Презентация на тему: ханы

ханы
ханы
ханы
ханы
ханы
ханы
ханы
1/7
Средняя оценка: 4.4/5 (всего оценок: 10)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2231 Кб)
1

Первый слайд презентации

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2

Біздің тарихымыздың ұлы күндері Моңғол шапқыншылығынан кейін Жетісу мен төменгі Еділдің солтүстік бөлігін қоса алғанда, Қазақстан аумағы Шыңғысханның үш ұлының арасында бөлінген этникалық топтардың бір бөлігі болды. Шыңғысхан өз империясын ұлдары арасында бөлуге шешім қабылдады, оларды даңқ пен күштіліктен көрінбейтін қазыналарға дейін барлық қажеттіліктермен қамтамасыз етуге әділ сенеді. Осылайша, Алтын Орда мемлекетін кім құрды деген сұраққа толық жауап бар. Бұл кемеңгер билеушісінің тұқымы, бозбала Жошы бір бөлігін алды. Жошы билігінің астында Еділден батысқа қарай Қырым, Солтүстік Кавказ, батыс қыпшақ далаларын қоса алғанда, төменгі Дунайға дейінгі жерлер болды. Шағатайдың екінші ұлына Жетісу мен Мауранхқа және Шығыс Түркістанға, Өгедейдің үшінші ұлы - Жоғарғы Ертіс пен Тарбағатай сыйға тартылды. 1227 жылы Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін империя ыдырай бастады. Ұлттық билеушілердің мүдделері империяның құлдырауына, оның жекелеген мемлекеттерге айналуына әкелді. "Алтын Орда" кезеңінің тарихи-мәдени ескерткіштері егжей-тегжейлі зерттеледі. Алаш хан, Жошы хан, Ұлытау кесенесі қазіргі уақытта ең үздік еуропалық ғылыми зерттеулерде жүргізіледі.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

Великие даты нашей истории После монгольского нашествия территория Казахстана, включая северную часть Жетысу и Нижней Волги, стала частью этнических групп, разделенных между тремя сыновьями Чингисхана. Чингисхан решил разделить собственную империю меж сыновьями, справедливо полагая обеспечить их всем необходимым: от славы и могущества до несметных сокровищ. Таким образом, на вопрос о том, кто основал государство Золотая Орда, есть вполне обстоятельный ответ. Понятно, что одну из частей получил отпрыск гениального правителя, юноша по прозвищу Джучи. П од властью Джучи оказались земли к западу  от  Волги до низовий Дуная, включая Крым, Северный Кавказ, западно-кыпчакские степи. Второму сыну Чагатая подарили Жетысу и Мауранхаху и Восточный Туркестан, третьему сына Угедея - Верхний Иртыш и Тарбагатай. В 1227 году, после смерти Чингисхана, империя начала распадаться. Интересы национальных правителей привели к развалу империи, ее превращению в отдельные государства. Историко-культурные памятники периода "Золотой Орды" подробно изучаются. Генетический анализ захоронений Алаши-хана, Жоши-хана, мавзолея Болгана в Улытау в настоящее время проводится в лучших европейских научных лабораториях Европы и Японии.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
6

Слайд 6

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
7

Последний слайд презентации: ханы

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2