Презентация: Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект

Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект Список використаної літератури
1/13
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 28)
Скачать (281 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Коеволюція суспільства і довкілля: філософсько-економічний аспект

Чупляк Ольга

2

Слайд 2

У нових для людства умовах взаємодію суспільства і природи потрібно будувати так, щоб розвиток суспільства і його компонентів не завдавав шкоди природі, а навпаки, сприяв розвитку, потрібно створити такі умови, за яких природний фактор повніше б враховувався.

3

Слайд 3

У сучасній науці такий підхід до вирішення актуальних проблем взаємодії суспільства і людини одержав назву коеволюції.

4

Слайд 4

Коеволюція сукупність поглядів, відповідно до яких суспільство і природа - це соціоприродна система, де гармонійний розвиток суспільства неможливий без всебічного врахування природного і навпаки. Інакше кажучи, дальший розвиток суспільства, всіх його духовних і матеріальних факторів неможливий без узгодження з розвитком природи.

5

Слайд 5

Відносини суспільства і природи будуються так, що деякі зміни в природі відображаються на суспільстві і навпаки.

6

Слайд 6

Коеволюція через це вчить необхідності досліджувати взаємозв'язки і взаємозалежності суспільства і природи - враховувати їх характер у практичній діяльності людини.

7

Слайд 7

Мова йде не про перетворення природи, а про адаптацію до неї, збереження розвитку екосистем, створення штучного середовища гам і в такій формі, щоб екосистема не деформувала природне середовище існування людини.

8

Слайд 8

Проблема «Людина-Природа» така ж древня, які саме людство. Системна і жорстока криза розвитку цих відносин, доводить те, що вони складалися неадекватно, наше світосприйняття і суспільна практика на якомусь етапі цивілізаційного розвитку схибили.

9

Слайд 9

Потрібно зрозуміти як зародився цей конфлікт відношень, приречених на гармонію, що саме людина має докорінно змінити, чи може сучасна наука, і насамперед економічна, допомогти у подоланні цих викликів.

10

Слайд 10

Історично першим було відношення людини до природи як до Храму. У традиційних суспільствах чітко позиціонується вищість природи як пре- і над-культури у порівнянні з суспільною культурою.

11

Слайд 11

Людина Нового часу, будучи повністю залежною від природи і володіючи обмеженим можливостями щодо її перетворення, прагне емансипації від неї і, зрештою, добивається її.

12

Слайд 12

Десакралізація природи і світу приводить до занепаду людського духу, заміни цінностей цінами і втрати відчуття обмеженості можливостей і «повноважень»

13

Последний слайд презентации: Список використаної літератури

Загвойська Л.Д. Філософсько-економічний дискурс проблеми «Людина-Природа» / Л.Д. Загвойська // Сталий розвиток та екологічна безпека: теорія, методологія, практика / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова / ДУ «ІЕПСР НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – С.12-41. Актуальні проблеми соціальної екології [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://readbookz.com/book/186/6696.html

Похожие презентации

Ничего не найдено