Презентация на тему: КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11

Реклама. Продолжение ниже
КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11.
СТРУКТУРА КУРСУ
ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ
КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11.
ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11.
КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11.
Теми практичних занять до самостійної роботи студентів
КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11.
Теми практичних занять
КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11.
1/11
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 70)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (68 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11. к. 312 ) ДИСЦИПЛІНА ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" для напряму 6. 051701 "Харчові технології та інженерія“ Лектор: доцент Ткачук Анатолій Іванович upiter44@voliacable.com ; +380665699216 Викладачі лабораторних занять: доцент Ткачук Анатолій Іванович доцент Дениско Олена Анатоліївна 2014-2015 н.р. ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: СТРУКТУРА КУРСУ

Кредитів – 4,5 Змістовних модулів - 4 Семестри - 1, 2 1-й 2-й Лекцій 2 6 год. Практичні заняття 14 год. Самостійна робота 104 36 год. Залік 1

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. пос. з баз. підготовки для студ. екон. і техн. спеціальностей ден. і заоч. форм навчання /Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець. - К.: Центр навчальної літератури, 2006 - 568 с. Информатика: Комп'ютерна техніка. Компютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.О.І. Пушкаря. – К.: Видавничяий центр „Академія”, 2003. – 704 с. .

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Кудрявцева С.П., Колос В.В. Міжнародна інформація. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е видання. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2008. – 400 с. Ткачук А.І., Дениско О.А. Завдання до самостійної роботи з інформатикики та інформаційних технологій. Методичні рекомендації з дисципліни «Інформатика та інформаційні технології» для студентів з напрямку підготовки «Харчова технологія та інженерія», НУБіП України, 2014 р. – 72 с.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Теоретичні заняття Змістовий модуль 1: Вступ. Інформаційні технології в харчовій промисловості Склад і будова ЕОМ Програмне забезпечення ЕОМ Операційні системи (DOS, Windows, Unix) Локальні та глоба­льні мережі

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

Змістовий модуль 2. Основні програми пакету Microsoft Office: текстовий процесор Microsoft Office Word процесор Microsoft Office Excel управління базами даних Microsoft Office Access програма презентацій Microsoft Office PowerPoint Змістовий модуль 3. Графічні засоби представлення інформації: Растрова графіка (стандартний додаток у Windows – Paint ; Paint.Net, Adobe – PhotoShop, Macromedia – FireWorks ) Векторна графіка (стандартний додаток Word –   панель малювання ; КОМПАС-ЗD ; АВТОКАД; CorelDraw)

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

Змістовий модуль 4. Застосування пакету MathCAD : Інтерфейс Математичного пакету MathCAD Типи даних, арифметичних вирази, функції та їх обчислення Табулювання та побудова графіків функцій Операції над комплексними числами, векторами і матрицями

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Теми практичних занять до самостійної роботи студентів

Змістовий модуль 1:Основи роботи з комп’ютером Вимірювання, відображення, способи збереження та передачі інформації Будова, принцип роботи та периферійне обладнання ПК Операційна система Windows, налагодження режимів роботи Види програмного забезпечення OC Windows (прикладне ПЗ, системне ПЗ, інструментальні програми). Файлові системи Інтернет. Технологія World Wide Web. Електронна пошта і ICQ. Електронна адреса. Прийом і посилка електронної пошти. ІР-телефонія

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Змістовий модуль 2: Робота з програмами WordPad, блокнот та калькулятор Набір та форматування тексту, вставка об’єктів у документ Word Введення формул формульним редактором та створення нумерованих списків в редакторі Word Побудова, форматування, таблиць та обчислення в редакторі Word Створення змісту текстового документа в редакторі Word Введення і редагування даних, форматування клітинок, діапазонів та чисел Побудова та редагування діаграм Робота зі списками, сортування та фільтрація даних в Місгоsoft Ехсеl Обчислення арифметичних виразів, табуляція функцій та наближене розв’язання нелінійних рівнянь Створення презентації за матеріалами модуля 1

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Теми практичних занять

Змістовий модуль 3 (Графічні засоби представлення інформації) : Створення малюнків додатком Paint; Paint.Net Створення малюнків панелью малювання в редакторі Word Створення моделей технічних об'єктів в КОМПАС-ЗD Змістовий модуль 4 (Застосування пакету MathCAD): Робота з математичними, текстовими та графічними областями 2. Одновимірні та багатовимірні масиви, їх створення редагування, зміна розмірів 3. Операції з комплексними числами, векторами і матрицями

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ АПК ( ПІОПП АПК, корп. №11

4. Побудова, редагування та оформлення графіків 5. Розв’язок задач символьним методам 6. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь 7. Використання ітераційних методів розрахунку нелінійного рівняння 8. Розв’язання систем нелінійних рівнянь 9. Застосування засобів програмування в середовищі MathCAD

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже