаємозв ’ язок часових характеристик та комплексної частотної функції Властивості ЛДК чи системи можна оцінювати або у часовій області, грунтуючись на імпульсній і перехідній характеристиках, або у частотній, використовуючи КЧФ.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

7 Взаємозв ’ язок комплексної частотної функції з диференціальним рівнянням « вхід-вихід » та операторною функцією

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

8

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

9

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

10 Властивості комплексної частотної функції Значення КЧФ для протилежних за знаком значень частоти є комплексно-спряженими. Модуль і аргумент КЧФ фізично реалізовних ЛДК і систем не є довільними дійсними функціями частоти, а взаємопов'язані співвідношенням

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: Види частотних характеристик

Амплітудно-частотна характеристика Фазо-частотна характеристика Дійсна та уявна частотні характеристики Амплітудно-фазова характеристика Характеристика групового часу затримки Логарифмічні частотні характеристики 11

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

12 Амплітудно-частотна характеристика ( АЧХ ) – це залежність від частоти відношення амплітудних або ефективних значень гармонічних реакції та дії: Фазо-частотна характеристика ( ФЧХ ) – це залежність від частоти різниці початкових фаз гармонічних реакції та дії:

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

13 Дійсна та уявна частотні характеристики пов ' язані з алгебраїчною формою зображення КЧФ та визначаються залежністю від частоти відповідно дійсної та уявної складових КЧФ : Дійсна частотна характеристика задовольняє умову парної симетрії і мало відрізняється від АЧХ у разі близких до нуля значень фазових кутів, а уявна, – якщо значення ФЧХ приблизно дорівнюють 90˚. Уявна характеристика є непарною функцією частоти.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

14 Амплітудно-фазова характеристика (частотний годограф) визначається КЧФ. На комплексній площині частотний годограф є кривою лінією, яку описує радіус- вектор довжиною, що визначається АЧХ, та кутом нахилу до дійсної осі залежно від значень ФЧХ при зміні частоти від нуля до нескінченності. Характеристика групового часу затримки або характеристика затримки визначається похідною по частоті від ФЧХ із від 'є мним :

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

15 15 Логарифмічні частотні характеристики Амплітудна логарифмічна частотна характеристика (АЛЧХ), що виражається у неперах:

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

16 Амплітудна логарифмічна частотна характеристика (АЛЧХ), що виражається у децибелах:

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

17 Характеристика загасання, в децибелах визначається ЛАЧХ в децибелах із від ’ ємним заком: Характеристика загасання, в неперах визначається натуральним логарифмом від величини, оберненої до АЧХ:

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

18 Для відображення дуже великих частотних діапазонів при побудові ЛЧХ відносні значення частоти оцінюють : октавами або декадами. Октава – це частотний діапазон, обмежений частотами, значення яких відрізня ю ться вдвічі. Декада – це частотний інтервал із крайніми частотами, значення яких відрізня ю ться вдесятеро.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

19 Фазова логарифмічна частотна характеристика (ФЛЧХ). Аналітичні вирази для ФЛЧХ та ФЧХ однакові. Проте при графічному зображенні ФЛЧХ по осі частот (вісь абсцис) беруть логарифмічні одиниці (декади чи октави), а по осі ординат – звичайні (градуси або радіани). Асимптотичні логарифмічні частотні характеристики з належною точністю є графічною апроксимацією логарифмічних частотних характеристик.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20: Частотні характеристки неспотворювальних кіл

Коло чи система під час передавання не спотворює вхідний сигнал, якщо реакція збігається з ним за формою. Допускається також затримка вхідного сигналу на певний час t з > 0, який називають часом затримки. Вхідний та вихідний сигнали ідентичні за формою тільки за прямо пропорційної зміни їхніх миттєвих значень. Частотні характеристки неспотворювальних кіл 20

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21

21 Умова передавання сигналів без спотворень у часовій області: Форма довільного вхідного сигналу під час передавання зберігається тоді, коли і форма всіх його спектральних складових не змінюється. Проте, кожна з складових може зміщуватися відносно моменту прикладання вхідного сигналу на одну і ту ж саму величину. x ( t ) y ( t ) t з t

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

22 Так, якщо елементом вхідного сигналу є гармонічне коливання то реакція неспотворювального кола є його зміщеною в часі копією Амплітуда реакції змінилась прямо пропорційно амплітуді, а початкова фаза – частоті спектральної складової вхідного сигналу.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

23 Нелінійні спотворення – це зміни форми сигналу, зумовлені появою у його спектрі нових спектральних складових. Лінійні спотворення – це зміни форми сигналу, спричинені нерегламентованими змінами параметрів його спектральних складових при збереженні їхньої кількості. У частотній області коло не спотворює вхідний сигнал, якщо кількість спектральних складових і значення їхніх частот у вихідному та вхідному сигналах збігаються, а інші параметри складових або не змінюються, або ці зміни задовольняють чітко визначеним умовам.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

24 Частотні характеристики неспотворювальних кіл

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25

25 АЧХ неспотворювального кола Комплексна частотна функція неспотворювального кола ФЧХ неспотворювального кола

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

26 F (  )  F 0 0 АЧХ 2  0 - 2  ФЧХ  (  )  АЧХ та ФЧХ кіл для передавання сигналів без спотворень

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

27 АЧХ і ФЧХ неспотворювальних кіл називають ідеальними частотними характеристиками. Ідеальність АЧХ та ФЧХ означає, що при проходженні крізь ЛДК чи систему з такими частотними характеристиками амплітуди всіх гармонічних складових вхідного сигналу змінюються однаково у F 0 разів. Однаковими є також фазові зсуви між відповідними гармонічними складовими у вхідному і вихідному сигналах.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28

28 Якщо АЧХ відрізняється від ідеальної, то лінійні спотворення сигналу, зумовлені цим, називають амплітудними. Відхилення ФЧХ від ідеальної спричинює фазові спотворення. Спотворення, причиною яких є відхиленням від ідеальних як АЧХ, так і ФЧХ, називають амплітудно-фазовими.

Изображение слайда
1/1
29

Последний слайд презентации: КОМПЛЕКСНА ЧАСТОТНА ФУНКЦІЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Д Я К У Ю З А У В А Г У !

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже