Презентация на тему: IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az

Реклама. Продолжение ниже
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az
1/20
Средняя оценка: 4.0/5 (всего оценок: 24)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (5189 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az ezredfordulón Melyek a fontosabb világvallások? Milyen világvallások híveinek száma nő? Ez mivel magyarázható? Mutassa be néhány világvallás fontosabb tanításait! Milyen egyházakkal kapcsolatos intézkedések születtek Magyarországon a rendszerváltás után? Hogyan biztosítja az 1990/4. tc. a szabad vallásgyakorlat feltételeit? Hogyan szabályozza a törvény az egyházak létrehozását?

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2

Forrás: Encyclopedia Britannica (2003) Világvallások: tanaikat egyetemes érvényességgel hirdetik, a föld minden régiójában elterjedtek, és/vagy követői a világ lakosságának jelentős részét teszik ki.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
3

Слайд 3

A VALLÁS TRANSZCENDENS ERŐK MŰKÖDÉSÉT FELTÉTELEZI ÉS AZ ETIKAILAG FEJLETT VALLÁSOK EZT A VILÁG ERKÖLCSI RENDJÉBE VETETT HITTEL KAPCSOLJÁK ÖSSZE. ( Glasenapp ) A vallás szemben a profánnal a szent dolgokra vonatkozó hitek és gyakorlatok. ( Durkheim ) VALLÁSOSSÁG DIMENZIÓI: ( Andorka ) Hittételek. Válasz egzisztenciális végső kérdésekre (Az élet célja, a szenvedés, a halált követő lét) A vallás által előírt normák ( az értékek támasztják alá, amelyek az élet végső kérdéseire adott válaszokra, a világképre épülnek. Rituálék gyakorlása, bennük való részvétel Vallási ismeretek (Pl. Biblia ismerete) Vallási élmények (személyes kapcsolat Istennel) Minden vallásra jellemzőek: Történetek (Pl.: Biblia, egyháztörténet) Hősök (Pl.: szentek) Szimbólumok (Pl.: feszület, húsvéti gyertya, keresztviz, olaj) Ritusok (Pl.: szentmise)

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

I. BRAHMANIZMUS (=HINDUIZMUS) Brahman - a világban lévő abszolutum, minden létező Teremtője (szabadon eldönthető : mindent átfogó világtörvény, örökkévaló Isten pl. Visnu vagy Síva vagy személytelen isteni erő) Átman - önmagunk (a brahman és átman egy) Karma - a reinkarnáció során cselekedeteinktől függő sorsunk Dharma - örök törvény (Brahmantól származik) varnarendszer (kasztok) – hierarchizált társadalmi csoportok reinkarnáció (újjászületés) az ember célja a Brahmannal (világlélekkel) való végső egyesülés egyénileg nem vehető fel, hindunak születni kell A világkorszak több ezermilliárd év. Ez ismétlődik.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
5

Слайд 5

2. BUDDHIZMUS Kr.e. 6.sz. Buddha Elveti a kasztrendszert A reinkarnáció körforgásából a vágyak kioltásával (nirvána) lehet kiszabadulni. Határtalan szeretet minden élő iránt Egykedvűség az önmagukat érő történésekkel szemben A Dharmachakra (magyarul: „dharma kerekere” a Nemes nyolcrétű ösvényt jelképezi Buddhista sztupa

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6

3. KÍNAI UNIVERZALIZMUS (konfucionizmus, taoizmus) A világot a világelv igazgatja (személyes v. személytelen) Boldogság az összhang a kozmosszal A jang (férfias, magasság, fény) és jin (nőies, mélység, árnyék)egyensúlya Ősök kultusza 4. PÁRSZIZMUS - ZOROASZTRIZMUS A jó (Ormund) és a rossz (Ahrimán) harca A történelemnek kezdete és vége van A világvége előtt megjelenik az Üdvözítő A halottak feltámadnak és megítélik őket A jó győz és a jók örökké élnek majd Faravahar, az Ahura Mazdával való egyesülés szimbóluma

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
7

Слайд 7

5. ISZLÁM Központi tanítása az egyetlen isten központi szerepe és a végítélet Az iszlám a zsidó és keresztény valláson alapul. Tisztelettel adózik az Úr Jézusnak és Szűz Máriának. Viszont tagadja a Szentháromság tant, Jézus istenségét. Dzsihád = szent háború a hitetlenekkel szemben „Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében. Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának, a könyörületesnek és az irgalmasnak, aki az ítélet napját uraljja. Néked szolgálunk, és hozzád fordulunk segítségért. Vezess minket az egyenes úton, azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket haragvásod sújt, sem a tévelygőkén!" „... Isten ügyében ontott egyetlen csepp vérnek, őr­ségen töltött egyetlen éjnek Allah előtt nagyobb értéke van, mint két hónapi böjtnek és imádságnak. ... Semmi módon ne tartsátok azokat halottaknak, akik Isten útján megölettek, sőt azok élnek és tápláltatnak az ő Uruk által." (Korán)

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Az iszlám 5 alappillére: Allah az egyedüli isten és Mohamed az ő prófétája Napi ötszöri ima Mekka felé Ramadán havában böjt napkeltétől napnyugtáig Alamizsnálkodás (szegényadó) Zarándoklat Mekkába Az iszlám 5 hittétele: Nincs más isten Allahon kívül és Mohamed Al-1 lah küldötte Hit Allah angyalaiban (Gábriel, Mihály, Iszráfil, Malik) Hit a kinyilatkoztatott könyvekben Hit a végítéletben és a halál utáni életben

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

Mekka, Kába kő Cordoba, nagymecset

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
10

Слайд 10

6. Kereszténység Egyistenhit – Szentháromság tana – az Atya, Fiú, Szentlélek az egy isteni természet három megnyilvánulási formája A földi élet szenvedéseiért a túlvilágon ígér kárpótlást (üdvözülés) Jézus Krisztus kínhalálával megváltotta az emberiséget az eredendő bűntől (Ádám és Éva) Az utolsó ítélet a világvége lejövetelekor lesz, amikor Krisztus másodszor is megjelenik a Földön A feltámadásban test és lélek egyesül

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11

Keleti vallások „a történeti istenkinyilatkoztatás vallásai” hinduizmus buddhizmus Kínai univerzalizmus katolicizmus protestantizmus iszlám A transzcendens valóság teológiai elmélete Ált. világtörvény Mindenség örökkévalósága, nincs őskezdete, vége, ugyanazon természetfölötti lényeg szüntelen ismétlődése Egy személyes istenség korlátlan hatalma Teremtés egyszerisége, van kezdete, vége Az emberi történelem célja Isten országának előkészítése, az arra érdemes lelkek üdvözülése: örök élete Istentapasztalat Szemlélődés, meditáció ima Kizárólagos érvényességre való igény Nincs Valamennyi hit türelmes kezelése Magát egyedül üdvözítő vallásnak tartja Táradalmi együttélés rendje A társadalmi együttélés szabályait szigorúan rögzítik Nincs vallásilag rögzített társadalmi rend Újramegteste-sülés + + - - - - Vallástól függő jogrend + - + - - + Papi rend + + - + - - Étkezési törvények + + - - - +

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

A hívők és az ateisták Európában Forrás: 2005-ös Eurobarometer felmérés http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf Milyen különbségeket mutat országonként a hívők és az ateisták(nem hívők) aránya? Mi lehet ennek az oka? Hisznek Isten létezésében Hisznek valamiféle világlélekben vagy felsőbbrendű erőben Nem hisz sem istenben, sem világlélekben Nem válaszolt

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
13

Слайд 13

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4385768.stm

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
14

Слайд 14

1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról 1 A magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői. A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország életében. 3. § (1) Vallása, meggyőződése és azok kinyilvánítása, illetőleg gyakorlása miatt senkit semmilyen hátrány nem érhet és semmiféle előny nem illet meg. (2) Állami (hatósági) nyilvántartásba vallási és más meggyőződésre vonatkozó adatot felvenni nem szabad. A nyilvántartásban már szereplő ilyen adatról csak az érintett személy vagy - halála után - egyenesági rokona részére adható tájékoztatás. 4. § A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlásában senkit sem szabad akadályozni, a jog gyakorlása azonban - ha törvény másként nem rendelkezik - nem mentesít az állampolgári kötelezettség teljesítése alól. 8. § (1) Az azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából, önkormányzattal rendelkező vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat (a továbbiakban együtt: egyház) hozhatnak létre. (2) Egyház minden olyan vallási tevékenység végzése céljából alapítható, amely az Alkotmánnyal nem ellentétes és amely törvénybe nem ütközik. 9. § (1) Az egyházat a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság) nyilvántartásba veszi, ha a) az egyházat legalább száz természetes személy megalapította, b) az egyház az alapszabályát elfogadta, c) az ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta, és d) az alapítók nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet a 8. §-ban foglaltaknak megfelel. http://www.complex.hu/kzldat/t9000004.htm/t9000004.htm

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (4) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának a) egy százalékáról a 4. §-ban, b) további egy százalékáról pedig a 4/A. §-ban meghatározottak közül kiválasztott egy-egy kedvezményezett javára. 4/A. § (1) E törvény alkalmazásában kedvezményezett: a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház) - ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét -, ha az állami adóhatóság a (2) bekezdés szerint technikai számmal látta el;

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16

Név Felajánlók száma (Fő) MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 502 332 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 164 363 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 46 766 HIT GYÜLEKEZETE 16 376 MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE 11 163 MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 10 337 MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ 6 927 KÖZÖSSÉG A SZÜLETÉS MÉLTÓSÁGÁÉRT 6 538 MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE 5 624 TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ 2 773 http://www.apeh.hu/szja1_1/tajekoz/taj_090303.html

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17

Elengedi a bizniszegyházak kezét az állam A kormány azt tervezi, hogy megnehezíti az egyházalapítást és kizárja az adótámogatásokból a most bejegyzett egyházak közül azokat, amelyek csak névleg működnek egyházként, valójában nem végeznek hitéleti tevékenységet. A tervezett változásokról az egyházi ügyekért is felelős államtitkár, Szászfalvi László beszélt két hete. A kormány elképzelése szerint minden egyháznak meg kellene újítania a regisztrációját, és csak a tízezer főnél több hívővel rendelkező egyházakat, illetve a kisebb taglétszámú, de történelmi egyházakat ismernék el.(…) A költségvetésből csak az intézményfenntartó, azaz iskolát, egészségügyi vagy szociális intézményt működtető egyházak kapnak közvetlen támogatást. A minisztérium szerint jelenleg a katolikus, református, az evangélikus és zsidó felekezeten kívül még további 10 intézményfenntartó egyház, illetve felekezet van az országban. A közvetlen költségvetési támogatáson kívül sok közvetett támogatás is jár a bejegyzett egyházaknak. Megkaphatják támogatóiktól a személyi jövedelemadó 1 százalékát, ezt a támogatást az állam kiegészíti úgy, hogy az egyházak az ország teljes szja-bevételének legalább 0,9 százalékát megkapják. Az egyházak ezen kívül egy sor adókedvezményt is igénybe vehetnek. http://www.origo.hu/itthon/20101014-kirostalna-a-csak-az-adoforintokra-utazo-egyhazakat-a-kormany.html Példa: Sérti-e a vallásszabadságot a tervezett kormányrendelet? Egyháznak tekinthető-e a következő két szervezet?

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18

A legutóbbi személyi jövelemadó-bevallásnál 185 egyház kapott felajánlásokat az APEH adatai szerint: 894 ezer adózó összesen 5,15 milliárd forintot adott össze az egyházaknak. A 185 szervezet között csak hat olyan van, amelyre több mint tízezer ember gondolt az adóbevallásnál: a katolikus, a református és az evangélikus egyház mellett a Hit Gyülekezete, a Krisna Tudatú Hívők Közössége és a Magyarországi Baptista Egyház kapott ennél több adózótól támogatást. Ez a hat egyház kapta a támogatások nagy részét is, összesen 4,6 milliárd forintot, míg a többi 179 egyháznak összesen félmilliárd forint jutott. Igazat mondani és nem lopni Szászfalvi a kirostálandó egyházakra példaként név említése nélkül azt mondta, hogy állatmenhelyet működtető egyházat is találtak az egy százalékot gyűjtők között. A leírás illik az egyházként bejegyzett Noé az Életért Közösségre, amelynek tanítása a honlapja szerint: tartózkodni minden élőlény elpusztításától és bántalmazásától, mindig igazat mondani és nem lopni. A tavaly alapított egyház szűkszavú honlapján az adófelajánlásokhoz szükséges technikai számon kívül nem sok mindent lehet megtudni a közösségről, még telefonszámuk sincs, kapcsolatként a Noé Állatotthon címre bejegyzett telephelyüket adtak meg. A Noé az Életért sokat bukna, ha elvennék tőlük az egyházi jogokat. Tavaly csak az egy százalékos felajánlásokból 35,4 millió forintot gyűjtöttek össze 6107 adózótól, ezzel a Hit Gyülekezete mögött a nyolcadikak lettek az APEH listáján, és megelőztek több történelmi felekezetet és a magyarországi buddhista közösségeket is.

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19

http://www.deru.hu/

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
20

Последний слайд презентации: IX. Témakör: Kultúra és globalizáció 17. Téma: Szellemi és vallási körkép az

Ideológa (részlet) A Derű Egyház nem kíván teljesen új hitéleti elveket és normákat megfogalmazni, mivel a legfőbb igazság a Szent Biblia, amelynek a Biblia Tanács általi fordítását igaznak és követendőnek tartjuk (66 könyv). Az egyház azon emberek közössége (Énekek 8,2), akik a Bibliát igaznak, életükre, gondolkodásmódjukra formáló hatású könyvek könyvének fogadják el, és a mosolyt, a derűt - mint technikát- ennek az igazságnak a népszerűsítésére szolgáló eszközként használják. (Jób 29,24) Hisszük és valljuk, hogy az egyház nem épület, nem könyv, nem filozófia, hanem közösség, amely együtt lélegzik. A levegő Isten igéje, amely betölti az ürességet. Hisszük és valljuk, hogy az igazság megismerése és terjesztése nem magánügy, ennek jótékony hatása az emberiség pozitív változását eredményezi. (Fil. 2:15-16) C.H. Spurgeon mondja: ”A derűs keresztyén jó ajánlás a hithez. Ahogyan a kirakat elé állsz megnézni, mi mindent lehet ott kapni, éppen úgy tekintenek az emberek az arcodra, vajon mi lakik a szívedben.” Ezért mosolyogjunk, hiszen jól tudott: bűneink megbocsátatnak, ha megvalljuk azokat, és tanulunk hibáinkból. Alapvető értéknek fogadjuk el az idős generációt, akik iránymutatása kézzelfogható közelségbe hozhatja Isten gondoskodó és kifogyhatatlan jóságát. Ezért mindent megteszünk, hogy a figyelem hátterébe szorult, gyámoltalan szépkorúakat integráljuk a fiatalok közösségébe, hiszen ahogy az apostol (1Pt 5,5) mondja: egymás terhét hordozzátok, ám ezt a Zsolt 71,18 tanítása szerint minden népeknek akarni kell. (Ám 9,11) Egyházunk közösséget vállal minden olyan emberrel, gyülekezettel, egyházzal, aki/amely elfogadja a Bibliát Szentírásnak, a Szent Háromság elválaszthatatlan egységét, s tanításukban megmutatkozik az egységes krisztusi gondolkodás: miszerint mindegy honnan jöttél, ki vagy, a cél közös: egymást építve megismerni Isten-t. Ezért hirdetjük: egy az Isten, nincs ezen kívül más Isten. Az egyház, az Isten és a család egysége biztosíték arra, amit úgy hívunk: IGAZKÖZÖSSÉG!

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже