Презентация на тему: Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)

Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний) колообіги речовин
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)
1/22
Средняя оценка: 4.9/5 (всего оценок: 44)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (7007 Кб)
1

Первый слайд презентации: Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний) колообіги речовин

Изображение слайда
2

Слайд 2

Здійснення функцій живої речовини пов’язано з міграцією атомів у процесі колообігу речовин у біосфері Колообіг речовин – це повторюваний процес взаємопов’язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер і відбувається за обов’язкової участі живих організмів Малий (біологічний) Великий (геологічний) Біогеохімічний Колообіг елементів, необхідних для живої клітини Циркуляція атмосферних мас, води, продуктів гірських порід Циклічне переміщення біогенних елементів С, Н, N, O, Na, P, K, Mg, Ca В.І. Вернадський

Изображение слайда
3

Слайд 3

Изображение слайда
4

Слайд 4

Колообіг — процес, що завершується поверненням до вихідного стану й первісної форми Механічне перенесення хімічний склад речовин не змінюється розчинення речовин та їх переміщення у формі йонів або колоїдів Повітряне перенесення перенесення у формі газів, пилу, аерозолів із потоками повітря Біогенне перенесення за активної участі живих організмів Міграція речовин і елементів в межах геосфер Техногенне перенесення результат господарської діяльності людини Водне перенесення

Изображение слайда
5

Слайд 5

Изображение слайда
6

Слайд 6

Колообіг води Вода є найпоширенішою хімічною сполукою в біосфері. Сукупні запаси води нашої планети, яка може перебувати у різних фізичних станах оцінюються в 1,5 млрд. км 3. Морські течії переносять теплу або холодну воду на значні відстані, впливаючи на клімат певних ділянок земної поверхні. Гідросфера - історично перша оболонка Землі, де з'явилось життя у вигляді прокаріотних біоценозів.

Изображение слайда
7

Слайд 7

Світовий океан Атмосфера Суша Зелені рослини Сонячна радіація Опади Схема колообігу води

Изображение слайда
8

Слайд 8

Изображение слайда
9

Слайд 9

Изображение слайда
10

Слайд 10

Колообіг елемента - сукупність процесів у природі, під час яких атоми або йони елемента внаслідок хімічних реакцій переходять від одних речовин до інших Схема колообігу Оксигену Дихання Горіння

Изображение слайда
11

Слайд 11

Изображение слайда
12

Слайд 12

Колообіг вуглецю Вуглець входить до складу всіх органічних сполук Автотрофи здатні фіксувати вуглекислий газ і синтезувати різноманітні органічні речовини вуглецьумісні речовини в подальшому передаються по ланцюгах живлення гетеротрофам

Изображение слайда
13

Слайд 13

Колообіг вуглецю Вуглець накопичується в живих організмах (скелет і черепашки), і поза ними - в грунту, вуглекислому газі та різноманітних осадових породах ( вапняк, крейда ) Розвиток промисловості, спалювання запасів енергоносіїв зумовлює збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері масове вирубування лісів призводить до того, що рослинність Землі зв'язує меншу кількість атмосферного вуглекислого газу

Изображение слайда
14

Слайд 14

Колообіг азоту З атмосфери його частина надходить у воду та грунт у вигляді оксидів та інших сполук ( аміак ), що утворюються під впливом космічних променів, грозових розрядів основна частина потрапляє у грунт і воду завдяки фіксації атмосферного азоту прокаріотами ( азотфіксуючі бактерії, деякі ціанобактерії ). Азот у складі хімічної сполуки, яка може бути використана живими організмами, має назву фіксованого. Вміст вільного газоподібного азоту в атмосфері становить близько 79%.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Колообіг азоту Зі сполук азоту рослини синтезують амінокислоти, з яких, у свою чергу, складаються рослинні білки. Ці речовини передаються по ланцюгах живлення. Внаслідок дисиміляції в організмах розкладаються до простих ( аміак, сечовина ) та виділяються в НС. Складні органічні сполуки азоту ( білки, нуклеїнові кислоти ) надходять у довкілля із залишками організмів та розкладаються редуцентами

Изображение слайда
16

Слайд 16

Інші мікроорганізми забезпечують процеси нітрифікації - реакції, завдяки яким іони амонію ( NH 4 + ) окиснюються до нітритів ( N0 2 - ), а останні - до нітратів ( N0 3 - ). денітрифікація - процес відновлення нітритів або нітратів до газоподібних сполук — молекулярного азоту ( N 2 ) чи двооксиду азоту ( N0 2 ). Таким чином, завдяки діяльності редуцентів азотовмісні органічні речовини розкладаються до простих сполук, і цикл колообігу азоту в біосфері починається знову.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Схема колообігу Фосфору

Изображение слайда
18

Слайд 18

Рослини Тварини Бактерії Фосфатні породи Відкладення гуано Відкладення викопних кісток Фосфатредукуючі бактерії Ерозія Розчинені фосфати Морські осадові породи Схема колообігу Фосфору У земній корі Фосфору багато. Він малорозчинний, малорухомий, утворює лише одну газоподібну сполуку.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Сульфіди Сульфати Сульфати Сульфіди SO 2 H 2 S H 2 S SO 2 М і к р о о р г а н і з м и Кислотні дощі SO 3 2- SO 4 2- Органічні сполуки S Схема колообігу Сульфуру

Изображение слайда
20

Слайд 20

Изображение слайда
21

Слайд 21

Людина – найважливіший геологічний фактор Прискорює колообіг деяких речовин (використання корисних копалин) Сприяє концентрації у природі елементів у неприйнятних порціях (хімічні виробництва) Втручається у колообіг води (меліорація) Вводить у колообіг елементи неіснуючі в природі (Плутоній, Технецій) Природу Землі неможливо повернути до того стану, в якому вона перебувала до початку розвитку людини Якщо ми хочемо зберегти планету для нащадків, то необхідно діяти продумано, науково обґрунтовано, з максимальною обережністю, бо нічого з того, що робиться й буде зроблено з живою природою, виправити не можливо

Изображение слайда
22

Последний слайд презентации: Колообіг речовин у біосфері. Малий (біологічний) і великий (геологічний)

ВИСНОВКИ Здійснення функцій живої речовини пов'язане з біогенною міграцією атомів. У біосфері постійно відбувається колообіг води і всіх елементів, які входять до складу живих організмів. Біогенний колообіг речовин - це обмін речовиною між абіотичною (неживою) та біотичною (живою) частинами біосфери. В колообігу кисню провідна роль належить зеленим рослинам, які виділяють його під час фотосинтезу. Зелені рослини відіграють важливу роль і в процесах колообігу вуглецю : поглинаючи вуглекислий газ, вони знижують його вміст в атмосфері. Провідна роль у колообігу азоту належить деяким азотфіксуючим прокаріотам, здатним переводити азот повітря у певні сполуки, які засвоюють зелені рослини.

Изображение слайда