Презентация на тему: Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ

Реклама. Продолжение ниже
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
1. Складові виховної роботи
Основними складовими виховної роботи є:
Організація ідеологічної роботи
Воєнно- ідеологічна підготовка
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Задачі морально-психологічного забезпечення бойової готовності військ, бойового чергування, бойової служби, виконання бойових задач, завдань бойової підготовки
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
І нформаційно-пропагандистськ Е забезпечення. Й ОГО ЗАДАЧІ :
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Задачі культурно-виховної роботи :
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Задачі ВСР:
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
2. Основні принципи виховної роботи
Основними принципами виховної роботи є:
Державна і патріотична спрямованість виховного процесу. Цей принцип вимагає:
Взаємозалежність змісту, форм і методів виховної роботи
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Повага до особистості, конституційних прав і свобод, орієнтація на ідеали демократії та гуманізму, загальнолюдські моральні цінності
Безперервність та спадкоємність у виховній роботі, органічне поєднання у виховному процесі національних, історичних та культурних традицій з почуттям нового
Дотримання цього принципу вимагає:
Конкретність та узгодженість змісту, форм і методів виховної роботи Використання на практиці цього принципу означає:
Цей принцип вимагає:
Об’єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та оцінки результатів виховної роботи Цей принцип вимагає:
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
Заключення
Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ
1/41
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 5)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (2819 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Виховна робота в підрозділах Збройних Силах України Лекція 1. Структура та зміст виховної роботи в Збройних Силах України

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
2

Слайд 2

Навчальні питання : 1. Складові виховної роботи 2. Основні принципи та методи військового виховання

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

ЛІТЕРАТУРА 1. Концепція виховної роботи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Газета «Народна армія» за 24 березня 1998 р. 2. Концепція морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних Сил України. Наказ Міністра оборони України № 142 від 05.05.1999 року. 3. Староконь Є.Г. Психологічні аспекти виховної діяльності та спілкування офіцера. Житомир, ЖВІРЕ, 1999. – 304с. 4. Військове навчання та виховання. Альбом схем. Житомир, ЖВІРЕ, 1999. – 202с. 5. Федоренко В.А. Философско-социологические вопросы воинского воспитания. Житомир, ЖВУРЕ ПВО, 1994. 232с. 6. Довідник молодого офіцера. Видання ЖВІНАУ. 2009. 7. Довідник офіцера. Видання ЖВІНАУ. 2010.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Завдання на семінар № 1 з навчальної дисципліни «Методика виховної роботи» 1. Складові виховної роботи 2. Основні принципи виховної роботи 3. Зміст основних заходів виховної роботи в підрозділі 4. Основні завдання, принципи та методи індивідуально - виховної роботи (ІВР) 5. Порядок створення в підрозділі системи ІВР 6. Особливості технології нерепресивного спілкування та бесіди командира з підлеглими 7. Особливості профілактичної бесіди з військовослужбовцями, схильними до порушення військової дисципліни Реферат на тему : “ Особливості систем виховної роботи в збройних силах провідних держав світу ( США, ФРН, Великобританія, Франція, Іспанія, Японія та інших)

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: 1. Складові виховної роботи

Виховна робота (ВР) в Збройних Силах України (ЗСУ) – це система виховних заходів щодо формування і розвитку у військовослужбовців професійних, морально-психологічних якостей, що мають забезпечити високу бойову та мобілізаційну готовність, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів для виконання бойових та інших завдань.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Основними складовими виховної роботи є:

1. Ідеологічна робота та воєнно-ідеологічна підготовка 2. Морально-психологічне забезпечення (МПЗ) бойової та мобілізаційної готовності підрозділів, бойової підготовки та бойового застосування 3. Виховання військової дисципліни та профілактика правопорушень 4. Інформаційно-пропагандистське забезпечення 5. Культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля 6. Військово-соціальна робота 7. Духовне виховання та задоволення релігійних потреб військовослужбовців

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Організація ідеологічної роботи

І деологічна робота в ЗСУ – є цілеспрямована діяльність командирів, штабів, органів по роботі з особовим складом усіх рівнів щодо формування у військовослужбовців системи світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів в інтересах ефективного вирішення завдань оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Воєнно- ідеологічна підготовка

Воєнно-ідеологічна підготовка є навчальним предметом індивідуальної підготовки військовослужбовців у загальній системі бойової підготовки військ, однією із основних форм ідеологічної роботи та виховання особового складу у Збройних Силах України.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

МПЗ бойової готовності військ, бойового чергування, бойової служби, бойової підготовки підрозділів - це комплекс організаційних, виховних та соціально-психологічних заходів, спрямованих на підтримання постійної бойової готовності підрозділів, частин, реалізацію духовного і професійного потенціалу військовослужбовців під час виконання бойових та інших завдань

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
11

Слайд 11

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
12

Слайд 12

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Задачі морально-психологічного забезпечення бойової готовності військ, бойового чергування, бойової служби, виконання бойових задач, завдань бойової підготовки військових формувань знайшли відображення у « Військовій Присяги ») :

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА Я, (прізвище, ім'я, по батькові), вступаю на військову службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
16

Слайд 16

Виховання військової дисципліни та профілактики правопорушень - це система організаційних, соціально-правових та виховних заходів щодо формування у військовослужбовців особистої відповідальності за виконання вимог законів України, військових статутів, Військової присяги, службових обов'язків, наказів командирів, досягнення високого рівня морально-психологічного стану (МПС) військ для забезпечення своєчасного, повного і якісного вирішення поставлених завдань

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: І нформаційно-пропагандистськ Е забезпечення. Й ОГО ЗАДАЧІ :

формування у військовослужбовців високих морально-психологічних якостей, готовності до свідомого виконання законів України, Військової присяги, вимог військових статутів та наказів командирів; організація гуманітарної підготовки з усіма категоріями військовослужбовців;

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

систематичне суспільно-політичне, правове та військово-технічне інформування військовослужбовців; роз’яснення особовому складу вимог законів України, указів Президента України-Верховного Головнокомандувача ЗСУ, постанов Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу-Головнокомандувача ЗСУ, покладених на підрозділ завдань; формування світогляду, правової свідомості; поліпшення рівня обізнаності особового складу з питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, проблем реформування ЗСУ;

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

формування почуття гордості за належність до ЗСУ; виховання у військовослужбовців поваги до армійських традицій, правил поведінки, форми одягу; перегляд та прослуховування особовим складом телерадіопередач, присвячених ЗСУ, читання періодичної преси; утвердження державної мови у бойової та повсякденної діяльності.

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля забезпечують формування у військовослужбовців високої духовної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, вірності традиціям Українського народу і задоволення їх естетичних та релігійних потреб.

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Задачі культурно-виховної роботи :

впровадження комплексу культурно-просвітницьких заходів щодо забезпечення дозвілля, організація культурного, правового, військового, патріотичного, морального, естетичного виховання військовослужбовців; ознайомлення з духовною, історичною та культурною спадщиною Українського народу та світовою культурою; створення умов для задоволення духовних потреб військовослужбовців, в тому числі релігійних, сприяння гуманізації процесу виховання, дозвілля та побуту;

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22

забезпечення якісної підготовки та проведення державних, професійних та військових свят у підрозділах; сприяння художній самодіяльності особового складу; використання можливості закладів культури для підвищення освіченості, рівня культури, формування етичних норм поведінки солдат; використання можливостей бібліотеки військового інституту та Народного Музею бойової слави; залучення працівників ветеранських і молодіжних організацій в заходах виховної роботи.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
24

Слайд 24

Військово-соціальна робота (ВСР) - здійснення соціально-правових, інформаційних і організаційних заходів щодо сприяння військовослужбовцям у реалізації встановленими законами України, іншими законодавчими актами прав і пільг, одержанні ними соціальної допомоги та відповідних компенсацій.

Изображение слайда
1/1
25

Слайд 25: Задачі ВСР:

вивчення та аналіз соціальних, матеріальних та духовних проблем військовослужбовців; доведення до військовослужбовців визначених законами соціальних пільг, прав та допомоги; реалізація Концепції соціальної політики у Збройних Силах України; сприяння у вирішенні питань, порушених у заявах, скаргах та пропозиціях військовослужбовців підрозділу; соціальна адаптація воїнів до специфічних умов військової служби;

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26

створення системи надання консультацій з питань професійної переорієнтації та працевлаштування військовослужбовцям, які звільняються в запас; створення у підрозділах умов для запровадження механізмів соціального захисту військовослужбовців; своєчасне розв’язання проблем соціально-побутового характеру; проведення роз’яснювально-профілактичної роботи щодо утвердження у ЗСУ здорового способу життя, попередження ВІЛ/СНІД та інших захворювань, що носять соціальний характер.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27

Правильна організація та ефективне проведення виховної роботи неможливе без знання ТА ВПРОВАДЖЕННЯ командир АМИ підрозділу, заступник АМИ з виховної роботи основних принципів виховної роботи

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: 2. Основні принципи виховної роботи

Принципи виховної роботи – це положення, які відображають вимоги об’єктивних законів, закономірності організації та проведення виховного процесу і служать нормою діяльності офіцерів - командирів - вихователів

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Основними принципами виховної роботи є:

1. Державна та патріотична спрямованість виховного процесу 2. Взаємозалежність змісту, форм і методів виховної роботи 3. Повага до особистості, конституційних прав і свобод військовослужбовця, орієнтація на ідеали демократії та гуманізму, загальнолюдські моральні цінності 4. Безперервність та спадкоємність у виховній роботі, поєднання у виховному процесі національних, історичних та культурних традицій з почуттям нових позитивних реалій сучасного життя 5. Конкретність та узгодженість змісту, форм і методів виховної роботи

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30: Державна і патріотична спрямованість виховного процесу. Цей принцип вимагає:

чіткого розуміння вихователями мети та завдань виховання; обумовленості виховання державницькою ідеологією формування у військовослужбовців комплексу морально-психологічних, фізичних та розумових якостей; глибокого розуміння воїнами належності до Українського народу, своїй Батьківщині – Україні; внутрішньої потреби та готовності відстоювати та захищати Батьківщину, реалізовувати свій особистий потенціал на благо зміцнення обороноздатності Української держави.

Изображение слайда
1/1
31

Слайд 31: Взаємозалежність змісту, форм і методів виховної роботи

Принцип забезпечує наукове обґрунтування, приведення в певну систему всіх наявних на сьогодні форм і методів виховної роботи відповідно до її змісту, індивідуальних особливостей військовослужбовців. Він вимагає:

Изображение слайда
1/1
32

Слайд 32

необхідності відслідковування змін у мотиваційній, емоційно-волевій та пізнавальній сферах особистості, її ставлення до виконання службових обов’язків; відповідного корегування змісту виховної роботи; вибору оптимальних, адекватних форм і методів виховного впливу; відповідності вибраної форми чи методу виховної роботи організаційним, морально-психологічним, інформаційним, педагогічним, культурно-просвітницьким заходам з урахуванням ланки її проведення.

Изображение слайда
1/1
33

Слайд 33: Повага до особистості, конституційних прав і свобод, орієнтація на ідеали демократії та гуманізму, загальнолюдські моральні цінності

Цей принцип підходу до військовослужбовців сприяє створенню турботливого ставлення до людини, вимогливості до себе і до інших, довіри. Головне в принципі полягає в доведенні до свідомості військовослужбовців того, що людина – найвища цінність, яку необхідно захищати. Виховна робота має відповідати основним вимогам, проголошеним у Декларації права людини, Конституції України, створювати всім умови для найповнішого розвитку особистості, яка поступово все більш здатна усвідомлювати суспільне призначення військової діяльності, її роль у збереженні миру на планеті

Изображение слайда
1/1
34

Слайд 34: Безперервність та спадкоємність у виховній роботі, органічне поєднання у виховному процесі національних, історичних та культурних традицій з почуттям нового

Принцип вимагає оцінювати готовність військовослужбовців до виконання службових обов’язків та рівень розвитку його особистості: мотиваційної та емоційно-вольової сфер, пізнавальних процесів, знань, умінь та навичок. Він передбачає спадкоємність в роботі, що означає – йти вперед, спираючись на все досягнуте раніше, творчо збагачуючи його. Все, що досягнуто у виховній роботі, повинно братися на озброєння, розвиватися та примножуватися.

Изображение слайда
1/1
35

Слайд 35: Дотримання цього принципу вимагає:

Пошук нових сучасних форм та методів військово-патріотичного виховання військовослужбовців; творчого підходу до впровадження народних, національних звичаїв, форм роботи з метою розвитку у військовослужбовців високого рівня національного патріотизму та готовності до захисту України.

Изображение слайда
1/1
36

Слайд 36: Конкретність та узгодженість змісту, форм і методів виховної роботи Використання на практиці цього принципу означає:

виходити із завдань, які стоять перед підрозділом на даному етапі; враховувати воєнно-політичну обстановку в світі та навколо України і висновки з неї; брати до уваги особливості сучасного етапу реформування та розвитку Збройних Сил України, зміни, що проходять в їх структурі, оснащенні військ сучасними зразками озброєння та військової техніки, зміни в особовому складі, системі навчання, виховання та психологічної підготовки; добиватися відповідності змісту виховної роботи цілям і завданням бойової і мобілізаційної підготовки, підтримання високої бойової готовності підрозділу

Изображение слайда
1/1
37

Слайд 37: Цей принцип вимагає:

єдності, узгодженості та координації цілей, завдань, місць, часу, форм і методів виховної роботи, всіх категорій вихователів; забезпечення єдності всіх складових та напрямів виховної роботи; здійснення диференційного підходу до військовослужбовців, врахування індивідуальних психологічних особливостей всіх категорій особового складу; творчого використання арсеналу, форм, методів, засобів і прийомів виховної роботи; врахування всіх факторів, що впливають на формування та розвиток морально-бойових якостей.

Изображение слайда
1/1
38

Слайд 38: Об’єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та оцінки результатів виховної роботи Цей принцип вимагає:

чіткого визначення напрямів, шляхів, змісту засобів, методів щодо реалізації цілей виховної роботи; прийняття конкретних, адресних, обґрунтованих рішень, що стосуються реалізації заходів виховної роботи, їх термінів та виконавців; опори на сучасні наукові теорії в організації управління соціально-психологічними процесами у військових колективах, новітніх знань в галузі військової соціології, педагогіки та психології; об’єктивної оцінки і виміру результатів виховної роботи, її складових елементів, змін у суб’єктів виховної роботи внаслідок виховних впливів.

Изображение слайда
1/1
39

Слайд 39

Переконання; Особистого прикладу (іншого прикладу); Вправи (тренування); Заохочення; Примусу (примушення); Бесіди; Вимоги; Громадська думка; Створення ситуацій, які виховують Загальні методи військового виховання є:

Изображение слайда
1/1
40

Слайд 40: Заключення

Виховна робота в підрозділах Збройних Сил України є важливою складовою частиною повсякденної діяльності, вона повинна проводитись як у мирний так і воєнний час, безперервно, наполегливо та дуже грамотно. Від неї в значній мірі залежить виконання бойових та інших завдань.

Изображение слайда
1/1
41

Последний слайд презентации: Кафедра загальновійськових дисциплін Навчальна дисципліна: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ

Дякую за увагу !

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже