Презентация на тему: Історичне краєзнавство ( середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Реклама. Продолжение ниже
Історичне краєзнавство ( середина ХІХ – початок ХХ ст.)
Діяльність статистичних комітетів для розвитку вивчення місцевої історії
Склад та характер діяльності статистичних комітетів
Матеріали статистичних комітетів публікувалися:
Одеське Товариство історії і старожитностей (1839-1922рр.)
Напрями діяльності Одеського Товариства історії і старожитностей
Одеське Товариство історії і старожитностей
Київське товариство охорони пам ’ яток старовини і мистецтва
Київська археографічна комісія (1843-1921 рр.)
Сер ія «Архив Юго-Западной России»
Проблематика археографічних публікацій Ком ісії
Історичне Товариство імені Нестора Літописця (1877-192)
Історичне Товариство імені Нестора Літописця (1877-192)
Харківське історично-філологічне Товариство ( 1879-1919)
1/14
Средняя оценка: 4.2/5 (всего оценок: 18)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (1668 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Історичне краєзнавство ( середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Внесок Статистичних комітетів у вивчення місцевої історіїі. Розвиток краєзнавства у середині ХІХ ст. Значення археологічних з ’ їздів для розвитку історичного краєзнавства.

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Діяльність статистичних комітетів для розвитку вивчення місцевої історії

Губернські статистичні комітети створені згідно «Постанови про створення губернських і обласних статистичних комітетів». 20.12.1834. Структура: Міністерство внутрішніх справ (статистичний відділ) Губернські (обласні) статистичні комітети

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: Склад та характер діяльності статистичних комітетів

Склад: Губернатор – віце-губернатор, предводитель гімназій, попечитель гімназій, прокурори, інспектори, директор училищ, члени духовної консисторії. Члени-кореспонденти – вчителі, аматори. 1837 р. започаткування по всіх губерніях – «Губернські відомості». Публікація краєзнавчих матеріалів. (про стан фабрик, заводів, стан сільського господарства, тор гівлю, навчальні заклади, матеріали історичного, етнографічного, археологічного характеру).

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4: Матеріали статистичних комітетів публікувалися:

«Журнал Министерства внутренних дел»; «Материалы для статистики Российской империи»;

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
5

Слайд 5: Одеське Товариство історії і старожитностей (1839-1922рр.)

Мазуркевич М.Н. ( 1806-1883 ) - історик, археолог, мемуарист, один із засновників Товариства

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
6

Слайд 6: Напрями діяльності Одеського Товариства історії і старожитностей

1)Збирання, описування й збереження усіх залишків старожитностей, віднайдених в Південній Росії, або тих, що мають до неї відношення. 2)Відшукувати, розбирати і пояснювати документи й акти, що мають до неї відношення. 3)Критично досліджувати дані давніх авторів про ці місцевості та визначні місця, а також відшукувати їхні сліди в сучасності. 4)Готувати дані для майбутньої історії краю, збирати точні дані про його сучасний стан у плані географії та статистики. 5)аналізувати друковані російською та іноземними мовами твори, що мають таку ж тематику, і робити висновки про їхню вартість. 6) Публікувати підсумки своєї діяльності для доведення до суспільства.

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Одеське Товариство історії і старожитностей

З 1844 р. почало друкувати "Записки Императорского Одесского общества истории и древностей ". За період з 1844 по 1919 вийшло з друку 33 томи. З 1960 року видання відновлене.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Київське товариство охорони пам ’ яток старовини і мистецтва

М.Довнар-Запольський В.Хвойка

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
9

Слайд 9: Київська археографічна комісія (1843-1921 рр.)

Тимчасова комісія для розбору давніх актів – перша наукова інституція з виявлення, вивчення і публікації документів. Завдання: виявлення документів в архівах місцевих судово-адміністративних установ, магістратів, монастирів, приватних осіб. 1852 – створення архіву давніх актів (Київ).

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Сер ія «Архив Юго-Западной России»

Серія складається з 35 томів та восьми тематичних частин. Репрезентують документи Центрального архіву давніх актів при Київському університеті та акти приватних осіб. Матеріали висвітлюють історію православної церкви, Визвольної війни, селянських та гайдамацьких рухів, становища різних соціальних станів, колонізації Правобережної України, розвитку місцевого управління, землеволодіння, судочинства.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11: Проблематика археографічних публікацій Ком ісії

Соціально-економічне і політичне становище усіх верств українського суспільства; Розвиток міст, поземельних відносин; Ремесло і торгівля; Національно-визвольна боротьба народу; Адміністративний та судовий устрій українських земель; Історія братств; Освіта, культура, релігійні конфесії

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12: Історичне Товариство імені Нестора Літописця (1877-192)

Члени Товариства: М.О.Максимович, В.С.Іконников, В.Б.Антонович, Д.І.Багалій, І.М.Каманін, М.С.Гршевський, М.В.Довнар-Запольський, В.О.Романовський та ін. Головні завдання: Вивчення питань давньої та середньовічної історії України, загальної історії, бібліографії, археології, літературознавства, тощо.

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Історичне Товариство імені Нестора Літописця (1877-192)

Участь у підготовці та проведенні в Києві ІІІ (1874 ) та ХІ (1899) Археологічних з'їздів . Видання «Чтения в Истор ическом обществе Нестора-летописца» (з 1879). Публікація змістовних наукових праць та археографічних публікацій. Організація та читання публічних лекцій з історії, геології та ін. наук для громадськості Києва. Організація охорони пам'яток історії та культури.

Изображение слайда
1/1
14

Последний слайд презентации: Історичне краєзнавство ( середина ХІХ – початок ХХ ст.): Харківське історично-філологічне Товариство ( 1879-1919)

Члени Товариства : М.С.Дринов, О.І.Кірпічніков, Бузескул, О.І.Білецький, Д.І.Багалій, М.Ф.Сумцов, Є.К.Рєдін та інші. Головні завдання: Сприяння, координація та популяризація досліджень з історії, філології, етнографії та фольклористики, культурології, філософії.

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
Реклама. Продолжение ниже