Презентация на тему: Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары

Реклама. Продолжение ниже
Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары
,
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне   сәйкес   кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық формалары мынадай түрлері бар:
Шаруашылық сер i ктест i к
Шаруашылық сер i ктест i кке қатысушылардың құқықтары :
Шаруашылық сер i ктест i кке қатысушылар міндеттері :
Шаруашылық сер i ктест i к
Акционерл i к қоғам
Акционерл i к қоғам
Өнд i р i ст i к кооператив
,
,
1/12
Средняя оценка: 4.3/5 (всего оценок: 34)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (129 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары

221ққ Бейсенбеков.Е

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: ,

Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысаны дегеніміз –  заңмен және басқа да құқықтық нысанмен қарастырылған,  кәсіпорынның   қалыптасуының құрылымдық тәсілі мен түрі, оның меншік   формасы, шығаратын өнім көлемі мен ассортименті, оның капиталының қалыптасуы, қызметінің сипаты мен мазмұнына тәуелді болғандықтан және әртүрлі   фирмааралық   одақтарға кіру тәсілі мен бәсеке күресін жүргізу әдісіне байланысты жіктелуі.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне   сәйкес   кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық формалары мынадай түрлері бар:

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Шаруашылық сер i ктест i к

Жарғылық капиталы құрылтайшылардың ( қатысушылардың ) үлес i не ( салымдарына ) бөл i нген коммерциялық ұйым шаруашылық сер i ктест i к  деп танылады. Құрылтайшылардың (қатысушылардың ) салымдары есеб i нен құрылған, сондай-ақ шаруашылық сер i ктест i к өз қызмет i үрд i с i нде өнд i рген және алған мүл i к менш i к құқығы бойынша сер i ктест i кке тиес i л i болады.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Шаруашылық сер i ктест i кке қатысушылардың құқықтары :

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Шаруашылық сер i ктест i кке қатысушылар міндеттері :

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Шаруашылық сер i ктест i к

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Акционерл i к қоғам

Өз i н i ң қызмет i н жүзеге асыру үш i н қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға акционерл i к қоғам болып танылады. Акционерл i к қоғамның акционерлер i осы заң акт i лер i нде көзделгеннен басқа жағдайларда оның м i ндеттемелер i бойынша жауап бермейд i және өз i не тиес i л i акциялар құнының шег i нде қоғамның қызмет i не байланысты шығындар тәуекел i н көтеред i. Акционерл i к қоғамның өз қатысушыларының мүлк i нен оқшауланған мүлк i болады, өз м i ндеттемелер i бойынша өз мүлк i шег i нде жауапты болады және өз қатысушыларының м i ндеттемелер i бойынша жауап бермейд i.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Акционерл i к қоғам

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Өнд i р i ст i к кооператив

Азаматтардың б i рлескен кәс i пкерл i к қызмет үш i н мүшел i к нег i зде олардың өз еңбег i мен қатысуына және өнд i р i ст i к кооператив мүшелер i н i ң мүл i кт i к жарналарын б i р i кт i ру i не нег i зделген ер i кт i б i рлест i г i өнд i р i ст i к кооператив деп танылады. Кооператив мүшелер i екеуден кем болмауға ти i с.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11: ,

Шаруа қожалығы – заңды тұлға құқығына ие дербес шаруашылық жүргізуші  субъект  түріндегі ерікті кәсіпкерлік нысаны. Мұндай шаруашылықты жеке азамат, оның отбасы немесе ауылшаруашылық өнімін өндіретін, ұқсататын, сататын адамдар тобы құрады.

Изображение слайда
1/1
12

Последний слайд презентации: Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары: ,

Дара кәсіпкерлік - жеке тұлғалардың кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан олардың тәуекелі үшін және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын бастамашылық қызметі

Изображение слайда
1/1