Презентация на тему: Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері

Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Жоспар
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Күн спектрінде 50%инфрақызыл сәуле болады,ал оны жасанды түрде соллюкс арқылы алуға болады.Инфрақызыл сәулелер қан ауруына қолданылады.Оны алатын лампа
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Жарық сияқты жылулык сәулелердің барлық түрлері де электромагниттіктолқындар катарына жатады. Олар бір-бірінен тек жиіліктеріне немесе толқын ұзындықтарына
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Пайдаланылған әдебиеттер. Биология: Жалпы білім беретін мектептің, 9-сыныбына арналған оқулық, 2-басылымы, өңделген/ М. Гильманов, А. Соловьева, Л. Әбшенова. -
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.
1/39
Средняя оценка: 4.7/5 (всего оценок: 56)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (442 Кб)
1

Первый слайд презентации

Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері.

Изображение слайда
2

Слайд 2

Тақырыбы Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері. Орындаған 00000 Қабылдаған 00000 Тобы 00000

Изображение слайда
3

Слайд 3: Жоспар

Кіріспе А )Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері Б) Инфрақызыл сәулелер қай жерлерде қолданады? Негізгі бөлім А) Инфрақызыл сәулелер техникада қолданады ма? Б) Инфрақызыл спектрлер Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер

Изображение слайда
4

Слайд 4

Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері. Инфрақызыл сәулелер тірі ағзада қолданылады. Терапияда кеңінен қолданылады.Тері ауруларын,артрит(сүйектің ауруы),ревмотизмді емдеуде кеңінен қолданылады

Изображение слайда
5

Слайд 5

Инфрақызыл сәулемен емдегенде ішкі ағзалардың температурасы көтеріледі.Сол себептен ылғалданып тұрған теріні кептіріп жібереді.Мысалы жараларды инфрақызыл сәуле арқылы емдеп,кептіруге болады.Сонымен қатар күйіктерді де емдейді.

Изображение слайда
6

Слайд 6: Күн спектрінде 50%инфрақызыл сәуле болады,ал оны жасанды түрде соллюкс арқылы алуға болады.Инфрақызыл сәулелер қан ауруына қолданылады.Оны алатын лампа соллюкс.Инфрақызыл сәулелер техникада қолданылады.Түнде көретін приборлар бар,мысалы,танктің ішінде очки,жыланның көзінде мұрын жағында инфрақызыл сәулелер бар.Инфрақызыл спектрлерін көретін жануарлардың біріне үкі жатады

Изображение слайда
7

Слайд 7

Инфрақызыл сәулелер — көзге көрінбейтін сәулелер. Тамақ өнімдерін кептіруге, қыздыруға, пісіруге арналған пештерде, аппараттарда қолданылады. Инфрақызыл сәулелерді қабылдағыш (Приемник инфракрасных лучей) — сәулелі энергияны қабылдауға және оны электр тоғының (сигнал) энергиясына айналдыруға арналған құрал. Өзінің қасиеттеріне қарай Инфрақызыл сәулелерді қабылдағыш фотоэлектрлік және жылулық деп 2 топқа бөлінеді. Инфрақызыл сәулелерді қабылдағыш инфрақызыл сәулелерді қолданатын құралдардың бөлінбес бөлшегі болып табылады.

Изображение слайда
8

Слайд 8: Жарық сияқты жылулык сәулелердің барлық түрлері де электромагниттіктолқындар катарына жатады. Олар бір-бірінен тек жиіліктеріне немесе толқын ұзындықтарына карай ажырайды. Эксперименттік зерттеулер денелердің жылулық сәулелерді шығарумен катар оларды жұта да алатынын керсетті. Оны көптеген тәжірибелер растайды. Мысалы, параболоидтік айнаға вольфрамнан жасалған спираль қылын орнатып, оны электр тоғымен инфрақызыл сәулесін шығаратындай етіп кыздырайық. Оған карама-карсы қойылған екінші айнаның фокусына қара түске боялған құрғак мақтаны іліл қойсақ, ол белгілі бір уақыттан кейін "өз-өзінен" тұтанып жана бастайды. Бұдан денелердің жылулық электромагниттік сәулелерді шығарып кана коймай, оларды жұта да алатыньш кәреміз. Ал кара түсті денелер сәулелерді басқа түсті денелерге карағанда көбірек жұтады. Бұл төжірибе электромагниттіктолкындардың шынында да энергия таситынына көзімізді жеткізеді

Изображение слайда
9

Слайд 9

Қызған денелердің сәуле шығарып, электромагниттік энергия таратуын жылулық сәулелену деп атайды. Жылулық сәулелену құбылысы тек қызған денелерде ғана емес, салқын денелерде де орын алады. Электр шамының вольфрам қылы 3000 С-қа дейін кызғанда көзге кәрінетін ақ жарық шығарса, температурасы төмендеген сайын денелер керінбейтін инфрақызыл сәулелер шығарады. Инфрақызыл сәулелерінің жиілігі ақ жарықтың жиілігінен төмен. Сондай-ак денелердің температурасы тым жоғары болса, олар кәрінбейтін улытыракүлгін сәулелер шығарады. Ультракүлгін сәулелерінің жиілігі ақ жарықтың жиілігінен жоғары.

Изображение слайда
10

Слайд 10

Инфрақызыл сәулелерді қабылдағыш-сәулелі энергияны қабылждауға және оны электр тоғының энергиясына айналдыруға арналған құрал.Өзінің қасиетттеріне қарай инфрақызыл сәулелерді қабылдағыш инфрақызыл сәулелерді қолданатын құралдардың бөлінбес бөлшегі болып табылады.

Изображение слайда
11

Слайд 11

Инфрақызыл сәулелердің көздері (Источники инфракрасных лучей) — табиғатта бар және абсолютті нольден жоғары температурадағы (-273°С) барлық денелер. Техникалық инфрақызыл сәулелер болатын физикалық процесіне қарай негізгі 3 түрге бөлінеді: температуралық сәулелену, электрлюминесцентті және аралас сәулелену (температуралыкэлектрлюминесцентті). Инфрақызыл сәулелердің көздеріне қараңғыда да жарқырамайтын барлық денелер: жылу электр орталықтары, домналар, металлургиялық зауыттар, кемелер, ұшақтар, танктер, прожекторлар, электролюминесцентті газдар және т.б. кіреді.

Изображение слайда
12

Слайд 12

Инфра қ ызыл с әулелердің к ө здері — таби ғ атта бар жә не абсолютті нольден жо ғ ары температурада ғ ы (-273 ° С) барлы қ денелер. Техникалы қ инфра қ ызыл с ә улелер болатын физикалы қ процесіне қ арай негізгі 3 т ү рге б ө лінеді: температуралы қ с ә улелену, электрлюминесцентті ж ә не аралас с ә улелену (температуралыкэлектрлюминесцентті). Инфра қ ызыл с ә улелерді ң к ө здеріне қ ара ңғ ыда да жар қ ырамайтын барлы қ денелер: жылу электр орталы қ тары, домналар, металлургиялы қ зауыттар, кемелер, ұ ша қ тар, танктер, прожекторлар, электролюминесцентті газдар ж ә не т.б. кіреді. Инфра қ ызыл айма қ та ғ ы абсорбциялы қ талдау Электромагниттік с ә уле шы ғ аруды ң орташа инфра қ ызыл айма ғ ының шартты диапозоны 2-ден 50 мкм-ге (500 - 200 см-1) дейін ғ ана молекулада ғ ы атомдарды ң тербелуі мен айналуына байланысты. Ауыр атомдарды ң тербелісі, молекулаларды ң айналу қ оз ғ алыстары алыс ИЌ-айма қ тарында 50-1000 мкм немесе 200 - 10-1 см жиілікке ие болады. 3600 жјне 300 см-1 аралы ғ ында аналитикалы қ пайдалы айма қ жатыр. ал 20 см-1-ден тґмен с ә уле шы ғ ару жиіліктері бар микротол қ ын немесе радиотол қ ын айма ғ ына тиесілі.

Изображение слайда
13

Слайд 13

Өзіне түскен әртурлі жиіліктегі сәулелердің энергиясын толық жұтып. алатын денені абсолют қара дене деп атайды. Күн сыртқы ортаға жарық шығарумен қатар өзіне сырттан келіп түсетін әртүрлі жиіліктегі сәулелерді де толық жұтып алады. Сондықтан ол абсолют кара денелер қатарына жатады суретте абсолют қара дененің үлгісі көрсетілген. Іші куыс ыдысқа тар саңылаудан түскен сәуле шексіз мәрте шағылады да, толық жұтылады.

Изображение слайда
14

Слайд 14

Электр камин Инфрақызыл сәуле есебінен жылу шығаратын құрал.Басқа жылу көздерінен мұның ерекшелігі-қыздыру элементінің температурасы жоғары.Электр каминдер инфрақызыл сәуле шығарумен қатар табиғи конвекция арқылы жылу беруе алады,бірақ жалпы жылу алмасудағы оның үлесі сәулелік ұызудай кем.Электр каминдерді жылу изоляциясы жеткіліксіз үйлерде сондай-ақ ашық және жартылай ашық үйлерде белгілі бір жерді жылытуға пайдаланады.Электр каминдердің столға және еденге қоятын,қабырғаға ілетін,әмбебап,тасымалданатын және тұрақты қыздырғыштары біреу,екеу және үшеу болатын түрлері бар.Осы замманғы электр каминдердің көпшілігі тұрғын бөлменің интерьерінде сәндік роль атқарады-олардың кітапқа немесе гүлге арналған сөрелері құрастырмалы барлары мен кішкене шкафтары бар түрлері де щығарылады.

Изображение слайда
15

Слайд 15

Изображение слайда
16

Слайд 16

Негізгі электронды қ к ү йде болатын И Қ -спектрлері молекуланы ң екі тербелмелі де ң гейлеріні ң арасында ғ ы ауысуды камтамасыз етеді. Молекула И Қ -диапозонда ғ ы с ә уле шы ғ аруды ң квантын сі ң іргенде, ед ә уір жо ғ ары тербелмелі де ң гейге ө туі м ү мкін. Қ алыпты температурада молекула негізгі к ү йден қ оз ғ ан к ү йге ауысады. Молекулалар тербелуіні ң тол қ ын (жиілік) саны тербеліп т ұ р ғ ан атомдар массасына m ж ә не Кіш і т ұ ра қ тысына байланысты, ал ол т ұ раќты молекулада атомдар ядросыны ң тепе-те ң дік к е йін н ен ауыт қ ы ғ анда пайда болатын квази серпімділік к ү штерді сипаттайды. ИК-спектрінде активті тербелістер молекуланы ң дипольдік моментін периодты т ү рде ө згертіп т ұ рады.

Изображение слайда
17

Слайд 17

Тербеліс кезінде ө згеріс не ғұ рлым к ү шті болса, со ғұ рлым сі ң іру жола ғ ы да интенсивті. Жалпы N атомдардан т ұ ратын молекула декарт координаттарына сјйкес (x, y, z) 3N еркіндік д ә режесіне ие. Сызы қ ты қ емес молекула і шін ү ш еркіндік д ә реже ілгерілемелі ж ә не 3 айналмалы коз ғ алыс жасайды. Ќал ғ ан 3N-6 еркіндік д ә реже тербелмелі қ оз ғ алыс жасайды. Сонымен, сызы қ ты қ емес молекула 3N-6 іргелі (негізгі) тербеліске ие. Сызы қ т ық молекулалар 3N-5 тербелмелі еркіндік д ә режесіне немесе тербелістерге ие. И Қ -спектрлерде, негізгі жиіліктен бас қ а, құ раушы жиілік пен обертондар ә лсіз жола қ т ү рінде бай қ алады.

Изображение слайда
18

Слайд 18

Инфра қ ызыл абсорбциялы қ спектроскопия ә дісі - аналитикалы қ химия м ә селелерін шешуде ы ңғ айлы ә діс. Сі ң іруді ң тербелмелі И Қ -спектрлері ар қ ылы сапалы қ талдауды ң мына м ә селелерін шешуге болады: жеке заттарды аны қ тау (заттарды те ң естіру спектрлеріні ң ұқ састы ғ ы бойынша салыстыру); заттар қ оспасынан зат ерітіндісі н і ң құ рамын аны қ тау; функ ц ионалды топтарды аны қ тау; қ оспа ғ а ж ә не жеке заттар ға тә н құ рылымды қ б ө ліктерді (атомдар тобы, еселік қ атынастар, оларды ң молекулада ғ ы ө зара орналасуы ж ә не т. б.) аны қ тау.

Изображение слайда
19

Слайд 19

Қ азіргі кезде ә р т ү рлі заттарды ң т ү рліше агрегатты қ к ү йдегі тербелмелі спектрлері туралы ү лкен т ә жірибелік материал жина қ тал ғ ан. Б ұ лар жеке қ осылыстар И Қ -спектрлеріні ң атласы ретінде жары ққ а шы қ ты. М ұ нда к ө птеген органикалы қ, элементорганикалы қ, бейорганикалы қ қ осылыстарды ң, минералдарды ң, полимерлерді ң, т.б. спектрлері берілген.

Изображение слайда
20

Слайд 20

Құ рамында бірдей химиялы қ топтары бар молекулаларды эксперименттік ж ә не теориялыќ т ұ р ғ ыдан зерттеу, молекуланы ң бас қ а бір б ө лігінде ө згерісті ң болуына байланыссыз осы топтарды ң айтарлы қ тай тар аралы қ та жиілікті сі ң іретіндігін к ө рсетті. Б ұ л тербелістерді ң жиілігі к ө птеген ә р т ү рлі қ осылыстардын спектрлерінде бай қ алады ж ә не ол "сипаттауыш" деп аталады. Олар молекуланы ң бас қ а тербелістерімен аз ә рекеттеседі. М ұ ндай тербелістерге, мысалы, ЭХ топтарыны ң тербелісі жатады, м ұ нда ғ ы Э =С, N, Р, 0, S, В; X = Н1, Н2, Н3, Н04 ж ә не т. б. Валенттік ж ә не кейбір деформациялы қ тербелістерді құрайтын атомдар, масса айырмашылы ғ ы не ғұ рлым к ө п болса, со ғұ рлым осы атомдар тербелістеріні ң ө зара ә сері де аз болады. Массалары бойынша шамалас атомдар ж ә не к ү ш т ұ ра қ тылы ғ ына жа қ ын байланыстармен қ осыл ғ ан жа ғ дайда, жеке байланыстар ғ а жататын тербелістерді жеке б ө ліп алу ғ а болмайды.

Изображение слайда
21

Слайд 21

И Қ -спектроскопияны ң к ө мегімен, сондай-а қ химиялы қ ж ә не ә р т ү рлі, оны ң ішінде ө нерк ә сіптік ө ндіріс ө німдерін алу ү шін технологияны ң тиімділігін жа қ сарту ма қ сатымен химиялы қ ж ә не технологиялы қ процестерді ң ж ү ру жылдамды ғ ын аныктау да м ү мкін. Сапалы қ ж ә не санды қ И Қ -талдау заттар сынамасын та ң дап алумен немесе газдар, ерітінділер не с ұ йы қ ө німдерді ң реакциялы қ а ғ ымында орындала алады.

Изображение слайда
22

Слайд 22

Санды қ И Қ -спектроскопияны ә р т ү рлі м ә селелерді шешуге қ олданады, мысалы, кварц б ө лшектерімен ауаны ң ластануын, с ү ттегі майды ң, белокты ң ж ә не қ антты ң м ө лшерін, қ анда ғ ы ж ә не ж ү рек бұлшы қ етіндегі к ө міртегін, қ атты тасымалдауыштарда ғ ы сорбенттерді аны қ тау. К ө теген жа ғ айларда И Қ та лдау кезінде к ө п ж ұ мысты талап ететін ү лгіні даярлауды ң кажеті жо қ. Ал қ азіргі ЭВМ бар И Қ пектрофотометрлер мысалы, су ерітінділерінде биологиялыќ заттарды ң аз м ө лшерін талдау кезінде оп тик алы қ ты ғ ызды қ ты ң ке ң диапозонында санды қ аны қ тауды ң д ә лдігін, сезгіштігін ә рі жылдамды ғ ын едјуір арттыру ғ а м ү мкіндік береді.

Изображение слайда
23

Слайд 23

Инфра қ ызыл жа ғ ажай – б ұ л инфра қ ызыл с ә улелердi ң жылы құ ша қ тарында демалу ғ а болатын, барлы қ организмді тере ң жылыту ғ а қ ол жеткiзетін орын. Белгiлi жай, (И Қ ) инфра қ ызыл жары қ – к ө рiнбейтiн к ү н жары ғ ыны ң қ ызыл к ө рнектi спектр айма ғ ына жабысып т ұ ратын б ө лiгi. Б ұ л жары қ т ү гелдей дерлiк заттарды қ ыздыра алады. Бiз ол жары қ ты к ө ре алмаймыз, бiра қ оны ң жылуын сезе аламыз. Барлы қ дерлiк заттар ж ә не организмдар жары қ с ә уле таратады. Инфра қ ызыл жа ғ ажай ж ә не сауналарды ң отаны Жапония болып табылады. Белгiлi жай, жапонды қ тар ө з денсаулы ғ ына д ә рiлдек қ атынастарымен к ө зге т ү седі ж ә не оны қ ор ғ ап қ алыпында са қ тау ү шін ү немi жа ң а аппараттар ж ә не ә дiстемелер құ рып ө ндейдi. 1965 жылы инженер- ө нертап қ ыш Ишикава, е ң жа ң а технологиялармен ө з уа қ ытыны ң ө нер-бiлiмiн қ олданып, ежелгi философиясына с ү йеніп ә лемде бiрiншi инфра қ ызыл саунаны өң деген.

Изображение слайда
24

Слайд 24

Б ұ л И Қ жары қ жара жазатын ә серге ие болып, ж ұ мыс қ а қ абiлеттiлiкті жо ғ арылтады. И Қ жары қ iс ж ү зiнде жас шамасын ал ғ анда шектеулерi жо қ, ә сiресе ол б ү йректердi ң ауруларында, буын қ абынуларда, ревматизм, бронхиттерде ұ сынылады,, б ұ лшы қ еттерге ж ә не буын аппараттарына жа қ сылап ы қ пал етедi, ж ү рек- қ ол қ асы ж ү йе ж ұ мысын арттырады, к ү ре тамырды ң қ ысымын т ө мендетеді. И Қ жары ғ ы целлюлитпен ж ә не арты қ килограммдармен кресетiѕ ө те жа қ сы құ рал болып табылады. И Қ -жа ғ ажайы ң қ арсы к ө рсеткішт е рі бар: гемофилия, геморрагияға бейімділік, жүктілікті ң бірінші триместрі, металлды қ ж ә не силикон протездерi бол ғ ан кезде.

Изображение слайда
25

Слайд 25

Суреттер

Изображение слайда
26

Слайд 26

Изображение слайда
27

Слайд 27

Массчутестегі технологиялық институттың мамандары ойлап тапқан жаңа технология-кәдімгі терезелерді күн бактерияларына айналдыра алады және бұл кезде терезенің тұнықтығына еш зиян келмейді екен.

Изображение слайда
28

Слайд 28

Фотоэлементтердің негізін органикалық молекулалар құрайды-олар инфрақызыл түсті жұтып басқа сәулелердің өтуіне кедергі жасамайтын болғандықтан терезенің негізгі мақсаты сақталады.Кәдімгі терезе әйнегіне жағылатын бұл зат күн бактериясының қызметін атқаратын болғандықтан қолдану мақсаты түсінікті.

Изображение слайда
29

Слайд 29

Изображение слайда
30

Слайд 30

Изображение слайда
31

Слайд 31

Изображение слайда
32

Слайд 32

Изображение слайда
33

Слайд 33

Изображение слайда
34

Слайд 34

Изображение слайда
35

Слайд 35

Изображение слайда
36

Слайд 36

Қорытынды Инфрақызыл сәулелер көбінесе жылуды тасымалдайды.1800жылы күннің құрамында инфрақызыл сәуле бар екендігін дәлелдеген Гершел болды.Оның толқыны инфрақызыл сәулелер 750-2мм жетеді.Инфрақызыл сәулелерді қызған үтік шығарады,адам және жануарлар денесі шығарады және күн сәулесі шығарады.

Изображение слайда
37

Слайд 37: Пайдаланылған әдебиеттер. Биология: Жалпы білім беретін мектептің, 9-сыныбына арналған оқулық, 2-басылымы, өңделген/ М. Гильманов, А. Соловьева, Л. Әбшенова. - Алматы: Атамұра, 2009

О.Д.Дайырбеков, Б.Е.Алтынбеков, Б.К.Торғауытов, У.И.Кенесариев, Т.С.Хайдарова Аурудың алдын алу және сақтандыру бойынша орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Шымкент. “Ғасыр-Ш”, 2005 жыл

Изображение слайда
38

Слайд 38

Зейін қойып тыңдағандарыңызға Рахмет!!!

Изображение слайда
39

Последний слайд презентации: Инфрақызыл сәулелердің тірі ағзаға әсері

САУ БОЛЫҢЫЗДАР НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ !

Изображение слайда