Презентация на тему: Ішкі бағдарлама

Ішкі бағдарлама Функция Мысалы : Function Процедура Мысалы: Procedure Форма түрі Есептің коды
1/7
Средняя оценка: 4.8/5 (всего оценок: 27)
Скачать (202 Кб)
Код скопирован в буфер обмена
1

Первый слайд презентации: Ішкі бағдарлама

Функция Процедура Қандай да бір алгоритм бойынша жұмыс жасайтын және өзіне негізгі бағдарламаның кез келген бөлігінен қатысуға болатын бағдарламаның жекелеме бөлігін ішкі бағдарлама деп атайды. Ішкі бағдарламалар негізгі бағдарламының ішіндегі кіретін және шығатын орындары бар тұйықталған бөлігі болып табылады. Негізгі бағдарлама мен ішкі бағдарламадағы айнымалылар бір-біріне бағынышты емес. Ішкі бағдарламаның екі түрі болады – процедуралар және функциялар. Олардың айырмашылығы: процедура белгілі бір операторлар тобын орындаса, функция осыған қоса қандай да бір нәтижені есептеп, оны негізгі бағдарламаға қайта жібереді.

2

Слайд 2: Функция

Қызметі: бағдарлама кодын ықшамды және тиімді жазуға мүмкіндік береді Құрылымы: Function < функция аты > ( формальды айнымалылар: олардың типі ): < фунция типі >; Var (жергілікті (локальды) айнымалылар) Begin … < функция аты >:=< өрнек > end; Функция

3

Слайд 3: Мысалы : Function

var Form1: Tform1; a,b,s : integer; Implementation {$R *.dfm} Function summ ( c,d:integer ): integer; Begin Summ := c+d ; End; Procedure Tform1.Button1Click (Sender: TObject ); begin a := strtoInt (edit1.Text); b:= strtoInt (edit2.Text ); S:= summ ( а, b ); label1.Caption:= Inttostr (s); end;

4

Слайд 4: Процедура

Қызметі: бағдарлама кодын ықшамды және тиімді жазуға мүмкіндік береді Құрылымы: Procedure < процедура аты > ( формальды айнымалылар: олардың типі ); Var (жергілікті (локальды) айнымалылар) Begin … end;

5

Слайд 5: Мысалы: Procedure

var Form1: Tform1; a,b,s : integer; Implementation {$R *.dfm} Procedure summ ( c,d:integer ; var s: integer); Begin s:= c+d ; End; Procedure Tform1.Button1Click (Sender: TObject ); begin a := strtoInt (edit1.Text); b := strtoInt (edit2. Text ); summ ( a,b,s ); label1.Caption:= Inttostr (s); end;

6

Слайд 6: Форма түрі

7

Последний слайд презентации: Ішкі бағдарлама: Есептің коды

var Form18: TForm18; a,b,c,d,e,f,g,s1,s2,s3,s:real; implementation {$R *.dfm} procedure pl( x,y,z:real;var sp:real ); var p:real; begin p:=( x+y+z )/2; sp:=round( sqrt (p*(p-x)*(p-y)*(p-z))); end ; procedure TForm18.Button1Click(Sender: TObject ); begin a:= strtofloat (edit1.Text); b:= strtofloat (edit2.Text); c:= strtofloat (edit3.Text); d:= strtofloat (edit4.Text); e:= strtofloat (edit5.Text); f:= strtofloat (edit6.Text); g:= strtofloat (edit7.Text); pl(e,a,g,s1); pl(f,b,g,s2); pl(g,c,d,s3); s:=s1+s2+s3; label9.Caption:= floattostr (s); е nd ;

Похожие презентации

Ничего не найдено