Презентация на тему: Kā izteikt emocijas?

Реклама. Продолжение ниже
Kā izteikt emocijas?
Satura radītājs
1.Komunikācija
2.Komunikācijas stili
Kā izteikt emocijas?
3.Komunikācijas barjeras
Kā samazināt komunikācijas barjeras?
4.Verbālā komunikācija
5.Neverbālā komunikācija
Kā izteikt emocijas?
Kā izteikt emocijas?
1/11
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 6)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (644 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Kā izteikt emocijas?

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
2

Слайд 2: Satura radītājs

Komunikācija Komunikācijas stils Komunikācijas barjeras Verbālā valoda Neverbālā valoda

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: 1.Komunikācija

Saskarsme,arī  komunikācija, sazināšanās, saziņa un savstarpēji sakari, ir  informācijas  ( domu,  jūtu  u.c.) apmaiņa starp diviem vai vairākiem cilvēkiem gan  runas, gan  žestu veidā. Cilvēku savstarpējam attiecībām ir ļoti nozīmīga loma mūsu dzīvē. Saskarsmē gandrīz nekas nav mazsvarīgs gan vārdi,gan darbība,garastāvoklis, izturēšanās veids, pat mīmika vai klusēšana sniedz informāciju par mums. Saskarsmes līdzekļi: Verbālie: Valoda-kultūras sastāvdaļa Runa-psihisks process, katram ir savs runas temps, ātrums u.c. Neverbālie:

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4: 2.Komunikācijas stili

Pasīvs –Pārliecināts- Agresīvs Pa sīvs – pasīvas komunikācijas veids, kad komunikators sevi parāda nepārliecināti, piekāpīgi, neveido acu kontaktu, runājot skatās grīdā, slēptas dusmas. Bieži pasīva komunikācija slēpj dusmas. Pārliecināts – Pārliecināta komunikācija, eksperts, labi zina jautājumu, zina, ko grib pateikt, veido acu kontaktu, ciena sevi un savu sarunu biedru. Agresīvs - jūtas pārāks par citiem, dominē, pārtrauc, skaļi runā, pārkāpj personisko telpu. Bieži agresīva komunikācija saistīta ar zemu pašnovērtējumu.

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5

Formālā komunikācija Oficiālās vēstules Petīcijas Publiskās runas Neformālā komunikācija Neformāla komunikācijas palīdz veidot attiecības

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: 3.Komunikācijas barjeras

Ārējās Trokšņi Laiks Vide Iekšējās Fiziskās ( laiks, vide, vajadzības) Kultūras (ētika, reliģija, kultūras un sociālās atšķirības) Uztveres ( uztveres atšķirības ) Motivācijas ( motivācijas trūkums ) Pieredze ( līdzīgas pieredzes trūkums ) Emocijas (dotajā brīdī pastāvošās emocionālās izjūtas) Lingvistiskās (atšķirīga valoda vai vārdu krājums) Neverbālās ( bezvārdu ziņojums ) Konteksts Stils ( atšķirības ziņojuma pasniegšanas veidā )

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Kā samazināt komunikācijas barjeras?

Avots (izpēti tēmu, informācijai jābūt noderīgai un precīzai) Ziņojums (precīzs, balstīts uz saņēmēja vajadzībām un sapratni) Formulēšana (sagatavo ziņojumu ņemot vērā iespējamos neskaidrību avotus, piemēram, kultūras atšķirības, kļūdainus pieņēmumus, trūkstošu informāciju)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: 4.Verbālā komunikācija

Verbālā saskarsme ir sazināšanās lietojot valodu - vārdus, frāzes, tehnisko leksikonu. Verbālo saskarsmi kontrolē cilvēka apziņa. Verbālā saskarsme sastāv no divām dažādām prasmēm – prasmes runāt (izteikties) un prasmes klausīties.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: 5.Neverbālā komunikācija

Neverbālā komunikācija ir  sazināšanās  bez  vārdiem, izmantojot tādus līdzekļus kā acu skatienu,  mīmiku,  žestus, pozas, pantomīmu, balsi - tās intonāciju, pauzes, fizisko distanci, izvietojumu telpā, apģērbu.

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10

Neverbālās komunikācijas līdzekļi jeb komunikācijas informatīvās sistēmas ir: Sejas izteiksme ( sejas izteiksme- parāda neapzinātas emocijas) Ķermeņa kustība un poza ( poza, kustības, izveicība u.c.) Žesti (žesti svarīgi starpkultūru komunikācijā- dažādiem žestiem, dažāda doma) Acu kontakts( acu skats daudz ko izsaka- interese, garlaicību, līdz pārdzīvojumu utt.) Pieskāriens ( rokas spiediens, sitiens uz pleca, rokas satvēriens utt.) Balss (svarīgi KĀ pasaka- dusmas, satraukums, aizkaitinājums u.c.)

Изображение слайда
1/1
11

Последний слайд презентации: Kā izteikt emocijas?

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже