Презентация на тему: КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
Актуальність компетентнісного підходу в освіті
Чому час говорити про компетентнісний підхід в освіті?
Трохи історії
Чотири базові принципи освіти XXI століття:
Компетентнісний підхід: суть і особливості
Відмінність традиційного і компетентнісного підходів у навчанні
Компетентність – це результат освіти
Класифікація та зміст ключових компетентностей
Класифікація та зміст ключових компетентностей
Зміст ключових компетентностей
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Аспекти ключових компетентностей
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : планування інформаційного пошуку
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТІСТНИЙ ПІДХІД. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
КОМПЕТЕНТІСТНИЙ ПІДХІД. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
КОМПЕТЕНТІСТНИЙ ПІДХІД. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
Завдання для учнів 1–2 клас i в
Завдання для учнів 1–2 клас i в
Завдання для учнів 1–2 клас i в
Завдання для учнів 1–2 клас i в
Репозитарій інформаційно-освітніх ресурсів „КОЛОСКА ”
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1/40
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 41)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (8078 Кб)
1

Первый слайд презентации

КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі природознавства ) Дарія Біда, доцент кафедри педагогіки ЛОІППО

Изображение слайда
2

Слайд 2: Актуальність компетентнісного підходу в освіті

Нова парадигма освіти Нові підручники Високі знання Низький рівень застосування знань Міжнародні дослідження Рада Європи Ключові компетентності Нові державні стандарти Компетентнісний підхід Актуальність

Изображение слайда
3

Слайд 3: Чому час говорити про компетентнісний підхід в освіті?

1. Час прийшов не сьогодні, а значно раніше. У 1996 році Рада Європи не просто проголосила компетентнісний підхід як основу освіти, але й визначила перелік цих компетентностей. 2. Компетентнісний підхід був покладений в основу Державних стандартів для початкової школи 2011 року. 3. Компетеннісно орієнтовані завдання включені до тестів міжнародного порівняльного дослідження TIMS. 4. Такі завдання трапляються на олімпіадах і конкурсах. 5. Ми очікуємо на нові державні стандарти, які проголошують компетентнісний підхід, а отже і на нові підручники, написані на компетентнісній основі. 6. Діти втрачають інтерес до навчання. Навіщо вчимо? Де можна застосувати ці знання та вміння?

Изображение слайда
4

Слайд 4: Трохи історії

1959 : Вперше компетентнісний підхід з'явився в бізнесі. Р. Уайт : успішні і ефективні виконавці – не стільки знання, як ефективна саморегуляція, самосвідомість і розвинуті соціальні навики. 1991: Генеральна конфедерація ЮНЕСКО створила комісію для розробки питань освіти і навчання у XXI столітті. У підсумковій доповіді “ Освіта : прихований скарб ” сформульовані 4 базові принципи освіти XXI століття.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Чотири базові принципи освіти XXI століття:

Принцип Зміст принципу Співіснувати Сумісно здійснювати проекти, розумно і мирно розв’язувати неминучі конфлікти Вчитися Поєднувати обширні загальнокультурні знання та глибоке осягнення обмеженої кількості дисциплін Працювати Удосконалюватися у своїй професії, тобто набувати компетентностей, щоб давати собі раду у різних ситуаціях, у тому числі таких, які не можна передбачити Жити Здатність до оцінювання і посилення особистої відповідальності у колективних проектах, адже XXI століття вимагає від усіх більшої самостійності

Изображение слайда
6

Слайд 6: Компетентнісний підхід: суть і особливості

Компетентність – це не просто новий термін, який позначає старі поняття. Це нова категорія.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Відмінність традиційного і компетентнісного підходів у навчанні

Традиційний Компетентнісний Головна ідея: знання – це шлях до особистого успіху. Головна ідея: шлях до особистого успіху – досвід самостійного вирішення проблем. Вирішення проблем розглядається як спосіб закріплення знань Вирішення проблем – сенс освітньої діяльності. Ознака високого рівня освіченості – здатність відтворювати великий об’єм складного за змістом матеріалу. Що ширше сфера діяльності людини, що вище ступінь невизначеності ситуацій, в яких вона здатна діяти самостійно, то вищий рівень її освіченості.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Компетентність – це результат освіти

З позицій компетентнісного підходу безпосереднім результатом освітньої діяльності є формування ключових компетентностей. Ключові компетентності стосовно шкільної освіти – це здатність учнів самостійно діяти у невизначеній ситуації при вирішення актуальних для них проблем. Компетентність – це вміння застосовувати знання та навики у незнайомій життєвій ситуації. Компетентність – це вміння вирішувати нові життєві проблеми. Компетентність – це вміння адаптувати у нинішньому світі, який стрімко змінюється.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Класифікація та зміст ключових компетентностей

Ієрархія освітніх компетентностей К люч ов і ( базові ) реалізовані на загальному для всіх предметів змісті Загальнопредметні (міжпредметні ) реалізовані на змісті освітньої галузі Предметні сформовані в рамках окремих предметів

Изображение слайда
10

Слайд 10: Класифікація та зміст ключових компетентностей

Ключові компетентності – це результат освіти, який виявляється у володінні універсальними способами діяльності, які 1) найбільш затребувані у суспільстві; 2)які є дефіцитом для багатьох членів суспільства. Є різні класифікації ключових компетентностей. Важливо: вони відрізняються від загально-навчальних умінь і навиків.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Зміст ключових компетентностей

Обробка інформації і класифікація інформації за заданою основою – це інформаційна компетентність. Планування діяльності і строге виконання алгоритму – це самоорганізаційна (вирішення проблем) Написання тексту заданої структури, вміння відповідати на запитання слухачів під час виступу – це комунікативна компетентність. Кожна ключова компетентність має декілька аспектів, які в свою чергу, характеризуються різними рівнями. УВАГА: довідатись, яку саме компетентність ми формулюємо, можна за постановкою задачі. Саме від формулювання завдання залежить, який саме аспект і якої компетентності ми формуємо.

Изображение слайда
12

Слайд 12: КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Безпосередній результат освітньої діяльності – формування ключових компетентностей. Наявність ключових компетентностей передбачає оволодіння універсальними способами діяльності. Формуються на загальному для всіх предметів змісті.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Аспекти ключових компетентностей

Ключові компетентності Інформаційна Комунікативна Самоменеджмент Планування інформаційного пошуку Витяг первинної інформації Первинна обробка інформації Обробка інформації Витяг вторинної інформації Діалог Публічний виступ Письмова комунікація Продуктивна групова комунікація Ідентифікація (визначення) проблеми Цілепокладання і планування діяльності Застосування технологій Планування ресурсів Оцінка діяльності Оцінка результатів діяльності Оцінка власного просування (рефлексія)

Изображение слайда
14

Слайд 14: ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : планування інформаційного пошуку

Учень визначає, якої інформації не вистарчає для вирішення завдання; знаходить інформацію, якої не вистарчає, використовуючи додаткові джерела інформації (Інтернет, бібліотека, періодика, енциклопедії, довідники). ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : планування інформаційного пошуку Традиційне завдання написати реферат спрямоване саме на формування в учнів цього аспекту.

Изображение слайда
15

Слайд 15

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : первинний пошук інформації Учень працює з джерелом інформації (текст, довідникова література, усна мова), виконуючи завдання. Більшість завдань у підручнику спрямовані саме та перевірку цього аспекту. Наприклад : прочитати параграф і дати відповіді на запитання або знайти інформацію у тексті.

Изображение слайда
16

Слайд 16

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : вторинний пошук інформації Учень працює з інформацією, яка : 1) подана у декількох джерелах ; 2 ) є у непрямому вигляді ; 3 ) є зайвою або суперечливою.

Изображение слайда
17

Слайд 17

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : первинна обробка (співставлення) інформації Учень працює з інформацією, поданою у різних форматах: текст, графіки, схеми, діаграми, таблиці, малюнки.

Изображение слайда
18

Слайд 18

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : обробка інформації Учень створює нову інформацію на основі аналізу тієї інформації, якою він володіє, формулює власні висновки.

Изображение слайда
19

Слайд 19

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : перший рівень, орієнтовно 1-4 класи Планування інформаційного пошуку Вказує, якою інформацією для вирішення поставленої задачі володіє, а якою – ні. вибирає з наданої інформації необхідну, користується довідником, періодичними виданнями, енциклопедією, орієнтується в книзі за змістом, а на сайті – за посиланнями. Первинний пошук інформації Спостерігає / експериментує відповідно з поставленою задачею, сприймає основний зміст фактичної/оціночної інформації у монолозі, діалозі, дискусії (група), визначає основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, відношення виступаючого до подій і діючих осіб.

Изображение слайда
20

Слайд 20

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : перший рівень, орієнтовно 1-4 класи Вторинний пошук інформації Знаходить і систематизує інформацію за двома і більше основними джерелами (джерело: 1-2 простих за складом джерел, які містять надлишкову інформацію). Первинна обробка (співставлення) інформації Систематизує знайдену інформацію за заданою схемою, переводить просту (односкладову) інформацію, представлену у графічній або формалізованій (символьній) формі у текстову і навпаки.

Изображение слайда
21

Слайд 21

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ : перший рівень, орієнтовно 1-4 класи Обробка інформації Точно передає отриману інформацію, задає запитання, вказуючи на недостатність інформації або вказує на інформацію, якої не розуміє, знаходить висновки і аргументи у наданому джерелі інформації.

Изображение слайда
22

Слайд 22

КОМПЕТЕНТНІ C НО-ЗОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ : які вони? Діяльнісні ; моделюють практичну, життєву ситуацію ; побудовані на актуальному для учнів матеріалі; мають особливу структуру.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Особливості структури компетентнісно - з орієнтованих завдань СТРУКТУРА компетентістно-орієнтованого завдання Стимул Інструмент перевірки Джерело інформаціїї Формулювання завдання Мотивує на виконання завдання Містить необхідну інформацію Задає діяльність Визначає критерії оцінювання

Изображение слайда
24

Слайд 24

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Розумний об ’ єм тексту Заборона використання НЕ з дієсловом Заборона використання у джерелах програмного матеріалу Заборона на використання однотипних завдань у тесті Врахування вікових особливостей

Изображение слайда
25

Слайд 25: КОМПЕТЕНТІСТНИЙ ПІДХІД. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Пірати палять цигарки. Розумник вирішив, що треба їх перевиховати. Він доручив Пустунчику виступити перед піратами на Міжнародному дні відмови від куріння, який відзначають у третій четвер листопада. Щоб Пустунчик міг краще підготуватись до виступу, Розумник дав йому прочитати статтю про куріння: “Чому люди починають палити? Одні – з цікавості, інші – щоб здаватися дорослішими. Учені, які досліджують тривалість життя людей, дійшли висновку : кожна викурена цигарка скорочує життя на 15 хвилин. Курці живуть менше і важко хворіють наприкінці життя ”. Допоможи Пустунчику зрозуміти, про що йому говорити у своєму виступі перед піратами. А. Пустунчик повинен закликати піратів відмовитися від куріння, пояснюючи їм негативний вплив цигарок на організм. Б. Пустунчик повинен говорити : “ Хочете – паліть, а хочете – ні, це ваше право ”. В. Пустунчик повинен закликати Піратів палити, адже усі навколо палять. Г. Пустунчик повинен закликати курити менше : “ Що менше палиш, то менший шкоди для організму ”.

Изображение слайда
26

Слайд 26: КОМПЕТЕНТІСТНИЙ ПІДХІД. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Завдання 2. Лапуня доглядала за акваріумними рибками у живому кутку. Пустунчик порадив їй розсадити рибок у різну акваріуму і підписати їх. На жаль, Лапуня не знала, як називаються рибки. Розумник підказав, що назва рибки захована у її зовнішньому вигляді. Заповни таблицю, вказавши відповідну назву рибки. Меченосець Відповідь Червона Шапочка Золота рибка Півник Зебра Дискус Відповідь: А Б В Г Д Е

Изображение слайда
27

Слайд 27: КОМПЕТЕНТІСТНИЙ ПІДХІД. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Температура води +20 0 С +17 0 С +14 0 С Час перебування у воді 40 хвилин 15 хвилин Купання заборонене Перерва між купаннями 1 година 1година 30 хвилин Сьогодні Температура води +17 0 С Температура повітря +27 0 С Завдання 3. Лапуня, Пустунчик і Розумник відпочивали на березі моря. Пустунчик з ’ їв 5 порцій морозива і застудився. Лікар заборонив йому довго перебувати у воді і порадив вивчити таблицю. Визнач, скільки часу Пустунчик зможе без перерви знаходитись у воді. Відповідь запиши у хвилинах. КОМПЕТЕНТІСТНИЙ ПІДХІД. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Изображение слайда
28

Слайд 28

28 квітня 2017 року ТЕМАТИКА : АТМОСФЕРА I ЛЮДИНА · ПОВ I ТРЯ ГЕОГРАФ I Я У ЧИСЛАХ · МОЯ ВЕЛИКА УКРА Ï НА МАЛЕЧА СОНЯЧНО Ï СИСТЕМИ КОЛОСОК – ЦЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО ДЛЯ ВСІХ!

Изображение слайда
29

Слайд 29

Завдання для учнів 1-2 класів КОЛОСОК – ЦЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО ДЛЯ ВСІХ!

Изображение слайда
30

Слайд 30

Завдання для учнів 1-2 класів КОЛОСОК – ЦЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО ДЛЯ ВСІХ!

Изображение слайда
31

Слайд 31

Завдання для учнів 1-2 класів КОЛОСОК – ЦЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО ДЛЯ ВСІХ!

Изображение слайда
32

Слайд 32: Завдання для учнів 1–2 клас i в

Ти бачиш на фото двох з тисяч врятованих пінгвінів. Небайдужі люди сплели для тваринок теплі светрики. А яке лихо спіткало птахів в океані ? А. Здійнявся сильний вітер. Б. Піднявся рівень води. В. Розлилася нафта. Г. Поверхня води вкрилася льодом. Учені виявили на руках людей понад 5 мільйонів небезпечних бактерій. Це більше, ніж на ескалаторах і лавках у торгових центрах! Тому частіше мий руки, особливо – перед… А. тим, як приймати їжу. Б. спортивними заняттями. В. школою. Г. прогулянкою. Д. поїздкою за місто.

Изображение слайда
33

Слайд 33: Завдання для учнів 1–2 клас i в

Обери предмет, який не можна викидати у смітник. Довідайся у батьків, куди можна здати … Завдання для учнів 1–2 клас i в А. скляну пляшку. Б. пластикову пляшку. В. батарейку. Г. обгортку з цукерки.

Изображение слайда
34

Слайд 34: Завдання для учнів 1–2 клас i в

Основні складники кока-коли – це вода, цукор і хімічні добавки. Скільки приблизно шматочків цукру містить велика пляшка коли, якщо у малій – 50 г цукру ? 1 шматочок цукру = 5 г. Завдання для учнів 1–2 клас i в А. 5. Б. 10. В. 30. Г. 40. Д. 50. 2 л 0,5 л ? 50 гр УВАГА! Добова норма цукру для здорової дитини – 50–60 г. Зловживання цукром провокує ожиріння і діабет.

Изображение слайда
35

Слайд 35: Завдання для учнів 1–2 клас i в

Ми щодня приносимо цей непотріб з магазину і часто відразу ж викидаємо, а тварини ковтають його або задихаються в ньому. Понад 100 тисяч тварин гине щороку, через те, що ми викидаємо… А. недопалки. Б. поліетиленові пакети. В. консервні банки. Г. жувальні гумки. Д. пластикові пляшки. 12 квітня ти пішов у магазин за молоком. Уважно переглянь варіанти відповідей – це надписи, які ти знайшов на пляшках. Яке молоко ти придбаєш ? Завдання для учнів 1–2 клас i в А. Б. В. Г.

Изображение слайда
36

Слайд 36: Репозитарій інформаційно-освітніх ресурсів „КОЛОСКА ”

КОЛОСОК – ЦЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО ДЛЯ ВСІХ!

Изображение слайда
37

Слайд 37

Репозитарій інформаційно-освітніх ресурсів „КОЛОСКА ” 37 Науково-популярний природничий журнал для д і тей „ КОЛОСОК ” (5000) Науково-популярна природнича газета для розумників та розумниць „КОЛОСОЧОК ” (8 000) Серія книг науково-популярної природничої тематики „БІБЛІОТЕЧКА КОЛОСКА ” (10 000) КОЛОСОК – ЦЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО ДЛЯ ВСІХ!

Изображение слайда
38

Слайд 38

Репозитарій інформаційно-освітніх ресурсів „КОЛОСКА ” Архів газет (2012-2015) Архів журналів (2006-2015) Матеріали для підготовки до конкурсу „КОЛОСОК ” Природнича гра „ KOLOSOK-online” Інформаційно-методичні матеріали для вчителів початкової школи та природничих предметів КОЛОСОК – ЦЕ ПРИРОДОЗНАВСТВО ДЛЯ ВСІХ!

Изображение слайда
39

Слайд 39

Изображение слайда
40

Последний слайд презентации: КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (на прикладі: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

„ Освіта – найпотужніша зброя, аби змінити світ ". Нельсон Мандела

Изображение слайда