Презентация на тему: К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А

Реклама. Продолжение ниже
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А
1/19
Средняя оценка: 4.6/5 (всего оценок: 86)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (107 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

2 ТЕМА: Розробка нового виробу 1. Порядок і стадії розробки нового документу 2. Технічне завдання і аванпроект Лектор доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій МАЛЯРЧУК В.О.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3

3 1. Порядок і стадії розробки нового документу В ході розробки нових виробів вирішуються найрізноманітніші питання. Характер цих питань залежить від конструктивних особливостей і сфери застосування виробу. Нові вироби, будучи об'єктами нової техніки, повинні мати властивості, які встановлюють їх переваги над виробами аналогічного застосування. Це досягається за рахунок: ‒ поліпшення параметрів виробів, що раніше випускалися; ‒ застосування нового, досконалішого принципу роботи; ‒ щоб виріб відповідав вимогам нової техніки; ‒ був високої якості і надійним. Головним шляхом підвищення технічного рівня виробу, тобто його якості, що характеризується технічною стороною, являється проведення науково - дослідницьких робіт.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

4 1. Порядок і стадії розробки нового документу Науково - дослідницькі роботи ( НДР) вирішують наступні проблеми: ‒ розробляють новий принцип дії виробу, що проектується, який дозволяє поліпшити споживчі якості, довговічність, зручності обслуговування і так далі; ‒ створюють нову технологію: більш прогресивну і продуктивну, з мінімальною участю людини, має малу кількість відходів, екологічно чисту, яка дозволяє механізувати і автоматизувати процес. Дослідно-конструкторські роботи (ДКР) використовують результати прикладних досліджень. Завдання ДКР - підготувати виробництво і створити конструкторську документацію. Розробка складного виробу і конструкторської документації на нього є трудомістким процесом, пов'язаним з великими витратами. Вартість розробки в окремих випадках може складати половину усіх капіталовкладень, що йдуть на виробництво виробів.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

5 1. Порядок і стадії розробки нового документу Щоб розробка нового виробу досягла поставлених цілей, ДСТУ встановлює розбиття процесу проектування на окремі стадії. На кожній стадії вирішується певний круг питань, об'єм і черговість яких надає можливість вирішувати важливі питання проектування і постійно наближає до найбільш досконалої конструкції виробу. Стандартом передбачаються наступні стадії розробки: ‒ технічне завдання; ‒ технічна пропозиція; ‒ ескізний проект; ‒ розробка робочої конструкторської документації. Стадійність конкретної розробки і об'єм документації, що розробляється, встановлюється в технічному завданні. Це викликано тим, що усі стадії розробки виконувати не обов'язково. Стадії розробки встановлюються залежно від складності виробу, що розробляється, і програми його випуску.

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6

6 1. Порядок і стадії розробки нового документу Процес проектування визначається, з одного боку, директивними документами, що встановлюють стадії розробки, а з іншого - етапами логічного мислення. Незалежно від встановленої стадійності конкретної розробки в процесі проектування усі стадії "опрацьовуються". Стадії розробки конструкторської документації і етапи виконання робіт, встановлені Гостом, наступні: ‒ технічне завдання ‒ розробка технічного завдання; ‒ технічна пропозиція ‒ підбір матеріалів. Розробка і затвердження технічної пропозиції за результатами аналізу технічного завдання з привласненням документам літери "П" ‒ ескізний проект ‒ розробка ескізного проекту з привласненням документам літери "Е". Виготовлення і випробування макетів. Розгляд і затвердження ескізного проекту.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7

7 1. Порядок і стадії розробки нового документу ‒ технічний проект ‒ розробка технічного проекту з привласненням документам літери "Т". Виготовлення і випробування макетів. Розгляд і затвердження технічного проекту. Розробка робочої документації: а) дослідного зразка (дослідної партії) ‒ розробка КД, призначена для виготовлення і випробування дослідного зразка (дослідної партії). Виготовлення і заводські випробування дослідного зразка. Коригування КД за результатами виготовлення і заводських випробувань дослідного зразка з привласненням КД літери "Д". Державні, міжвідомчі, приймальні і інші випробування дослідного зразка (дослідної партії). Коригування КД за результатами випробувань дослідного зразка (дослідної партії) з привласненням КД літери "Д". При наступних виготовляннях і випробуваннях дослідного зразка (дослідної партії) і відповідному коригуванні КД їм привласнюють відповідно літери "Д2", "Д3" і так далі;

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

8 1. Порядок і стадії розробки нового документу б) настановної серії Виготовлення і випробування настановної серії. Коригування КД за результатами виготовлення, випробування і оснащення технологічного процесу провідних складових частин виробу настановної серії з привласненням КД літери " А“; в) сталого серійного або масового виробництва Виготовлення і випробування головної (контрольною) серії. Коригування КД за результатами виготовлення і випробування головної (контрольною) серії з привласненням літери "Б" конструкторським документам, остаточно відпрацьованим і перевіреним при виготовленні виробів по зафіксованому технологічному процесу.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

9 2. Технічне завдання і аванпроект Первинним, засадничим документом, яким керуються проектувальники, приступаючи до розробки нового виробу, являється технічне завдання. Воно визначає основні напрями розробки: конструкції і принципу роботи майбутнього виробу. Технічне завдання, з одного боку, відбиває потреби суспільства в нових виробах, з іншої - технічні і техніко-економічні характеристики майбутнього виробу. Технічне завдання є початковим етапом робіт і складається на усі розробки і види робіт, необхідні для створення нового виробу. Воно може передувати науково-дослідним і дослідно - конструкторським роботам (НДДКР) по розробці засобів механізації і автоматизації, окремих вузлів і систем, технології, вимірювальних засобів, засобів контролю, техніки безпеки та ін. Вимоги, що включаються в технічне завдання, повинні грунтуватися на сучасних досягненнях науки і техніки, на виконаних науково-дослідних і експериментальних робот.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

10 2. Технічне завдання і аванпроект У технічних завданнях обмовляються етапи розробки і терміни виконання кожного етапу і розробки в цілому. Якість технічного завдання забезпечується об'ємом і повнотою збору матеріалів, необхідних для розробки. При розробці використовуються наступні матеріали: ‒ науково-технічна інформація; ‒ патентна інформація; ‒ характеристика ринку збуту; ‒ характеристика виробництва, на якому виріб виготовлятиметься (технологічна оснащеність, кваліфікація кадрів, технологічна дисципліна, рівень організації праці та ін.). Технічне завдання розробляється, як правило, організацією - розробником, але воно може бути розроблене і замовником. Обов'язок замовника - пред'явити розробникові початкові дані для розробки виробу.

Изображение слайда
1/1
11

Слайд 11

11 2. Технічне завдання і аванпроект Технічне завдання оформляють відповідно до загальних вимог до текстових конструкторських документів на листах формату А4, як правило, без рамки і основного напису. Номери листів (сторінок) проставляють у верхній частині листа над текстом. До технічного завдання додаються схеми і ескізи позначок по конструкції майбутнього виробу, а для технологічних розробок - технологічні і техніко - економічні показники існуючого виробництва. Технічне завдання повинне містити максимум інформації, що полегшує роботу конструктора і скорочує терміни розробки. Організація розробки складних виробів, що вимагають великих трудовитрат, потребує особливого підходу. До розробки технічного завдання цих виробів проводиться самостійний вид робіт - розробка аванпроекту.

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

12 2. Технічне завдання і аванпроект Аванпроект дозволяє більш глибоко заздалегідь пропрацювати комплекс питань, що визначають необхідність і доцільність створення нового виробу. Аванпроект розробляють зазвичай на продукцію машинобудування і приладобудування. Аванпроект розробляється згідно з методичними вказівками КД (керівний документ) і служить початковою документацією для розробки технічного завдання. Розробка аванпроекту повинна гарантувати можливість створення продукції, що відповідає за своїми техніко-економічними показниками вищому світовому рівню на момент освоєння її у виробництві.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13

13 2. Технічне завдання і аванпроект Загальний порядок розробки і затвердження технічного завдання, встановлений Держстандартом, наступний. ‒ найменування і сфера застосування (використання) ‒ найменування і умовне позначення продукції. Коротка характеристика області техніки, в якій використовують продукцію. Можливість використання для постачання на експорт; ‒ основа для розробки ‒ повне найменування документу, на підставі якого розробляють продукцію; організація, що ствердила цей документ і дата його затвердження. Найменування і умовне позначення теми розробки; ‒ мета і призначення розробки ‒ експлуатаційні і функціональні призначення і перспективність продукції ; ‒ джерела розробки ‒ перелік науково - дослідницьких і інших робіт. Перелік експериментальних зразків або макетів;

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14

14 2. Технічне завдання і аванпроект ‒ технічні (тактико-технічні) вимоги ‒ склад продукції і вимоги до конструктивного пристрою. Показники призначення. Вимоги до надійності. Вимоги до технологічності. Вимоги до рівня уніфікації і стандартизації. Вимоги безпеки. Естетичні і ергономічні вимоги. Вимоги до патентної чистоти. Вимоги до складових частин продукції, сировини, початкових і експлуатаційних матеріалів. Умови експлуатації (використання). Додаткові вимоги. Вимоги до маркування і упаковки. Вимоги до транспортування і зберігання. Спеціальні вимоги; ‒ економічні показники ‒ орієнтовна економічна ефективність і термін окупності витрат. Лімітна ціна. Передбачувана річна потреба в продукції. Економічні переваги продукції, що розробляється, в порівнянні з аналогами;

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

15 2. Технічне завдання і аванпроект ‒ стадії і етапи розробки ‒ стадії розробки, етапи робіт і терміни їх виконання (терміни, що вказуються в технічному завданні, є орієнтовними, основні терміни вказуються в плані робіт або в договорі); підприємство - виробник виробу; перелік документів, що представляються на експертизу, а також стадії, на яких вона проводиться, і місце проведення; ‒ порядок контролю і приймання ‒ перелік конструкторських документів, що підлягають узгодженню і затвердженню, і перелік організацій, з якими слід погоджувати документи. Загальні вимоги до приймання робіт на стадіях розробки; число дослідних зразків продукції, що виготовляються; ‒ додаток до технічного завдання ‒ перелік науково - дослідницьких і інших робіт, що обгрунтовують необхідність проведення розробки. Креслення, схеми, описи, обгрунтування, розрахунки і інші документи, які мають бути використані при розробці. Перелік зацікавлених організацій, з якими погоджують конкретні технічні рішення в процесі розробки продукції. Перелік нового технологічного устаткування, необхідного для випуску нової продукції.

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

16 2. Технічне завдання і аванпроект Аванпроект повинен забезпечувати: ‒ формування прогресивних початкових вимог до нового виробу, що відповідають вищому світовому рівню, і створення передумов для його раціональної розробки, виробництва і експлуатації; ‒ виявлення необхідної потреби в цьому виробі для внутрішнього ринку і експорту; ‒ скорочення термінів і витрат на розробку і освоєння нової продукції за рахунок ретельного попереднього опрацювання основних питань і зниження вірогідності помилок в процесі подальших робіт.

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

17 2. Технічне завдання і аванпроект В процесі розробки аванпроекту проводять патентні дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку техніки, техніко - економічні розрахунки, конструкторські опрацювання, здійснюють прогнозування основних робіт по усьому життєвому циклу виробу з використанням кількісних методів оптимізації параметрів. Розроблений аванпроект піддають експертизі техніко - економічних показників. Результати експертизи оформляють експертним висновком за формою, встановленою Держстандартом. На засобах виміру проводять метрологічну експертизу.

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

18 2. Технічне завдання і аванпроект У комплект документів аванпроекту в загальному випадку включають: ‒ пояснювальну записку; ‒ відомість аванпроекту; ‒ схеми, таблиці і розрахунки; ‒ креслення загального вигляду; ‒ габаритне креслення. Аванпроект перед затвердженням розглядає комісія, що складається з представників розробника і замовника, із запрошенням, при необхідності, фахівців інших зацікавлених організацій. За результатами розгляду аванпроекту складають протокол і при позитивних результатах розгляду аванпроект рекомендують до затвердження.

Изображение слайда
1/1
19

Последний слайд презентации: К О М П ’ Ю Т Е Р Н А Г Р А Ф І К А

19 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже