Презентация на тему: Інноваційні технології управління навчанням фізики

Реклама. Продолжение ниже
Інноваційні технології управління навчанням фізики
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Інноваційні технології управління навчанням фізики
Структура освітньої доктрини
Схема-матриця цільової навчальної програми
Сутність структури наукової задачі (проблеми)
Сутність структури пізнавальної задачі
Сутність структури навчальної задачі
Види зв’язків, що характеризують пізнавальну задачу
Основні діяльнісні характеристики параметрів засвоєння навчального матеріалу
Інноваційні технології управління навчанням фізики
Окреслення еталонних (компетентнісних) вимог у професійному навчанні
Структурно-логічна схема оперативного контролю
Технологічна схема управління первинним засвоєнням навчального матеріалу
Структурно-логічна схема поточного контролю
Структурно-логічна схема тема ти чного контролю
Структурно-логічна схема підсумкового контролю
Вірогідна схема саморегульованого процесу навчання
Інноваційні технології управління навчанням фізики
Освітній прогноз
Тлумачення елементів структури прогнозу
Опис дії управлінських впливів
Інноваційні технології управління навчанням фізики
Інноваційні технології управління навчанням фізики
Наукова школа: Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності
Наступність та неперервність фізичної освіти
Захист докторських та кандидатських дисертацій
Керівництво докторськими та кандидатськими дисертаціями
Інноваційні технології управління навчанням фізики
Інноваційні технології управління навчанням фізики
Інноваційні технології управління навчанням фізики
Інноваційні технології управління навчанням фізики
1/33
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 22)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (3925 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации: Інноваційні технології управління навчанням фізики

Атаманчук Петро Сергійович Доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО України, завідувач кафедри МВФ та ДТОГ Кам ’ янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка e - mail : aps 2005@ mail. ru

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література Атаманчук П. С. Інноваційні технології управлiння навчанням фізики. – Кам'янець–Подiльський: К–ПДПУ, 1999. – 174 с. Атаманчук П.С. Управлiння процесом навчально–пiзнавальної дiяльностi. – Кам'янець–Подiльський: К–ПДПI, 1997. – 136 с. Атаманчук П.С., Семерня О.М. Методичні основи управління навчання фізики: Монографія. – Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 196 с. Атаманчук П.С., Самойленко П.И. Дидактика физики (основные аспекты): Монография. – Московский государственный университет технологий и управления: РИО, 2006.– 245 с. Атаманчук П.С., Панчук О.П. Дидактичні основи формування фізико-технологічних компетентностей учнів: Монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,2011.– 252 с. Атаманчук П.С. Концепція управління навчально–пізнавальною діяльністю в навчанні фізики // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – №3. – С. 22–30. Збірники наукових праць КПДПУ: Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, (2000 – 2011). - Вип.: (6 – 17).

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Додаткова література Браверман Э. М. Развивающее обучение на занятиях по физике // Физика в школе. – 1998. – № 1. Іваніцький О. Технологія концентрованого навчання основ фізики (аспект впровадження) //Фізика та астрономія в школі. – 1997. – №4. Ланге В.Н. Экспериментальные задачи на смекалку. М.– 1985.–128с. Освітні технології: Навч. –метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К., Інкос, 2003. Пеннер Д. И., Корж Э. Д. Задания для развития мышления и формирования диалектико–материалистического мировоззрения //Физика в школе. – 1990. – N1. – С. 22–26. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. Фізичний експеримент у школі: проблеми, пошук, перспективи / Матеріали обласної науково–практичної конференції. – Івано–Франківськ, 2003 Фурман Д. В. Модульно–розвивальне навчання – система педагогічних інновацій // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3. Чернилевский Д.В., Філатов О.К. Технология обучения высшей школе: Учебное издание / Под ред. Д.В. Чернылевского. – М.: Экспедитор, 1996. 228 с. Шапиро А. Й., Бодик В. А. Оригинальные методы решения физических задач: Пособ. для учителя. – К.: "Магистр–8", 1996. Журнали: "Фізика та астрономія в школі", "Обрії", "Джерела", "Фізика в школах України", "Комп'ютер в школі та сім'ї" та ін.

Изображение слайда
1/1
4

Слайд 4

Основні «дефіцити» процесу навчання фізики 3. «Синдром пташеняти» 4. Фізика = Експеримент + Філософія (В.Г. Разумовський) 1. Зміст фізики Наукові основи фізики Прикладні основи фізики 2. Освітнє середовище Ідейно-технологічна складова Ресурсно матеріальна складова 5. Об’єктивний контроль 6. Управління та коригування навчання 7. Результативне навчання (компетенції, світогляд)

Изображение слайда
1/1
5

Слайд 5: Структура освітньої доктрини

ОСВІТНЯ ДОКТРИНА Глобальна мета освіти Пріоритетність освіти в житті держави Визначеність мети навчально-пізнавальної діяльності Конкретність перспектив для тих, хто навчається Зорієнтованість на закони фізіології, психології,дидактики, пізнання; соціального, культурного розвитку тощо Цінності й норми (моральні, інтелектуальні, духовні, матеріальні, наукові, технічні, економічні, кадрові тощо)

Изображение слайда
1/1
6

Слайд 6: Схема-матриця цільової навчальної програми

Назва розділу, кількість годин, список основних пізнава-льних задач Об ’ єктивно-предметні умови досягнення мети Рівень засвоєння навчального матеріалу Педа-гогічна техно-логія; метод, база, навча-ння Навча-льно-матері-альна база, навча-льно-методи-чний комп-лекс Вид інтелек-туальної актив-ності; тип завдань У ході заняття У процесі вивче-ння розділу (теми) По завер-шенню вивче-ння навча-льного пред-мета

Изображение слайда
1/1
7

Слайд 7: Сутність структури наукової задачі (проблеми)

Наукова задача (проблема) – віддалена цільова зорієнтованість, розрахована на створення « об'єктивно нового знання » в суспільній свідомості Наукова задача (проблема) Мета ∞

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8: Сутність структури пізнавальної задачі

Пізнавальна задача – своєю метою зорієнтована на «зону найближчого розвитку» (ЗБР) школяра. Пізнавальна задача Мета ЗБР

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9: Сутність структури навчальної задачі

Навчальна задача – своєю метою зорієнтована на «зону актуального розвитку» (ЗАР) школяра. Навчальна задача Мета ЗАР

Изображение слайда
1/1
10

Слайд 10: Види зв’язків, що характеризують пізнавальну задачу

СТЕРЕОТИПНІСТЬ Операційний Об’єкт пізнання УСВІДОМЛЕНІСТЬ ( Поняттєвий) Знаковий Об’єкт пізнання Знаряддєвий (інструментальний) ПРИСТРАСНІСТЬ Об’єкт пізнання

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11: Основні діяльнісні характеристики параметрів засвоєння навчального матеріалу

Стереотипність Усвідомленість Пристрасність Розгорт ання в часі Минулий Теперішній Майбутній Тип взаємодії з об’єктом пізнання Операційний Знаковий (поняттєвий) Інструментальний (знаряддєвий) Психологічний механізм Операційний Функціональний Мотиваційний Психологічний процес Мнемічний Вербально- логічний Сенсорно- перцептивний

Изображение слайда
1/1
12

Слайд 12

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПАРАМЕТРИ НИЖЧИЙ ОПТИМАЛЬНИЙ ВИЩИЙ ПЕРЕБІГ В ЧАСІ ПВЗ НС РГ ЗЗ П УЗЗ H Пристрасність Усвідомленість Стереотипність Майбутній Теперішній Минулий РГ - розуміння головного; ЗЗ - заучування знань; НС - наслідування знань; ПВЗ - повне володіння знаннями; УЗЗ - уміння застосовувати знання; Н - навичка; П -переконання

Изображение слайда
1/1
13

Слайд 13: Окреслення еталонних (компетентнісних) вимог у професійному навчанні

розуміння головного (РГ) — свідоме відтворення головної суті в постановці і розв ’ язанні пізнавальної задачі (первинний ефект в контексті доцільної діяльності); завчені знання (ЗЗ) — механічне відтворення змісту пізнавальної задачі в обсязі і структурі її засвоєння; наслідування (НС) — копіювання головних дій, пов'язаних із засвоєнням пізнавальної задачі, під впливом певних мотивів (внутрішніх чи зовнішніх); повне володіння знаннями (ПВЗ) — не тільки розуміння головної суті пізнавальної задачі, але й здатність відтворити весь її зміст в будь-якій структурі викладу (імплікативній, операціональній чи класифікаційній); уміння застосовувати знання (УЗЗ) — здатність свідомо застосовувати набуті знання у нестандартних навчальних ситуаціях (творче перенесення); навичка (Н) — здатність використовувати зміст конкретної пізнавальної задачі на підсвідомому рівні, як автоматично виконувану операцію (єдина якість обізнаності, на виявлення якої необхідно накласти жорсткий часовий регламент); переконання (П) — це незаперечні знання, які свідомо долучаються індивідом у свою життєдіяльність, в істинності яких він упевнений і готовий її відстоювати, захищати.

Изображение слайда
1/1
14

Слайд 14: Структурно-логічна схема оперативного контролю

Суттєвою відмінною ознакою оперативного контролю є налаштованість (діагностична процедура) на забезпечення готовності студента до засвоєння наступного навчального матеріалу, в той час як інші види контролю фактично співвідносяться з кінцевими результатами, а не з протіканням процесу навчання Оперативний контроль Установка, рефлексія ЗЗ   РГ НС

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: Технологічна схема управління первинним засвоєнням навчального матеріалу

Управління первинним засвоєнням навчального матеріалу з фізики Оперативний контроль готовності до засвоєння навчального матеріалу Установка, рефлексія Самооцінка готовності до засвоєння навчального матеріалу Результат первинного засвоєння навчального матеріалу ЗЗ   РГ НС

Изображение слайда
1/1
16

Слайд 16: Структурно-логічна схема поточного контролю

Поточний контроль орієнтує студента на досягнення у навчанні дидактичної мети – повного володіння знаннями (ПВЗ) Поточний контроль ЗЗ  РГ НС Н УЗЗ  П ПВЗ

Изображение слайда
1/1
17

Слайд 17: Структурно-логічна схема тема ти чного контролю

Пунктирний контур рівня розуміння головного (РГ) свідчить - в тематичному контролі здебільшого на мету-еталон не орієнтуються - пізнавальну задачу, засвоєння якої орієнтовано на рівень (РГ) при вивченні певної теми варто зняти з розгляду взагалі Тематичний контроль РГ Н  П ПВЗ УЗЗ

Изображение слайда
1/1
18

Слайд 18: Структурно-логічна схема підсумкового контролю

Підсумковий контроль в основному орієнтує майбутнього спеціаліста на вищі цілі-еталони. Штриховий контур щодо такого рівня набутків як звичка (Зв.) вказує на свідоме самоуправління інтелектуальною, психомоторною чи чуттєвою дією переходить в автоматизм Підсумковий контроль Зв Н  П ПВЗ УЗЗ

Изображение слайда
1/1
19

Слайд 19: Вірогідна схема саморегульованого процесу навчання

Штриховим контуром щодо еталону “Звичка” вказуємо на те, що у традиційному навчанні формування вчинкових звичок ще не завжди узгоджено з мірою домагань учня (студента), а тому може й не відбуватись ЗЗ НС РГ ПВЗ УЗЗ Н П Зв

Изображение слайда
1/1
20

Слайд 20

Реальні потоки навчальної інформації Базові людські якості (компетентності) Знання ( суто об ’ єктивна якість ) Обізнаність Цінності ( об ’ єктивно - суб ’ єктивний характер ) Вихованість Проекти ( суб ’ єктивно - квазіоб ’ єктивні дії ) Творчість Діалогізми ( суб ’ єктивно - об ’ єктивні процеси ) Товариськість Художні образи ( суб ’ єктивно - квазісуб ’ єктивні утворення ) Художня творчість Причинно-наслідкові зумовленості

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: Освітній прогноз

Глобальна мета освіти Стандарт (план) освіти Управління

Изображение слайда
1/1
22

Слайд 22: Тлумачення елементів структури прогнозу

Глобальна мета фізичної освіти – забезпечення засвоєння наукових і прикладних основ фізики та оволодіння методологією здобування фізичних знань ( знання + їх методологічність ) на рівні інтелектуального, світоглядного і соціально-культурного збагачення особистості. Стандарт освіти – це своєрідний план, який становить головну частину освітньої моделі як суспільного ідеалу в навчанні, як результату передбачення розвитку освіти в теперішньому часі та у найближчій перспективі. Іншими словами, це проект соціального замовлення на якість освіти (результати освіченості, професійні компетентності та світогляд, продиктовані потребами суспільства та узгоджені з можливостями освітнього середовища ). За наявності цільової навчальної програми, управління (контроль, корекція, регулювання) пізнавальною діяльністю досягає такої міри самодостатності, що цілком реальною є можливість забезпечення високорезультативного навчання.

Изображение слайда
1/1
23

Слайд 23: Опис дії управлінських впливів

Управлінські впливи: дія механізму психологічної установки, залучення, навіювання відношень Механізм психологічної установки у навчанні надійно спрацьовує за умови забезпечення матеріальної (предметної), операційної та психологічної готовності майбутнього спеціаліста до засвоєння конкретної пізнавальної задачі на заданому еталонному рівні. За умови узгодження складових освітнього середовища з вимогами цільової навчальної програми використання можливостей психологічної установки дає продуктивні результати. З алучення студента до активної пізнавальної діяльності є основою переходу на пошуково-креативні технології в процесі удосконалення професійної діяльності майбутнього вчителя :. «теоретик» має більше експериментувати, а «емпірик» має більше теоретизувати. Н евичерпні можливості навіювання відношень з’являються у ході осмислення суті фізичних явищ і процесів, адже фізика – це експеримент і філософське осмислення його результатів : з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, розкриття суті єдності і боротьби протилежних начал, підтвердження переходу кількісних змін у якісні, спрацювання закону «заперечення заперечен я ». Н еобхідно «провокувати» таку діяльність стосовно змісту того навчального матеріалу, засвоєння якого прогнозується цільов ою навчальн ою програм ою, на рівні переконань.

Изображение слайда
1/1
24

Слайд 24

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
25

Слайд 25

Монографії Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності / Кам'янець-Подільський держ. пед. уні­верситет, 1997. - 136 с. Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики (монографія) – Кам.-Под.: Інф.-вид. відділ, 1999. -172 с. Атаманчук П.С., Семерня О.М. Методичні основи управління навчанням фізики (монографія) – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2005. – 196 с. Атаманчук П.С., Самойленко П.И. Дидактика физики (основные аспекты) : Монография. –Московский государственный университет технологий и управления, РИО, 2006. – 254 с. Навчальні посібники Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Криськов А.А. Збірник задач з фізики. – Київ: Школяр, 1996. - 304 с. Атаманчук П.С., Кух А.М., Смор­жевський Л.О Задачі з алгебри і початків аналізу: 1001 задача прикладного змісту: 10-11 клас. – Київ: А. С. К., 1999. - 153 с. Атаманчук П.С., Кух А.М. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики. 7-11 класи. – Кам’янець-Подільський: „Абетка-Нова”, 2004. – 136 с. Атаманчук П.С., Мендерецький. В.В., Панчук О. П. Практикум з безпеки життєдіяльності в особистісно орієнтованій системі підготовки вчителя. // Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: П П Буйницький О. А., 2006. – 140 С. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Кух А.М., Ляшенко О.І. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. – 216 с. Атаманчук П.С., Сосницька Н.Л. Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 200 с. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007. – 140 с. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (10 клас): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007, - 152 с. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту (11 клас): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008, - 212 с. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Лабораторно-практичні заняття з безпеки життєдіяльності (цивільна оборона, охорона праці): Навчально методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 152с. Атаманчук П.С., Оленюк І.В., Зубков В.І. Збірник завдань з фізики для тематичного та підсумкового контролю: Навчальний посібник. – Гусятин, 2009. – 192 с.

Изображение слайда
1/1
26

Слайд 26: Наукова школа: Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності

Рік заснування: 1993 Керівник наукової школи: Атаманчук Петро Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Основні напрямки наукової діяльності наукової школи: прогнозування освіти з дисциплін природознавчо-математичних та технологічних освітніх галузей в умовах особистісно-орієнтованого навчання та ступеневої освіти; проектування освітніх середовищ для різних освітніх галузей; еталонні вимірники якості знань та об’єктивізація контролю навчально-пізнавальної діяльності; управління навчально-пізнавальною діяльністю на основі цілеорієнтування навчального процесу; розробка цільових освітньо-професійних програм та освітніх стандартів; управління процесом формування професійних якостей майбутніх учителів і ін.

Изображение слайда
1/1
27

Слайд 27: Наступність та неперервність фізичної освіти

Робота з молодими вченими впродовж 10-ти останніх років вибудовувалась мною за принципом логічної наступності: пошукова розвідка  науковий реферат  наукова стаття  дипломна робота  магістерська робота  кандидатська дисертація  докторська дисертація  навчальні посібники та монографії. Такий шлях пройшли науково-педагогічні працівники кафедри: Кух А.М., Мендерецький В.В., Оленюк І.В., Ніколаєв О.М., Семерня О.М., Панчук О.П. ; таким же шляхом ідуть усі аспіранти та докторанти.

Изображение слайда
1/1
28

Слайд 28: Захист докторських та кандидатських дисертацій

Мендерецький Вадим Владиславович – Експериментальна підготовка майбутнього фахівця з фізики. Сосницька Наталя Леонідівна – Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (Історико-методологічний контекст). Кух Аркадій Миколайович – Теоретико-методичні засади дидактики фізики як навчального предмету. Бендера Іван Мколайович – Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах Конет Іван Михайлович – Інтегральні зображення розв ’ язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середовищах Ніколаєв Олексій Михайлович – Система оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно орієнтованого навчання фізики. Оленюк Ірина Василівна – Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Семерня Оксана Миколаївна – Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників.

Изображение слайда
1/1
29

Слайд 29: Керівництво докторськими та кандидатськими дисертаціями

Губанова Антоніна Олександрівна – Теоретичні та методико-техноло­гічні основи формування дієвих знань з фізики у студентів вищих навчальних закладів. Ніколаєв Олексій Михайлович – Теоретичні і методичні основи цілевизначеності навчального фізичного експерименту у вищих педагогічних навчальних закладах Бродюк Ірина Григорівна – Технології особистісно орієнтованого нав­чання учнів фізики в умовах використання еталонних вимірників якості знань. Вапнічний Сергій Петрович – Сучасний фізичний експеримент в контексті інтерактивних технологій навчання Дінділевич Євген Михайлович – Автоматизація навчання студентів розв’язувати фізичні задачі Дмитрук Сергій Іванович – Методична система навчального фізичного експерименту в загальноосвітньої школи Збаравська Леся Юріївна – Організація позакласної роботи з фізики на основі особистісно-орієнтованих підходів до навчально-виховної роботи Кух Оксана Михайлівна – Інтерактивні технології у вивченні дидактики фізики. Линюк Володимир Олексійович – Шляхи удосконалення навчального фізичного експерименту з електродинаміки в умовах заданих орієнтацій Медвецька Руслана Миколаївна – Дидактичні основи формування дієвих знань студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання. Мозолюк Жанна Володимирівна – Незалежне тестування як метод модульного контролю з фізики для вступників у вищі навчальні заклади Моштак Микола Володимирович – Система оцінювання результативності навчання в умовах заданих особистісних орієнтацій Мястковська Марина Олександрівна – Програмне забезпечення викладання розділу «Молекулярна фізика» Павлюк Олександр Миколайович – Методичні особливості постановки та впровадження системи навчального фізичного експерименту в умовах сучасної освітньої парадигми. Поведа Тетяна Петрівна – Методичні основи результативного навчання фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання з фізики. Пташнік Леонід Іванович – Технічне моделювання в процесі проектно-технологічної діяльності студентів Рачковський Олег Михайлович – Забезпечення ефективності контролю знань студентів з загальної фізики Роздобудько Максим Олегович – Інформаційно-комунікаційні технології при вивченні фізики у навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації Семенишина Руслана Володимирівна – Організаційно-методичні основи результативного навчання фізиці в умовах переходу на сучасні стандарти фізичної освіти. Чернецький Ігор Станіславович – Методичні основи формування освітнього середовища з навчального позакласного фізичного дослідження.

Изображение слайда
1/1
30

Слайд 30

Участь (виголошення замовлених доповідей) Атаманчука П.С. в роботі І-ої та ІІ-ої міжнародних конференцій «Стратегія якості в промисловості та освіті» (Болгарія; 2005р., 2006р.) Виступ професора П. С. Атаманчука на міжнародній науковій конференції, Болгарія, м. Варна, 2006 р.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
31

Слайд 31

Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики та трудового навчання» (Кам’янець-Подільський, 2009 р.) Виступ и на пленарному засіданні конференції

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/9
32

Слайд 32

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
33

Последний слайд презентации: Інноваційні технології управління навчанням фізики

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Тема «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ» стала предметом розгляду Міжнародної науково-методичної конференції Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже