Презентация на тему: Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы

Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Қаржылық тәуекелдіктің субъектісі ретінде банктердің екі негізгі белгісі болады.
Коммерциялық банк қызметінің принциптері.
Коммерциялық банктердің функциялары.
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Банктің басқару аппара т ының қ ұ рылымы, оның негізгі бөлімшелерінің міндеттері.
Банктердің жіктелуі
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Банк операцияларын жоспарлауды және дамытуды басқару мына бөлімдерді қамтиды:
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Банктердің қызметін қадағалаудың 2 негізгі әдісі қалыптасқан
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы
1/34
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 36)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (125 Кб)
1

Первый слайд презентации: Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы

Қазақстан Республикасында банктердің классификациясы. Банк қызметтерінің «коммерциялық сипатының» арта түсуі. Коммерциялық банктердің қызмет ету ерекшеліктері, оларды рекапитализациялау сипаты.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Банк - бұл ақшалай қаражатты тарту үшін және оларды өз атынан мерзімінде қайтару, төлеу шартымен орналастыру үшін құрылатын ұйым. Банктің негізгі тағайындауы - ақшалай қаражатгы несие берушіден қарыз алушыға, сатушыдан сатып алушыға ауыстырудағы делдалдық.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Қаржылық тәуекелдіктің субъектісі ретінде банктердің екі негізгі белгісі болады

Банк қызметіне борыштық міндеттемелерді екі жақты (қосарлы) айырбастау тән. Банктер өзінің борыштық міндеттемелерін депозиттерге, жинақ ақша сертификаттарына және т.б. Орналастырады Банктер занды және жеке тұлғалардың алдында, мысалы, клиенттің қаражатын шотқа жәпе салым ақшаға орналастырғанда, депозит сертификаттарын шығарғанда және т.б. тіркелген борыш сомасы бар сөзсіз міндетгемені қабылдайды.

Изображение слайда
4

Слайд 4: Коммерциялық банк қызметінің принциптері

Нақты қолда бар ресурстар шегінде жұмыс істеу. Банктердің өз қызмет нәтижесі үшін экономикалық т ұ р ғ ыдан жауап беруін ұй ғ аратын толық экономикалық дерб е стік. Банктердің клиентпен арадағы өзара байла н ысы нарықт ы қ қатынастың негізінде құрылады. Коммерциялық банктің жұмысы тек жанама экономикалық ( ә кімшілік ә дісімен емес ) әдістермен рет т еледі.

Изображение слайда
5

Слайд 5: Коммерциялық банктердің функциялары

Несиедегі делдалдық. Шаруашылықтарды қорлануға ынталандыру. Жекелеген дербес субъектілердің арасындағы төлемдерде делдал болу. Құ н ды қағаздармен жүзеге асырылатын операцияларда делдал болу.

Изображение слайда
6

Слайд 6

Ә рбір банк өзінің өзіндік ерекшелігі бар өкілдерді өндір е ді ә рі о з д е рін е міндетті басқарудың нақ т ы блоктар жиынына ие болады. Б ұ лар : Банк кеңесі. Басқарма. Басқарудың жалпы м ә селелері бойынша банк бөлімш е сі. Коммерциялық қызмет м ә сел е лері бойы нш а банк т ің бөлімшесі.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Банктің басқару аппара т ының қ ұ рылымы, оның негізгі бөлімшелерінің міндеттері

Блоктардың өзара байланысты ж ұ мысына негізделген банк қызметі 1-суретте көрсетілген. 1-сурет. Банктің баскару аппаратының құрылымы Банк кеңесі Ревизиялық комитет Несие комитеті Банк басқармасы

Изображение слайда
8

Слайд 8: Банктердің жіктелуі

Банк операцияларын орындау түріне қарай : Әмбебап Арнаулы Меншік түріне қарай: Мемлекеттік акционерлік Шет елдік Бірлескен Атқаратын қызмет ауқымына қарай: Ірі Орта Ұсақ /шағын/

Изображение слайда
9

Слайд 9

Аймақтық белгісіне қарай: Мемлекет аралық Мемлекеттік /республикалық/ Аймақтық Салалық бағытына қарай: Өндірістік Сауда Ауылшаруашылық Құрылыс

Изображение слайда
10

Слайд 10

Несие жүйесі Банк жүйесі Парабанк жүйесі Орталық банк 2 деңгейлі банк Коммерциялық банк Арнайы несиелік қаржылық институттар Ломбард, Несиелік серіктестік, микрокредиттік ұйым, инвест компания, сақтандыру ұйымы

Изображение слайда
11

Слайд 11: Банк операцияларын жоспарлауды және дамытуды басқару мына бөлімдерді қамтиды:

банктің коммерциялық қызметін ұйымдастыру және банктің өтімділігін басқару; клиенттің несиені өтеу қабілетін зерделеу және экономикалық талдау; банктің коммерциялық қызметінің негіздерін және жоспарын әзірлеу; - маркетинг және клиентурамен байланыс.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Депозиттік операцияларды басқару депозиттік операция бөлімінен және қор бөлімінен тұрады. Несие операцияларын басқару мынадай бөлімдерде берілген: клиенттерді қысқа мерзімді және үзақ мерзімді несиелермен несиелеу; халықты н есиелеу ; несиелеумен байланысты дәстүрлі емес банк операциялары.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Делдалдық және өзге о п ерацияларды басқару мына бөлімдерді қамтиды : кепілдікті операциялар және сенімхаттар бойынша операциялар ; банктік қызмет к ө рсету ; - құнды қағаздармен операциялар жүргізу. Халықаралық банк о п ерацияларын ұ йымдастыруды басқару несие және валюта операцияларының бөлімінен, сондай-ақ, халықаралық есеп айырысу бөлімінен тұрады.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Есептік-операциялық басқару мына бөлімдерді қамтиды: операциялық ; кассалық операция; есеп айырысу. Банк қызметінің бөлімшелеріне мына бөлімдер кіреді : - ә кімшілік-шаруашылық ; - за ң дық ; кадр; ЭВМ- ді енгізу және пайдалану ; тексеру б ө лімі.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ҚР 1995 жылғы 30 наурыздағы N 2155 Заңына сәйкес біздің елімізде екі деңгейлі банк жүйесі әрекет е теді. Ұ лт т ық банк мемлекеттің орталық банкісі болып табылады ә рі банк жүйесінің жо ғ ар ғ ы ( бірінші ) деңгейін білдіреді ; Ұлттық банктің міндеттері, қызмет принциптері, құқықтық статусы ж ә не өкілеттілігі республика Президентінің «ҚР Ұлгтық банкісі туралы » занымен аны қ талады.

Изображение слайда
16

Слайд 16

Заңның 41-бабына сәйкес, ҚР Ұлттық банк екінші деңгейдегі банктердің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, олардың салымшыларының мүдделерін қорғау, сондай-ақ республикадағы ақша-несие жүйесінің тұрақтылығын қолдап отыру мақсатында аталған банктердің қызметін реттеуді мынадай жолдармен жүзеге асырады: пруден ц иялык, нормативтер белгілеу ; банктерд ің орындауына міндет ті нормативтік құқықт ы қ актілер шы ғ ару; банктердін қы зме тін т ексеру ; банктін қ аржылы қ жа ғ дайын са қтандыруға байланыс т ы ұ сынысп т ар беру; банктер г е ы қ пал ететін шектеу шараларын колдану ; банктерге немесе олардын лауазымды т ұ лгаларына санк ц иялар беру.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Банк қызметін реттеу шараларының ішіндегі ең маңыздысы- пруденциялық нормативтер. 2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы» ережеге сәйкес оларға мыңалар жатады: жарғылык, қордын ең төменгі мөлшері; меншікті қ аражаттардын жеткілікті коэффи ц иенті ; бір қ арыз алушы ғ а келетін тәуекелді ң е ң жо ғ ары мөлшері ; өтімділік коэффи ц иент і ; ашык, валюталык, пози ц ия лимиті ; 6) негізгі қ орларга және ба сқ а қаржылай емес активтерге ж ұ мсалын ғ а н банк инвести ц иясыны ң е ң жо ғ ары мөлшеріні ң коэффициенті.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Қал ғ ан банктер банк жүйесінің төменгі ( екінші ) деңге й ін білдіреді. Бұл, оның ішінде : Мемлекеттік банк - ҚР Үкіметі н ің шешімі не гізінде құрылған екінші деңгейдегі банк. Шетелдік қатысушылармен құрылған банк - екін ш і деңгейдегі банк. Бұл банктің үштен бір акциясы ҚР- дың резиденті еместерінің, ҚР резиденті - занды тұлғалардың меншігінде, иелігінде немесе басқаруында болады, 50%-те көп акциясы ҚР резидент еместерінің немесе осыған ұқсас ҚР резиденті – за ң ды тұлғалардың, сондай-ақ, ҚР резиденті еместерінің қаража т ына өкімгерлік жүргізе т ін ҚР резиденттерінің иелігінде, мен ш ігінде немесе басқаруында болады.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Мемлекетаралық банктер. Олар халықаралық келісімшарттың негізінде немесе қ ұ рылтайшылардың келісімі негізінде құрылып, әрекет етеді. Қ ұ рылтайшылар - ҚР Үкіметі мен осы келісімшартқа қол койған мемлекет. 4. Банк операциясының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым - банк болып табылмайтын занды тұлға. Ол Ұ лттық банк берген лицензияның негізінде банк операциясының жекелеген түрлерін жүзеге асыра алады.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Банктер мемлекеттік міндеттемелер бойынша жауап бермейді, мемлекет те олардың міндеттемелеріне жауапты болмайды. Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы ҚР 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 Заңында Қазақстан Республикасында банктерді қ ұ рудың, қайта ұйымдастыруд ың ж ә не таратудың барлық ерекшеліктері көрініс тапқан.

Изображение слайда
21

Слайд 21

Аталған заңның 30-бабына сәйкес банктік операцияларға мыналар жатады: заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу жеке тұлғалардың депозиттерін ңабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу; банктердің және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспондентік шотарын ашу және жүргізу; заңды және жеке тұлғалардың металдык, шоттарын ашу және жүргізу; кассалық операциялар: банкнота мен монетаны қабылдау, беру, қайта санау, айырбастау, ұсату, сорттау, қаптау және сақтау; аударым операциялары: заңды және жекс түлғалардың ақшамы аударумен байланысты тапсырмаларын орыпдау;

Изображение слайда
22

Слайд 22

есепке алу операциялары: заңды және жеке түлғалардың вексельдерін және өзге борыштың міндеттемелерін есепке алу (дисконт); заемдық операциялар: ақы төлеу, мерзімін белгілеу және қайтару шартымен ақшалай формада несиелер беру; заңдьі және жеке түлғалардың, оның ішінде корреспондент-банктердің тапсырмаларына байланысты, олардың банктік шоттары бойынша есеп айырысу операцияларын жургізу; сенім (траст) операциялары: сеім білдірушінің тапсырмасы бойынша және оның мүддесіне сай ақшасын, құйма бағалы металы және бағалы қағаздарын басқару; клирингтік операциялар: төлемдерді жинау, тсксеру және растау, сондай-ақ олар бойынша өзара есепке алу операцияларын жүргізу және клирингке қатысушылардың таза позициясын анықтау;

Изображение слайда
23

Слайд 23

сейфтік операциялар: клиенттердІн қүжатты формада шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттарын және бағалы заттарын сақтау қызметін көрсету, сондай-ак жәшіктерді, шкафтар ды және бөлмелерді жалға беру; ломбардтык операциялар: тез іске асатын бағалы қағаз-Қазакстан Республикасындағы банк ісін ұйымдастыру және реттеу, жылжитын мүліктерді кепілге алып, қысқа мерзімді несиелер беру; төлем карточкаларып шығару ; банкнота мен монеталарды жә н е бағалы заттарды инкассациялау және жөнелту ; шетел вал ю тасымен айырбас опера цияларын ұ йымдастыру ;

Изображение слайда
24

Слайд 24

төлем қ ұ жаттары н инкассога қабылдау ( вексельден бас қ аларын ); чек кітапшаларын шығару ; бағалы қағаздар нарығындағы клирингтік қызмет ; аккредитивті ашу, растау жән е ол бойынша мі н деттемені орындау ; ақшалай формада орындалуд ы к ө здейтін банктік к е піл заттарды беру; үшінші т ұ лғаның атынан а қ шалай формада орындалуд ы к ө здейт і н банктік кепілдеме беру.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Қазақстандағы екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттеу Ұлттық банктің Қаржылық қадағалау департаменті көмегімен жүзеге асады. Мұндағы басты міндеттерінің бірі - бұл банктердің қызметін реттеуді экономикалық тиімді жолмен жүргізуді қамтамасыз ету, банктік сектордың сенімділігі мен тұрақтылығын қолдау.

Изображение слайда
26

Слайд 26: Банктердің қызметін қадағалаудың 2 негізгі әдісі қалыптасқан

қашықтан (дистанционды) қадағалау әдісі инспекциялық әдісі. Қашықтан қадағалау әдісі -бұл банктердін қадағалау органдарына мәліметтер беру түрінде жүргізілетін пруденциялық қадағалау әдісі.

Изображение слайда
27

Слайд 27

Ақпараттық есеп базасы. Банктердің қызметін кешенді түрде сипаттайтын ақпараттық негізгі және жинақтаушы көздері болып табылатын банк балансы мен қаржылық есеп есебін талдау барысында жеке банктік операциялардың тәуекелдік деңгейі мен табыстылығын, өтімділігін анықтауға, меншікті және тартылған қаражаттардың көздерін, олардың белгілі бір мерзімге немесе белгілі бір кезеңге орналастыру құрылымын айқындауға, сондай-ақ банк жүйесіндегі жеке бір банктердің қызметінің мамандануы мен маңызын белгілеуге мүмкіндік береді.

Изображение слайда
28

Слайд 28

Қаржылык талдаудын мақсаты - енді пайда болып келе жатқан мәселелерді қаржылық тұрақсыздыққа ұшырауға дейін айқындау. Бұндай мәселелерді айқындау банктердің каржылық есеп беруінен және осы мәселеге қатысты басқа да ақпараттардан (басқару сапасы туралы, сыртқы аудиттің сапасы мен аудиторлардың есеп беруінің мазмұны туралы ақпараттар) алынатын қаржылық ақпараттарды талдауды жүзеге асырумен іске асады.

Изображение слайда
29

Слайд 29

Актив тердін сапасын талдау. Банктің активтерінің сапасы банктік операциялардың барлы қ аспектілеріне әсерін тигізеді. Егер қ ары з алушы өзінің қ арыздарын қ айтармайтын болса және олар бойынша пайызды төлемейтін болса, онда банктің таза пайдасы азаяды. Ал пайдасының азаюы, өз кезегінде өтімділікт і ң жетіспеушілігіне әкеп соғуы мумкін. Таза пайданың т ұ ра қ сыздығы банк капиталын көбейтуге мүмкіндік бермейді және активтер сапасының нашарлауы жалпы капиталға теріс әсерін тигізеді. Осы себептердің салдарынан банктердің төлем қ абілетсіздікке ұ шырау мүмкіндігі ту ы ндайды.

Изображение слайда
30

Слайд 30

Сонымен банктер мен әр түрлі есеп берулердің негізінде қашықтан қадағалаудың қызметкерлері тоқсан сайын Статус- Репорт деп аталатын қысқаша қорытынды жасайды. Статус-Репорт- банктің ағымдағы қаржылық жағдайын толық бағалауға мүмкіндік беретін құжат. Статус-Репортты жасау барысында қашықтан қадағалау қызметкерлері «САМЕL» («САМЕ L », яғни М-менеджментті қарастырмағанда, САМЕL жүйесі бойынша) компоненттері бойынша банкке рейтинг беру жуйесін қолданады.

Изображение слайда
31

Слайд 31

Берілген баға тек қана ішкі арналымдарга ғана қолданылады және банкке санкцияларды қолдануға негіз бола алмайды. Бұл құжатты қарастыру қорытындылары банк бойынша сәйкес ұсыныстар берумен қатар соңғы шешім қабылдау үшін Қаржылық қадағалау департаментінің басшылығына беріледі.

Изображение слайда
32

Слайд 32

Статус-Репортта көрсетілетін негізгі қаржылық көрсеткіштер мен басқа да мәліметтерге мыналар жатады: Банк туралы жалпы мәліметтер. Меншікті капиталыны ң көлемі м ен құ рылымы. Банктің активтері. Банктін міндеттемел е рі. Банктін табысы мен шы ғ ысы. Өтімділ ігі жән е е ң төме н гі резервтік талаптар. Қ осымша а қ пара т тар. Қа шықтан қадағалау қызметкерлері сондай -а қ жыл соңында төрт то қ сан бойынша қ орытынды жасап, жылды қ Статус- Репортты жасайды.

Изображение слайда
33

Слайд 33

Банктер бағалы қағаздар нарығында басқа да кәсіби кызмет түрлерін жүзеге асыра алады. Оларға мыналар жатады : брокерлік — мемлекеттің бағалы қағаздарымен ; дилерлік — мемлекеттін және ө зге д е бағалы қ ағаздармен ; кастодиандық ; клирингтік. Осы аталған қы змет түрлері н е Ұ лтты қ банктен ж е к е л е г е н және кешенді (б і р н еше қызметке ) лицен з иялар беріледі. Сонымен қатар, Қ Р- ғы екінші деңгейдегі банктер өз қ ызметін жүзеге асыру барысында филиалдарын, өкілд і ктері н, жинақ кассаларын, сондай-ақ ен ші лес банктер і н аша алад ы

Изображение слайда
34

Последний слайд презентации: Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық жағдайы

Инспекциялық қадағалау - банктерді орналаскан жерінде тексеру арқылы олардын жағдайлары туралы нақты мәліметтер алуга мүмкіндік беретін банктердің қызметін реттеу әдісі. Артықшылығы- банктің барлық операциялары мен тәуекелін тиянақты тексеру, сондай-ақ банктің басқарылуы туралы нақты көрініс алуға болады. Сонымен қатар инспекциялар сирек -кейбір жағдайда бірнеше жылда бір рет жүргізіледі, сондықтан банктін жағдайының барлық жақтарына үзіліссіз бақылау қызметін жасай алмайды.

Изображение слайда