Презентация на тему: Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя. Педагогічні табу

. Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя. Педагогічні табу
План
Поняття про норми педагогічної моралі
Поняття про норми педагогічної моралі
Поняття про норми педагогічної моралі
Поняття про норми педагогічної моралі
Поняття про норми педагогічної моралі
Поняття про норми педагогічної моралі
Характеристика професійних моральних норм педагога
Характеристика професійних моральних норм педагога
Характеристика професійних моральних норм педагога
Характеристика професійних моральних норм педагога
Характеристика професійних моральних норм педагога
Характеристика професійних моральних норм педагога
Характеристика професійних моральних норм педагога
Характеристика професійних моральних норм педагога
Характеристика професійних моральних норм педагога
Кодекси педагогічної етики
Кодекси педагогічної етики
Кодекси педагогічної етики
Кодекси педагогічної етики
Кодекси педагогічної етики
Педагогічні табу
Педагогічні табу
Педагогічні табу
. Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя. Педагогічні табу
1/26
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 2)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (111 Кб)
1

Первый слайд презентации: Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя. Педагогічні табу

Дисципліна: Педагогічна деонтологія

Изображение слайда
2

Слайд 2: План

Поняття про норми педагогічної моралі. Характеристика професійних моральних норм педагога. Кодекси педагогічної етики. Педагогічні табу.

Изображение слайда
3

Слайд 3: Поняття про норми педагогічної моралі

Різноманітність морально-педагогічних вимог, що розрізняються між собою за рівнем узагальнень (від найбільш загальних педагогічних до самих конкретних), для зручності вимозі можна розділити на такі групи: «принципи», «норми», «правила», «звичаї».

Изображение слайда
4

Слайд 4: Поняття про норми педагогічної моралі

Педагогічна мораль - використовується для позначення системи норм професійної моралі вчителя; морально-педагогічна свідомість - для позначення понять широкого змісту, що включає і моральні почуття, і систему оціночних суджень, і теоретичне осмислення педагогічної моралі (педагогічну етику).

Изображение слайда
5

Слайд 5: Поняття про норми педагогічної моралі

Основною одиницею функціонування педагогічної деонтології є норма. Норма – це зразок, визначений тип поведінки, встановлений порядок взаємодії, який спонукає педагога як до самообмеження, так і до активної дії одночасно. Зрозуміло, що норма може бути і цінністю, оскільки сформульовані правила професійної поведінки виступають як ідеальні.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Поняття про норми педагогічної моралі

Норми педагогічної моралі - загальна вимога до поведінки вчителя в його ставленні до учасників навчально-виховного процесу, справедливого у всіх ситуаціях і обставинах. Норма педагогічної моралі має різний ступінь узагальнення і в цьому сенсі можна розрізняти загальну і часткову морально-педагогічні норми.

Изображение слайда
7

Слайд 7: Поняття про норми педагогічної моралі

Професійні норми, як правило, – це історично сформовані стереотипи поведінки педагога, обов’язкові для виконання. Разом з тим існують норми, зафіксовані в нормативних документах таких, як закон, статут, інструкція, положення і т.д., зумовлені та культивовані державою.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Поняття про норми педагогічної моралі

Нормативний компонент професійної поведінки педагога включає знання норм, вивченням яких займається педагогічна деонтологія, й уміння ними користуватися в процесі діяльності. Відображення нормативних вимог, усвідомлених професійних норм дозволяє педагогу повніше та більш адекватно сприймати педагогічну дійсність, вільно в ній орієнтуватися, визначати потрібну стратегію і тактику, плани й цілі професійної діяльності, свідомо регулювати свою поведінку.

Изображение слайда
9

Слайд 9: Характеристика професійних моральних норм педагога

Професійні моральні норми – це зразки, стандарти професійної поведінки і діяльності педагога, які мають конкретно-історичний характер, і відображають динаміку суспільного життя та розвитку освіти. Аналіз наукової літератури дозволив класифікувати норми професійної поведінки педагога: моральні та правові, загальнолюдські та професійні, імперативні та диспозитивні, які, в свою чергу, поділяються на норми-рамки, що жорстко регламентують поведінку педагога в сьогоденні, і норми-ідеали, що проектують найбільш оптимальні моделі професійної поведінки на майбутнє.

Изображение слайда
10

Слайд 10: Характеристика професійних моральних норм педагога

Норма-ідеал є вищим зразком, до якого повинна прагнути людина, а норма-рамка являє собою своєрідну межу, нижче якої людина не має морального права опускатися. Норми-рамки, які містять у собі норми-заборони, норми-права, норми-обов'язки та норми-рекомендації, слід пояснювати, аналізувати, доводити, щоб вони стали усвідомленим, внутрішнім спонуканням людини.

Изображение слайда
11

Слайд 11: Характеристика професійних моральних норм педагога

Їх можна розподілити на такі групи: рамкові норми, в них чітко регламентується поведінка учителя. Вони підрозділяються на: норми-заборони; норми-права; норми-обов'язки; норми-ідеали, в них проектуються найбільш оптимальні моделі професійної підготовки педагога на майбутнє.

Изображение слайда
12

Слайд 12: Характеристика професійних моральних норм педагога

Норми професійно-педагогічної моралі мають входити у структуру моральної свідомості кожного вчителя, який прагне працювати ефективно, визначають тактику його етичної поведінки. Саме для такого педагога ці норми не просто зовнішні вимоги до його професії, а власні переконання. З деонтологічної точки зору виділено типи поведінки педагога : нормативний та ненормативний. До першого відносяться педагоги, які знають норми-рамки та дотримуються їх, діють на їх основі.

Изображение слайда
13

Слайд 13: Характеристика професійних моральних норм педагога

Ненормативний тип поведінки характеризується: або знанням цих норм, але недотриманням у практичній діяльності; або незнанням цих норм, але їх практичним дотриманням; або ж незнанням норм-рамок та їх недотриманням.

Изображение слайда
14

Слайд 14: Характеристика професійних моральних норм педагога

Провідною нормативною основою педагогічної професії виступає гуманізм, як спрямований на визнання людини як найвищої цінності та заснований на вірі вчителя у безмежні можливості вихованця Невід’ємною частиною гуманізму педагогічної професії є етична норма – любов до дітей.

Изображение слайда
15

Слайд 15: Характеристика професійних моральних норм педагога

У професії педагога ця норма має специфічний зміст, який визначається, передусім, у діяльнісному характері любові. Зокрема: у піклуванні про кожну дитину; гармонійному розвитку учнів; формуванні в дітей віри у власні сили; ставленні до дитини з позицій оптимістичного прогнозування; турботі про виховання у школярів високих моральних якостей та ін.

Изображение слайда
16

Слайд 16: Характеристика професійних моральних норм педагога

Однією з найважливіших норм педагогічної професії є совість педагога, яка в моралі є фундаментальною, системною характеристикою. Спираючись на совість, людина здатна на моральний вчинок, голос совісті підказує їй той, або інший вибір.

Изображение слайда
17

Слайд 17: Характеристика професійних моральних норм педагога

Будь–які моральні норми, загальні або часткові, формалізовані чи неформалізовані, мають певні спільні сутнісні риси, які й визначають їх належність до сфери моралі. Це насамперед імперативність, тобто обов’язковість дотримання, і здатність до універсалізації.

Изображение слайда
18

Слайд 18: Кодекси педагогічної етики

Етичні норми, професійні вимоги до діяльності вчителя фіксуються у Кодексах професійної етики. Цей документ визначає сукупність моральних вимог до вчителя, які задекларовані принципами і нормами педагогічної моралі, акцентує на виявленні педагогом професійно важливих якостей. Положення кодексу спрямовані на регуляцію поведінки вчителя в системі його суб’єкт – суб’єктної взаємодії з усіма учасниками навчально-виховного процесу і ставлення до самого себе, до педагогічної праці, до учнівського й педагогічного колективу та ін.

Изображение слайда
19

Слайд 19: Кодекси педагогічної етики

Один із перших Кодексів моральної поведінки вчителя сформульовано Марком Фабієм Квінтіліаном ( бл. 35 – бл. 96 рр.), римським оратором, теоретиком ораторського мистецтва. У праці «Про виховання оратора» він не радить використовувати примусові методи в навчанні і вихованні. Учитель повинен звертатися до емоційної сфери вихованця, збуджувати у нього позитивні почуття, заохочувати, радіти успіхам разом з учнем, вивчати його індивідуальні особливості. Покарання, на думку мислителя, принижує вільну людину.

Изображение слайда
20

Слайд 20: Кодекси педагогічної етики

Оцінюючи важливість дотримання моральних норм поведінки педагога, за ініціативою ЮНЕСКО в 2001 році на ІІІ Всесвітньому конгресі Інтернаціоналу освіти була прийнята «Декларація професійної етики». В цьому документі зазначається актуальність і настійна потреба в такому документі для всіх освітян світу.

Изображение слайда
21

Слайд 21: Кодекси педагогічної етики

1. Обов’язки перед обраною професією: виправдати суспільну довіру і підвищити рівень поваги до професії шляхом забезпечення якості освіти всіх учнів; постійно збагачувати та оновлювати професійні знання; …

Изображение слайда
22

Слайд 22: Кодекси педагогічної етики

2. Обов’язки перед учнями: поважати права дитини, зазначені у положеннях конвенції ООН про права дитини, особливо ті, що стосуються освіти; захищати учнів від утиску, фізичного та психологічного тиску; оберігати дітей від сексуальних домагань; виявляти вимогливість до учнів з почуттям справедливості і особистої поваги;…

Изображение слайда
23

Слайд 23: Педагогічні табу

Етика поведінки вчителя корегується не тільки певними рекомендаційними положеннями, а й суворими заборонами. Такі заборони часто називають педагогічними табу (від полінезійського – заборона на предмет, дію, слово). У педагогічній праці В.О.Сухомлинського «Як виховати справжню людину» чітко визначені «Десять не можна» та «Дев’ять негідних речей», які великий педагог називає головним правилами виховання учнів.

Изображение слайда
24

Слайд 24: Педагогічні табу

Серед цих педагогічних табу слід особливо визначити такі: не порівнюй дитину з іншими дітьми; не моралізуй; не принижуй; не загрожуй; не вимагай обіцянок; не нашкодь; не використовуй фізичних покарань та інші.

Изображение слайда
25

Слайд 25: Педагогічні табу

робити зауваження з приводу зовнішніх або внутрішніх недоліків дитини у присутності інших; нав’язувати дітям свою волю; триматися ізольовано від дітей, постійно підкреслювати свою зверхність; створювати стресові ситуації для дітей та колег; бути байдужим до фактів недисциплінованості і грубості дітей по відношення один до одного

Изображение слайда
26

Последний слайд презентации: Характеристика професійних моральних норм діяльності вчителя. Педагогічні табу

Отже, етичні норми педагогічної професії виступають регуляторами поведінки вчителя, визначають його професійний обов’язок, моральні зобов’язання перед суспільством, професією, учнями та колективом.

Изображение слайда